Ang pandemikong COVID-19 ay dramatikong binago ang tanawin ng ekonomiya at pananaw ng California, at dahil dito, kung paano inuuna ng estado ang pamumuhunan sa mga sistemang suporta na pinopondohan ng publiko. Kung gaano eksakto ang paglilipat na ito sa punto ng pang-ekonomiyang paningin ay kukuha sa badyet ng estado ng 2020-21 na naging paksa ng labis na debate, dahil ang Lehislatura at Gobernador Gavin Newsom ay nagkandado kung paano mag-account para sa isang $ 54.3 bilyon na puwang sa badyet mula nang ilabas ang Newsom's binagong badyet noong kalagitnaan ng Mayo.

Ngunit noong Hunyo 22, 2020, isang linggo pagkatapos na maipasa ang isang badyet ng placeholder upang matugunan ang deadline ng konstitusyon, nakakuha ng kasunduan ang Lehislatura at Newsom: Sa halip na i-cut ang mga programang panlipunan sa buong lupon ng 10 porsyento na nakabalangkas sa Mayo Revision, Ang Newsom ay higit na nagtaguyod ng mga panukala na inilabas ng mga mambabatas na pumipigil sa marami sa matarik na pagbawas sa pamamagitan ng pagguhit sa pondo ng reserbang estado (araw ng ulan).

Habang ang mabuting balita ay ang panghuling inaasahang $ 202.1 bilyong plano sa paggastos - na kinabibilangan ng $ 130.9 bilyon sa pangkalahatang mga pondo at kumukuha ng $ 7.1 bilyon mula sa mga reserba ng estado upang mabawasan ang $ 54.3 bilyon na puwang sa badyet - ay hindi nagbawas sa mga program na nauugnay sa Unang 5 LA na mga priyoridad tulad ng iminungkahing sa Newsom's May Revise, mayroon pa ring isang makabuluhang puwang sa badyet. Iniwan nito ang pangwakas na badyet na may isang kaba na kinasasangkutan ng pederal na tulong sa pananalapi at mga potensyal na "pag-cut cut" - mga pagbawas sa badyet na napapailalim sa mangyayari sa ibang araw - kung ang tulong na iyon ay hindi naganap.

Noong unang bahagi ng Abril, ipinasa at nilagdaan ng Kongreso ang batas ng Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES Act), na nagbigay sa mga estado ng $ 150 bilyon bilang direktang suporta. Gayunpaman, ang pagpopondo na natanggap ng California para sa estado at lokal na paggastos ay hindi nagpatunay na sapat upang masakop ang mga COVID 19 na may kaugnayan sa mga pagkukulang sa badyet na nakaharap sa California at mga estado sa buong bansa.

Ang Newsom at iba pang mga pinuno ng estado ay patuloy na tumatawag para sa pagkilos ng kongreso upang mabawi ang mga pagkukulang sa badyet, ngunit ang tawag na iyon ay hindi pa nasasagot. Bilang bahagi ng pangwakas na itinakda ng badyet, ang Lehislatura - na nanatiling may pag-asa na magawa ng suporta ng pederal - ay iginiit na ang deadline para sa pagtanggap ng mga pederal na pondo ay dapat pahabain mula Setyembre hanggang Oktubre 15, 2020.

Dahil sa kawalan ng katiyakan sa paligid ng halaga at tiyempo ng posibleng suportang pederal para sa California, sumang-ayon ang Newsom at Lehislatura sa halagang $ 14 bilyong halaga ng mga pagbawas sa panghuling badyet. Ang mga potensyal na pagbabago sa badyet na ito ay tumutugon sa alinmang senario sa pananalapi na hinarap ng estado sa darating na Oktubre. Nakasalalay sa kabuuang halaga na ibinigay, ang pagtanggap ng karagdagang pampasigla mula sa Kongreso ay maiiwasan ang ilan o lahat ng pagbawas sa pag-trigger. Bukod pa rito, kung ang tulong ng pederal ay magkatotoo, malamang na hindi ito sa anyo ng isang blangkong tseke.

Habang kaunti, kung mayroon man, ang mga programa ng maagang pagkabata o pamilya ay napapailalim sa mga pag-trigger na ito, tiyak na haharapin ng estado ang patuloy na mga hamon sa badyet na maaaring mangailangan ng karagdagang mga pagbabago sa taong ito. Ang mga rebisyon na ito ay maaaring magbanta sa Unang 5 LA na mga priyoridad sa hinaharap, dahil ang tugon sa pandemik at paggaling ay pa rin umuusbong at higit na hindi kilala.

Nasa ibaba ang isang pag-aaral ng Newsom's 2020-21 Final Budget at ang epekto nito Una 5 LA'mga priyoridad.

Pamumuno

Pagpopondo para sa Early Childhood Policy Council (ECPC), na naatasang payuhan sa pagbuo at pagpapatupad ng Gobernador's Master Plan para sa Maagang Bata Development, ay nabawasan sa $ 2.2 milyon sa buong FY 2020-21 at 2021-22.

Ang badyet ay naglalaan ng $ 9.25 milyon sa isang beses na pag-aalaga ng kalidad ng Child Care Development Block Grant (CCDBG) para sa isang Child Care Data System, bilang bahagi ng Cradle-to-Career Data System, na naglalayong isama ang buong estado at impormasyon ng tatanggap para sa estado'mga subsidised na maagang pag-aaral at mga programa sa pangangalaga.

Ang panukala sa badyet noong Enero ay may kasamang $ 8.5 milyon na panukala upang likhain ang Kagawaran ng Maagang Bata Development. Tinatanggal ng pangwakas na badyet ang iminungkahing kagawaran at sa halip ay naglalaan ng isang nabawas na $ 2.27 milyon patungo sa paglipat ng lahat ng mga programa sa pagpapaunlad ng bata na kasalukuyang pinangangasiwaan sa Kagawaran ng Edukasyon - maliban sa California State Preschool Program - sa Kagawaran ng Mga Serbisyong Panlipunan.

Mga pangunahing highlight ng Huling Kasunduan sa Budget sa 2020-21 na nauugnay sa Unang 5 prioridad ng LA ay kinabibilangan ng:

Ang mga bata ay may mataas na kalidad na karanasan sa pangangalaga at edukasyon bago ang kindergarten

 • Tinatanggihan ang iminungkahing 10 porsyento na pagbawas sa mga rate ng pagbabayad para sa mga nagbibigay na nag-aalok ng pangangalaga sa pamamagitan ng programang Alternative Payment (AP), General Child Care at California State Preschool Program.

 • Pinapayagan ang $ 50 milyon sa mga voucher ng Essential Worker Child Care (SB 89) na lumipat sa FY 2020-21.
 • Pinagtibay ang isang $ 300 milyong pederal na "Child Care Trigger" para sa inaasahang pondo ng CCDBG upang suportahan ang karagdagang pag-access sa pangangalaga sa bata, imprastraktura at muling pagbubukas ng mga gawad, at mga bayad sa tagapagbigay kung hindi natanggap ang karagdagang pondo ng federal.
 • Pinapalawak ang pag-access sa pangangalaga ng bata ng $ 53.3 milyon sa bagong pondo ng pederal na CCDBG sa FY 2020-21.
 • Pinagtibay ng Mayo ang mga pagbawas ng $ 159.4 milyon sa pinlano na pagpopondo ng California State Preschool Program, tinanggal ang 20,000 buong-araw / buong-taong upuan ng pagpapalawak na naka-iskedyul na mailabas noong Abril 2020 at 2021.
 • Pinagtibay ang panukalang Mayo Pagbabago upang mabawasan ang pagpopondo sa California State Preschool Program ng $ 130 milyon sa nagpapatuloy na pondo ng Proposisyon 98.
 • Tinatanggal ang mga pamumuhunan sa pangangalaga ng bata sa 2019-20 Budget Act, kabilang ang $ 300 milyon sa mga hindi nagamit na pasilidad para sa pasilidad ng Kindergarten, $ 235 milyon para sa mga pasilidad, at $ 195 milyon para sa pagpapaunlad ng mga empleyado.

Ang $ 350 milyon na pondong federal na natanggap ng California sa pamamagitan ng Batas ng CARES ay inilaan tulad ng sumusunod:

 • $ 62.5 milyon para sa isang beses na tagapag-alaga ng pangangalaga ng bata na nakatakda upang matugunan ang anumang mga hamon sa ekonomiya sa panahon ng pandemya.
 • $ 62.5 milyon sa karagdagang pondo upang mapalawak ang hindi nakakapinsalang probisyon hanggang FY 2020-21 para sa mga tagabigay na nakaharap sa pagtanggi sa kita para sa mga kadahilanang nauugnay sa COVID.
 • $ 73 milyon para sa isang beses na mahalagang mga voucher ng pangangalaga sa bata ng manggagawa sa pamamagitan ng Alternatibong Programa sa Pagbabayad. Unahin ng mga voucher na ito ang mga batang karapat-dapat sa ilalim ng SB 89, kasama ang mga batang karapat-dapat sa kita, mga anak ng mahahalagang manggagawa, at mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan.
 • $ 8 milyon upang matiyak na ang mga bayarin sa pamilya ay na-waive hanggang Hunyo 30, 2020.

Ang mga bata ay tumatanggap ng maagang mga pag-unlad na suporta at serbisyo, at ligtas sa pang-aabuso, kapabayaan, at iba pang trauma

 • Iminungkahi ng Mayo ng Republika ng gobernador na muling ibalik ang kabuuang $ 1.2 bilyon na pondo sa Proposisyon 56 upang mabayaran ang tumaas na pagpapatala ng Medi-Cal na nagresulta mula sa COVID-19. Gayunman, tinanggihan ng pinal na badyet ang panukalang ito at sa halip ay gumagamit ng pagpopondo ng Proposisyon 56 para sa nilalayon nitong hangarin na dagdagan ang pag-access sa mga serbisyong pangkalusugan at programa. Tulad ng naturan, ang naaprubahang badyet ay naglalaan ng $ 20.8 milyon sa pagpopondo ng Proposisyon 56 para sa mga karagdagang bayad na tataas ang rate ng mga pag-unlad na pag-unlad sa estado, at $ 7.6 milyon upang suportahan ang mga pag-screen ng Adverse Childhood Experience (ACEs). Kinikilala ng mga developmental screen ang mga umuusbong na pagkaantala sa pag-unlad sa mga bata at, bilang isang resulta, ay mahalaga upang matiyak na ma-optimize ng mga pamilya ang pag-unlad ng kanilang anak. Nang walang agarang pagkakakilanlan, halimbawa, ang mga pagkaantala ay maaaring hindi masuri at magpatuloy, na ginagawang mas mahirap para sa isang bata na mapagtagumpayan. Ang mga ACE screen ay makakatulong na makilala ang mga nakaraang pagsubok at payagan ang mga tagapagbigay ng pangangalaga na gumawa ng mas mabisang paggamot para sa pagtugon sa pang-aabuso, trauma at kapabayaan.

Ina-optimize ng mga pamilya ang kanilang anak's pag-unlad

 • Naantala ang isang nakaplanong $ 30 milyon na pagpapalawak ng CalWORKs Home Visiting Program hanggang 2021. Ang isang beses na pagkaantala sa karagdagang pagpopondo ay malamang na hindi makagambala sa mga suportang natatanggap ng alinmang pamilya na kasalukuyang nakatala sa programa, ngunit maiiwasan nito ang mga bagong pamilya na makatanggap ng mga pagbisita sa bahay.

 • Nagdaragdag ng pondo para sa programa ng Black Infant Health ng estado ng $ 4.5 milyon, sa kabila ng isang panukala sa Mayo Revise na i-cut ang paglawak na ito. Ang pagpapalakas sa programa ng Black Infant Health ay makakatulong na matugunan ang hindi katanggap-tanggap na mataas na antas ng pagkamatay ng mga ina at sanggol sa California. Nakahanay din ito sa adbokasiya ng First 5 LA para sa equity sa kalusugan at susuportahan ang aming trabaho sa African American Infant at Maternal Mortality.
 • Naaangkop ang bayad na mapagkukunan ng pag-iwan ng pamilya (PFL), mga proteksyon, at pagpapalawak ng mga proteksyon sa pagbubuntis at kapanganakan para sa lahat ng karapat-dapat na manggagawa.
 • Nagbibigay ng $ 42 milyon upang mapalawak ang California Earned Income Tax Credit (Cal EITC), na nag-aalok ng $ 1,000 na kredito sa mga nagtatrabahong pamilya na may mga bata na wala pang 6 taong gulang at mga kita sa sambahayan na mas mababa sa $ 30,000 / taon. Ang program na ito ay isang malakas at direktang tool para labanan ang kahirapan sa pagkabata, at ang naaprubahang badyet ay nagpapalawak pa ng pagiging karapat-dapat ng Cal EITC sa mga pamilyang may mababang kita na nag-file ng buwis sa Mga Indibidwal na Identification Taxpayer Number (ITIN). Ang mga pamilyang imigrante na nag-file sa mga ITIN dahil wala silang mga numero ng social security ay hindi maaaring magamit ang Cal EITC.
 • Pinapanatili ang kabuuang $ 60 milyon na pondo, na gugugol ng higit sa dalawang taon tulad ng naaprubahan sa badyet noong nakaraang taon, para sa isang programa para sa kalusugan sa komunidad na inilunsad noong Marso 2020. Naunang iminungkahi ng Mayo ng Revise na i-cut ang program na ito na tumutulong sa mga beneficiary ng Medi-Cal na mahanap de-kalidad na mapagkukunan sa pangangalaga ng kalusugan.
 • Walang katapusan na pagkaantala ng timeline ng pagpapatupad ng mga reporma sa California Advancing and Innovating Medi-Cal (CalAIM). Ang Unang 5 LA ay dati nang nagbigay ng feedback na tumatawag para sa pagpapahalaga sa kalusugan ng bata at pamilya. Haharapin sana ng CalAIM ang pangangailangang ito sa pamamagitan ng pagpapabuti ng mga sistemang Medi-Cal na nagbigay sa maraming pamilya ng mga serbisyo na balot-balot. Gayunpaman, hiniling ng May Revise ng gobernador na maantala ang CalAIM dahil sa bagong mahirap na sitwasyong pampinansyal ng estado, at inaprubahan ito ng Lehislatura.
 • Nagbibigay ng pondo para sa buong pambuong programa sa Pagbabayad na Batay sa Halaga, na iminungkahi ng pagpapanumbalik ng Mayo na baguhin. Nilalayon ng programang ito na suportahan ang pinabuting mga kinalabasan sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-insentibo sa kalidad at pangangalaga sa suporta.

Nakahanay ang mga prayoridad sa Unang 5 LA'pangmatagalang mga kinalabasan ng system, mga priyoridad sa rehiyon ng LA County, at mga agenda ng Best Start Community Change

 • Sinigurado ang isang $ 15 milyon na panukala noong Enero para sa California Newcomer Education and Well-Being Project (CalNEW) upang tulungan ang mga distrito ng paaralan, kasama ang Los Angeles Unified School District (LAUSD), sa pagpapabuti ng mga kinalabasan para sa mga lumikas at walang kasama na mga wala’y dokumento na menor de edad na mag-aaral.

 • Nagpapanatili ng $ 50 milyon na pondo para sa California Emergency Food Assistance Program, at $ 112 milyon upang bayaran ang mga distrito ng paaralan para sa pagbibigay ng mga pagkain sa paaralan sa panahon ng pandemya at mga buwan ng tag-init. Ang mga bangko ng pagkain at pamamahagi ng pagkain sa paaralan ay naging kapaki-pakinabang sa pagsuporta sa mga pamilyang County ng Los Angeles habang pinapagaan nila ang kawalan ng pagkain sa pagkain sa buong pandemiya.
 • Siniguro ang $ 550 milyon mula sa CARES Act para sa Project Roomkey upang suportahan ang mga lungsod na may pagkuha ng tirahan para sa mga indibidwal na nakakaranas ng kawalan ng tirahan dahil sa COVID-19 at para sa tumaas na paggawa ng pabahay pagkatapos ng pandemya. Kasama rin sa badyet ang isang karagdagang $ 1.8 bilyon para sa mga county at lungsod na gagamitin para sa kawalan ng tirahan, kalusugan sa publiko, kaligtasan sa publiko at iba pang mga programa at serbisyo na nauugnay sa pandemik.
 • Siniguro ang $ 10.3 milyon sa Childhood Lead Poisoning Prevention Fund upang madagdagan ang mga interbensyon at mga aktibidad na idinisenyo upang mabawasan ang pagkakalantad ng mga bata upang manguna. Ang pagkalason sa tingga sa Timog-silangang Los Angeles ay naging labis na pag-aalala sa mga lokal na komunidad pagkatapos ng kontaminasyon ng halaman ng Exide.
 • Nagpapanatili ng $ 6.1 milyon upang mapabuti ang mga pasilidad ng parke sa mga komunidad na hindi pinahihintulutan at palawakin ang pag-access sa mga parke ng estado sa mga lunsod na lugar.
 • Bilang karagdagan, ang iminungkahing buwis na E-sigarilyo na batay sa nilalaman ng nikotina (Vaping Tax) ay ipinagpaliban upang payagan ang pagsasama ng stakeholder at proseso sa paligid ng mga implikasyon ng patakaran, at upang matiyak ang paggalang sa istraktura ng disbursement na inaprubahan ng botante na itinatag ng Proposisyon 56. Ang panukala ay ipinakilala noong Enero at inaasahang makakakuha ng hanggang sa $ 32 milyon sa unang taon nito at gagamitin para sa mga programa sa pangangasiwa, pagpapatupad, pag-iwas sa kabataan, at mga programa para sa lakas-pangkalusugan.

Ang badyet ng estado ay nagkabisa sa pagsisimula ng bagong taon ng pananalapi ng California noong Hulyo 1. Habang ang mga partikular na programa na hindi naibukod mula sa pagputol ng pag-cut ay nagkabisa sa simula ng Hulyo, ang oras lamang at aksyon ng kongreso ang magsasabi kung higit na pagbawas sa paggasta ng California ang kakailanganin. sa account para sa natitirang pagkukulang.

Ipinasa ng House of Representatives ang Batas sa Pangkalusugan at Pangkabuhayan sa Omnibus Emergency Solutions (HEROES) Act noong Mayo, na kung saan ay naaangkop sa kabuuan ng $ 1 trilyon sa mga estado kung pinagtibay ng Senado. Ang diskarte ng pederal na adbokasiya ng unang 5 LA na kasalukuyang nakatuon sa pagtuturo sa mga gumagawa ng patakaran sa mahahalagang imprastraktura ng mga sistema ng paglilingkod sa bata at pag-aalaga ng bata, na binibigyang diin na ang mga mapagkukunang ito ay kinakailangan hindi lamang para sa pagpapaunlad ng bata at kagalingang pampamilya ngunit din para sa paggaling ng lokal, estado , at mga pambansang ekonomiya na sinalanta ng pandemya. Ang gawaing ito, na ginawa sa koalisyon kasama ang mga kasosyo sa pambansa at estado, ay nagtatayo ng pagsang-ayon at nagtutulak ng momentum para sa karagdagang pondo ng tulong ng estado at lokal upang suportahan ang mga bata at pamilya sa California at LA County.
isalin