Fraser Hammersly | Unang 5 LA Digital na Espesyalista sa Nilalaman


Pebrero 28, 2023

Ang unang 5 Lupon ng mga Komisyoner ng LA ay nagpulong sa kauna-unahang hybrid na format ng pulong noong Peb. 9. Ang adyenda kasama ang isang boto upang ihalal ang mga posisyon ng Board Chair at Committee, isang update sa mid-year budget adjustments at First 5 LA's evolving fiscal context, at isang presentasyon sa pangunguna sa mga partnership sa paparating na taon. 

Gaya ng nakaugalian sa unang pulong ng Lupon ng mga Komisyoner ng taon, ang pagpupulong noong Peb. 9 ay nagsimula sa isang mosyon upang magmungkahi at maghalal ng mga posisyon ng tagapangulo at pangalawang tagapangulo. 

Superbisor Holly J. Mitchell - na sumali sa First 5 LA's Board ngayong taon - ay nahalal bilang board chair, kasama si Brandon Nichols, na magsisilbing vice-chair ng Board. 

"Gusto ko lang sabihin kung gaano ako kasabik na sumali sa First 5 LA sa kapasidad na ito," sabi ni Mitchell nang dumating ang oras para sa mga komento mula sa upuan.

“Inaasahan kong makipagtulungan sa aking mga miyembro ng Lupon, upang talagang makisali sa makabuluhang pakikipagsosyo … dahil mayroon kaming pagkakataon na patuloy na ibigay sa mga kamangha-manghang kawani na tumatawag sa First 5 LA na 'tahanan' ng gabay at direksyon sa antas ng patakaran," siya idinagdag. "Inaasahan kong makatrabaho kayong lahat at mas makilala ang ilan sa inyo, habang pinag-uusapan natin ang bagong ebolusyon [ng First 5 LA]."

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang press release na nag-aanunsyo ng mga posisyon ng upuan at pangalawang upuan dito. 

Ang pulong ay minarkahan din ang una bilang Karla Pleitéz Howell na nakaupo sa kanyang bagong tungkulin bilang First 5 LA executive director. Sa kanyang mga pahayag, sinamantala ni Pleitéz Howell ang pagkakataon na i-highlight ang Black History Month, na nagbahagi ng isang quote mula sa Rosa Parks: "Wala akong ideya na ang kasaysayan ay ginawa. Pagod lang akong sumuko."

“Marami sa atin ang nagbahagi kung gaano tayo pagod sa mga hindi pagkakapantay-pantay na kinakaharap ng mga bata sa County ng Los Angeles at sa buong estado,” patuloy ni Pleitéz Howell, na nakahawig sa pagitan ng mga salita ni Parks sa trabaho ng First 5 LA. "At ibinahagi namin na iiwan namin ang lahat sa larangan upang matiyak na gagawin namin ito nang tama. 

"At ito ang ibig sabihin ng pagkakataon at ang unang pagpupulong na ito sa akin, sabi ni Pleitéz Howell. "Magsusulat kami ng isang bagong kabanata nang magkasama sa pakikipagtulungan, at iiwan namin ang lahat sa larangan."

Ang agenda ng pahintulot ay lubos na naaprubahan. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang agenda dito. 

Ang natitira sa pulong ay nakatuon sa mga presentasyon, na ang unang dalawa ay nakatuon sa First 5 LA's FY 2022-23 mid-year na mga pagsasaayos sa badyet, pati na rin ang umuusbong na realidad sa pananalapi ng organisasyon sa konteksto ng Proposisyon 31. 

Ang Chief Operating Officer na si JR Nino, Financial Planning and Analysis Manager na si Daisy Lopez at Finance Director Raoul Ortega ay nagbigay ng pangkalahatang-ideya ng FY 2022-23 mid-year na mga pagsasaayos sa badyet, na nagbubuod ng mataas na antas ng mga pagbabago sa mga limitasyon sa patakaran ng Board.

Para sa karagdagang impormasyon, mag-click dito.  

Upang magsalita tungkol sa realidad sa pananalapi ng First 5 LA sa konteksto ng Proposisyon 31, nagbahagi sina Nino at Ortega ng background sa Proposisyon 31, isang panukalang inaprubahan ng botante na nagbabawal sa pagbebenta ng may lasa ng tabako sa estado noong Enero 1, 2023, pati na rin ang kung paano ito inaasahang makakaapekto sa kita ng First 5 LA. 

Ayon kay Ortega, babawasan ng Proposisyon 31 ang kita ng First 5 LA nang mas mabilis kaysa sa inaasahan, ina nagpapahiwatig na ang pag-asa sa balanse ng pondo sa kasalukuyang rate ng paggasta ay hindi napapanatiling sa mahabang panahon.

"Sa pagitan ngayon at sa pagtatapos ng taon ng pananalapi 2027-28, magkakaroon tayo ng $24 milyon na mas mababa kaysa sa orihinal na inaasahan natin, kaysa sa makikita sa ating kasalukuyang estratehikong plano at sa ating kasalukuyang pangmatagalang plano sa pananalapi," sabi ni Ortega. 

Ibinahagi din ni Ortega ang ilang susunod na hakbang na gagawin ng First 5 LA para matugunan ang bagong senaryo na ito. Kabilang dito ang paghahanay sa kasalukuyang realidad sa pananalapi sa loob ng konteksto ng Proposisyon 31 sa pagsusuri at pagpipino ng estratehikong plano ng Unang 5 LA; pag-update ng mga kita at balanse ng pondo ng Long-Term Financial Plan (LTFP) upang ipaalam ang mga pagbabawas sa badyet sa hinaharap at mga pamumuhunan sa programa para sa mga darating na taon ng pananalapi na naaayon sa proseso ng pagsusuri at pagpipino ng Unang 5 LA sa 2020-28 Strategic Plan; pagtatatag ng mga bagong limitasyon sa paggasta na alam ng mga pagbabawas sa badyet sa hinaharap; at pag-update ng kasalukuyang mga alituntunin sa pamumuhunan ng First 5 LA upang isaalang-alang ang nagbabagong tanawin. 

Para sa karagdagang impormasyon, mag-click dito. 

Sumunod sa agenda ay isang pagtatanghal na nakatuon sa papel na ginagampanan ng mga partnership sa unang taon ng Unang 5 LA. Upang galugarin ang paksa, ang Executive Vice President na si John Wagner, Chief Transformation Officer Antoinette Andrews-Bush, Family Supports Director Diana Careaga at Los Angeles County Executive Director ng Racial Equity D'Artagnan Scorza ay sumali sa Lupon para sa isang talakayan. 

Bilang bahagi ng ikot ng pagsusuri at refinement ng First 5 na Strategic Plan, na nagsimula noong Hulyo, ang First 5 LA ay nakikipag-ugnayan sa mga kasosyo sa komunidad at County bilang isang paraan ng pagsasalamin at pagbibigay-alam sa hinaharap na gawain. Bahagi ng prosesong ito ay sinusuri ang papel na ginagampanan ng First 5 LA sa early childhood ecosystem na may pag-unawa na ang First 5 LA ay hindi gumagana sa isang silo at ang pakikipagtulungan ay susi sa pagkamit Unang 5 LA's pinong North Star: Na ang bawat bata sa County ng LA ay maabot ang kanilang buong potensyal sa pag-unlad sa mga kritikal na taon ng prenatal hanggang limang taong gulang. 

Pagpigil - partikular sa loob ng konteksto ng matagal nang pamumuhunan ng First 5 LA sa pagbisita sa bahay at pagpapatupad ng 2020-28 Strategic Plan - mabilis na naging pokus ng talakayan. Ibinahagi ni Wagner kung paano makakatulong ang natatanging vantage point ng First 5 LA sa intersection ng mga pampubliko at pribadong sektor sa pagsulong ng mga diskarte sa pag-iwas na nakatali sa boses ng komunidad at pamilya, lalo na habang patuloy na lumalaki ang momentum sa mga tuntunin ng pamumuhunan sa diskarteng ito. 

“Bagaman wala kaming saklaw o sukat ng mga tradisyunal na departamento ng County, kami ay konektado sa mga sistemang iyon dahil sa katotohanan na napakarami sa mga sistemang iyon ay pinamumunuan ng marami sa inyo sa Lupon na ito,” sabi ni Wagner. 

Upang magsalita tungkol sa mga hakbangin sa pag-iwas sa County, si Scorza, na namumuno sa Inisyatiba ng Anti-Racism, Diversity, and Inclusion (ARDI) ng County at ang Task Force ng Mga Serbisyo sa Pag-iwas, ay nag-update sa Lupon sa mga pinakabagong pagsisikap, kabilang ang kung paano ginagamit ng County ang isang katarungan. lens upang gabayan ang mga pagsisikap nito. 

"Alam namin na ang kasaganaan ay higit sa lahat ang nagtutulak ng positibong buhay at mga resulta ng kalusugan. Alam namin na ang tunay na pagkakaroon ng access sa mas maraming mapagkukunan ay nagiging mas malakas na hula kung paano mapapabuti ang kalusugan sa mga komunidad sa paglipas ng panahon at na, kadalasan, ang matatag na kahirapan at panlipunang paghihiwalay ay humahantong sa mga hamon at nililimitahan ang aming kakayahang samantalahin ang mga pagkakataon na nagpapaganda sa aming mga kondisyon sa buhay ,” sabi ni Scorza, na nagpapaliwanag kung paano binuo ang isang balangkas ng kurso sa buhay upang maunawaan ang katarungan at pag-iwas sa County. 

Ayon kay Scorza, ang maagap na pagsusuri kung paano nakakaapekto ang mga patakaran sa mga patas na kasanayan ay naging bahagi ng pananaw para sa pag-iwas sa buong County, at ipinaliwanag niya kung paano ang pagtutok sa mga anti-racist na kasanayan ay isang mahalagang bahagi ng pagpigil sa pagpasok sa carceral system. Ang mga istratehikong layunin ng County, ibinahagi ni Scorza, ay malapit na nakahanay sa Estratehikong Plano ng First 5 LA, na nagbibigay ng pagkakataon sa First 5 LA na magtulungan upang makamit ang mga layunin sa pag-iwas. 

Nagbahagi si Careaga ng mga halimbawa kung paano naging kritikal na diskarte ang pagtatrabaho sa pakikipagsosyo sa mga pagsisikap sa pagbuo ng system sa loob ng pagbisita sa bahay, na binabanggit ang pagbuo ng kakayahan ng Collaborative Leadership Council na tugunan ang mga gaps sa system at suportahan ang pagbuo ng isang pinagsama-samang at pinag-ugnay na sistema sa loob ng County. Bukod pa rito, tinawag ni Careaga ang papel na ginagampanan ng mga partnership sa mga pagsusumikap sa pagpapanatili, lalo na sa harap ng pagbaba ng mga kita. 

Sa wakas, nagsalita si Andrews-Bush tungkol sa gawain sa hinaharap, na nagbabahagi kung paano ang pagbabago ng mga pampublikong sistema sa pakikipagtulungan sa iba ay maaaring lumikha ng isang malawakang epekto na magsusulong ng mga resulta ng mga sistema para sa mga bata at pamilya. 

"Habang ang First 5 LA ay patuloy na nagrerepaso at nag-aangkop ng Estratehikong Plano nito, ang aming intensyon ay gawin itong mas nauunawaan, mas makabuluhan at pabago-bago, upang ang aming gawain sa pagbabago ng mga sistema ay matugunan ang mga umuusbong na pangangailangan ng mga bata at pamilya," Andrews -Ibinahagi ni Bush.

Ang gawaing ito, sabi niya, ay kinabibilangan ng pag-streamline ng Estratehikong Plano ng First 5 LA, pag-unawa sa nagbabagong konteksto at pagtugon sa mga ugat na sanhi ng hindi pagkakapantay-pantay, pagsusuri at pagsasama ng mga live na karanasan upang ipaalam ang mga estratehiya, at pagpapatalas ng pokus ng First 5 LA upang mapataas ang epekto. 

Nang dumating ang oras para sa talakayan ng Lupon, tinawag ni Commissioner Jacquelyn McCroskey ang mga paraan kung saan nagtatrabaho na ang First 5 LA sa pakikipagtulungan sa mga sistema ng County at kung paano maaaring ipaalam ng mga pag-aaral na iyon ang pagsusuri at pagpipino ng Strategic Plan. 

“Maaari talaga naming simulan ang aming pagsusuri sa Strategic Plan sa ilang mga pag-aaral ng kaso tungkol sa kung ano ang mga tungkulin na ginagampanan na ng aming iba't ibang departamento at kasosyo, at kung ano ang papel na ginagampanan ng First 5, at saan kami maaaring magdoble sa kung saan kami natututo at sa pagpapatakbo, ” komento ni McCroskey. 

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang presentasyon dito.

Ang susunod na pulong ng Lupon ng mga Komisyoner ay naka-iskedyul para sa Marso 9, 2023. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bumisita www.first5la.org/our-board/meeting-materials/ 72 oras bago ang petsa. 
Pebrero 8, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng mga Komisyoner

Pebrero 8, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng mga Komisyoner

Fraser Hammersly | Espesyalista sa Digital na Nilalaman Pebrero 29, 2024 Personal na nagpulong ang Lupon ng mga Komisyoner ng First 5 noong Peb. 8, 2024. Kasama sa agenda ang pagpili ng mga posisyon sa upuan at pangalawang tagapangulo; mga presentasyon sa First 5 LA's building at capital improvement...

Unang 5 LA Annual Reporting Project Request for Qualifications (RFQ)

FIRST 5 LA ANNUAL REPORTING PROJECT REQUEST FOR QUALIFICATIONS (RFQ) POSTING DATE: February 20, 2024 DUE DATE: March 18, 2024 at 5:00 pm Pacific Time (PT) UPDATE(S): March 11, 2024- ang mga sumusunod ay naging nai-post sa ilalim ng seksyong Mga Tanong at Sagot: Taunang...

UNANG 5 LA ECE POLICY ADVOCACY FUND: Mga Natutunan mula sa Funder-Field Symbiosis

UNANG 5 LA ECE POLICY ADVOCACY FUND: Mga Natutunan mula sa Funder-Field Symbiosis

Pebrero 2024 Noong 2016, ang First 5 Los Angeles-isang mala-gobyernong ahensya—ay tumugon sa pangangailangan para sa mga sistema ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon (ECE) na baguhin sa paraang sumusuporta, dinamiko, at maaaring kopyahin. Ito ang kwento kung paano ang isang pampublikong organisasyon ng gobyerno ay maaaring maging isang...

isalin