Ang mga unang taon ng buhay ng isang bata ay naglalagay ng pundasyon para sa tagumpay sa paaralan at buhay. Ayon sa pananaliksik, 90 porsyento ng utak ng isang bata ay binuo ng edad 5. Upang suportahan ang kritikal na oras na ito sa maagang pag-aaral at pag-unlad ng isang bata, napakahalaga para sa mga pamilya na magkaroon ng access sa kalidad ng mga maagang programa sa pag-aaral.

Ang karamihan ng 1.5 milyong mga sanggol at sanggol sa California ay nakatira sa mga sambahayang mababa ang kita, at 14% lamang sa mga batang ito ang tumatanggap ng subsidized care na kailangan nila. Ang mga pamilya ay nahaharap sa isang bilang ng mga hamon kabilang ang kakayahang bayaran at pag-access sa kalidad ng pangangalaga sa bata.

Ang average na taunang gastos ng lisensyadong pag-aalaga ng bata para sa mga pamilya ay labis sa humigit-kumulang na $ 16,452 para sa isang child care center, at $ 10,609 para sa isang tahanan ng pangangalaga ng bata na bata (Regional Market Rate Survey ng California Child Care Providers Final Report, Abril 2017).

Habang ang maagang sistema ng pag-aaral ng California ay nagpupumilit na maghatid ng mga batang karapat-dapat sa kita sa bawat edad, ang pangangailangan para sa tulong sa pangangalaga ng bata sa mga nagtatrabaho pamilya na may mga sanggol at sanggol ay lubhang kinakailangan.

Tinatayang 14% lamang ng mga sanggol at sanggol na karapat-dapat sa kita ang tumatanggap ng mga subsidized na serbisyo sa pangangalaga sa bata (Kabilang sa Head Start at CalWORKS Stage 1. Pag-unawa sa Early Care and Education System ng California, Learning Policy Institute, 2017. Batay sa pagsusuri ng LPI ng 2015 Ang data ng populasyon ng ACS. Ang mas kamakailang pag-aaral ng LPI ay nagpapahiwatig na ang porsyento ng mga karapat-dapat na bata na nagsilbi noong 2017 ay katulad ng 2015. Nang na-update ng Lehislatura ang mga alituntunin sa pagiging karapat-dapat sa kita noong Hulyo 2017 mas maraming mga bata ang naging karapat-dapat, mas maraming mga bata ang nagsilbi rin sa 2017)

Ang matinding kakulangan sa pangangalaga ng sanggol at sanggol ay lumilikha ng isang krisis para sa mga nagtatrabahong magulang, kanilang pamilya, negosyo, at hinaharap ng California. Kailangang magsimula ang estado ngayong taon ng badyet ng FY 2018-19 na may kritikal na pamumuhunan para sa mga bagong puwang sa pangangalaga ng bata, sapat na pagpopondo ng bawat bata, naaangkop na mga pasilidad at imprastraktura ng edad, at pag-unlad na propesyonal para sa lahat ng mga setting ng pangangalaga.

Ang First 5 LA ay nakikipagtulungan sa pakikipagtaguyod ng maagang edukasyon sa bata at mga organisasyong serbisyo na hinihimok ang lehislatura ng California na suportahan ang isang bilyong dolyar na pagtaas sa FY 2018-19 na badyet upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga nagtatrabaho pamilya ng estado.
Ipinagdiriwang ang Araw ng mga Katutubo

Ipinagdiriwang ang Araw ng mga Katutubo

Ipinagdiriwang ang Araw ng mga Katutubo na Araw ng mga Katutubo - habang hindi isang piyesta opisyal na pederal - ay kinikilala sa ikalawang Lunes ng Oktubre ng maraming mga lungsod at estado sa Estados Unidos, kabilang ang Lungsod ng Los Angeles, Los Angeles County at California. Ang araw...

Ipinagdiriwang ang Filipino American History Month

Ipinagdiriwang ang Filipino American History Month

Ipinagdiriwang ang Filipino American History Month Bawat taon, kinikilala ng Estados Unidos ang Filipino American History sa buwan ng Oktubre. Bilang pangalawang pinakamalaking pangkat ng Asian American sa bansa at ang pangatlong pinakamalaking pangkat ng etniko sa California, mga Pilipinong Amerikano ...

isalin