Jeff Schnaufer | Unang 5 LA Editor/Writer

Septiyembre 29, 2022

(Espesyal na Salamat sa First 5 LA Senior Data Strategist Agnieszka Rykaczewska at Senior Program Officer Kevin Dieterle para sa kanilang tulong sa survey) 

Dalawang taon pagkatapos ng pagsisimula ng COVID-19, sinabi ng karamihan ng mga magulang ng maliliit na bata sa Los Angeles County na ang pandemya ay naging sanhi ng pagkahuli ng kanilang anak sa pag-aaral at pag-unlad, naapektuhan ang kalusugan ng kanilang anak at naimpluwensyahan ang mga emosyon o pag-uugali ng kanilang anak, ayon sa isang kamakailang survey sa 269 na magulang na isinagawa para sa First 5 LA.  

Halos lahat ng mga magulang na na-survey ay nag-ulat na sila ay nahirapan sa panahon ng pandemya, na ang stress at pagkabalisa ay higit na nakakaapekto sa kanila. Mahigit kalahati ang nawalan ng trabaho o kita.  

Kahit na sinabi ng World Health Organization nitong buwan na iyon ang katapusan ay "nakikita" para sa COVID-19, nagsisimula pa lang tayong maunawaan kung paano naapektuhan ng pandemya ang maliliit na bata at kanilang mga pamilya.   

Upang mas maunawaan ang epektong ito, inatasan ng First 5 LA ang una nitong survey na kumukuha ng pulso ng mga magulang ng LA County na may maliliit na bata dalawang taon pagkatapos ng pagsiklab ng pandemya. Mga Resulta ng Family Survey: Pagiging Magulang sa mga Batang Bata Sa Pamamagitan ng Pandemic ng COVID-19 ay isinagawa ng VIVA Social Impact Partners sa loob ng anim na linggo mula Marso hanggang Mayo 2022. Ang mga magulang ng mga bata na edad 5 o mas bata sa simula ng pandemya ay sinuri. (Tingnan ang "Tungkol sa Survey na Ito" sa ibaba para sa higit pang mga detalye). 

"Mayroon na tayong henerasyon ng mga bata na nagsimula ng kanilang buhay sa isang pandemya o nag-aral sa virtual na paaralan, nahiwalay at nakaranas ng iba't ibang mga stress at pagkalugi, at mga magulang na nakaranas ng mas mataas na dami ng kalungkutan at pagkawala at pagkabalisa sa pag-navigate sa bagong pamantayan," sabi Sharlene Gozalians, direktor ng LA Pinakamahusay na Mga Babies Network. "Ang survey na ito ay nagbibigay ng higit na insight sa kung ano ang maaari nating asahan para sa susunod na dekada sa mga tuntunin ng epekto dahil sa COVID." 

Ang mga Gozalians ay isa sa mga propesyonal sa maagang pagkabata sa LA County na hiniling na timbangin ang mga resulta ng survey, kabilang ang mga eksperto sa larangan ng kalusugan at pag-unlad, maagang pag-aaral, suporta sa pamilya, pagbisita sa bahay at pampublikong patakaran.  

Ang ilan ay nagpahayag ng pagkaalarma, ang iba ay "nadurog ang puso" at marami ang nakakita sa mga natuklasan bilang isang kapaki-pakinabang na tool sa pagbabago ng mga programa, pagbuo ng mas epektibong mga diskarte at pagpapalakas ng mga sistema ng suporta para sa mga pamilyang may maliliit na bata sa panahon ng pandemya. 

"Ang mga natuklasan ay isang pagkakataon upang matuto nang higit pa mula sa isang grupo ng mga magulang na hindi madalas na sinusuri at makakatulong sa mga organisasyon na mas maunawaan ang mga hamon at makahanap ng mas epektibong mga diskarte at diskarte para sa pagsuporta sa mga magulang na may mas batang mga anak," sabi ni First 5 LA Director of Family Supports Diana Careaga.

Itinampok sa survey ang 17 tanong na sumasaklaw sa mga lugar na nakakaapekto sa maagang pagkabata at/o pagiging magulang, tulad ng pisikal at mental na kalusugan, pag-aaral at pag-unlad, emosyon at pag-uugali, mga hamon sa pamilya, pag-unlad ng pagkabata, pagkaantala sa pag-unlad at katatagan ng pananalapi.  

"Alam namin na ang mga suporta para sa mga pamilya ng maliliit na bata ay hindi sapat at mahirap i-navigate kahit na bago ang pagsisimula ng COVID-19," sabi ng First 5 LA Chief Government Affairs Officer na si Charna Widby. "Hindi lamang itinampok ng pandemya ang umiiral na mga pagkukulang sa sistema, ngunit pinalala pa nito ang umiiral na mga pagkakaiba. Itinatampok ng survey na ito na kailangan pa rin ng mga magulang ng higit at mas mahusay na mga suporta. 

Mga Pangunahing Natuklasan – Pag-aaral at Pag-unlad, Emosyon at Pag-uugali 

Dahil maraming maliliit na bata sa LA County ang pumapasok sa silid-aralan ngayong taglagas – ang ilan sa unang pagkakataon mula noong simula ng pandemya – ang mga resulta ng survey ay nagbibigay liwanag sa mga potensyal na hamon sa pag-aaral, pakikisalamuha sa mga kaklase at pakikisama sa kanilang mga guro.  

Halimbawa: 

 • 52 porsiyento ng mga magulang na na-survey ang nag-iisip na ang kanilang anak ay nabigo sa kanilang pag-aaral at pag-unlad 

Bilang karagdagan, ang survey ay nagsiwalat:  

 • Halos 8 sa 10 (79 porsiyento) ng mga magulang ang nag-iisip na ang emosyon o pag-uugali ng kanilang anak ay naapektuhan ng pandemya.  

Sa mga magulang na ito*, 

 • Halos kalahati (45 porsiyento) ang nagsabing mas nahihirapan ang kanilang anak sa paglalaro/pakisamahan ang ibang mga bata 
 • Halos 1 sa 3 (29 porsiyento) ang nagsabing mas nahihirapan ang kanilang anak sa mga magulang o guro  
 • 25 porsiyento ang nagsabing mas natatakot ang kanilang anak 
 • 19 porsiyento ang nagsabing mas galit ang kanilang anak 
 • 16 porsiyento ang nagsabing mas malungkot ang kanilang anak 

*maaaring pumili ang mga magulang ng higit sa isang sagot 

"Ang mga pamilya ay katangi-tanging nakaayon sa mga pangangailangan ng mga bata sa kanilang pangangalaga, kaya kahit na hindi ako nagulat na higit sa kalahati ng mga sumasagot ay nag-ulat na pakiramdam na ang kanilang mga anak ay nahuhulog sa kanilang pag-aaral, ito ay isang medyo nakakaalarma na paghahanap," sabi ng First 5 LA Maagang Care at Education Senior Program Officer Kevin Dieterle. 

"Marami sa mga tugon ng mga magulang ay nakakasakit ng damdamin, ngunit hindi nakakagulat, dahil ang data na ito ay sumasalamin sa anecdotal na ebidensya na aming narinig mula sa mga pamilya sa buong pandemya," sabi ni First 5 LA Commissioner Maricela Ramirez, na nagsisilbing punong opisyal ng edukasyon para sa Los Opisina ng Edukasyon ng Angeles County. "Ang mga maliliit na bata ay nakakakuha ng napakaraming mula sa kanilang mga karanasan sa maagang pag-aaral, lalo na sa kanilang panlipunan-emosyonal at pag-unlad ng pag-uugali."  

"Ang sosyo-emosyonal na pag-aaral na nangyayari sa mga kapaligiran ng maagang pag-aaral ay isang kritikal na bahagi ng maagang pag-aaral," idinagdag ni Dieterle. "Para sa maraming pamilya, ang pandemya ay nakagambala sa kakayahan ng kanilang mga anak na makipag-ugnayan sa kanilang mga kapantay at ang aming mga natuklasan sa survey ay nagpapahiwatig na may mga negatibong kahihinatnan sa panlipunan-emosyonal na pag-unlad ng kanilang mga anak." 

Habang ang ilang mga maagang pag-aaral ng mga propesyonal at mananaliksik nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa epekto ng COVID-19 sa mga sosyo-emosyonal na kasanayan ng mga bata na kailangan para sa tagumpay sa silid-aralan, ang mga resulta ng survey ay maaaring magbigay ng mga insight na nagbibigay-daan sa mga programa at serbisyo — kapwa kasama ang First 5 LA at mga kasosyo nito — na umangkop sa mga pangangailangan at hamon na lumitaw sa panahon ng pandemya.  

"Mahalagang ituro ang data na ito upang matulungan ang direktang mga mapagkukunan sa mga programa at serbisyo upang suportahan ang mga pamilyang nahirapang palakihin ang kanilang mga maliliit na anak upang ang kanilang paglalakbay sa paaralan ay magsimula nang malakas,” sabi ni Francisco Oaxaca, pinuno ng mga komunikasyon at ugnayan sa komunidad para sa LA Care Health Plan

Ang isang ganoong suporta ng pamilya na maaaring makinabang mula sa data ay pagbisita sa bahay, isang boluntaryong programa na pinondohan ng First 5 LA na tumutugma sa umaasam at bagong mga magulang sa mga sinanay na propesyonal na nagbibigay ng family-centered mentoring upang matulungan ang mga magulang na ma-access ang mga mapagkukunan, bumuo ng mga support system at mapabuti ang kaalaman at kasanayan sa pagiging magulang.    

"Ang data ay maaari ding magbigay sa mga bisita sa bahay ng mas malawak na mga insight sa kung ano ang maaaring kinakaharap ng mga magulang at tulungan silang magsimula ng mga pag-uusap na tuklasin ang mga paksang ito nang mas malalim upang matiyak na nakikilala at natutugunan nila ang mga pangangailangan ng pamilya," sabi ni Careaga, na ang koponan ay nangangasiwa sa tahanan ng First 5 LA mga pagsisikap sa pagbisita. "Halimbawa, ang mga resulta ay nagpapahiwatig na 45 porsiyento ng mga magulang ang nadama na ang kanilang mga anak ay mas nahihirapan sa paglalaro o pakikisama sa ibang mga bata. Ang mga bisita sa bahay ay maaaring tumuon sa mga paraan upang i-promote ang mga pagkakataon para sa ligtas na pakikipag-ugnayan at mga mungkahi upang matugunan ang mga alalahanin ng mga magulang.” 

(Tala ng editor: Mag-click dito na basahin ang alalahanin ng isang nag-iisang ina tungkol sa kanyang anak na babae na nahuhulog sa preschool pagkatapos maghirap na makahanap ng maagang pag-aaral sa panahon ng pandemya.) 

Mga Pangunahing Natuklasan: Pisikal na Kalusugan 

Mahigit kalahati (52 porsiyento) ng mga magulang ang nagsabi na ang pisikal na kalusugan ng kanilang anak ay naapektuhan ng pandemya ng COVID-19.  

Sa mga magulang na ito*, 

 • Higit sa 3 sa 4 (78 porsiyento) ang nagsabi na ang kanilang anak ay may mas kaunting ehersisyo/pisikal na aktibidad 
 • Mahigit sa 1 sa 3 (38 porsiyento) ang nagsabing hindi nila dinala ang kanilang anak sa “well child visits” gaya ng mga pagsusuri sa doktor/dentista/pangitain 
 • Humigit-kumulang 1 sa 3 (34 porsiyento) ang nagsabing nagkaroon ng COVID-19 ang kanilang anak  

*maaaring pumili ang mga magulang ng higit sa isang opsyon 

Nabanggit ng Unang 5 LA Health Systems Senior Program Officer na si Cristina Peña kung paano maaaring ipaalam ng data tungkol sa mga pagbisita sa well child ang gawain ng Tulungan Mo Akong Palakihin LA, na tumutulong sa mga pamilya ng LA County na makahanap ng mga serbisyong makakasuporta sa pag-unlad ng kanilang anak.   

“Ito ang data na naaayon sa iba pang mga pinagmumulan at mahalaga para sa aming Help Me Grow na trabaho habang nagaganap ang developmental screening para sa mga pagkaantala at mahahalagang pag-uusap sa mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa mga pagbisita sa well child na ito. Ibig sabihin kung ang mga pamilya ay hindi dumalo sa mga pagbisitang ito, ang pagsubaybay at suporta para sa pag-unlad ng mga bata ay hindi nangyayari, "sabi ni Peña. “Sa tingin ko ito ay higit na makapagbibigay-alam sa aming HMG (Help Me Grow) outreach at mga diskarte sa komunikasyon sa pamamagitan ng paghikayat sa mga pamilya na mag-iskedyul at kumpletuhin ang mga pagbisitang ito . . . alam na maaaring nagkaroon ng agwat sa pagitan ng kanilang huling pagbisita.” 

Nabanggit ni Oaxaca kung paano maaaring maging kapaki-pakinabang ang data sa trabaho ng LA Care.  

"Nakikita ko ang isang pagkakataon na makipagtulungan sa mga pediatrician sa aming network ng provider upang tumuon sa mga pamilyang may mga batang nasa edad pre-school at tulungan silang matukoy ang mga negatibong epekto ng pandemya," sabi ni Oaxaca. "Ang mga pediatrician ay maaaring magbigay ng gabay kung paano tutulungan ang mga batang iyon na makabangon mula sa mga epektong iyon at i-refer ang mga pamilya sa mga organisasyong nagbibigay ng mga partikular na mapagkukunan na maaaring sumuporta sa kanila." 

(Tandaan Editor: Basahin dito tungkol sa mga patuloy na sintomas ng isang batang babae kasunod ng kanyang impeksyon sa COVID-19.) 

Mahahalagang Natuklasan: Pag-aalala sa Pag-unlad ng Bata 

Ang survey ay nagpakita ng paglilipat ng mga alalahanin ng magulang para sa kanilang mga anak bago at dalawang taon sa pandemya:  

 • 42 porsiyento ng mga magulang ang nag-ulat na wala silang alalahanin para sa pag-unlad ng kanilang anak bago ang pandemya 
 • Ngayon 14 porsiyento na lamang ng mga magulang ang kayang bilhin ang luho na iyon  

Sa mga magulang na nagbanggit ng kanilang pinakamalaking pag-aalala para sa pag-unlad ng kanilang anak:  

 • Nangunguna sa listahan ang mga kasanayan sa pag-aaral/edukasyon (30 porsiyento), mula sa 25 porsiyento mula sa bago ang pandemya 
 • Ang mga kasanayan sa panlipunan ay pumangalawa, tumaas mula 17 porsiyento bago ang pandemya hanggang 25 porsiyento ngayon 
 • Ang pag-unlad ng pag-uugali ay pumangatlo, ngunit may pinakamataas na pagtalon - halos dumoble mula 10 porsiyento bago ang pandemya hanggang 19 porsiyento ngayon 

"Ang mga karanasan sa silid-aralan na may lubos na sinanay na mga tagapagturo sa kanilang mga kapantay ay nagbibigay-daan sa mga bata na galugarin ang kanilang mundo, bumuo ng mga kasanayang panlipunan at magsimulang bumuo ng kanilang mga tool para sa pag-aaral," sabi ni Ramirez. "Kapag nawalan ng maraming pagkakataon ang pagkakataong ito sa isang makasaysayang stress at nakaka-trauma na panahon, hindi nakakagulat na 79 porsiyento ng mga magulang ay nakakita ng mga pagbabago sa mga emosyon at pag-uugali ng kanilang mga anak o na ang mga alalahanin ng magulang tungkol sa pag-unlad ng pag-uugali ay nadoble." 

"Sa tingin ko ay kapansin-pansin din na habang ang isang malakas na mayorya (42 porsiyento) ay walang mga alalahanin tungkol sa pag-unlad ng kanilang mga anak bago ang pandemya, halos isang-katlo (30 porsiyento) ng mga sumasagot ay nag-ulat na nag-aalala tungkol sa mga kasanayan sa pag-aaral ng kanilang mga anak ngayon," sabi ni Dieterle . "Ang pagbabagong ito ay nagpapahiwatig na maraming maliliit na bata ang naapektuhan ng pandemya sa mga paraan na sapat na kapansin-pansin na ang kanilang mga magulang ay nagpapahayag na ngayon ng pag-aalala kung saan wala pa noon." 

Mga Pangunahing Natuklasan: Mga Pagkaantala sa Pag-unlad at Suporta   

Ayon sa isang ulat ng Brown University, ang ilang mga sanggol na ipinanganak sa panahon ng pandemya ay nakakaranas ng mga pagkaantala at pagkagambala sa pag-unlad, kabilang ang "malaking pagbaba ng verbal, motor at cognitive performance kumpara sa mga batang ipinanganak bago ang pandemya." 

Humigit-kumulang 1 sa 4 na batang may edad 5 pababa ang nasa panganib para sa pagkaantala sa pag-unlad, na maaaring kabilangan ng pangangailangan para sa mga serbisyo ng suporta sa pag-unlad tulad ng speech therapy, physical o occupational therapy, mga serbisyo sa pandinig o paningin o suporta sa mga kasanayang panlipunan. Ang isang bata ay maaari ding magkaroon ng Individualized Education Program (IEP) o ng Individualized Family Service Plan (IFSP).  

Tinanong sa survey kung mayroon silang isang bata na tumatanggap ng mga naturang serbisyo sa pag-unlad,  

 • 32 porsiyento ng mga magulang ang nagsabing oo 

Sa mga magulang na iyon,  

 • 62 porsyento ang nagsabi na ang pandemya ng COVID-19 ay humadlang o naantala ang kanilang anak sa pagtanggap ng mga serbisyo sa pag-unlad  

"Nakakalungkot lalo na 62 porsiyento ng mga pamilya ang nakaranas ng pagkaantala sa pagtanggap ng mga serbisyo sa suporta sa pag-unlad," sabi ni Ramirez.   

"(Ang resulta ng survey) ay umaayon sa kung ano ang natutunan namin mula sa mga kasosyo sa maagang bahagi ng pandemya noong maraming mga serbisyong pansuporta ang kailangang limitahan ang pagkita ng mga pamilya, lalo na nang personal, at ang mga virtual na serbisyo ay hindi perpekto para sa suporta sa pag-unlad," sabi ni Peña. "Mula sa aking pag-unawa, lahat ng nakaraang virtual na serbisyo ay bumalik na sa personal." 

Napansin din ni Peña ang isang ugnayan sa pagitan ng mga resulta ng survey tungkol sa mga pagkaantala sa pag-unlad at mga alalahanin ng magulang.  

“Habang 42 porsiyento ng mga respondent ang nagpahiwatig na wala silang pag-aalala para sa pag-unlad ng kanilang anak bago ang pandemya, 14 na porsiyento lamang ng mga respondent ang nag-ulat na hindi pa rin nababahala sa pag-unlad ng kanilang anak ngayon, na naglalarawan ng malaking pagtaas ng mataas na mga alalahanin sa mga kasanayan sa pag-aaral/ edukasyon, mga kasanayan sa lipunan at pag-unlad ng pag-uugali na nakalista bilang nangungunang tatlong alalahanin sa pag-unlad ngayon, mga taon sa pagharap sa COVID," sabi ni Peña. "Para sa akin ang paghahanap na ito ay nag-uugnay sa mga tanong sa survey (tungkol sa mga serbisyo ng suporta sa pag-unlad) at higit na nagpapatibay sa kahalagahan at pangangailangan na tulungan ang mga pamilya na madaling ma-access ang mga serbisyo at suporta sa pag-unlad para sa kanilang mga anak sa lalong madaling panahon, o kapag may unang pag-aalala."  

(Tandaan Editor: Mag-click dito para basahin ang kwento ng isang nanay na walang tirahan na nahirapang makakuha ng speech therapy para sa kanyang mga anak sa panahon ng pandemya.) 

Mga Pangunahing Natuklasan: Hirap sa Pinansyal 

Bagama't maraming isyung sosyo-ekonomiko at pagkakaiba-iba na nakakaapekto sa mga magulang na may maliliit na anak bago ang COVID-19, pinalala pa sila ng pandemya. Marahil ay wala na itong mas maliwanag kaysa sa kahinaan sa pananalapi na nakalantad sa ilan sa mga tanong sa survey.   

Hiniling na tukuyin ang kanilang pinakamalaking paghihirap sa pananalapi sa panahon ng pandemya (kung mayroon sila nito), sinabi ng mga magulang:  

 • Ang pagbabayad ng upa o mortgage ang nangungunang sagot, na nakakuha ng 39 porsyento 
 • Ang pagbabayad ng mga bill ay niraranggo ang pangalawa, sa 28 porsyento 
 • Ang pagkakaroon ng sapat na makakain ay iniulat ng 7 porsiyento  
 • 19 porsyento ang nagsabing wala silang problema sa pananalapi sa panahon ng pandemya 

Sa panahon ng pandemya, ang pederal na child tax credit ng 2021 ay nagbigay ng buwanang pagbabayad na hanggang $300 bawat bata hanggang sa edad na 17 sa mga pamilyang may mga kwalipikadong kita – sa kabuuang $3,000 hanggang $3,600 bawat bata. Ito ang pinakamalaking child tax credit sa kasaysayan at nag-expire noong 2021.  

Ayon sa pagsisiyasat: 

 • 71 porsiyento ng mga magulang ang nag-ulat na tumatanggap ng buwanang Child Tax Credit na hanggang $300 bawat bata  

Sa mga magulang* na iyon,  

 • 73 porsiyento ang gumastos ng hindi bababa sa bahagi ng buwanang pagbabayad sa pagkain 
 • 52 porsiyento ang gumastos ng hindi bababa sa bahagi ng buwanang pagbabayad sa upa o sangla 
 • 46 porsyento ang gumastos ng hindi bababa sa bahagi ng buwanang pagbabayad sa mga utility, na nauugnay sa paggastos sa mga damit 
 • 27 porsiyento ang gumastos ng hindi bababa sa bahagi ng buwanang pagbabayad sa pagbabayad ng kasalukuyang utang 

*maaaring pumili ang mga magulang ng higit sa isang opsyon 

Inilagay ni Dieterle ang ilan sa mga numerong ito - at ang kani-kanilang mga pagkakaiba-iba - sa pananaw.  

“Bago pa man ang pandemya, mahigit 70 porsiyento ng Angelenos ang nabigatan sa upa, gumagastos ng higit sa 30 porsiyento ng kanilang kita sa upa at mga kagamitan. Halos kalahati ay itinuring na "malubhang bigat sa upa," gumagastos ng higit sa 50 porsiyento ng kita sa upa at mga kagamitan. Ang parehong pag-aaral ay nag-ulat na ang mga Latino at Black na pamilya ay mas malamang na mabigatan sa upa kumpara sa mga puti at Asian na pamilya," sabi ni Dieterle. “Pinatutunayan ng ibang data ang mga natuklasang ito, lalo pang nalaman na kapag mas mababa ang kita ng sambahayan, mas malamang na mabigatan ang pamilya sa upa.” 

Idinagdag ni Dieterle: "Ang kontekstong ito ay mahalaga dahil ang pag-unawa sa kahirapan ng ekonomiya ng mga pamilya sa County ng LA bago ang pandemya talagang binibigyang-diin kung gaano mas hindi matatag at delikado ang pandemya na naging sanhi ng maraming sitwasyon sa ekonomiya ng mga pamilya." 

"Tiyak, ang aming sample sa survey na ito ay sumasalamin din sa kahinaan ng ekonomiya, na may 45 porsiyento ng mga respondent (na nakatanggap ng $300 na kredito sa buwis ng bata) na nag-uulat ng kita ng sambahayan na mas mababa sa $35,000 taun-taon. Sa katunayan, 17 porsiyento lamang ng mga sumasagot (na nakatanggap ng $300 na kredito sa buwis ng bata) ang nag-ulat ng mga kita ng pamilya na lampas sa $50,000/taon. 

Bukod pa rito, itinuro ni Dieterle, higit sa 50 porsiyento ng lahat ng mga magulang na na-survey ang nag-ulat ng pagkawala ng trabaho/kita bilang resulta ng pandemya (tingnan ang Family and Parental Challenge Findings, sa ibaba).  

"Ito ay nagpapahiwatig na ang mga pamilya sa mga margin ng ekonomiya ay labis na tinamaan ng pandemya," sabi ni Dieterle. 

Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa sa panahon ng pandemya, ang mga Latino ay nakaranas ng pinakamataas na paglaganap ng kawalan ng pagkain (40 porsiyento) mula Abril hanggang Disyembre 2020, na sinundan ng mga African American (39 porsiyento), mga Asyano (28 porsiyento), at mga puti (21 porsiyento). Kalahati, o 50.3 porsiyento, ng mga nasa hustong gulang na nakaranas ng kawalan ng pagkain sa pagitan ng Abril hanggang Hulyo 2020 ay may mga anak sa kanilang mga sambahayan at 35.6 porsiyento ay nag-iisang magulang. 

Samantala, ang mga presyo ng pagkain ay patuloy na tumataas na may tumataas na inflation habang 60 porsiyento ng mga Amerikano nakita ang pagtaas ng upa noong nakaraang taon, na nag-udyok ng mga pangamba tungkol sa kakayahang magbayad para sa pabahay.  

"Ang kahinaan sa ekonomiya na naranasan ng maraming pamilya ng LA County ay may kakayahang mag-snowball sa mga pangyayari na maaaring maging partikular na nakapipinsala sa mga pamilyang may maliliit na bata," sabi ni Dieterle.  

Mga Pangunahing Natuklasan: Mga Hamon sa Pamilya at Magulang  

Kapag tinanong kung aling mga hamon ang kanilang kinaharap bilang isang pamilya sa panahon ng pandemya, ang mga magulang ay maaaring pumili ng higit sa isang opsyon. Ang kanilang mga pagpipilian ay sumasalamin sa epekto ng pandemya sa pundasyon ng kanilang pamilya.  

Ang pagkawala ng trabaho/kita (54 porsiyento) at mental na kalusugan (52 porsiyento) ay kumakatawan sa dalawang nangungunang hamon sa kanilang pamilya. 

Bukod pa rito, 28 porsiyento ng mga pamilya ng LA County ay hinamon sa mga tuntunin ng katatagan ng pamilya, iniulat ng mga magulang. 

"Ang isang pivotal at foundational na oras para sa mga bata at pamilya ay nagulo," sabi ni Gozalians. “Ang data ay nagbibigay sa amin ng higit na insight kung saan maaaring kailanganin naming ayusin ang aming programa, kurikulum, mga mapagkukunan at pagsasanay - ang isang mahusay na suportado at sinanay na manggagawa ay mahalaga upang matiyak na ang mga pamilya ay maaaring malampasan ang kanilang mga indibidwal na hamon, dagdagan ang empowerment ng pamilya at pagiging epektibo at pakiramdam. konektado at nababanat sa proseso." 

Nang tanungin ang mga magulang kung ano ang personal nilang pinaghirapan sa panahon ng pandemya, 

 • higit sa kalahati ng mga magulang (54 porsiyento) ang nagsabi ng stress/pagkabalisa  
 • 9 porsiyento ang nagsabi ng depresyon  

Sa pangkalahatan, halos bawat magulang (96 porsiyento) ang nagsabing nahirapan sila sa panahon ng pandemya 

Ang mga hamong ito sa kalusugan ng isip ay sumasalamin sa mga uso ng estado at bansa, kabilang ang pagtaas ng postpartum depression at mood disorder sa mga bagong magulang. Isang ulat natuklasan na ang pagkabalisa at depresyon sa mga bata sa California ay tumaas ng 70 porsiyento mula 2016 hanggang 2020 nang ang pandemya ay nag-udyok sa mga order ng lockdown at pagsasara ng paaralan. At isa sa mga pinakamalaking alalahanin para sa mga bata pabalik sa paaralan ay kung paano naapektuhan ng pandemya ang kanilang kalusugang pangkaisipan.  

Sa kabila ng mga trend na ito, natuklasan ng isang ulat ng Senado na higit sa kalahati ng mga Amerikano na nangangailangan ng pangangalaga sa kalusugan ng isip ay hindi nakakatanggap nito, na may mas mataas na mga rate para sa mga minorya. Ulat ng mga practitioner ng pangangalaga sa kalusugan ng isip tumaas na demand para sa kanilang mga serbisyo sa panahon ng pandemya, ngunit 65 porsiyento ng mga psychologist ang nagsasabi na hindi nila kayang kumuha ng mga bagong pasyente.   

"Ang mga natuklasan sa survey ay nakakatulong na iangat at pinatitibay na ang mga magulang sa buong county ay nakakaranas ng mga katulad na hamon," sabi ni Careaga. “Ang ganitong uri ng impormasyon ay nagbibigay sa mga organisasyon at sa mga nagtatrabaho sa mga pananaw ng mga pamilya tungkol sa mga uri ng mga pangangailangan at impormasyon at patnubay na maaaring suportahan ang mga magulang.. Kung alam namin na ang mga magulang ay hinahamon ng stress o pag-access sa mga serbisyo sa kalusugan ng isip, alam namin na ang pag-highlight ng mga diskarte sa suporta sa lipunan ay kasing kritikal ng pagtatrabaho upang mas maiugnay ang mga pamilya sa mga serbisyo." 

"Kailangan nating mag-isip nang malalim tungkol sa kung paano natin masusuportahan ang mga kondisyon na nagbibigay-daan sa responsableng pag-aalaga," sabi ni Dieterle. "Ang isang magulang na nakakaranas ng talamak na stress ng kahirapan, kawalan ng pagkain, kawalan ng trabaho, atbp. ay malamang na haharap sa mga hamon sa pagbibigay ng tumutugon na pangangalaga para sa kanilang mga anak."

Ilang Magandang Tanda 

Lumitaw din ang ilang positibong natuklasan sa survey.  

"Ang iba pang mga natuklasan ay talagang nagpakita ng katatagan ng mga pamilya," sabi ni Dieterle.  

Sa mga magulang na nag-ulat ng mga emosyon o pag-uugali ng kanilang anak na apektado ng pandemya: 

 • 30 porsiyento ang nagsabing mas masaya ang kanilang anak mula sa paggugol ng mas maraming oras sa bahay kasama ang mga magulang/tagapag-alaga  

Kasabay nito,  

 • halos kalahati ng mga magulang (48 porsiyento) ang nag-ulat na mas kumpiyansa sa pagtulong sa kanilang anak na lumaki at matuto sa nakalipas na dalawang taon  

"Ang pakikipag-ugnayan ng magulang ay napatunayang isang mahalagang kontribyutor sa pag-unlad ng maagang pagkabata at tagumpay sa paaralan at ito ay maaaring maging isang positibong resulta," sabi ni Oaxaca. 

Konklusyon

Sinasabi ng mga mananaliksik sa bansa kailangan pa ng data sa mga pangmatagalang bunga ng epekto ng pandemya sa mga pamilyang may maliliit na bata. Samantala, ang mga survey na tulad nito ay maaaring magbigay ng pansin sa sitwasyon sa LA County.  

"Ang pananaliksik na tulad nito ay nagsisimula upang i-unpack ang mga pangmatagalang epekto ng pandemya at kung paano ito makakaapekto sa mga bata," sabi ni First 5 LA Marketing Manager Violet Gonzalez. "Habang ang First 5 LA ay patuloy na tumutuon sa patakaran at pagbabago ng system, ang pagkakaroon ng ganitong uri ng pag-unawa ay nakakatulong."  

"Nakikita ko ang data na ito bilang napaka-kapaki-pakinabang, at nagpapasalamat ako sa First 5 staff na nagsagawa ng survey at lahat ng mga magulang na tumugon," sabi ni Ramirez. “Gusto kong makita ang impormasyong ito na nakakatulong sa mga gumagawa ng patakaran na maunawaan ang halaga ng mga serbisyong ibinibigay ng mga naunang tagapagturo, at ang buong lawak ng kung ano ang nawala kapag hindi ma-access ng mga bata ang mga pagkakataon sa maagang pag-aaral. Ang pag-unawang ito ay dapat magbigay-alam sa lahat ng mga desisyon na nakakaapekto sa mga tagapagturo, mga bata at pamilya, na lahat ay karapat-dapat sa aming walang patid, walang patid na suporta.  

"Ang mga resulta ay maaaring magsilbi bilang isang lubhang kapaki-pakinabang na tool para sa pagsasaayos ng mga programa upang matugunan ang kakulangan ng pagsasapanlipunan at pagkaantala sa pag-unlad dahil sa pandemya," sabi ni Oaxaca. "Ang pandemyang ito ay hindi nangangailangan ng mga bata na nahawahan ng COVID na negatibong naapektuhan (ng COVID)." 

"Ang pandemyang ito ay direktang nag-ambag sa lumalaking bilang ng mga Adverse Childhood Experiences para sa ating populasyon sa ilalim ng 18," sabi ni Gozalians. "Ang mga resulta ay malakas na nagsasalita sa pangangailangan para sa pagpapalawak ng mga serbisyo, lalo na nakatutok sa trauma na kaalamang kasanayan at kalusugan ng isip, tulad ng pagbisita sa bahay. Habang nagpapatuloy tayo dito, ang mga pamilya ay mangangailangan ng higit na suporta. Ang mga pamilyang dati ay maaaring hindi nag-tap sa home visiting, ay maaaring magsimulang makipag-ugnayan dahil sa suportang ibinibigay nito. Ang data at survey ay nagsasalita din sa pangangailangan na makipagtulungan sa iba pang mga sistema tulad ng mga ospital, mga distrito ng paaralan at mga direktang tagapagbigay ng medikal.  

"Ang mga bata ay naapektuhan ng pandemya sa napakaraming paraan, gaya ng itinuturo ng mga natuklasan," sabi ni Cristina Alvarado, executive director ng Child Care Alliance ng Los Angeles. "Kailangan na patalasin natin ang ating pagtuon sa pagsuporta sa mga bata, pamilya, tagapagbigay ng pangangalaga sa bata at mga guro sa paraang hindi babalik sa negosyo gaya ng dati." 

Sabi ni Peña: “Ang mga natuklasan sa survey ay nag-aalok ng mahalagang impormasyon para sa ating Help Me Grow LA na mga pagsisikap at iba pang pangunahing kasosyo sa pagsuporta sa pag-unlad ng maagang pagkabata upang isaalang-alang sa isang post-COVID lockdown landscape at maaaring makatulong sa pagbibigay-alam sa disenyo ng programa at outreach upang matiyak na ang lahat ng pamilya ay may access. sa hindi lamang mga serbisyo at suporta para sa kalusugan ng pag-unlad ng kanilang anak kundi pati na rin upang matugunan ang mga panlipunang determinant ng kalusugan.” 

"Para sa akin, ang mga natuklasan na ito ay isang paninindigan na ang mga sistema ay nagbabago sa trabaho ay ang tamang direksyon para sa aming trabaho," sabi ni Dieterle. “Paano natin mapapatibay ang umiiral na mga sistema upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilya? Paano natin mapapabuti ang pakikipag-ugnayan ng mga pamilya sa mga sistemang ito? Paano natin maaalis ang mga pagkakaiba sa lahi at wika na naranasan sa pag-navigate sa mga sistemang ito?" 

tungkol sa ito Pagsisiyasat

pamilya Pagsisiyasat Mga Resulta: Ang Pagiging Magulang sa mga Batang Bata Sa Pamamagitan ng COVID-19 Pandemic ay isinagawa ng VIVA Social Impact Partners para sa First 5 LA. Mga Pamilyang Magkasama para sa Mga Bata sa LA County ay isang maagang pagkabata pagsisiyasat panel na nangangalap ng mahahalagang impormasyon sa mga pangangailangan, pag-unlad, pag-uugali, at kagalingan ng mga bata at kanilang mga pamilya sa LA County. Ang Families Together ay binuo upang isentro ang mga boses ng magulang sa panahon ng pagpaplano at paggawa ng desisyon ng Quality Start Los Angeles pati na rin ang iba pang pagsisikap sa First 5 LA. Sa 269 na magulang na nakatapos ng pagsisiyasat, halos lahat (95 porsiyento) ay kababaihan at ang karamihan (76 porsiyento) ay kinilala ang kanilang sarili bilang Hispanic, Latino o Latinx. Ang pagsisiyasat ay pinangangasiwaan sa Ingles at Espanyol at inaalok sa pamamagitan ng text message at email. Mga wikang tahanan para sa mga kumukumpleto ng pagsisiyasat ay kinilala sa sarili bilang 38 porsyentong bilingual (Espanyol/Ingles), 31 porsyentong monolingual na Espanyol, 21 porsyentong monolingual na Ingles, at 10 porsyentong iba pang mga wika. 

Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Nobyembre 2023 Nina Anna Powell, Wanzi Muruvi, Lea JE Austin, at Abby Copeman Petig First 5 Nakipagtulungan ang LA sa Center for the Study of Child Care Employment para makagawa ng longitudinal na ulat na ito na nagdedetalye ng mga uso at hamon na kinakaharap ng maagang edukasyon...

Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County ay pinangalanang isang Robert Wood Johnson Foundation 2023 Culture of Health Prize Winne

Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County ay pinangalanang isang Robert Wood Johnson Foundation 2023 Culture of Health Prize Winne

Tinanggap ng African American Infant and Maternal Mortality Prevention Initiative ang parangal sa pagdiriwang ng Robert Wood Johnson Foundation sa Albuquerque, NM Nobyembre 16, 2023 The Los Angeles County African American Infant and Maternal Mortality Prevention...

isalin