LOS ANGELES - Ang pagkilala sa mga hamon na kinakaharap ng 625,000 mga bata ng Los Angeles County na may edad na 0-5 ay mas malaki kaysa sa anumang isang samahan, inaprubahan ngayon ng Lupon ng mga Komisyonado ng Unang 5 LA ang isang badyet ng FY 2017-18 na binibigyang diin ang pakikipagsosyo bilang sentro ng gawain ng samahan. Ang badyet ng Unang 5 LA na $ 144.9 milyon ay nagbibigay-daan sa Strategic Plan ng 2015-2020 ng Komisyon, na may layunin na lumikha ng pangmatagalang patakaran at pagbabago sa antas ng system upang makinabang ang mga bata.

"Ang dokumento ng badyet ng unang 5 LA ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa puso at sentral na layunin ng aming samahan," sabi ng Tagapangulo ng Unang Lupon ng LA na LA at si Supervisor ng County ng LA na si Sheila Kuehl. "Ang badyet na ito ay nagtatakda ng isang pangitain at isang kongkretong plano para sa isang mas mahusay, mas malakas, at mas patas na hinaharap para sa aming mga bunsong anak at kanilang mga pamilya. Ito ay isang salamin ng aming pagbabahagi ng pangako tungo sa pagiging mas madiskarte, mabisa at mahusay sa pagtupad ng misyon na ibinigay sa amin ng mga botante ng California. "

Ito ang pangatlong badyet na naisabatas mula nang ipatupad ng First 5 LA ang kanyang Strategic Strategic na 2015-2020 na nakatuon sa apat na kinalabasan na mga lugar - pamilya, pamayanan, maagang pangangalaga at edukasyon, at mga sistemang nauugnay sa kalusugan - upang matiyak na ang lahat ng mga bata ay may pagkakataon na makatanggap ng pinakamahusay magsimula sa buhay.

"Ang mga badyet ay mahalagang pahayag ng paningin, halaga at mga prayoridad." - Kim Belshé

"Ang mga badyet ay mahalagang pahayag ng pangitain, halaga at mga priyoridad," sabi ni Kim Belshé, Executive Director ng First 5 LA. "Ang badyet ng unang 5 LA ay sumasalamin sa aming pagbibigay diin sa pakikipagsosyo sa iba upang palakasin ang mga pamilya, mga komunidad at ang mga sistema ng mga serbisyo at suporta."

Sinasalamin ng badyet ng Unang 5 LA ang isang umuusbong na diskarte sa gawain nito upang makinabang ang mga maliliit na bata sa LA County. Nag-ugat sa pakikipagsosyo, nagpapatuloy ang badyet ng isang paglilipat mula sa pagpopondo ng direktang mga serbisyo sa pakikipagsosyo sa mga ahensya ng lalawigan, mga samahan ng pamayanan at mga pinuno ng patakaran upang mapabuti ang mga sistema ng paghahatid ng serbisyo at baguhin ang mga patakaran na maaaring makaapekto sa pinakamaraming bilang ng mga bata at kanilang pamilya.

Kasama rin sa badyet ang mga pamumuhunan sa mga bagong lugar kung saan ang Unang 5 LA ay maaaring magbigay ng kontribusyon sa mas malawak na pagbabago, tulad ng pag-screen ng pag-unlad at mga serbisyo ng maagang interbensyon. Patuloy na suporta para sa mga hakbangin sa angkla, tulad ng Welcome Baby - isang suporta ng pamilya at pagtuturo ng magulang inisyatiba para sa mga bago at umaasang mga magulang, na suportado ng samahan nang higit sa pitong taon - ay nagpapakita ng pangmatagalang pangako ng First 5 LA na pahusayin ang mga kinalabasan ng ina at anak, habang pinapabatid din ang mas malawak na mga pagsisikap ng pagbabago ng system sa LA County.

Ang mga karagdagang detalye sa FY 2017-2018 na badyet ay matatagpuan dito.

# # #
Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

TAUNANG PAG-UULAT PARA SA FY 2021-2022 PANGKALAHATANG-IDEYA at MGA MADALAS NA TANONG Panimula Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga mapagkukunan upang suportahan ang Unang 5 LA na grantee at mga kontratista sa pagkumpleto ng online na Annual Reporting Survey. Upang mag-download ng PDF ng webpage na ito, mag-click dito. ...

isalin