Fraser Hammersly | Unang 5 LA Digital na Espesyalista sa Nilalaman


Pebrero 24, 2022

Ang unang 5 Lupon ng mga Komisyoner ng LA ay halos nagpulong noong Peb. 10. Ang pulong ay minarkahan ang una ng taon, at ang adyenda kasama ang isang boto upang ihalal ang pamumuno ng Lupon at Komite, impormasyon sa mga pagsasaayos ng badyet sa kalagitnaan ng taon at pagpaplanong pinansyal, kontrata ng executive director ng First 5 LA at plano ng paghalili ng executive leadership, at isang pagkakataon sa pag-aaral ng Lupon sa Diversity, Equity, Inclusion, Belonging at Targeted Universalism. 

Gaya ng nakaugalian sa unang pagpupulong ng Lupon ng mga Komisyoner ng bagong taon, ang Lupon ay nagmungkahi at bumoto sa mga posisyon ng Lupon ng Tagapangulo, Pangalawang Tagapangulo at Komite sa pamumuno. Ang Superbisor ng LA County na si Sheila Kuehl ay nahalal upang mapanatili ang kanyang upuan bilang Tagapangulo ng Lupon at si Judy Abdo ay nahalal upang panatilihin ang kanyang puwesto bilang Pangalawang Tagapangulo. Upang tingnan ang lahat ng 2022 Board Leadership na posisyon, i-click dito.  

Bilang bahagi ng pahayag ng Tagapangulo, nagsalita si Kuehl tungkol sa kahalagahan ng pamilya at sa mga paraan kung saan sinuportahan ng First 5 LA at ng Lupon nito ang mga bata at pamilya sa LA County sa panahon ng pandemya. 

"Sa maraming mga paraan, sa palagay ko ang mga bagay ay naramdaman na talagang wala sa kontrol sa nakalipas na ilang taon. Ngunit ang First 5 ay naging matatag sa aming Northstar, sinusubukang panatilihin ang imahe, patnubayan ang bangka, manatili sa kurso. At gaya ng alam namin, sa simula pa lang ng hindi namin alam na magiging ganoon katagal ang pakikitungo sa COVID, agad kaming nag-pivote para gumanap ng talagang kritikal na papel sa ECE COVID-19 na tugon at plano sa pagbawi ng county,” sabi niya. 

"Gaano man katagal ang ating krisis sa kalusugan," patuloy ni Kuehl, "Ang First 5 LA ay magpapatuloy sa mga pagsisikap nito, patuloy na magtatrabaho upang suportahan ang isa't isa at ang ating mga pamilya, at ang lahat ng ating mga service provider na napakahalaga sa pagsisikap."

Sa mga pahayag ng Executive Director, nagsalita si Kim Belshé tungkol sa kung paano naiiba ang diskarte ng First 5 LA sa trabaho nito upang ipatupad ang 2020-28 Strategic Plan. Binigyang-diin niya ang mga halimbawa kung paano pinatalas ng organisasyon ang pokus at setting ng priyoridad nito, pagsasama-sama at paghahanay upang matugunan ang katotohanan na ang mga bata at pamilya ay umiiral sa intersection ng iba't ibang mga sistema, at nagtatrabaho upang ganap na yakapin ang mga halaga ng organisasyon nito na Diversity, Equity and Inclusion (DEI). ). 

"Ang tatlong madiskarteng priyoridad na iyon ay talagang naging sentro sa aming pag-iisip tungkol sa kung paano nangyayari ang pagbabago at kung paano maaaring mag-ambag ang First 5 LA sa pagbabago sa isang sukat na naaayon sa aming matapang na layunin - ang aming North Star," sabi ni Belshé.

Sumunod sa agenda ay isang impormasyon na iniharap ni Belshé sa First 5 LA Executive Director Succession Plan. Upang iayon ang Unang 5 LA sa pinakamahuhusay na kagawian sa negosyo, tinukoy ni Belshé ang pagbuo ng isang Executive Succession Plan bilang isang layunin sa 2021.

Kung sakaling wala ang executive director — maikli man o pangmatagalan, pansamantala o permanente — nilayon ng Plano na tiyakin ang tuluy-tuloy na saklaw ng mga tungkuling tagapagpaganap na mahalaga sa patuloy na operasyon ng First 5 LA. Ang Plano ay iboboto sa pulong ng Lupon sa Marso 10. Para sa karagdagang impormasyon, i-click dito.  

Si Richard, Watson at Gershon Legal Counsel na si Craig Steele ay nagbigay ng impormasyon na may kaugnayan sa kontrata ng Executive Director. Ipinaliwanag niya kung paano, dahil sa mga kawalan ng katiyakan sa pananalapi na nagmumula sa pandemya, tinanggihan ni Belshé ang pagsasaayos ng kompensasyon noong 2021, kasama ang kontrata na nagsasaad na muling bisitahin ang bagay sa 2022. 

Bilang bahagi ng taunang pagsusuri sa pagganap noong nakaraang taon, inutusan ng Executive Committee ang Legal Counsel na makipag-ayos sa isang pag-amyenda sa kontrata ng Executive Director para taasan ang kompensasyon ng 5 porsiyento para sa panahon ng Peb. 1, 2022, hanggang Ene. 30, 2023. Sa ilalim ng Brown Act, ang anumang pagsasaayos ng kompensasyon ay dapat isaalang-alang at aprubahan ng Lupon sa panahon ng isang bukas na sesyon. Iboboto ng mga komisyoner ang bagay sa pulong ng Lupon sa Marso 10.  

Susunod, ipinakita ni Financial Planning & Analysis Manager na si Daisy Lopez at Finance Director Raoul Ortega ang isang pangkalahatang-ideya ng mga pagsasaayos ng badyet sa kalagitnaan ng First 5 LA, na nagbabahagi kung paano nagbago ang badyet dahil sa ilang salik. 

Ayon kay Lopez, isa sa mga dahilan ng mga pagsasaayos ay ang patuloy na pandemya, na nakakaapekto pa rin sa mga aktibidad na una nang iminungkahi para sa taon ng pananalapi 2021-22. Ang iba pang mga iminungkahing pagsasaayos sa badyet ay pangunahing hinihimok ng na-update na impormasyon, pagbabago ng mga pangyayari — tulad ng mga pagbabago sa mga timeline ng proyekto — at bagong pagpopondo na hindi Proposisyon 10. Kasama sa mga halimbawa ng huli ang mga reimbursement para sa pagbisita sa bahay at mga pondo mula sa LA County Department of Public Health para sa African American Infant and Maternal Mortality (AAIMM) Initiative, na lahat ay natanggap pagkatapos mabuo ang paunang badyet. 

Aaprubahan ng Lupon ang isang pinal na draft ng mga pagsasaayos ng badyet sa kalagitnaan ng taon sa pulong ng Lupon noong Marso 10. Para sa karagdagang impormasyon, i-click dito. 

Sumunod sa agenda ay isang Board Learning Opportunity na ipinakita ni Chief Transformation Officer Antoinette Andrews Bush, Seed Collaborative Co-Founder Evan Holland, at Direktor ng Othering & Belonging Institute sa UC Berkeley, john a. powell.  

First 5 LA's North Star ay ang lahat ng bata sa LA County ay pumasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay. Isa sa mga pangunahing tanong na lumabas sa panahon ng proseso ng pagpipino ng estratehikong plano ay: Paano mabalanse ng First 5 LA ang mga pangangailangan ng lahat ng mga bata habang pinapanatili ang pangako nito sa halaga ng pamumuhunan ng equity at halaga ng organisasyon ng Diversity, Equity and Inclusion (DEI)? Sinuri ng Learning Opportunity ang tanong na ito sa loob ng konteksto ng Targeted Universalism at sa ilalim ng gabay ni powell. 

Si powell, ang nag-develop ng Targeted Universalism framework at isang kinikilalang internasyonal na eksperto sa mga larangan ng karapatang sibil, kalayaang sibil, istruktural na rasismo, pabahay, kahirapan at demokrasya, ay nagsalita sa kahulugan ng DEI at ipinaliwanag kung paano posible lamang ang pagsasama kapag mayroon ding pag-aari, na tinukoy niya bilang koneksyon ng pagsasama, makabuluhang pakikilahok, at kapwa pagmamay-ari at magkakasamang paglikha ng mga sistema at istruktura. 

"Upang magkatuwang na lumikha at magkaisa, ang mga indibidwal at grupo ay nangangailangan ng dignidad -– kapwa sa interpersonal at sa loob ng kultura ng grupo -– at kailangan nila ng kapangyarihan upang makilahok sa proseso ng pagbuo, pag-normalize o pagbuo ng isang espasyo, isang lalagyan, isang paaralan. Kailangan mo ng kapangyarihan, kailangan mo ng mga mapagkukunan, kailangan mo ng boses, "sabi ni powell. 

Ang Targeted Universalism, na tinutukoy din ni powell bilang Equity 2.0, ay naglalayong ilipat ang lipunan at mga sistema mula sa "pagbubukod" patungo sa "pagmamay-ari" sa pamamagitan ng paglikha ng isang unibersal na layunin -– tulad ng North Star ng First 5 LA -– at pagkatapos ay i-deploy ang mga naka-target na estratehiya batay sa kung saan at kung paano nakalagay ang mga tao sa loob ng mga istruktura at kultura na may kaugnayan sa layuning iyon.  

Hindi tulad ng mga naka-target at unibersal na mga estratehiya na kadalasang nabigo upang makagawa ng pantay na mga resulta at maaaring makasira sa pakiramdam ng pagiging kabilang, ipinaliwanag ni powell kung paano kinikilala ng Targeted Universalism na ang mga tao ay naiiba ang kinalalagyan dahil sa mga salik tulad ng hindi pagkakapantay-pantay sa istruktura, pang-aapi sa kasaysayan at kasalukuyang panahon, heograpiya, at komunidad. at dynamics ng organisasyon. Gamit ang lens na iyon, ang Targeted Universalism ay nakatuon sa paglikha ng mga sistema at mga pagbabagong institusyonal na bumubuo ng pantay na mga resulta at nalilinang ang pakiramdam ng pagiging kabilang para sa lahat. 

“I really appreciate what you've shared because it makes me think about giving groups what they need, via equity, but also making sure na may target tayo para sana lahat ay makarating sa goal na iyon. Para sa akin, ito ay pagbubukas ng mata, "sabi ni Commissioner Frank Ramo nang dumating ang oras para sa pagmumuni-muni at mga katanungan.  

Para matuto pa tungkol sa Board Learning Opportunity, i-click dito upang tingnan ang presentasyon.  

Ang susunod na pulong ng Lupon ng mga Komisyoner ay sa Marso 10, 2022. Ang karagdagang impormasyon ay makukuha 72 oras bago ang pulong sa www.first5la.org/our-board/meeting-material.
Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Habang Ipinagdiriwang Namin ang Asian American, Native Hawaíian at Pacific Islander Heritage Month Ngayong Mayo, ang First 5 LA ay sumasama sa Los Angeles County sa pagdiriwang ng Asian American, Native Hawaíian, at Pacific Islander (ANHPI) Heritage Month. Orihinal na itinalaga bilang isang linggong...

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

  Christina Hoag | Freelance Writer Abril 25, 2024 Noong Abril, opisyal na kinilala ng apat sa pinakamalalaking lungsod ng County ng Los Angeles ang Home Visiting Day sa unang pagkakataon, isang tanda ng lumalawak na kamalayan ng publiko ang pagbisita sa bahay at ang nangungunang papel ng rehiyon sa mga programa...

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ruel Nolledo | Freelance Writer Marso 27, 2024 Ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay nagpulong nang personal at halos noong Marso 14, 2024. Kasama sa agenda ang pag-apruba ng isang bagong kasunduan sa Early Care & Education, isang awtorisasyon para sa First 5 LA staff na makatanggap...

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan 2024: Pagbibigay-buhay para sa mas pantay na mga resulta sa kalusugan kasama si Adjoa Jones

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga tagumpay ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan ng spotlight ngayong buwan...

isalin