ALAMEDA, CA (Hulyo 13, 2021) - Unang 5 binati at pinahahalagahan ang Lehislatura at Gobernador Newsom para sa kanilang pagsusumikap upang lumikha ng isang 2021-22 badyet ng estado na sumusuporta sa kabutihan ng mga maliliit na bata at kanilang mga pamilya, at nakatuon lalo na sa mga pinakamalayo mula sa pagkakataon. Ang SB 129 ay nilagdaan sa batas kahapon.

"Pagkatapos ng isang taon na nagbuwis ng mga bata, pamilya, at mga propesyonal sa maagang pagkabata na walang katulad, ang Batasan at gobernador ay gumawa ng isang badyet na sumusuporta sa buong anak at buong pamilya sa parehong maikli at mahabang panahon," sabi ni Melissa Stafford Jones, ehekutibo direktor ng Unang 5 Asosasyon ng California. "Ang pantay na pamumuhunan sa maliliit na bata at kalusugang pangkaisipan at pisikal ng pamilya, katatagan sa pananalapi, at pag-access sa pangangalaga ng bata ay isang tunay na pamumuhunan sa hinaharap ng ating buong estado."

Unang 5 tagay lalo na ang mga elemento ng badyet na sumusuporta sa isang diskarte na nakabatay sa equity sa pagpapabuti ng kabutihan ng mga pamilya, kabilang ang:

Pangangalagang Pambata

 • Ang isang komprehensibong pakete upang patatagin at palakasin ang patlang ng pangangalaga ng bata sa pamamagitan ng isang hanay ng mga diskarte, tulad ng:
 • taunang pagtaas ng mga rate ng reimbursement ng provider sa 75% ng 2018 Regional Market Rate, at paglalaan ng isang beses na pederal na pera upang dalhin ang lahat ng mga provider sa 85% para sa susunod na dalawang taon
 • pagdaragdag ng 120,000 bagong mga puwang sa pangangalaga ng bata sa 2021-22, at pagtaas sa 200,000 bagong mga puwang sa 2024-25
 • pagwawaksi sa mga bayad sa pamilya sa loob ng isang taon
 • patuloy na hawakan ang mga hindi nakakapinsalang mga patakaran sa pagbabayad
 • pagpapalawak ng pondo para sa mga pasilidad sa pangangalaga ng bata
 • Ang pagbibigay ng isang beses na pondo para sa konsultasyon sa kalusugan ng kaisipan sa maagang pagkabata upang suportahan ang mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata sa pagtugon sa pag-unlad na panlipunang emosyonal ng mga bata, gamit ang mga kasanayan na may kaalamang trauma, at pagtataguyod ng kalusugan at kabutihan para sa mga bata at pamilya na apektado ng pandemya

Kalusugan sa Isip at Pisikal 

 • Limang taong pagpapalawak ng karapat-dapat sa Medi-Cal para sa mga indibidwal na postpartum hanggang 12 buwan pagkatapos ng kapanganakan
 • Paglikha ng isang benepisyo ng pangangalaga sa Medi-Cal dyadic upang mapabuti ang pangangalaga sa pag-iingat para sa mga maliliit na bata at kanilang mga magulang / tagapag-alaga, tugunan ang mga pangangailangang sosyal-emosyonal, at suportahan ang kalusugan ng isip ng ina
 • Pagdaragdag ng mga serbisyo ng doula bilang isang saklaw na benepisyo ng Medi-Cal
 • Dagdag ng Mga manggagawa sa Pangkalusugan ng Komunidad upang magbigay ng pangangalaga sa kultura sa mga kliyente ng Medi-Cal
 • Paglikha ng isang Bata at Kabataan na Inisyatibong Pangkalusugan sa Pag-uugali upang muling isipin ang mga suporta sa kalusugan ng pag-iisip at pag-uugali para sa mga indibidwal na edad 0-25
 • Pagpapatuloy ng suportang pampinansyal upang gumana sa mga system upang matugunan ang masamang karanasan sa pagkabata (ACEs)

Developmental Screening at Mga Serbisyo

 • Ang pagpapalawak ng mga serbisyo ng Maagang Simula para sa mga bata na may pagkaantala sa pag-unlad hanggang sa edad na 5, at paglalaan ng mga pondo ng pederal na IDEA upang mapabuti ang koordinasyon sa pagitan ng estado at mga lokal na ahensya upang suportahan ang Bahagi C hanggang sa Bahaging B paglipat
 • Pagpapatuloy ng Prop. 56 mga karagdagang bayad na nagpapasigla sa pagbisita at pag-screen ng maayos na bata para sa mga ACE at pagkaantala sa pag-unlad

Pagpapalakas at Pagsuporta sa Pamilya

 • Extension ng kasalukuyang 60% -70% kapalit na sahod para sa bayad na pag-iwan ng pamilya para sa mga pamilyang may mababang kita hanggang sa katapusan ng 2022
 • Ang pagtatalaga ng isang kabuuang $ 12 bilyon sa mga pagbabayad sa stimulus ng Golden State na aabot sa dalawang-katlo ng mga taga-California, na may direktang pagbabayad na $ 600 sa lahat ng mga nagbabayad ng buwis na kumikita ng hanggang $ 75,000 / taon at hindi nakatanggap ng unang bayad; at mga karagdagang direktang pagbabayad para sa mga pamilyang may umaasa, kabilang ang mga hindi dokumentadong pamilya
 • Pagtaas ng CalWORKs Maximum Aid Bayad

"Malinaw na kinikilala ng gobernador at mambabatas na ang pamumuhunan sa pagbuo ng mas mabisang mga sistema ng suporta para sa mga pamilya at bata ay hindi lamang ang tamang bagay na dapat gawin, ngunit mahalaga sa hinaharap ng California," sabi ni Kim Belshé, executive director ng First 5 LA. "Ang badyet ng estado na pinirmahan ni Gobernador Newsom ngayong linggo ay inuuna ang mga suporta na nagtataguyod ng pinakamainam na pag-unlad ng bata, kalusugan ng ina, at katatagan ng pamilya. Tulad ng pag-navigate ng California sa mga unang yugto ng paggaling mula sa COVID-19 pandemya, na tinitiyak na ang mga pamilya ay maaaring ma-access ang pangangalaga ng kalusugan at mga mapagkukunan ng pangangalaga ng bata ay dapat na patuloy na maging malakas na pokus ng aming pagbabahagi ng pagsisikap. "

Kinikilala ng Una 5 na ang badyet na ito ay simula lamang, at inaasahan namin ang patuloy na pag-uusap sa administrasyon at Lehislatura sa mga kritikal na isyu tulad ng pagtiyak na ang mga batang 0-5 na hindi direktang konektado sa mga paaralan ng K-12 ay magkakaroon ng isang landas upang ma-access sumusuporta sa panlipunang emosyonal at mental na kalusugan. Inaasahan din namin ang pakikipagsosyo sa mga pagsisikap na magbigay ng tuluy-tuloy na saklaw ng Medi-Cal para sa mga batang 0 hanggang 5 taong gulang, at upang madagdagan ang kapalit ng sahod para sa mga pamilyang may mababang kita na tumanggap ng bayad na bakasyon ng pamilya. Bilang karagdagan, habang ang badyet na ito ay namumuhunan nang buong lakas sa mga discrete na programa at mga netong tugon sa kaligtasan, binibigyang diin nito ang pagkakataong bumuo ng mas pinagsamang mga sistema ng pangangalaga na tumutugon sa holistic na pangangailangan ng mga bata at pamilya at masira ang mga silo.

"Ang badyet na ito ay tumutugon sa mga pinaka kritikal na pangangailangan na kinakaharap ng mga bata at pamilya ng California at nagsisimulang magtayo ng landas patungo sa higit na kalusugan at kasaganaan para sa lahat," sabi ni Camille Maben, executive director ng First 5 California. "Pinupuri ko ang Gobernador at Lehislatura para sa paggawa ng nagbabagong buong anak, buong pamumuhunan ng pamilya, at Senador Connie Leyva para sa kanyang determinadong hangarin ang rate reform para sa mga nagbibigay ng pangangalaga sa bata. Inaasahan namin ang pakikipagtulungan sa mga pinuno ng aming Estado upang matiyak na ang mga pamumuhunan na ito ay patuloy na matugunan ang mga pangangailangan ng mga anak ng California. ”

"Hindi pa rin namin alam ang buong epekto na magkakaroon ng pandemya sa mga maliliit na bata at pamilya, sa mga lugar mula sa kalusugan ng pag-iisip, mga regular na pagbabakuna at pag-screen, maagang pag-aaral, pag-unlad na panlipunan-emosyonal, katatagan ng pamilya, at higit pa," sabi ni Kim Goll, pangulo ng komite ng ehekutibo ng First 5 Association at executive director ng First 5 Orange County. "Ang unang 5 ay nakatuon sa pagtatrabaho ng magkasabay sa pangangasiwa, mambabatas, at iba pang kasosyo sa antas ng estado at lokal upang matiyak na ang mga pamilya na may maliliit na bata ay makuha ang suporta na kailangan nila sa paglabas natin mula sa nag-iisang panahong ito sa kasaysayan ng ating estado at bansa. .

# # #

Tungkol sa First 5 Association

Ang Unang 5 Asosasyon ng California ay tinig ng 58 Mga komisyon sa unang 5 lalawigan, na nilikha ng mga botante noong 1998 upang matiyak na malusog, ligtas, at handang matuto ang aming mga maliliit na bata. Sama-sama, ang Unang 5 ay nakakaapekto sa buhay ng higit sa isang milyong mga bata, pamilya, at tagapag-alaga bawat taon, at pinalalakas ang aming estado sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga bata ng pinakamahusay na pagsisimula sa buhay. Dagdagan ang nalalaman sa www.first5association.org.

Tungkol sa Unang 5 California

Ang Unang 5 California ay itinatag noong 1998 nang pumasa ang mga botante ng Proposisyon 10, na nagbubuwis ng mga produktong tabako upang pondohan ang mga serbisyo para sa mga batang may edad 0 hanggang 5 at kanilang pamilya. Ang unang 5 mga programa at mapagkukunan ng California ay idinisenyo upang turuan at suportahan ang mga guro, magulang, at tagapag-alaga sa kritikal na papel na ginagampanan nila sa unang limang taon ng isang bata – upang matulungan ang mga bata sa California na makatanggap ng pinakamahusay na posibleng pagsisimula sa buhay at umunlad. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang www.ccfc.ca.gov.

Tungkol sa Unang 5 LA

Bilang pinakamalaking funder ng estado ng maagang pagkabata, ang First 5 LA ay gumagana upang palakasin ang mga system, mga magulang at mga komunidad upang ang mga bata ay handa na magtagumpay sa paaralan at buhay. Isang independiyenteng ahensya ng publiko, layunin ng Unang 5 LA na suportahan ang ligtas at malusog na pag-unlad ng maliliit na bata upang sa pamamagitan ng 2028, ang lahat ng mga bata sa LA County ay papasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay. Dagdagan ang nalalaman sa www.first5la.org.
Pride Month 2022: Pagpaparangal sa Pagkakaiba-iba ng mga Pamilya

Pride Month 2022: Pagpaparangal sa Pagkakaiba-iba ng mga Pamilya

Ang Hunyo ay Pride Month! Nagaganap taun-taon, ang Pride Month ay isang panahon para sa pagdiriwang ng lesbian, gay, bisexual, transgender, at queer na pagkakakilanlan na bumubuo sa populasyon ng LGBTQ+, at para sa pagkilala sa makasaysayang pang-aapi na hinarap ng grupong ito, ang mga hadlang na kanilang...

isalin