Mga Serbisyo para sa Disenyo-Bumuo para sa Unang Plano sa Pagkukumpuni ng LA Building

Humiling Para sa Mga Kwalipikasyon (RFQ)

POSTING DATE: Enero 25, 2021

RESPONSE DUE DATE DATE: 5:00 pm PT sa Pebrero 24, 2021

HINDI MANDATORYONG PAGTIPON ng ZOOMPebrero 8, 2021 - Dapat RSVP Pagsapit ng Pebrero 4, 2021

(Lubos na inirerekomenda)

MAHAL NA APPLIKANTE

Magtataglay ang Sumasagot sa mga sumusunod na kwalipikasyon at kasanayan na nauugnay sa Mga Serbisyo na Disenyo-Bumuo.

Minimum na Kinakailangan

  • Limang (5) taon ng karanasan sa Disenyo-Bumuo para sa mga proyekto sa pagsasaayos ng mga pasilidad ng Public Works.
  • Isang itinatag na lokal na tanggapan sa loob ng 60 milya mula sa site ng pagsasaayos ng proyekto
  • Ang Lisensya ng Pangkalahatang Kontratista ng Class B na may mabuting katayuan sa Estado ng California ay kinakailangan.
  • Kakayahang nagbubuklod ng $ 3 milyon o higit pa

Mangyaring tandaan na ang Mga Tumugon na hindi nakakatugon sa mga kinakailangan sa itaas ay hindi makakapasa sa unang antas ng pagsusuri (tingnan Seksyon VIII. Pagpili ng Proseso at Pamantayan sa Pagsusuri ng RFQ).

DESCRIPTION

Ang Kahilingan para sa Mga Kwalipikasyon (RFQ) ay isang paghingi para sa Mga Pahayag ng Kwalipikasyon (SOQ) mula sa mga entity na iyon (Mga Sumasagot) na interesadong maglingkod bilang Tagabuo ng Disenyo upang magbigay ng mga serbisyo sa disenyo, konstruksyon, at komisyon para sa Unang 5 LA para sa pinangalanang Project. Ang mga SOQ ay dapat na isumite alinsunod sa mga kinakailangan na nakalagay sa dokumentong ito.

Ang mga nakasulat na tugon lamang ang isasaalang-alang. Ang lahat ng mga materyal na isinumite ay magiging bahagi ng tugon at maaaring isama sa anumang kasunod na (mga) kontrata sa pagitan ng Unang 5 LA at ang napiling Tumugon.

Mga Dokumentong RFQ

Disenyo-Bumuo ng RFQ Cover Letter

Disenyo-Bumuo ng RFQ

Mga Apendise:

Para sa Mga Layunin Na Nagpapabatid

Para sa Pagsumite

MGA TANONG AT MGA SAGOT

Upang matiyak na ang lahat ng mga potensyal na aplikante ay makatanggap ng parehong impormasyon, ang mga katanungan at sagot ay maiipon at mai-post sa webpage na ito. Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFQ na ito ay dapat na matanggap bago 5 pm PT sa Pebrero 9, 2021, at ang mga sagot ay mai-post sa website sa Pebrero 12, 2021.

Nakalaan sa First 5 LA ang nag-iisang karapatan upang matukoy ang tiyempo at nilalaman ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon. Ang Unang 5 LA ay maaaring tumugon sa mga indibidwal na nagtatanong at pagkatapos ay mag-post ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan sa pamamagitan ng petsa ng pag-post.

DEADLINE NA MAG-APPLY

Ang isang application packet na kumpleto sa mga kinakailangang dokumento ay dapat na matanggap ng First 5 LA na hindi lalampas sa 5:00 pm PT sa Pebrero 24, 2021. Mangyaring suriin ang Timeline ng RFQ para sa Proseso ng Pagpili upang matiyak ang pagkakaroon sa mga aktibidad ng pagsusuri sa panukala.

PAANO MAG-APPLY

Upang tumugon sa RFQ na ito, mangyaring isumite ang lahat ng kinakailangang mga dokumento sa pamamagitan ng online application system na itinalaga ng First 5 LA nang hindi lalampas sa 5:00 pm PT sa Pebrero 24, 2021, sa pamamagitan ng paggawa ng mga sumusunod na hakbang:

Hakbang 1: Lumikha ng isang account ng gumagamit sa pamamagitan ng pag-click dito.

Hakbang 2: Sa sandaling nalikha ang isang account ng gumagamit, mag-click sa sumusunod na link para sa naaangkop na application:

I-click ang dito upang ma-access ang application para sa Design-Build RFQ

Hakbang 3: Kapag nasimulan na ang isang application, mag-click dito upang baguhin at / o isumite ang iyong aplikasyon. Mangyaring huwag lumikha ng isang bagong application sa sandaling nasimulan mo ang iyong aplikasyon.

Para sa tulong sa pag-click sa online na application dito.

Dapat isumite ng mga Aplikante ang lahat ng kinakailangang dokumento na tinukoy sa RFQ sa pamamagitan ng online form. Masidhing inirerekomenda na mag-print ka ng isang kopya ng iyong aplikasyon para sa iyong mga talaan bago i-click ang "Isumite." Upang magawa ito, i-click ang "Printer-Friendly Version." Dapat mong suriin ang naka-print na kopya bago isumite ang application nang elektronik. Bilang karagdagan, dapat mong tiyakin na ang mga attachment ay matagumpay na na-upload sa pamamagitan ng pagsusuri sa listahan ng mga kalakip na kasama.

TANDAAN: Kapag naisumite ang online na aplikasyon, hindi maaaring mag-edit ang mga nagpapanukala.

UPDATE

Mag-sign In sa Bumuo ng RFQ Zoom-Design

Q at A para sa Design-Build RFQ 02122021

Link sa Paglabas ng Video sa Pag-zoom

Zoom Access Code: Disenyo-Build2021

Disenyo-Bumuo ng RFQ PowerPoint Presentation

ADDENDA

ADDENDA NO 01 Disenyo-Bumuo ng RFQ

Na-update ng Disenyo-Bumuo ng RFQ ADDENDA 01

ADDENDA NO 02 Disenyo-Bumuo ng RFQ

Na-update ng Disenyo-Bumuo ng RFQ ADDENDA 02

ADDENDA NO 3 DESIGN BUILD RFQ

Na-update ng Disenyo-Bumuo ng RFQ ADDENDA 03

Addenda No 4 Disenyo-Bumuo ng RFQ

Na-update ng Disenyo-Bumuo ng RFQ ADDENDA 04

Addenda No 5 Disenyo-Bumuo ng RFQ

Na-update ng Design-Build na RFQ Addenda 05

ADDENDUM NO. 6 - DESIGN BUILD RFQ

Mangyaring suriin nang regular ang webpage ng Funding Center na ito para sa mga update at addenda. Ang Unang 5 LA ay may karapatang baguhin ang paghingi na ito sa pamamagitan ng nakasulat na addendum. Ang Unang 5 LA ay responsable lamang para sa malinaw na nakasaad sa dokumento ng paghingi at anumang awtorisadong nakasulat na addenda dito. Ang nasabing addenda ay dapat gawing magagamit sa pamamagitan ng online na sentro ng pagpopondo. Ang kabiguang tugunan ang mga kinakailangan ng naturang pagdaragdag ay maaaring magresulta sa panukalang hindi isinasaalang-alang, sa tanging paghuhusga ng Unang 5 LA. Ang Addenda sa paghihingi na ito, kung mayroon man, ay nai-post sa webpage na ito. Responsibilidad ng mga Tumugon na tiyakin, bago isumite, na ang kanilang aplikasyon ay sumasalamin ng pinakahuling impormasyon at mga kinakailangan sa RFQ.

MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFQ na ito ay dapat na isumite sa pamamagitan ng email kay Terrie Johnson, Opisyal ng Pagsunod sa Kontrata, sa tj******@fi******.org.

 
Security Guard Service Request for Qualifications (RFQ)

PETSA NG PAG-POSTING: Marso 26, 2024 TAKDANG PETSA NG TUGON: 5:00 pm PT noong Abril 17, 2024 MANDATORY JOB WALK: 10 am hanggang 11 am PT noong Abril 4, 2024 MGA KARAPAT NA APPLICANT Ang mga nagmumungkahi ay dapat...

Unang 5 LA Annual Reporting Project Request for Qualifications (RFQ)

FIRST 5 LA ANNUAL REPORTING PROJECT REQUEST FOR QUALIFICATIONS (RFQ) POSTING DATE: February 20, 2024 DUE DATE: March 18, 2024 at 5:00 pm Pacific Time (PT) UPDATE(S): March 11, 2024- ang mga sumusunod ay naging nai-post sa ilalim ng seksyong Mga Tanong at Sagot: Taunang...

Quality Start Los Angeles (QSLA) Facilitator Request for Qualifications

PETSA NG PAG-POSTING: Mayo 22, 2023 TAKDANG PETSA: Hunyo 9, 2022 SA 5:00 PM PACIFIC TIME (PT) UPDATE(S): Hunyo 1, 2023 – ang mga sumusunod ay nai-post sa ilalim ng seksyong Mga Tanong at Sagot: QSLA Facilitator RFQ Q & A-PDF Updated QSLA Facilitator RFQ Q & A -PDF (ang tanging...

Mga Serbisyo sa Seguridad para sa Unang 5 LA Request for Qualifications (RFQ) 

 PETSA NG PAG-POSTING: Marso 22, 2023 TAKDANG PETSA NG PAGSASAGOT: 5:00 pm PT noong Abril 11, 2023 MANDATORY JOB WALK: 10 am hanggang 11 am PT noong Marso 30, 2023 MGA KARAPAT NA APPLICANT Dapat matugunan ng mga nagmumungkahi ang mga sumusunod na minimum na kinakailangan: Ang mga nagmumungkahi na kumpanya isang aktibong lisensya...

isalin