Nauna Branch Chief para sa Child Care Development Division para Kagawaran ng Social Services ng California Napili sa Pangunahin ang LA County Early Cnagtagohood Advocacy Organisasyon 

LOS ANGELES, CA (Nobyembre 10, 2022) – Ngayon, sa huling pulong ng lupon ng taon, pinangalanan ng First 5 LA's Board of Commissioners si Karla Pleitéz Howell bilang bagong executive director ng organisasyon. Bilang susunod na pinuno ng organisasyon, si Pleitéz Howell ay magiging isang dynamic, action-oriented na kampeon para sa mga bata ng Los Angeles County prenatal hanggang sa edad na 5 at kanilang mga pamilya, lalo na ang mga nahaharap sa pinakamalaking hindi pagkakapantay-pantay sa mga resulta at pagkakataon.  

“Kami ay nasasabik at masaya na tanggapin si Karla Pleitéz Howell bilang bagong executive director ng First 5 LA. Pagkatapos ng malawakang paghahanap at masigasig na tugon ng kandidato, kumpiyansa kami na si Karla ay bubuo sa pundasyong gawaing nasulong ng First 5 LA sa loob ng 24 na taong kasaysayan nito. Tulad ng ipinakita sa atin ng pandemya at lumalago at produktibong diskurso ng lahi, ang sistematikong hindi pagkakapantay-pantay ay pumipigil sa mga batang may kulay na maabot ang kanilang buong potensyal sa pag-unlad. Ang First 5 LA ay nangunguna sa pagbabago ng mga sistema, pinahuhusay ang kapangyarihan ng mga partnership ng county at mga boses ng komunidad para tulungan ang aming mga bunsong anak na matanto ang kanilang potensyal, at alam namin na mahusay na ipagpapatuloy ni Karla ang gawaing ito,” sabi ng Supervisor ng LA County at First 5 LA Board. Tagapangulo Sheila Kuehl.     

Si Pleitéz Howell ay naging walang humpay na tagapagtaguyod para sa mga bata, pamilya, at komunidad. Sa pamamagitan ng mga pakikipagsosyo sa komunidad at mga makabagong estratehiya, nakatulong siya upang madagdagan ang mga mapagkukunan at nagdisenyo ng mga naka-target na programa, na nakatuon sa pagsusulong ng hustisya at paglikha ng mga pantay na pagkakataon upang ang lahat ng mga bata ay umunlad. Pinakabago ay nagsilbi si Pleitéz Howell bilang branch chief para sa Child Care Development Division sa loob ng California Department of Social Services, kung saan pinangunahan niya ang mga pagsisikap na bumuo ng estratehikong plano ng Division at pagbutihin ang administratibong kahusayan. Bago ang tungkuling ito, si Pleitéz Howell ay nagsilbi bilang direktor ng edukasyon, managing director at pinuno ng Patakaran at Mga Programa sa Advancement Project California (ngayon ay Catalyst California). Bilang isang tagapagtaguyod, nagtrabaho si Pleitéz Howell upang tipunin ang mga koalisyon upang madagdagan ang pagpopondo sa mga pasilidad ng pangangalaga ng bata, mapabuti ang kalidad sa mga programa ng Transitional Kindergarten at dagdagan ang access sa pangangalaga ng bata para sa mga pinakabatang nag-aaral ng California. 

"Ako ay lubos na nagpakumbaba at pinarangalan sa appointment na ito na pamunuan ang kahanga-hangang organisasyong ito sa pakikipagtulungan sa nakatuong First 5 LA team," sabi ni Pleitéz Howell. “Inaasahan kong mabuo ang mahusay na gawain na napakaestratehikong pinamunuan ni Kim Belshé upang makamit ang pinakamataas na epekto para sa mga bata ng LA County at sumulong nang may matapang na pagbabago na magtitiyak ng mga pagkakataon para sa ating mga pamilya at mga bunsong anak, lalo na sa loob ng mga komunidad na dumaranas ng matinding kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay sa kalusugan at edukasyon.” 

“Ang kinabukasan ng First 5 LA ay may pag-asa. Kami ay isang organisasyong mayaman sa pananaw, pagkakataon, at mga ari-arian – kapwa tao at pinansyal. Sama-sama, inilagay namin ang mga pangunahing elemento para sa First 5 LA
pagiging epektibo at epekto sa hinaharap. Ito ay aking karangalan at pribilehiyo na maglingkod bilang executive director ng First 5 LA sa halos 10 taon. Inaasahan ko ang lahat ng magagawa ni Karla, kasama ang koponan, ang aming lupon ng mga komisyoner, at komunidad, sa 2023 at higit pa," sabi ng kasalukuyang Executive Director na si Kim Belshé.    

Di-nagtagal pagkatapos ng Belshé nagpahayag ng kanyang pag-alis noong Hunyo ng taong ito, ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay bumuo ng Executive Director Search Committee. Sa pangunguna ni Commissioner at Vice Chair Judy Abdo at suportado ng Justus McGinity Executive Search, ang komite ay nagsumite ng malawak na paghahanap ng kandidato. Napili si Pleitéz Howell mula sa ilang mataas na antas na kandidato para sa kanyang pagkahilig sa mga bata, pangako sa katarungan, at kahandaang mamuno.  

Si Pleitéz Howell ay tatakbo sa tungkulin ng executive director sa unang bahagi ng Enero ng 2023.    

Tungkol sa Unang 5 LA   

Bilang pinakamalaking tagapondo ng estado ng maagang pagkabata at isang independiyenteng pampublikong ahensya, ang First 5 LA ay nagtatrabaho upang palakasin ang mga sistema, mga magulang at komunidad upang suportahan ang ligtas at malusog na pag-unlad ng mga bata na ginagabayan ng ating North Star na bawat bata sa Los Angeles County ay maaabot ang kanilang buong potensyal sa pag-unlad sa buong kritikal na taon ng prenatal hanggang edad 5. Dagdagan ang nalalaman sa www.first5la.org. Para sa pinakabagong mga balita at impormasyon, sundan kami sa kaba, Facebook, Instagram at LinkedIn. 
Mayo 9, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Mayo 9, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ang unang 5 Lupon ng mga Komisyoner ng LA ay nagpulong nang personal noong Mayo 9, 2024. Pinangunahan ni Vice Chair Summer McBride ang pagpupulong, na kinabibilangan ng mga boto sa Binagong Patakaran sa Pamamahala ng Mga Tala at Iskedyul ng Pagpapanatili ng mga Tala at isang pag-amyenda sa isang umiiral na estratehikong...

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

  Christina Hoag | Freelance Writer Abril 25, 2024 Noong Abril, opisyal na kinilala ng apat sa pinakamalalaking lungsod ng County ng Los Angeles ang Home Visiting Day sa unang pagkakataon, isang tanda ng lumalawak na kamalayan ng publiko ang pagbisita sa bahay at ang nangungunang papel ng rehiyon sa mga programa...

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ruel Nolledo | Freelance Writer Marso 27, 2024 Ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay nagpulong nang personal at halos noong Marso 14, 2024. Kasama sa agenda ang pag-apruba ng isang bagong kasunduan sa Early Care & Education, isang awtorisasyon para sa First 5 LA staff na makatanggap...

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga tagumpay ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan ng spotlight ngayong buwan...

isalin