(Tala ng Editor: Ito ang una sa isang serye ng mga artikulo sa mga darating na buwan ng First 5 LA na tuklasin ang kahalagahan ng pagbibilang ng mga bata sa Census 2020.)

[module: cb-Plain Text: 24]

Habang ang countdown sa bagong taon ay maaaring natapos na, ang paglulunsad ng pinakamahalagang bilang ng 2020 para sa mga bata at pamilya ng California ay malapit na lang.

Pagsapit ng Abril 1, ang bawat tahanan sa US ay makakatanggap ng paanyaya na lumahok sa 2020 Census, isang isang dekada na koleksyon ng populasyon at data ng demograpiko mula sa bawat taong naninirahan sa bansa. Tinutukoy ng impormasyong ito ang halaga ng pagpopondo ng federal na pupunta sa bawat pamayanan sa susunod na 10 taon, kasama ang mahahalagang programa na sumusuporta sa mga bata at pamilya: mga paaralan, pangangalaga sa bata, pangangalaga sa medisina, tulong sa pagkain, pabahay at pampublikong transportasyon. Tinutukoy din ng bilang ng Census ang bilang ng mga inihalal na kinatawan na ipinadala ng California sa Kongreso, na pinapanatili ang aming lakas.

Ang pagtiyak na ang bawat bata ay binibilang ay kritikal. Sa lahat ng mga estado, ang California ay may pinakamaraming mga bata na hindi pa nabibilang sa edad na 5 na hindi binibilang sa 2010 Census. Ang isang undercount sa 2020 ay maaaring gastos sa California hanggang $ 115 bilyon bawat taon sa mga pederal na programa na sumusuporta sa mga bata.

Nalaman ng kamakailang pagsasaliksik na ang mga taong malamang na makumpleto ang Census o bilangin ang kanilang mga anak ay ang pinaka umaasa sa mga programang ito, kabilang ang mas bata, may maliit na kita, imigrante, at mga pamayanan sa bukid, kasama ang mga tao sa mga kumplikadong sitwasyon sa bahay.

Upang matiyak na ang bawat bata sa California ay binibilang sa Senso ng 2020, ngayon na ang oras upang lumikha ng pangkalahatang kamalayan, sagutin ang mga karaniwang tanong at pawiin ang mga personal na takot na nauugnay sa katayuan sa imigrasyon.

Ang Unang 5 LA ay ginagawa ang bahagi nito upang ibahagi ang pagmemensahe sa Census sa pamamagitan ng iba't ibang kalakal at mga web page na may mga link sa mga mapagkukunan. Bukod pa rito, ang Unang 5 Asosasyon ng California ay lumikha ng isang 2020 Census Campaign kit (https://thesocialpresskit.com/first5-2020census), isang mapagkukunang sentro upang turuan at hikayatin ang mga magulang, tagapag-alaga at pinuno ng sambahayan na lumahok. Nagbibigay ang kit na ito ng mga assets ng social media at mga dokumento na makakatulong sa iyong magbahagi ng pagmemensahe sa Census sa Ingles at Espanyol.

At hindi lang yun. Sa taong ito, maraming mga pagpipilian kaysa sa dati para sa pagtugon, dahil ang Census ng 2020 ay ang unang pagkakataon na ang mga tao ay maaaring tumugon sa online, kahit na sa kanilang smartphone! Ang mga tao ay maaari ring tumugon sa pamamagitan ng koreo o telepono sa Ingles, Espanyol o 11 iba pang mga wika. Maaaring hikayatin ang mga pamilya na tumugon sa Census sa pamamagitan ng pagbisita 2020census.gov noong Abril 1, 2020.

Kailangan namin ang iyong tulong sa pag-abot sa mga pamilya at tiyaking mabibilang ang lahat ng maliliit na anak ng California. Huwag mag-atubiling ibahagi ang mga mapagkukunang ito sa iyong mga pamilya, pamayanan, kasosyo o iba pang mga stakeholder.

Tandaan: ang bawat bata ay binibilang!
isalin