Demystifying "Tirahan sa Lugar" at COVID-19

Upang limitahan ang pagkalat ng COVID-19, maraming mga lalawigan ng California ang hiniling ang mga residente na "sumilong sa lugar." Isang mas mahigpit na anyo ng "panlipayong distansya," nangangahulugang…

  • Ang pananatili sa iyong bahay, naiwan lamang para sa "mahahalagang aktibidad," kasama ang ilang mga uri ng trabaho at paglalakbay.
  • Hindi pagho-host o pagdalo sa anumang mga pagtitipon, kabilang ang mga serbisyong panrelihiyon
  • Pagpapanatili ng anim na talampakang distansya mula sa ibang mga tao hangga't maaari
  • Paghuhugas ng iyong mga kamay nang madalas ng hindi bababa sa 20 segundo bawat oras (o paggamit ng sanitaryer ng kamay)
  • Kadalasang nagdidisimpekta ng mga ibabaw na mataas ang ugnayan
  • Palaging manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit

Sa mga oras ng pag-ampon sa lugar, maaari kang…

  • Mag-order ng mga bagay sa online at makakuha ng mail at mga paghahatid sa bahay. (Ang mga negosyong naghahatid ng mga kalakal o serbisyo nang direkta sa mga tirahan ay "mahahalagang negosyo" na maaaring magpatuloy na gumana.)
  • Lumabas upang maglaba, kumuha ng mga reseta at pangangalagang pangkalusugan. Kung may sakit ka, tumawag sa iyong doktor.
  • Maglakad-lakad, maglakad ng mga alagang hayop, mag-ehersisyo (kahit na hindi sa isang golf course o gym).
  • Magbigay ng pangangalaga sa bahay para sa mga may edad na kamag-anak, pinoprotektahan sila at ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin sa paglayo ng panlipunan tulad ng paghuhugas ng kamay bago at pagkatapos, gamit ang hand sanitizer, pagpapanatili ng hindi bababa sa 6 na talampakan ang distansya kung posible at pag-ubo o pagbahin sa isang tisyu.
Protektahan ang Iyong Pamilya mula sa COVID-19 Surge

Protektahan ang Iyong Pamilya mula sa COVID-19 Surge

Protektahan ang Iyong Pamilya mula sa COVID-19 Surge Ang mga kaso ng COVID-19 ay lumalaki nang mas mabilis kaysa dati sa California. Sa bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa California na lumalagpas sa 1,000,000, kamakailan ay inihayag ni Gobernador Newsom ang bago, agarang mga pagkilos upang mapigilan ang COVID-19 ...

Nobyembre, 2020 Mga Libro

Nobyembre, 2020 Mga Libro

Nobyembre, 2020 Mga Libro Nobyembre ika-7 ay Araw ng Mga Lover ng Libro! Kulutin at tangkilikin ang isa sa mga librong ito ... Lola sa Library ni Anna McQuinn, na isinalarawan ni Rosalind Beardshaw Mahal ni Lola ang silid-aklatan! Nakikinig siya sa pagkukuwento at dinadala sa kanya ang kanyang mga paboritong libro ....

Nobyembre, 2020 Mga Aktibidad

Nobyembre, 2020 Mga Aktibidad

Nobyembre, 2020 Mga Aktibidad Nobyembre ay Native American Heritage Month! Anong mga tribo ang nakatira sa LA county? Bilangin ang bilang ng mga bintana sa iyong sala. Ngayon ang Pangkalahatang Halalan ng Estados Unidos. Sabihin sa iyong anak ang kahalagahan ng pagboto! Spy ako ... isang bagay brick ...

Mga Pambansang Piyesta Opisyal sa panahon ng COVID: Ipagdiwang ang Pambansang Araw ng Pakikinig!

Mga Pambansang Piyesta Opisyal sa panahon ng COVID: Ipagdiwang ang Pambansang Araw ng Pakikinig!

Mga Pambansang Piyesta Opisyal sa panahon ng COVID: Ipagdiwang ang Pambansang Araw ng Pakikinig! Ang Thanksgiving na ito, ang COVID-19 ay nangangahulugang mas kaunting paglalakbay, maraming mga maskara at mas kaunting mga kaibigan at pamilya sa paligid ng mesa. Sa kasamaang palad, ang Pambansang Araw ng Pakikinig, na nagaganap kinabukasan ...

Mga Pamilyang Adoptive: Mga Kuwento at Pinagkukunang Magulang

Mga Pamilyang Adoptive: Mga Kuwento at Pinagkukunang Magulang

Mga Pamilyang Adoptive: Mga Kuwento at Mapagkukunan ng Magulang Alam mo bang 1 sa bawat 50 batang Amerikano ang pinagtibay? Iyon ay 1.5 milyong mga bata - sa paligid ng 135,000 mga bagong ampon sa isang taon. Ipagdiwang ang Araw ng Pambansang Pag-aampon ngayong Nobyembre sa pamamagitan ng pag-aaral nang higit pa… Itinatala ng mga tagapagtaguyod na ang pag-ampon ...

Bakit Mahalaga ang Pasasalamat

Bakit Mahalaga ang Pasasalamat

Bakit Mahalaga ang Pasasalamat Kung mayroon kang mga sandali ng pakiramdam na pagod, pagkabalisa at hindi sigurado - o mas masahol pa - sa panahon ng mahaba at mahirap na pandemya, hindi ka nag-iisa. Habang maaaring mahirap makahanap ng pasasalamat sa mga oras ng pag-aalsa at pagkawala, kinikilala kung ano ang mayroon pa tayo ngayon ay ...

Halalan 2020: Pamamahala ng Stress para sa Halalan para sa Mga Magulang

Halalan 2020: Pamamahala ng Stress para sa Halalan para sa Mga Magulang

Halalan 2020: Pamamahala ng Stress para sa Halalan para sa Mga Magulang Isang kamakailang poll ng American Psychological Association na natagpuan na higit sa kalahati ng mga may sapat na gulang - 68 porsyento ng mga may sapat na gulang - ang natagpuan ang panahon ng halalan na maging napaka-stress. Ngayon, sa pagbaba namin sa kawad, pagkabalisa sa ...

isalin