Ang Medicaid ay ang pinakamalaking programa sa segurong pangkalusugan sa Estados Unidos, na sumasaklaw sa higit sa 70 milyong mga tao, kabilang ang 28 milyong mga bata. Ang programa ay isang indibidwal, sa halip na isang pamilya, nakikinabang; na nagreresulta sa mga magulang / tagapag-alaga at mga anak na madalas na mayroong magkakaibang mga plano sa saklaw o isang magulang / tagapag-alaga na walang seguro. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng saklaw ng pangangalagang pangkalusugan mula sa isang indibidwal na antas sa isang yunit ng pamilya o pamayanan, maaaring suportahan ng Medicaid ang mga interbensyon para sa kalusugan at kagalingan at magbigay ng isang mas malaking pagkakataon na umunlad sa mga henerasyon.

Ang Institute for Medicaid Innovation (IMI), isang non-profit, nonpartisan na pananaliksik at samahan ng patakaran ay naglabas ng pinakabagong sheet ng katotohanan, "Umausbong na Pokus ng Pamilya sa Medicaid: Isang Dalawang Henerasyon na Malapit sa Pangangalaga sa Kalusugan”Na nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng mga bata at kalusugan ng kanilang magulang / tagapag-alaga na may sapat na gulang. Kung paano ang kagalingan ng isang bata ay nakasalalay sa panlipunan, emosyonal, at pang-ekonomiyang kalusugan ng magulang / tagapag-alaga, gayun din ang kagalingan ng magulang / tagapag-alaga ay nakasalalay sa kalusugan ng anak. Sa bagong sheet ng katotohanan, tuklasin ng IMI ang epekto ng mga pagkakaugnay na ito at nagbibigay ng mga pagkakataon para sa mga stakeholder ng Medicaid na matugunan ang mga pangangailangan ng mga magulang, tagapag-alaga, at mga anak na magkasama.

Ang sheet ng katotohanan ng IMI ay nag-ipon ng isang makabagong mga modelo ng Dalawang Henerasyon na mga pagkukusa sa kalusugan sa Medicaid, mula sa mga organisasyong nakabatay sa pamayanan hanggang sa mga organisasyong pinamamahalaang pangangalaga. Nagtatampok din ang sheet ng katotohanan ng inisyatiba ng Welcome 5 ng First XNUMX LA. Ang mga modelo ay nagsisilbing halimbawa para sa ibang mga stakeholder ng Medicaid na posibleng magtiklop.

Basahin at i-download ang buong sheet ng katotohanan dito.
isalin