ALAMEDA, CA (Hunyo 15, 2020) - Ang pangangalaga sa bata at iba pang mga programa na sumusuporta sa mga pamilya ay dapat unahin sa huling badyet ng estado ng 2020-21, na naghihintay ngayon sa aksyon ni Gobernador Newsom, sinabi ng First 5 Association, First 5 California, at First 5 LA noong Lunes.

Partikular, ang Una 5 ay naniniwala na ang mga sumusunod na elemento ay dapat na isama sa isang pangwakas na badyet upang masiguro ang kalusugan ng mga tao at ekonomiya ng California, at mapanatili ang pangako ng administrasyon sa katarungan, habang tinutugunan ng estado ang pandemikong COVID-19 at pagkatapos nito:

  • Panatilihin ang mga rate ng pagbabayad para sa mga nagbibigay ng pangangalaga ng bata: HUWAG magpataw ng isang 10% na pagbawas. Maraming mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata ang nagpapatakbo ng mga labaha na manipis na labaha, at isang 10% na pagbawas sa mga rate ng pagbabayad ay magdulot ng mas maraming mga tagabigay na umalis sa negosyo, na hindi pantay na nakakaapekto sa mga komunidad na may kulay. Ipinakita ng COVID-19 ang mahalagang katangian ng pangangalaga sa bata sa aming tugon sa emerhensiya, at magiging kritikal sa aming paggaling sa ekonomiya habang nagbubukas ang estado at maraming mga magulang ang bumalik sa lugar ng trabaho.
  • Protektahan ang mga tagapagbigay ng pangangalaga ng bata sa isang probisyon na hindi nakakapinsala na tumatanggi sa pag-uulat at mga kinakailangan sa pagdalo para sa mga nakontratang programa sa pangangalaga ng bata. Makatutulong ito sa mga tagabigay ng plano na magplano at umangkop sa kawalan ng katiyakan mula sa COVID-19, pagdaragdag ng katatagan sa sistema ng pangangalaga sa bata.
  • Palawakin ang Kredito sa Buwis sa Kita na Kita ng California at ang Credit ng Bata sa Bata sa mga nag-file ng ITIN kasama ang mga batang wala pang anim na taong gulang. Daan-daang libo ng mga imigranteng pamilya na kumikita ng mababang sahod at nagbabayad ng buwis ay hindi kasama sa mga kredito na ito, na lalong nagpapalawak sa mga pagkakaiba-iba ng ekonomiya na kanilang nararanasan.
  • Protektahan ang mga trabaho ng mga indibidwal na kumukuha ng bayad na family leave (PFL), at magbibigay ng $ 1 milyon upang matulungan ang mga maliliit na negosyo na sumunod sa 12 linggo na bakasyon na protektado ng trabaho. Karamihan sa mga manggagawa ay nag-aambag sa programa ng PFL ng estado ngunit ang kanilang mga trabaho ay hindi garantisado kapag bumalik sila sa trabaho, na ginagawang epektibo silang gumamit ng bakasyon. Ang kakulangan ng mga proteksyon sa trabaho ay malamang na makaapekto sa mga manggagawa na may mababang sahod, na may posibilidad na maging kababaihan, at mga empleyado ng Itim at Latinx.
  • Panatilihin ang pagpopondo para sa programang Black Infant Health (BIH); HUWAG magpataw ng isang $ 4.5 milyong hiwa. Dahil sa malaking pagkakaiba-iba ng kalusugan sa pagitan ng mga Itim na ina at sanggol at kanilang mga puting katapat, ang pagpapanatili ng programang ito ay mahalaga sa pagtugis sa layunin ng gobernador na isang California para sa Lahat.
  • Panatilihin ang Prop 56 na pagbabayad na nakabatay sa halaga para sa mga manggagamot upang mapabuti ang pangangalaga para sa mga pasyente ng Medi-Cal, kabilang ang pag-screen ng pag-unlad para sa mga bata na 0-5 taong gulang, sa oras na ang pagbisita ng mga bata at pagbabakuna ay tinanggihan dahil sa COVID-19.
  • Mapangalagaan ang CalWORKS Home Visiting para sa kasalukuyang mga pamilya upang patuloy silang makatanggap ng kritikal na programa na pampalakas ng pamilya sa isang partikular na mapaghamong oras para sa mga magulang at maliliit na anak. Ang COVID-19 ay nagpapakilala o nagpapalala ng mga stressors na hinahamon ang mga pamilya at maaaring magresulta sa mas mataas na peligro ng isang batang inabuso o napabayaan. Ang mga programa sa Home Visiting ay hindi lamang gumagana nang direkta sa mga populasyon na may mataas na peligro ngunit tumutulong din sa mga pamilya na mag-navigate sa iba't ibang mga system ng serbisyo at suporta sa panahon ng krisis at paglipat.
  • Ipagpaliban ang talakayan tungkol sa buwis na nakabatay sa nikotina sa mga produkto ng vaping hanggang sa matapos ang badyet, upang payagan ang mas maraming oras para sa isang kasamang proseso ng stakeholder sa paligid ng mga implikasyon ng patakaran at hindi inaasahang bunga. Ang unang 5 ay nababahala sa kasalukuyang panukala na lampas sa mayroon nang mga buwis sa tabako, na magpapabilis sa pagtanggi ng kita. Hindi ngayon ang oras upang mapabilis ang pagbawas sa mga pangunahing programa sa pag-iwas na makakatulong sa pagbuo ng matatag na pamilya at suportahan ang pag-unlad at kagalingan ng mga bata.

"Habang nagsusumikap kami nang mas malakas kaysa sa dati sa mga pamayanan sa buong estado, nakita mismo ng Unang 5 kung anong mahirap na oras ito para sa mga pamilya at maliliit na bata, at kung paano nangangailangan ng suporta ang mga pamilya tulad ng dati," sabi ni Kim Goll, pangulo ng First 5 Association ng California. "Ang isang badyet na inuuna ang pangunahing pag-iwas para sa aming pinakabatang residente, sa pamamagitan ng pag-access sa de-kalidad na pangangalaga sa bata at mga programa na sumusuporta sa pinakamainam na pag-unlad at pagpapalakas ng pamilya, ay kritikal upang matiyak ang kalusugan at kagalingan ng mga taga-California sa muling pagbubukas ng ating ekonomiya."

"Ang isang totoong California para sa Lahat ng badyet ay hindi magpapataw ng mga pagbawas sa pinakamahalagang serbisyo at suporta para sa mga mahihinang pamilya sa California," sabi ni Camille Maben, executive director ng First 5 California. "Si Gobernador Newsom at Lehislatura ay dapat na patuloy na magpakita ng pamumuno at pag-una ng mga bata at pamilya sa pinakamahalagang badyet na nakita na natin."

"Ang badyet ay isang pahayag ng mga priyoridad at halaga; Ngayon higit sa dati, oras na para sa ating mga piniling pinuno ng estado na kilalanin ang mga system ng paglilingkod sa pamilya, lalo na ang kalidad ng pangangalaga sa bata para sa mga nagtatrabaho pamilya, bilang isang kritikal na bahagi ng pang-ekonomiyang imprastraktura at pagbawi ng aming estado, "sinabi ni Kim Belshé executive director ng First 5 LA . "At, lumipas na ang oras upang ilipat ang mga kundisyon na pumipigil sa mga bata at pamilya at mag-ambag sa mga pagkakaiba-iba ng lahi. Nangangahulugan ito ng paggawa ng maagang pag-aaral, kalusugan ng bata at mga sistema ng pagpapalakas ng pamilya na nakatuon sa mga pamilya, gumagana para sa mga pamilya, lalo na para sa mga pamilya ng may kulay. Kami ay nakatuon sa pakikipagtulungan sa Gobernador at mambabatas upang tugunan ang mga pagkakaiba-iba na naging hadlang upang makamit ang mas pantay na kinalabasan para sa mga maliliit na bata at kanilang pamilya. "

# # #

Tungkol sa First 5 Association

Ang Unang 5 Asosasyon ng California ang tinig ng 58 Unang 5 komisyon sa lalawigan, na nilikha ng mga botante noong 1998 upang matiyak na ang aming mga anak ay malusog, ligtas, at handang matuto. Sama-sama, hinahawakan ng Unang 5 ang buhay ng higit sa isang milyong mga bata, pamilya, at tagapag-alaga bawat taon, at pinalalakas ang aming estado sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga bata ng pinakamahusay na pagsisimula sa buhay. Dagdagan ang nalalaman sa www.first5association.org.

Tungkol sa Unang 5 California

Ang Unang 5 California ay itinatag noong 1998 nang ang mga botante ay nagpasa ng Proposisyon 10, na nagbubuwis ng mga produktong tabako upang pondohan ang mga serbisyo para sa mga batang may edad 0 hanggang 5 at kanilang pamilya. Ang unang 5 mga programa at mapagkukunan ng California ay idinisenyo upang turuan at suportahan ang mga guro, magulang, at tagapag-alaga sa kritikal na papel na ginagampanan nila sa unang limang taon ng isang bata – upang matulungan ang mga bata sa California na makatanggap ng pinakamahusay na posibleng pagsisimula sa buhay at umunlad. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang www.ccfc.ca.gov.

Tungkol sa Unang 5 LA

Bilang pinakamalaking funder ng estado ng maagang pagkabata, ang First 5 LA ay gumagana upang palakasin ang mga system, mga magulang at mga komunidad upang ang mga bata ay handa na magtagumpay sa paaralan at buhay. Isang independiyenteng ahensya ng publiko, layunin ng Unang 5 LA na suportahan ang ligtas at malusog na pag-unlad ng maliliit na bata upang sa pamamagitan ng 2028, ang lahat ng mga bata sa LA County ay papasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay. Dagdagan ang nalalaman sa www.first5la.org.
Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

  Christina Hoag | Freelance Writer Abril 25, 2024 Noong Abril, opisyal na kinilala ng apat sa pinakamalalaking lungsod ng County ng Los Angeles ang Home Visiting Day sa unang pagkakataon, isang tanda ng lumalawak na kamalayan ng publiko ang pagbisita sa bahay at ang nangungunang papel ng rehiyon sa mga programa...

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ruel Nolledo | Freelance Writer Marso 27, 2024 Ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay nagpulong nang personal at halos noong Marso 14, 2024. Kasama sa agenda ang pag-apruba ng isang bagong kasunduan sa Early Care & Education, isang awtorisasyon para sa First 5 LA staff na makatanggap...

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan 2024: Pagbibigay-buhay para sa mas pantay na mga resulta sa kalusugan kasama si Adjoa Jones

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga tagumpay ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan ng spotlight ngayong buwan...

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Pebrero 8, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng mga Komisyoner

Fraser Hammersly | Espesyalista sa Digital na Nilalaman Pebrero 29, 2024 Personal na nagpulong ang Lupon ng mga Komisyoner ng First 5 noong Peb. 8, 2024. Kasama sa agenda ang pagpili ng mga posisyon sa upuan at pangalawang tagapangulo; mga presentasyon sa First 5 LA's building at capital improvement...

Unang 5 LA Annual Reporting Project Request for Qualifications (RFQ)

FIRST 5 LA ANNUAL REPORTING PROJECT REQUEST FOR QUALIFICATIONS (RFQ) POSTING DATE: February 20, 2024 DUE DATE: March 18, 2024 at 5:00 pm Pacific Time (PT) UPDATE(S): March 11, 2024- ang mga sumusunod ay naging nai-post sa ilalim ng seksyong Mga Tanong at Sagot: Taunang...

isalin