Ang Na-update na Istraktura Ay Magagawa ang Unang 5 LA sa Mas Epektibong Pagsulong sa Mga Pangunahing Kaganapan sa Mga Kinalabasan na Makikinabang sa Mga Bata

Los Angeles- Ang unang 5 LA ngayon ay nag-anunsyo ng mga bagong director ng departamento at isang istraktura ng pamamahala na dinisenyo upang palakasin ang kakayahang mabisang maisagawa ang Strategic Plan na 2015-2020. Ang pagkakahanay ng istrakturang pangsamahang ito sa gawain ng First 5 LA ay magbibigay-daan sa adbokasiya sa pagkabata at samahang nagbibigay ng publikong gawing isang mas mataas na gumaganap, mas mataas na organisasyong may epekto para sa mga bata bago mag-edad 5, kanilang mga magulang at tagapag-alaga.

"Ang bagong istraktura at kawani ng Unang 5 LA ay nakahanay sa aming bagong Plano sa Strategic at sa epekto na hinahanap namin para sa mga maliliit na bata, "Sabi ng First 5 LA Executive Director na si Kim Belshé. "Ang mga bagong natukoy na departamento at direktor na ito ay mas makakagawa sa amin upang isulong ang aming mga layunin at ituon ang mga patakaran at mapagkukunan na magbibigay ng pinakamalaking pakinabang para sa mga bata sa LA County."

"Ang mga bagong natukoy na kagawaran at direktor na ito ay higit na magbibigay-daan sa amin upang isulong ang aming mga layunin at ituon ang mga patakaran at mapagkukunan na magbibigay ng pinakamalaking pakinabang para sa mga bata sa LA County" -Kim Belshé.

Bago ang 5 LA estratehikong direksyon inuuna ang mga aktibidad na iyon na may potensyal na makaapekto sa pinakamalawak na saklaw ng mga bata sa pagbubuntis hanggang edad 5 sa apat na magkakaugnay na mga lugar ng pagtuon - mga pamilya, pamayanan, maagang pangangalaga at edukasyon, at mga sistema ng paghahatid ng pangangalagang pangkalusugan.

Ang bagong kagawaran at direktor ay mag-uulat sa naunang inihayag na pangkat ng ehekutibo kasama na rito si Kim Belshé bilang Executive Director, John Wagner bilang Executive Vice President, Christina Altmayer bilang Pangalawang Pangulo ng mga Programa, Kim Pattillo Brownson bilang Pangalawang Pangulo ng Patakaran at Diskarte at si Daniela Pineda bilang Pangalawang Pangulo ng Pagsasama at Pag-aaral.

Ang bagong istraktura ng pamumuno ay inilaan upang madagdagan ang pagiging epektibo ng Unang 5 LA bilang isang tagapagbigay ng publiko at tagapagtaguyod sa ngalan ng mga bata bago matanda sa edad na 5 sa LA County sa pamamagitan ng pagtaguyod ng malinaw na mga linya ng awtoridad, pagbibigay ng mas mabisang suporta sa mga direktor, at pagpapagana ng mga pagpapasyang mabilis na magawa. .

Direktang pag-uulat sa Executive Director na si Belshé, Raphael Gonzalez magsisilbi ngayon bilang Direktor ng Mga Relasyong Komunidad. Si Gonzalez, dating Direktor ng Pinakamahusay na Simula Ang mga pamayanan, mananagot sa pagpapalakas at pagsuporta Pinakamahusay na Simula mga ugnayan sa pamayanan; pagbuo ng lokal na pamahalaan at pakikipagsosyo sa pamayanan; at pagsuporta sa pagpapaunlad ng pamumuno ng komunidad sa pamamagitan ng paglahok ng mga miyembro ng magulang at pamayanan sa programa, mga sistema at pagpaplano ng patakaran upang makinabang ang mga bata.

Dibisyon ng Patakaran at Diskarte

Ang mga sumusunod na direktor ng kagawaran ay maglilingkod sa Bahagi ng Patakaran at Diskarte sa Unang 5 LA, sa pamumuno ni Bise Presidente Kim Pattillo Brownson:

Jennifer Pippard, na dati nang Direktor ng Pamumuhunan sa Komunidad, ay magsisilbing Direktor ng Strategic Partnership Department. Magiging responsable si Pippard para sa pagbuo ng mga pakikipagsosyo sa buong samahan na nag-aambag sa pagsulong ng mga kinalabasan ng madiskarteng plano ng Unang 5 LA. Patuloy niyang bubuo ang mga ugnayan ng First 5 LA sa pagkakawanggawa, negosyo, at mga institusyong pang-edukasyon upang isulong ang patakaran at pagbabago ng system ng First 5 LA.

Peter Barth ay magpapatuloy na maglingkod bilang Direktor ng Patakaran at Intergovernmental Affairs. Pangungunahan ni Barth ang isang pangkat na ipagbigay-alam sa patakaran sa publiko sa antas ng estado at federal sa ngalan ng mga bata sa pagbuntis hanggang 5 at kanilang mga pamilya. Magiging responsable si Barth sa pagbuo at pagpapanatili ng matatag na ugnayan sa mga inihalal na opisyal, administrador, at pinuno ng opinyon sa lahat ng antas ng gobyerno, pati na rin ang mga samahan at institusyong nakikipagsosyo sa patuloy na gawain ng patakaran ng First 5 LA.

Gabriel sanchez ay magpapatuloy na maglingkod bilang Direktor ng Komunikasyon at Marketing. Bilang punong-guro ng diskarte sa komunikasyon at marketing para sa samahan, mangunguna si Sanchez sa mga komunikasyon, media, social marketing, pampublikong edukasyon, advertising, digital at social media, mga sponsorship at mga kaugnay na aktibidad para sa patuloy na gawain ng First 5 LA upang suportahan ang mga bata at kanilang mga magulang sa buong LA County

Dibisyon ng Mga Programa

Ang mga sumusunod na director ng departamento ay maglilingkod sa First 5 LA's Programs Division, sa pamumuno ng Bise Presidente Christina Altmayer:

Antoinette Andrews-Bush, dating Assistant Director ng Pinakamahusay na Simula Mga Komunidad, magsisilbi na ngayon bilang Direktor ng Pinakamahusay na Simula Kagawaran ng Komunidad. Pangungunahan ni Andrews ang portfolio ng mga programa ng samahan para sa lugar ng Mga Kaganapan sa Komunidad, at magiging responsable para sa paghimok ng patakaran at mga sistema ng pagbabago ng mga programa ng First 5 LA sa pamamagitan ng disenyo, pagpapatupad, pamamahala at pagsubaybay sa programa ng Mga Komunidad at portfolio ng mga gawad.

Katie Fallin, dating Katulong na Direktor ng Pananaliksik at Pagsusuri, ay maglilingkod ngayon bilang Direktor ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon. Itutulak ng Fallin ang mga pagsisikap ng Unang 5 LA sa patakaran sa maagang pagkabata (ECE) at mga pagbabago ng system sa pamamagitan ng disenyo, pagpapatupad, pamamahala at pagsubaybay sa portfolio ng mga gawad ng ECE, kasama ang pagtuon sa Quality Rating & Improvement System, pag-unlad ng mga manggagawa at pag-access sa kalidad ECE.

Barbara Andrade Dubransky, na dati nang Direktor ng Pag-unlad ng Programa, ay maglilingkod ngayon bilang Direktor ng Mga Pamilya. Pamahalaan ni Dubransky at ng kanyang koponan ang pamigay ng Mga Pamilya at portfolio ng mga programa, at magsisilbing kritikal na pinuno ng pag-iisip sa mga kasanayan na batay sa ebidensya at mga modelo ng pagbisita sa bahay, pakikipag-ugnayan ng magulang, at mga kaugnay na diskarte na nagdaragdag ng mga kadahilanan ng pangangalaga ng pamilya.

Tara Ficek, na dating nagsilbi bilang Direktor ng Grants Management, ay maglilingkod din bilang Direktor ng Kalusugan. Siya ang magiging pinuno ng samahan para sa lugar ng Kalalabasan sa Kalusugan ng Strategic Plan, at pamahalaan ang portfolio ng mga gawad at programa. Ang Ficek ay magsisilbi ring pinuno ng pag-iisip ng First 5 LA sa pangangalaga na may kaalaman sa trauma at pag-screen ng pag-unlad, pagtatasa at maagang interbensyon, at mga diskarte na nagpapabuti sa sistema ng paghahatid ng serbisyo para sa mga bata at kanilang pamilya.

Dibisyon ng Pagsasama at Pag-aaral

Ang mga sumusunod na direktor ay maglilingkod sa First 5 LA's Integration & Learning Division, sa pamumuno ng Bise Presidente Daniela Pineda, Ph.D.:

Manuel Fierro, dating isang Senior Program Officer sa Pinakamahusay na Simula Ang Kagawaran ng Komunidad, ay magsisilbing Direktor ng Integration and Learning Department. Magiging responsable si Fierro para sa pagbuo ng mga proseso at tool upang suportahan ang paglikha ng kultura ng pag-aaral ng Unang 5 LA. Mananagot din siya para sa paglikha ng patuloy na mga proseso ng pagpapabuti, pormal at impormal na kasanayan sa pagbuo ng kaalaman at ang balangkas ng pag-aaral para sa lahat ng mga programa at gawad.

armando jimenez, dati nang Direktor ng Kagawaran ng Pananaliksik at Pagsusuri, ay maglilingkod ngayon bilang Direktor ng Evaluation Center ng Kagawaran ng Kahusayan. Si Jimenez ay magiging pinuno ng samahan para sa paglulunsad at pagbibigay ng pinakamahusay na mga kasanayan sa pagsusuri, mga pamamaraan ng pagsukat ng pagganap, at matatag na pagsusuri ng data upang mapabuti ang pagiging epektibo ng organisasyon, pagganap ng programa at epekto.

Dibisyon ng Pamamahala

Ang mga sumusunod na direktor ng departamento ay maglilingkod sa First 5 LA's Division ng Pamamahala, sa ilalim ng pamumuno ng Executive Vice President John Wagner:

Carl Gayden ay magpapatuloy na maglingkod bilang Senior Director of Administration, na nangangasiwa sa mga pagpapaandar ng First 5 LA, kabilang ang pagsunod sa kontrata, pananalapi, teknolohiya ng impormasyon, pamamahala ng mga rekord.

Jennifer Eckhart ay magpapatuloy na maglingkod bilang Direktor ng Pagsunod sa Kontrata. Si Eckhart ay responsable para sa pagkuha, pagsunod, pamamahala ng peligro sa proyekto at pagkontrata para sa Unang 5 LA.

Raoul Ortega ay patuloy na maglilingkod bilang Direktor ng Pananalapi, kung saan responsable siya para sa pananalapi at pag-uulat ng Unang 5 LA alinsunod sa pangkalahatang tinatanggap na mga prinsipyo sa accounting (GAAP), paghahanda at pagbibigay ng payroll. Inihahanda din ni Ortega ang taunang badyet sa pagkonsulta sa Senior Director of Administration at ng Executive leadership team.

Daniel Su ay magsisilbing Interim Director ng Information Technology habang hinihintay ang planong pagretiro ng Roozbeh Hamouni, na kasalukuyang nagsisilbing Direktor ng Teknolohiya ng Impormasyon. Ang tungkulin ay responsable para sa imprastraktura ng First 5 LA, data center, network, seguridad at desk ng serbisyo sa IT.

Gala Collins ay magpapatuloy na maglingkod bilang Direktor ng Human Resources, sa ilalim ng pangangasiwa ng Executive Vice President Wagner. Si Collins ang responsable para sa paggabay at pamamahala ng mga serbisyo, patakaran, at programa ng Human Resources para sa First 5 LA, kasama ang recruiting at staffing, management system at pagpapabuti ng mga system at mga serbisyo ng empleyado at pagpapayo.

mga ito ang mga tipanan ay epektibo kaagad. Ang mga plano sa paglipat ay kasalukuyang binuo ng executive team ng pamumuno at ang bagong pinangalanan na mga director ng departamento.




Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Habang Ipinagdiriwang Namin ang Asian American, Native Hawaíian at Pacific Islander Heritage Month Ngayong Mayo, ang First 5 LA ay sumasama sa Los Angeles County sa pagdiriwang ng Asian American, Native Hawaíian, at Pacific Islander (ANHPI) Heritage Month. Orihinal na itinalaga bilang isang linggong...

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

  Christina Hoag | Freelance Writer Abril 25, 2024 Noong Abril, opisyal na kinilala ng apat sa pinakamalalaking lungsod ng County ng Los Angeles ang Home Visiting Day sa unang pagkakataon, isang tanda ng lumalawak na kamalayan ng publiko ang pagbisita sa bahay at ang nangungunang papel ng rehiyon sa mga programa...

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ruel Nolledo | Freelance Writer Marso 27, 2024 Ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay nagpulong nang personal at halos noong Marso 14, 2024. Kasama sa agenda ang pag-apruba ng isang bagong kasunduan sa Early Care & Education, isang awtorisasyon para sa First 5 LA staff na makatanggap...

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan 2024: Pagbibigay-buhay para sa mas pantay na mga resulta sa kalusugan kasama si Adjoa Jones

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga tagumpay ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan ng spotlight ngayong buwan...

isalin