Fraser Hammersly | Unang 5 LA Digital Communication Specialist

Ang pagpupulong ng Lupon ng mga Komisyoner ng Nobyembre 12 - na halos ginanap dahil sa patuloy na pag-iingat sa kaligtasan na nauugnay sa pandemya ng COVID-19 - ay minarkahan ang huling pagpupulong ng Lupon ng 2020.

Ang Executive Director na si Kim Belshé ay sumasalamin sa mga makasaysayang sandali na naganap sa nakaraang taon, pati na rin ang mga hamon na hinarap ng First 5 LA at ang pagiging masigla at pangako na ipinakita ng ahensya bilang tugon.

"Habang kinikilala nating lahat na ang 2020 ay isang taon na hindi magtatapos sa lalong madaling panahon, sa ilang mga aspeto, nais kong gawin ang aking sandali dito upang ipahayag ang aking pagpapahalaga sa Lupon at sa mga kawani para sa kung anong naging pambihirang gawain nitong nakaraang taon , partikular sa konteksto ng aming remote na trabaho at ang aming kakayahang tumugon sa konteksto ng COVID-19, "sinabi ni Belshé.

Ang Tagapangasiwa ng LA County at Tagapangulo ng Lupon na si Sheila Kuehl ay nagsalita sa kamakailang halalan sa panahon ng kanyang mga sinabi, na binabanggit ang maraming mga pagbabago na naganap kapwa pederal at lokal bilang isang resulta, tulad ng bagong County Supervisor na si Holly Mitchell na papalit sa matagal nang LA County Supervisor at dating miyembro ng Unang 5 LA Board na si Mark Ridley-Thomas.

"Anuman ang mga pagbabagong ito sa inihalal na tanggapan, alam ko na ang First 5 LA ay mananatili sa matatag na kurso nito, patungo sa pagkamit ng layunin sa North Star," aniya.

Unanimous inaprubahan ng Lupon ang agenda ng pahintulot, kasama ang isang item ng pagkilos na nauugnay sa kontrata sa pagtatrabaho ni Belshé na nagpalawig ng mga tuntunin ng kanyang trabaho para sa isang karagdagang dalawang taon.

Upang matingnan ang kumpletong agenda ng pahintulot, mangyaring mag-click dito.

Ang Direktor ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon (ECE) na si Becca Patton, ang ECE Program Officer na si Jaime Kalenik at ang ECE Program Officer na si Gina Rodriguez ay sumali sa LA County Office para sa pagsulong ng ECE Director na si Debra Colman at  Si Micaela Walkman, isang tagapagtaguyod at tagapamagitan ng pangangalaga ng bata para sa LA Family Child Care Providers United, para sa isang pagtatanghal para sa isang pagtatanghal at panel na talakayan na pinamagatang, "Pagbubuo ng isang Mas Makatarungang Maagang Pangangalaga at Sistema ng Edukasyon."

Nagbibigay ng isang pangkalahatang ideya ng kasalukuyang konteksto ng ECE at epekto ng pandemya sa mga nagbibigay ng pangangalaga ng bata, sinabi ni Kalenik sa Lupon na 37% lamang ng mga sentro ng pangangalaga ng bata ang bukas sa LA County sa pagtatapos ng Setyembre. Gayunpaman, ang mga sentro ng pangangalaga sa bata na nakabatay sa bahay - kilala rin bilang mga sentro ng pangangalaga ng bata ng pamilya (FCC) o pangangalaga ng pamilya, kaibigan at kapitbahay (FFN) —ang nakakuha ng bukas sa mas mataas na rate na 64 porsyento.

"Nakita namin na ang kakayahan ng sistema ng ECE na umangkop sa mga hamon at pilit ay batay sa lakas ng pangangalaga ng bata sa pamilya at pamilya, pag-aalaga ng kaibigan at kapitbahay," sinabi ni Kalenik, na nagha-highlight ng isang slide tungkol sa natutunan ng Unang 5 LA tungkol sa LA County Ang sistema ng ECE bilang isang resulta ng pandemya.

Ayon kay Kalenik, ang mga mahahalagang manggagawa na gumamit ng mga serbisyong pang-emergency na pangangalaga sa bata sa estado sa panahon ng pandemya ay madalas na pinili na gamitin ang mga ito sa pangangalaga sa FFN. Ngunit habang ang mga tagapagbigay na ito ay nagawang manatiling bukas at makapaglingkod sa mga pamilya, hindi ito nangangahulugan na ang kasalukuyang katotohanan ng FFN ay napapanatili o madali sa mga tagapagbigay o mga magulang, dahil ang kasalukuyang modelo ay madalas na iniiwan ang mga tagabigay na ito na hindi matugunan ang kanilang pangunahin, papasok sa utang na babayaran para sa pangunahing mga pangangailangan tulad ng paglilinis ng mga suplay.

Kamakailan lamang nagsimula ang unang 5 LA na pagtuunan ang higit pang mga diskarte sa ECE sa FFNs at FCCs, at ang mga kalakaran na naipakita sa panahon ng pandemya ay binigyang diin lamang ang pangangailangan na isama ang modelong ito ng pangangalaga kapag nagtatayo ng isang mas pantay na sistema ng ECE.

Upang makamit ang layuning ito, ang First 5 LA ay nakikipagtulungan sa mga kasosyo upang magsagawa ng isang pagtatasa ng tanawin ng mga FFN at FCC sa LA County upang mas maunawaan kung ano ang gumagana nang maayos sa loob ng modelong ito, pati na rin kung paano madagdagan ang pangkalahatang supply, kalidad, pag-access at pagpapanatili.

Bukod pa rito, ang Quality Start Los Angeles - isang pakikipagsosyo sa pagitan ng First 5 LA, Office of Education ng Los Angeles County, Child 360 at Child Care Alliance Los Angeles - ay iginawad kamakailan ng isang gawad mula sa Unang 5 California upang palawakin ang isang dalawahang wika na programa ng piloto.

Ayon kay Rodriguez, ang karamihan ng mga FCC sa California ay sumusuporta sa mga nag-aaral ng dalawahang wika, at ang pagpopondo na ito ay pupunta sa mas mataas na pag-unlad na propesyonal at iba pang suporta para sa mga tagabigay ng FCC, pati na rin ang isang kampanya sa kamalayan ng publiko upang maitaguyod ang kahalagahan ng dalawahang nag-aaral ng maagang edukasyon. mga programa

Upang matuto nang higit pa tungkol sa gawain ng First 5 LA na pagbuo ng isang mas pantay na sistema ng ECE, mangyaring tingnan ang item 6 sa agenda. Upang matuto nang higit pa tungkol sa dual-language pilot program, mangyaring tingnan ang item 2D.

Pansamantalang Chief of Staff na si Peter Barth, pansamantalang Direktor ng Pampulitika na Patakaran at Pamahalaang Pamahalaan na si Charna Widby at Patakaran sa Publiko at Pakikipag-ugnay sa Pambansang Senior na Strategist ng Patakaran na si Ofelia Medina na ipinakita sa Unang 5 LA na 2021 Estado at Pederal na Budget at Mga priyoridad sa Patakaran.

"Ang 2020 ay isang kapaki-pakinabang na paalala na ang konteksto ay palaging magbabago at hindi namin magagawa - gaano man kahusay na subukan naming alamin ang hinaharap - hulaan ang lahat ng nangyayari. At iyon ang dahilan kung bakit mas mahalaga kaysa kailanman na bigyang pansin at ibagsak natin ang ating gawain sa mga hangarin na hinahangad natin, "sabi ni Barth.

Ipinakilala ng Widby ang mga priyoridad sa patakaran ng estado ng Unang 5 LA para sa darating na taon.

"Ang pagpapatupad ng mga naunang panalo sa estado ay patuloy na pangunahing priyoridad. Alam namin na hindi lamang ang tagumpay ng pagkuha ng isang bagay na isinasama sa batas o badyet, ngunit laging binibigyang pansin ang susunod na nangyayari at tinitiyak na makabuluhan ito sa LA, "sinabi ni Widby sa Lupon.

Sa taong ito mayroong maraming mga panalo sa badyet para sa mga priyoridad ng Unang 5 LA, kasama ang mga bagong pamumuhunan sa antas ng estado sa programa sa California Work Opportunity and Responsibility to Kids (CalWORKs), pagbisita sa bahay, pag-screen ng Adverse Childhood Expert (ACE) at pag-screen ng pag-unlad. Gayunpaman, ang paggamit, pangangasiwa at pagsasama ng mga system ay ang mga makabuluhang piraso ng gawaing ito, ipinaliwanag ni Widby sa Lupon.

Bilang karagdagan, ang Unang 5 LA ay naghahanda para sa 2021 upang maging isang mahirap na taon sa pananalapi para sa California dahil sa COVID-19 pandemya. Ayon kay Widby, bahagi ng mga priyoridad ng patakaran ng estado ng First 5 LA na magpapatibay at mag-iingat ng pondo para sa mga maagang programa ng pagkabata at pagdaragdag ng equity sa mga system.

Sa labas ng badyet at batas, ang gawaing adbokasiya ng Unang 5 LA ay makatuon din sa pag-impluwensya ng mga oportunidad sa pangangasiwa na nauugnay sa maagang pagkabata sa antas ng estado at antas ng pederal.

Nagbigay si Medina ng mas malalim na pangkalahatang ideya sa gawaing ito na sasakupin ang pagsusulong ng Master Plan para sa Maagang Pag-aaral at Pag-aalaga ng Bata at pagpapantay nito sa buong bata at buong pamilya na dapat unahin; pagsubaybay at pagpapaalam sa paglipat ng mga programa sa pangangalaga ng bata sa Kagawaran ng Serbisyong Panlipunan; at pagtaas ng pag-unlad ng maagang pagkabata sa pagkuha ng kontrata ng Medi-Cal Managed Care Plan.

Bilang karagdagan, ipinaliwanag ni Medina na ito ay lalawak sa mga priyoridad ng patakaran ng pederal na Unang 5 LA para sa 2021.

"Ang aming gawaing federal adbokasiya ay naging mas mahalaga kaysa dati, at mula noong nakaraang Marso, nadagdagan namin kung ano ang hitsura ng aming gawaing federal habang sumandal kami upang suportahan at magamit ang mga priyoridad ng administratibong California sa DC," sinabi ni Medina.

Kasama rito ang pagwawagi sa batas upang mabago ang mga epekto ng COVID-19, ganap na pondohan ang Mga Indibidwal na May Kapansanan sa Batas sa Edukasyon (IDEA) at gawing modernisasyon ang programang pederal na edukasyon sa simula na Head Start upang ipakita ang mga progresibong batas sa minimum na sahod.

Napansin na ito ay isang taon ng paglipat ng pampanguluhan, sinabi ni Medina sa Lupon na ang Unang 5 LA ay nag-sign din sa isang sulat ng paglipat na nakatuon sa bagong administrasyon na pinag-ugnay ng First 5 Association.

Bilang bahagi ng pagpapatupad ng First 5 LA's 2020-2028 Strategic Plan, ang ahensya ay nagtatrabaho din sa isang na-update na agenda ng adbokasiya at adbokasiya na ibabalik sa Lupon para maaprubahan sa Pebrero 2021.

Ang susunod na pagpupulong ng Lupon ay sa ikalawang Huwebes ng Pebrero 2021. Suriin First5LA.org/our-board/meeting-material malapit sa petsa para sa karagdagang impormasyon.
isalin