Hunyo 2022

Ang pamumuhunan sa pagbisita sa bahay sa Los Angeles (LA) County ay nagsimula noong 1997 at mula noon ay lumago nang malaki, gamit ang iba't ibang pederal, estado, at lokal na pampublikong pondo, pati na rin ang ilang pribadong dolyar, upang suportahan at palaguin ang isang home visiting system. Gumamit ang LA County ng mas maraming daloy ng pagpopondo para sa layuning ito kaysa sa halos anumang iba pang lugar ng estado o county sa buong bansa.

Noong Disyembre 2016, ang Lupon ng mga Superbisor ng County ng LA ay nagkakaisang nagpasa ng isang mosyon patungkol sa pagbisita sa bahay, na nag-utos sa Department of Public Health (DPH) na gumawa ng ilang aksyon, kabilang ang pagbuo ng: “isang balangkas upang mapakinabangan ang mga mapagkukunan sa pamamagitan ng paggamit ng magagamit na pondo, at, kung posible, tukuyin ang bago at umiiral, ngunit hindi pinalaki, ang mga daloy ng kita (sa pamamagitan ng adbokasiya ng estado at Pederal, at mga pagkakataon para sa mga lokal na pamumuhunan) upang suportahan ang pagpapalawak ng pagbisita sa bahay." Ang mga natuklasan at rekomendasyon sa ulat na ito ay nagdaragdag sa patuloy na pagtugon ng DPH at ng mga kasosyo nito sa direktiba ng Lupon.

Ang ganitong balangkas upang mapakinabangan ang mga mapagkukunan ay kailangan. Sa pangkalahatan sa US, ang mga mapagkukunan ng pagpopondo para sa pagbisita sa bahay ay tumaas nang husto sa buong bansa sa nakalipas na dalawang dekada, na hinimok ng isang federal home visiting program na pinagtibay noong 2010, flexibility sa iba pang federal block grants, tumaas na paggamit ng Medicaid , at higit pang estado at lokal na pamumuhunan. Ang mga salik na ito ay nagkaroon ng epekto sa California at LA County. Halimbawa, noong 2018, sumali ang California sa maraming estado na namumuhunan ng mga pangkalahatang kita sa mga programa sa pagbisita sa bahay, at isang bahagi ng CalWORKs (TANF) na dolyar ang inilaan sa pagbisita sa bahay.

Ipinapakita ng graph ang pamamahagi ng halos $100 milyon na pamumuhunan sa home visiting financing sa pamamagitan ng stream ng pagpopondo para sa FY 2022, kung saan ang First 5 LA ang pinakamalaking bahagi. (Para sa mga detalye tingnan ang Talahanayan 3 at 4.) Ang ilang mga pondo para sa pagbisita sa bahay ay nakatakdang magtapos sa darating na taon, kabilang ang mga pederal na dolyar mula sa American Rescue Plan Act (ARPA), gayundin ang mga dolyar mula sa LA County Department of Mental Health ( DMH), at Office of Child Protection (OCP).

Ang iba pang mga pinagmumulan ng financing para sa pagbisita sa bahay ay umuusbong, nagdaragdag ng mga mapagkukunan at pagiging kumplikado. Kabilang dito ang paggamit ng Family First Prevention Services Act (FFPSA) at pagsingil ng Medi-Cal para sa mga kwalipikadong ina at mga anak.

Ang tatlong pangunahing hamon sa pananalapi para sa sistema ng pagbisita sa tahanan ng LA County ay ang: mapanatili at palawakin ang pagpopondo, mas mahusay na gamitin ang mga daloy ng pagpopondo ng pederal, at mag-set up ng mga istrukturang pang-administratibo na nagpapalaki ng mga magagamit na pondo habang binabawasan ang pasanin sa mga provider. Ang pagtiyak na sapat ang mga pondo kapwa para sa direktang paghahatid ng serbisyo at mga tungkuling pang-administratibo (hal., pagsasanay, pangongolekta ng data) ay mahalaga para sa pagkakaroon ng mahusay, epektibo, at napapanatiling sistema ng pagbisita sa bahay. Batay sa isang pag-scan at proyekto sa pagmamapa sa pananalapi, ang ulat na ito ay gumagawa ng mga partikular na rekomendasyon na nakatuon sa pagpopondo sa pangkalahatang sistema. Tingnan sa ibaba upang tingnan ang mga rekomendasyon at ulat. 

Upang i-download ang ulat, i-click dito
isalin