Ang Pagpopondo ay Magtutuon sa Pagkonekta sa Mga Pamilya, Na May Mga Alalahanin sa Pag-unlad, sa Mga Umiiral na Serbisyo

LOS ANGELES, Oktubre 1, 2020 - Ang unang 5 LA ngayon ay nag-anunsyo ng isang $ 2,250,000 pamumuhunan sa limang kasosyo sa pamayanan upang palakasin at palawakin ang mga referral path upang mas maiugnay ang mga pamilya, na may mga alalahanin sa pag-unlad, sa mga serbisyo at suporta. Ang pamumuhunan ay bahagi ng Help Me Grow Los Angeles (HMG LA), isang pagsisikap ng First 5 LA at Kagawaran ng Public Health (LACDPH) ng Los Angeles County upang mapabuti ang mga koneksyon sa pagitan ng mga nagbibigay upang ang bawat bata ay makatanggap ng suporta para sa mga pag-aalala sa pag-unlad. Ang tatlong taong pamumuhunan, ang HMG LA Pathways, ay pinagsasama ang mga ahensya at programa na nagbibigay ng maagang pagkakakilanlan at mga serbisyo sa interbensyon para sa mga pagkaantala sa pag-unlad sa iba pang mga ahensya at pamilya.

Sa LA County, iba't ibang mga ahensya ng estado at lalawigan, mga programa at mga organisasyong nakabatay sa pamayanan - tulad ng mga lokal na Sentro ng Rehiyon, mga paaralan, kalusugan, kalusugang pangkaisipan, kapakanan ng bata, at mga programang pang-edukasyon sa pagkabata - pamahalaan at maihatid ang maagang pagkakakilanlan kasama ang pag-iwas at maagang interbensyon mga serbisyo at suporta. Para sa maraming mga pamilya, ang pagkakaroon ng mga serbisyong ito ay nararamdaman na pinaghihiwalay at hamon na mag-navigate. Nagreresulta ito sa napakaraming mga bata na may mga alalahanin sa pag-unlad na hindi ma-access ang mga serbisyong interbensyon nang sapat, o sa lahat.

"Ang mga pamilya ng mga batang may alalahanin sa pag-unlad ay madalas na nakatagpo ng mga hamon sa pag-access ng maagang serbisyo sa interbensyon dahil sa limitado o walang koordinasyon sa mga tagabigay, mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat at kumplikadong mga proseso ng referral," sabi ni Christina Altmayer, Bise Presidente ng Program, Unang 5 LA. "Ang pagbawas sa mga hadlang na ito ay kritikal upang matulungan ang mga pamilya na mag-navigate ng mga mapagkukunan upang ma-maximize ang mga pagkakataon para sa maagang interbensyon. Partikular na mahalaga ito para sa mga batang may kulay na, sa kasamaang palad, nahaharap sa mga hadlang at pagkaantala sa pag-access sa mga serbisyong maagang interbensyon. Nais naming tiyakin na ang lahat ng mga bata ay makukuha ang mga serbisyong kailangan nila kapag kailangan nila ito. "

Ipinapahiwatig ng pananaliksik na may mga pagkakaiba-iba sa pagitan ng iba't ibang mga lahi at etniko na grupo, mga bata na naninirahan sa iba't ibang mga kondisyon sa socioeconomic, at pagkakaiba-iba ng kasarian, sa mga tuntunin ng pag-access sa pag-unlad na pag-unlad, maagang interbensyon, at pagsusuri ng mga kapansanan sa pag-unlad. Ang layunin ng HMG LA Pathways ay upang mapabuti ang mayroon nang mga referral pathway sa pamamagitan ng teknolohiya, imprastraktura at pagbabago ng kasanayan upang matiyak na makukuha ng lahat ng mga bata ang mga serbisyong kailangan nila kapag kailangan nila ito. Ang mga kasosyo sa pamayanan ay tumatanggap ng $ 450,000 na bigyan ng higit sa tatlong taon ay:

  • Child Care Resource Center (Hilagang LA County)
  • Children's Bureau of Southern California (Lanterman - MidWilshire / Pasadena)
  • Heluna Health / Eastern Los Angeles Family Resource Center (Eastern LA)
  • South Central Los Angeles Regional Center (South Central LA)
  • Westside Regional Center (Westside)

Ang mga kasosyo na ito ay bawat isa ay lumilikha ng isang nakikipagtulungan sa loob ng kanilang pamayanan at may tungkulin sa mga diskarte sa pagpaplano, pagsubok at pagpipino upang ang mga referral na landas sa isang pamayanan ay mas pinag-ugnay, isinama at maraming direksyon. Ang mga komunidad ay nagsasapawan sa pitong mga hangganan ng Regional Center ng LA County upang matiyak na maabot ng county. Inaasahan ng Unang 5 LA na magpalabas ng magkakahiwalay na pagkakataon sa pagpopondo para sa natitirang dalawang pamayanan, San Gabriel / Pomona at Harbor / Long Beach.

"Maraming pamilya sa County ng Los Angeles ang nahaharap sa mga hindi kinakailangang hamon kapag humingi sila ng suporta at mga serbisyo upang matugunan ang mga alalahanin tungkol sa pag-unlad ng kanilang anak, dahil ang pag-navigate sa tanawin ay madalas na masalimuot at gumugol ng oras," sinabi ni Linda Aragon, Direktor ng Division of Maternal, Child , at Kalusugan ng Adolescent kasama ang Kagawaran ng Pangkalahatang Kalusugan ng Pamayanan ng Los Angeles. "Ang pamumuhunan sa Pathway ng 5 LA ay isang mahalagang hakbang patungo sa paglikha ng isang mas streamline, mas konektadong sistema na hindi lamang nagbibigay ng pagpapatunay sa mga alalahanin ng pamilyang ito, ngunit nagbibigay din ng suporta sa paghahanap ng mga sagot na kanilang hinahanap. Ang Pathways ay isang kritikal na piraso ng Tulong sa Akin na Palakihin ang gawain ni LA at isang patunay sa aming pagbabahagi ng pangako sa pagsuporta sa mga pamilya sa buong Los Angeles County. "

Ang mga Pathway ay isang pangunahing hakbang sa pagbuo ng isang konektado at matatag na sistema ng pangangalaga sa buong LA County upang matiyak na ang bawat bata ay tumatanggap ng mga suporta at mapagkukunan upang makinabang ang kanilang kaunlaran at paglago.

Ang Help Me Grow LA ay isang pakikipagtulungan sa pagitan ng First 5 LA at LACDPH. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang First5LA.org/Help-Me-Grow

Tungkol sa Unang 5 LA

Ang First 5 LA ay isang independiyenteng ahensya ng publiko na nagtatrabaho upang palakasin ang mga system, magulang at pamayanan upang sa pagsapit ng 2028, ang lahat ng mga bata sa LA County ay papasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay. Para sa karagdagang impormasyon mangyaring bisitahin ang, First5LA.org.

Tungkol sa Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng County ng County ng Los Angeles

Ang Kagawaran ng Pangkalahatang Kalusugan ay nakatuon sa pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay sa kalusugan at pagtiyak sa pinakamainam na kalusugan at kagalingan para sa lahat ng 10 milyong residente ng Los Angeles County. Upang matuto nang higit pa tungkol sa Pangkalahatang Kalusugan ng Los Angeles County, mangyaring bisitahin www.publichealth.lacounty.gov.
isalin