LOS ANGELES - Sa kanyang Estado ng Lungsod Sa talumpati, itinakda ni Mayor Eric Garcetti ang Los Angeles sa isang landas upang maalis ang agwat ng kahandaan sa paaralan para sa mga pinaka-mahina laban sa mga bata sa Los Angeles at palakasin ang trabahador ng edukasyon sa bata pa. Partikular, ang Alkalde ay gumagawa ng isang pangako upang kumalap, sanayin at patunayan ang 2,500 mga bagong tagapagturo ng maagang bata sa 2025.

Ang pagsisikap na ito ay nabubuo sa iminungkahing badyet ng estado ni Gobernador Gavin Newsom para sa FY19-20 kung saan, kung naaprubahan, ay magdidirekta ng daan-daang milyong dolyar nang direkta sa mga tagabigay, pamilya, at ahensya sa LA County upang mapalakas ang mga prayoridad ng maagang pagkabata, kabilang ang pagbisita sa bahay, pag-screen ng pag-unlad at maagang pag-aaral.

Pinalakpakan din ng First 5 LA Executive Director na si Kim Belshé ang Alkalde para sa pagpuno sa pagsisikap ng Miyembro ng Konseho ng Lungsod na si Paul Krekorian at ang kanyang panukalang palawakin ang mga programa sa pangangalaga ng bata at mga bata sa buong Lungsod ng Los Angeles.

Mangyaring tingnan ang pahayag sa ibaba para sa reaksyon ni Belshé sa panukala ng Alkalde:

"Ang bawat bata, mula sa sandaling sila ay ipinanganak, ay may karapatan sa mga pagkakataon na makakatulong sa kanilang maabot ang kanilang buong potensyal. Upang i-echo si Mayor Garcetti, ang maagang edukasyon ay hindi maaaring maging isang luho para lamang sa mga makakaya. Ang pagtuon sa mga unang taon upang madagdagan ang kahandaan ng paaralan ng lahat ng aming mga maliliit na bata ay mahalaga sa kanilang panghabang-buhay na pag-unlad; upang makamit ito kailangan natin ng malakas na pamumuhunan at suporta para sa isang trabahador na nagbibigay ng kalidad ng pangangalaga at suporta para sa aming mga maagang nag-aaral. "

"Ang mga disparities sa pag-unlad ay lumalabas nang siyam na buwan at maaaring doble sa oras na ang mga bata ay dalawa. At, kilala natin ang mga bata na nagsisimula sa likuran ng kindergarten - hindi katimbang na mababang kita, mga bata na may kulay at daldal na nag-aaral ng wika - ay madalas na manatili sa likuran. Ang mga hindi pagkakapantay-pantay na iyon ay hindi makatarungan at may pangmatagalang implikasyon sa ating mga anak. "

"Pinupuri ko ang Alkalde para sa kanyang pangako na tanggalin ang agwat sa kahandaan sa paaralan para sa aming mga pinaka-mahihinang bata at paunlarin ang isang mataas na sanay na trabahador ng mga tagapagturo ng maagang bata upang matugunan ang mga pangangailangan ng bawat bata sa Los Angeles. Handa kaming tumulong upang tulungan ang Alkalde, mga miyembro ng Konseho ng Lungsod at mga Tagapangasiwa ng County na patuloy na unahin ang mga maliliit na bata sa mga desisyon sa badyet at patakaran. "
isalin