Alameda, CA - Ang 58 Unang 5 komisyon ng lalawigan ay lubos na pinahahalagahan ang sama-samang pagsisikap na isinagawa ni Gobernador Newsom at ng mambabatas na ipasa at pirmahan ang isang badyet na inuuna ang mga maliliit na bata at kanilang mga pamilya, at pinapanatili ang aming magkabahaging paningin ng isang patas na California.

Sa gitna ng mga hamon na ginawa ng isang pandaigdigang pandemya, sinusuportahan ng badyet na ito ang mga patakaran at programa na ang Unang 5 ay matagal nang naangat na mahalaga sa kalusugan at pang-ekonomiyang kagalingan ng ating estado. Kasama rito ang kalidad ng maagang pangangalaga at edukasyon; maagang pagkakakilanlan at interbensyon; kalusugan ng sanggol at ina; bayad na bakasyon ng pamilya; at mga credit credit para sa mga nagtatrabahong pamilya - lahat sa serbisyo ng pagtulong sa mga pamilyang higit na nangangailangan.

"Sa isang badyet na nagpapanatili ng maraming pamumuhunan sa mga maliliit na bata at pamilya, tinukoy ng gobernador at mambabatas na nauunawaan nila ang mga pangangailangan ng mga pamilya na may maliliit na bata sa sandaling ito, at nakatuon na makilala sila," sabi ni Kim Goll, pangulo ng Unang 5 Ang Association at Executive Director ng First 5 Orange County. "Ang pagtuon sa pangunahing pag-iwas para sa aming pinakabatang residente ay makakatulong masiguro ang pangmatagalang kalusugan at kagalingan ng ating mga residente at estado habang tayo ay patungo sa paggaling."

Partikular, ang pangwakas na badyet ng 2020-21:

  • Pinapanatili ang mga rate ng reimbursement para sa subsidized child care mga tagabigay, at humahawak na hindi nakakapinsala mga subsidyong programa na naglilingkod sa mga pamilya kapwa sa personal at sa pamamagitan ng pag-aaral ng distansya.
  • Nagdaragdag ng mga bagong puwang sa pangangalaga ng bata sa pamamagitan ng federal fund; nagbibigay ng mga bayad sa mga nagbibigay ng pangangalaga ng bata nag-aalok ng pangangalaga sa mga batang may mababang kita sa panahon ng pandemya.
  • Nagpapalawak ng mga voucher ng pangangalaga ng bata para sa mahahalagang manggagawa, mga batang nasa panganib, at mga batang may kapansanan sa loob ng 90 araw na may pederal na pagpopondo mula sa CARES Act, at binibigyan ng priyoridad ang mga manggagawa para sa magagamit na mga puwang na subsidized sa buong taon, hangga't natutugunan nila ang mga kinakailangan sa kita.

"Ang maagang pangangalaga at edukasyon ay mahalaga sa malalakas na mga bata, malakas na pamilya at isang malakas na paggaling sa ekonomiya," sabi ni Kim Belshé, executive director ng First 5 LA. "Ito ay isang mapaghamong badyet para sa ating mga nahalal na pinuno na mag-isip. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng pamumuhunan sa mga kritikal na suporta tulad ng pangangalaga sa bata at preschool, kinilala ng Gobernador at mga mambabatas ang kontribusyon ng maagang pangangalaga at edukasyon upang suportahan ang paggaling ng ekonomiya at pagsara sa puwang sa pagkakataong naranasan ng mga batang may kulay. Nanatili kaming nakatuon sa pakikipagtulungan sa Gobernador at mga mambabatas upang tugunan ang mga hadlang na pumipigil sa amin na makamit ang pantay na kinalabasan para sa lahat ng mga bata at pamilya. "

  • Pinapanatili ang pondo para sa programa ng Black Infant Health.
  • Pinapanatili ang Prop 56 na pagbabayad na nakabatay sa halaga upang mapabuti ang pangangalaga para sa mga pasyente ng Medi-Cal, kabilang ang para sa pang-unlad na pag-screen para sa maliliit na bata at Mga ACE pagsasanay sa screening at provider, hanggang Hulyo 1, 2021.
  • Pinapanatili ang mga pagtaas ng rate ng pandagdag para sa mga nagbibigay ng serbisyo sa pag-unlad, kabilang ang Maagang Pagsisimula, at pinapanatili ang mga Sentro ng Rehiyon na buo.
  • Pinapanatili ang mga CalWORK na tahanan na bumibisita para sa mga pamilyang kasalukuyang tumatanggap ng mga serbisyo. Ang isang beses na pagbawas ng programa na $ 30 milyon ay maibabalik sa FY 2021-22.
  • Pinapalawak ang Kredito sa Buwis sa Kita sa California at ang Credit ng Bata sa Bata sa mga nag-file ng ITIN kasama ang mga batang wala pang anim na taong gulang.

Bilang karagdagan, dalawang kritikal na isyu sa Unang 5 ay magpapatuloy na debate sa mga susunod na linggo. Ang Paid Family Leave (PFL) na protektado ng trabaho, na bahagi ng negosasyon sa badyet, ay lilipat sa proseso ng pambatasan sa pamamagitan ng SB 1383, at ang Nicotine-Based Vaping Tax ("vape tax") ay ipinagpaliban at bibigyan ng pansin sa Agosto .

"Patuloy naming itatayo ang kaso na ang mga manggagawa na nagbabayad at kwalipikado para sa bakasyon ay hindi dapat mawalan ng trabaho o ma-demote para sa paglalaan ng oras upang makipag-bonding sa isang bagong anak o pag-aalaga para sa isang miyembro ng pamilya," sabi ni Mary Ann Hansen, pinuno ng Ang Komite sa Patakaran ng Unang 5 Association at Executive Director ng Unang 5 Humboldt County. "Bilang karagdagan, inaasahan ng Unang 5 na makilahok sa paparating na mga talakayan sa paligid ng Vape Tax, upang matiyak na ang mga bata at pamilya ay matanggap ang kanilang patas na Prop 10 na katumbas ng buwis."

"Hindi maiiwasan, may mga nakakabigo na pagbawas sa badyet na magpapaliban sa pangitain ng pagbuo ng matatag na mga sistema ng pag-aalaga ng maaga sa pagkabata na inaasahan namin dati," sinabi ni Ms. Goll. "Ngunit ang Unang 5 ay nakatuon sa pakikipagtulungan sa mga mambabatas at sa pangangasiwa upang panatilihin ang pangitain na ito sa harap at gitna, habang magkakasabay kaming nag-navigate patungo sa na-update na kalusugan at sigla para sa lahat ng mga taga-California. "

# # #

Tungkol sa First 5 Association

Ang Unang 5 Asosasyon ng California ang tinig ng 58 Unang 5 komisyon sa lalawigan, na nilikha ng mga botante noong 1998 upang matiyak na ang aming mga anak ay malusog, ligtas, at handang matuto. Sama-sama, hinahawakan ng Unang 5 ang buhay ng higit sa isang milyong mga bata, pamilya, at tagapag-alaga bawat taon, at pinalalakas ang aming estado sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga bata ng pinakamahusay na pagsisimula sa buhay. Dagdagan ang nalalaman sa www.first5association.org.
isalin