Para sa Agarang Paglabas: Pebrero 9, 2023

Makipag-ugnayan sa: Marlene Fitzsimmons 
(213) 482-7807
mf**********@fi******.org 

Sa pagsisimula ng isang bagong panahon para sa organisasyon, ang Superbisor ng LA County na si Holly J. Mitchell ay hinirang na Tagapangulo ng Lupon ng Komisyon ng First 5 LA, at Direktor ng DCFS na si Brandon Nichols bilang Pangalawang Tagapangulo 

LOS ANGELES – Ngayon, Superbisor ng Los Angeles County Holly J. Mitchell ay nagkakaisang nahalal bilang Tagapangulo ng Unang 5 LA Board of Commissioners sa unang pagpupulong nito sa bagong taon. Ang appointment ng superbisor na si Mitchell ay darating kaagad pagkatapos ng pagtanggap ng organisasyon Karla Pleitéz Howell bilang bagong executive director noong unang bahagi ng Enero at pinagtibay ang isang pinong North Star noong Nobyembre 2022.   

Nahalal nang nagkakaisa bilang Pangalawang Tagapangulo ng Komisyon ay Direktor ng Departamento ng Mga Bata at Serbisyong Pampamilya ng County ng Los Angeles, Brandon Nichols, na nangangasiwa sa isang manggagawa ng halos 9,000 miyembro ng kawani sa 20 panrehiyong tanggapan na nagbibigay ng mga serbisyong proteksiyon na nakasentro sa pamilya at nakatuon sa bata. Si Nichols ay nasa Departamento nang higit sa 25 taon at nagtaguyod sa ngalan ng mga bata na tiyakin ang kaligtasan ng bata, isulong ang mga pagsisikap sa pagkakapantay-pantay ng lahi, at magbigay ng accessible, de-kalidad na suporta sa mga pamilya.  

“Ang First 5 LA ay isang organisasyong may napakalaking pagkakataon na lumikha ng makabuluhang pagbabago at maapektuhan ang buhay ng mga bata ngayon at sa mga susunod na henerasyon,” sabi ni Supervisor Mitchell, na nahalal sa Los Angeles County Board of Supervisors na kumakatawan sa Second District noong Nobyembre ng 2020. “Labis akong nagmamalasakit sa mga komunidad na may pribilehiyo akong katawanin, lalo na ang mga pinakabatang bata at pamilya ng county na ito. Bilang Tagapangulo ng Komisyon, ikinararangal kong magtrabaho kasama ang aking mga kapwa komisyoner at ang First 5 LA team at sumandal sa kapangyarihan ng mga pakikipagsosyo upang matiyak na ang lahat ng mga bata ay may access sa mga mahahalagang mapagkukunan at suporta na kailangan nila upang umunlad.  

Si Mitchell ay naging vocal champion para sa mga bata at pamilya sa buong karera niya. Noong 2016, siya ang naging unang African American na Pinuno ang Senate Budget at Fiscal Review Committee. Bilang Senador ng Estado siya ang sumulat at tumulong na maipasa ang California Dignity in Pregnancy and Childbirth Act, na naglalayong bawasan ang mga maiiwasang pagkamatay na may kaugnayan sa pagbubuntis, malubhang sakit, at kaugnay na pagkakaiba sa kalusugan sa pamamagitan ng implicit bias na pagsasanay. Bukod pa rito, hinangad niyang sumali sa pambansang kilusan upang kilalanin ang mataas na bilang ng mga African American na sanggol at namamatay sa ina sa pamamagitan ng paglalagay isulong ang isang mosyon upang ideklara ang Abril 11-17 Black Maternal Health Week at Abril 16th ang Araw ng Itim na Sanggol para sa County ng Los Angeles, na pinagkaisang inaprubahan. Pinakabago, ang Los Angeles County Board of Supervisors ay nagkakaisa inaprubahan ang isang mosyon inakda ni Supervisor Mitchell upang palawakin ang access sa mga serbisyo ng doula para sa mga ina at pamilya sa buong LA County at suportahan ang paglaki ng doula workforce upang maging mas kinatawan ng mga komunidad na higit na nangangailangan. 

"Ang Supervisor na si Mitchell ay isang napatunayang changemaker, na nagpapatupad at nagtutulak ng makabuluhang mga desisyon sa patakaran at badyet na nakasentro sa mga pangangailangan ng mga pamilya at maliliit na bata, lalo na ang mga pinakamalayo sa mga pagkakataon," sabi ni Karla Pleitéz Howell, First 5 LA Executive Director. “Habang tinatanggap namin si Supervisor Mitchell bilang aming Tagapangulo ng Komisyon, kami ay nasasabik sa pamumuno, karanasan at hilig na hatid niya sa trabaho, at inaasahan naming magkaisa na makamit ang makabuluhang pagbabago na kailangan para umunlad ang aming mga bunsong anak."  

Bago ang kanyang serbisyo sa Lupon ng mga Superbisor, nagsilbi si Mitchell ng pitong taon sa Senado ng Estado at dalawang taon sa Asembleya ng Estado. Bukod pa rito, nagsilbi siya sa loob ng pitong taon bilang Chief Executive Officer ng LA-based na nonprofit na Crystal Stairs, na sumusuporta sa libu-libong pamilya sa lugar at mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata na may mga pagkakataon sa pangangalaga at pag-aaral. Nagsilbi rin siya bilang Consultant sa Senate Health Committee, at bilang legislative advocate para sa Western Center on Law and Poverty. 

Ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay binubuo ng 17 miyembro - siyam na pagboto, apat na ex-officio, apat na kahalili. Kasama sa Lupon ang mga miyembro ng pagboto na hinirang ng bawat superbisor ng LA County at mga departamento ng Mga Serbisyong Pambata at Pampamilya ng LA County, Kalusugan ng Pampubliko at Kalusugan ng Pag-iisip. Kasama rin sa Lupon ang mga kinatawan mula sa ibang pang-edukasyon, mga bata at mga organisasyong nakasentro sa pamilya sa buong County ng LA. Ang Lupon ng mga Komisyoner nagpupulong sa ikalawang Huwebes ng bawat buwan maliban kung iba ang nakasaad sa pampublikong kalendaryo. Ang lahat ng mga pagpupulong ay bukas sa publiko at ang mga agenda ay nai-post nang hindi bababa sa 72 oras nang maaga. Upang matuto nang higit pa bisitahin ang www.first5la.org/our-board/. 

# # # 

Tungkol sa Unang 5 LA  

Bilang pinakamalaking tagapondo ng estado ng maagang pagkabata at isang independiyenteng pampublikong ahensya, ang First 5 LA ay nagtatrabaho upang palakasin ang mga sistema, mga magulang at mga komunidad upang suportahan ang ligtas at malusog na pag-unlad ng mga bata na ginagabayan ng ating North Star na maabot ng bawat bata sa Los Angeles County ang kanilang buong potensyal sa pag-unlad sa mga kritikal na taon ng prenatal hanggang edad 5. Matuto pa sa www.first5la.org. Para sa pinakabagong mga balita at impormasyon, sundan kami sa kaba, Facebook, Instagram at LinkedIn. 
Pebrero 8, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng mga Komisyoner

Pebrero 8, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng mga Komisyoner

Fraser Hammersly | Espesyalista sa Digital na Nilalaman Pebrero 29, 2024 Personal na nagpulong ang Lupon ng mga Komisyoner ng First 5 noong Peb. 8, 2024. Kasama sa agenda ang pagpili ng mga posisyon sa upuan at pangalawang tagapangulo; mga presentasyon sa First 5 LA's building at capital improvement...

Unang 5 LA Annual Reporting Project Request for Qualifications (RFQ)

FIRST 5 LA ANNUAL REPORTING PROJECT REQUEST FOR QUALIFICATIONS (RFQ) POSTING DATE: February 20, 2024 DUE DATE: March 18, 2024 at 5:00 pm Pacific Time (PT) UPDATE(S): March 11, 2024- ang mga sumusunod ay naging nai-post sa ilalim ng seksyong Mga Tanong at Sagot: Taunang...

UNANG 5 LA ECE POLICY ADVOCACY FUND: Mga Natutunan mula sa Funder-Field Symbiosis

UNANG 5 LA ECE POLICY ADVOCACY FUND: Mga Natutunan mula sa Funder-Field Symbiosis

Pebrero 2024 Noong 2016, ang First 5 Los Angeles-isang mala-gobyernong ahensya—ay tumugon sa pangangailangan para sa mga sistema ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon (ECE) na baguhin sa paraang sumusuporta, dinamiko, at maaaring kopyahin. Ito ang kwento kung paano ang isang pampublikong organisasyon ng gobyerno ay maaaring maging isang...

isalin