Noong Enero 30, 2020, inihayag ng US Citizenship and Immigration Services (USCIS) na magsisimulang ipatupad ang bagong mga regulasyon sa pagsingil ng publiko sa Pebrero 24, 2020 na magbibigay-daan sa mga opisyal ng imigrasyon na may kakayahang tanggihan ang isang berdeng card sa mga aplikante ng imigrante kung mayroon silang resibo. ng ilang mga benepisyo sa publiko. Una 5 LA at iba pang mga tagapagtaguyod sa buong bansa ay sumalungat sa na-update na patakaran, na pinatutunayan na hindi makatarungang pinaparusahan ang mga dayuhan na may mababang kita na umaasa sa pansamantalang tulong mula sa gobyerno. Ang Executive Director ng Unang 5 LA, na si Kim Belshé ay naglabas ng sumusunod na pahayag na pagtutol sa pagpapasya, na binibigyang diin ang negatibong epekto nito sa mga bata, pamilya at ating mga komunidad:

"Kapag ang mga magulang na imigrante ay naka-target, ang kanilang mga anak ay nagdurusa. Pinaparusahan ng pagpasyang ito ang mga bata, pamilya at aming mga komunidad sa paghanap ng mga serbisyong pinondohan ng pederal na karapat-dapat silang mag-access. Hindi alintana ang kanilang katayuan sa imigrasyon o kulay ng kanilang balat, lahat ng mga bata ay nararapat sa wastong nutrisyon, pangangalaga sa kalusugan at mga serbisyo sa kaligtasan na mahalaga sa kanilang kagalingan.

"Ang isang-katlo ng lahat ng mga bata sa US na naninirahan sa kahirapan ay may isang magulang na imigrante, [ayon sa Migration Policy Institute]. Ang pagpapasyang ito ay magkakaroon ng hindi mababago na epekto sa mga imigrante at kanilang pamilya. Sa halip, kailangan naming suportahan ang mga koneksyon sa mga serbisyo na nagpapalakas sa mga pamilya, hindi lumikha ng isang kapaligiran ng takot na magtaboy sa mga pamilya mula sa mga serbisyo at suporta kung saan karapat-dapat sila at kung saan kritikal sa kakayahan ng mga magulang na magtrabaho at ang kakayahan ng mga anak na umunlad .

"Inaanyayahan namin ang Pangulo at mga miyembro ng Kongreso na magsama-sama upang pahusayin ang aming sistema ng imigrasyon para sa mga bata at kanilang pamilya. Ang Amerika ay itinayo sa tulong ng enerhiya, ideya at kontribusyon ng mga taong ipinanganak sa labas ng mga hangganan nito. Dapat nating igalang ang kasaysayan na iyon at isulong bilang isang bansa na magkasama. "
Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Nobyembre 2023 Nina Anna Powell, Wanzi Muruvi, Lea JE Austin, at Abby Copeman Petig First 5 Nakipagtulungan ang LA sa Center for the Study of Child Care Employment para makagawa ng longitudinal na ulat na ito na nagdedetalye ng mga uso at hamon na kinakaharap ng maagang edukasyon...

Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County ay pinangalanang isang Robert Wood Johnson Foundation 2023 Culture of Health Prize Winne

Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County ay pinangalanang isang Robert Wood Johnson Foundation 2023 Culture of Health Prize Winne

Tinanggap ng African American Infant and Maternal Mortality Prevention Initiative ang parangal sa pagdiriwang ng Robert Wood Johnson Foundation sa Albuquerque, NM Nobyembre 16, 2023 The Los Angeles County African American Infant and Maternal Mortality Prevention...

isalin