Nobyembre 15, 2022

Ang First 5 LA ay isang independiyenteng pampublikong ahensiya ng county na nagtatrabaho upang mapabuti ang mga pampublikong sistema upang masuportahan nila ang pag-unlad ng mga bata, prenatal hanggang edad 5 sa Los Angeles County. Nais naming maabot ng bawat bata sa county ang kanilang buong potensyal sa pag-unlad sa panahon ng pinakamaaga at pinakamahalagang taon ng mabilis na pag-unlad ng utak.

Upang makamit ang aming pinakamataas na adhikain para sa bawat bata sa County ng Los Angeles, iginiit ng First 5 LA ang isang tahasang pagtutok sa pagtugon sa sistematikong pagkiling at hindi pagkakapantay-pantay sa loob ng mga pampublikong sistema na humahadlang sa mga kinalabasan ng mga bata, nakakagambala sa pinakamainam na pag-unlad, at naapektuhan ng hindi proporsyonal na mga batang may kulay. Bilang isang pampublikong ahensiya mismo, nauunawaan namin na kami ay nasa mga pampublikong sistema, samakatuwid, kung ano ang aming ginagawa at kung paano kami nag-iisip at kumikilos ay nakakaimpluwensya sa mga resulta na pinakamahalaga para sa mga bata at pamilya. Ang ating pagbibigay-diin sa pagbabago ng mga sistema ay nangangahulugan na dapat din tayong magbago. Dapat nating harapin at tugunan ang sistematikong pagkiling at hindi pagkakapantay-pantay sa loob ng sarili nating organisasyon upang matiyak ang pantay na resulta para sa lahat sa loob ng mga pampublikong sistema.

Mula noong Enero 2021, ang First 5 LA ay nakikipagtulungan sa Seed Collaborative, LLC (Seed) upang tasahin ang aming mga kakayahan sa Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) at tukuyin ang mga priyoridad para sa pagpapabuti ng mga patakaran, pamamaraan, kasanayan, mindset, at pamantayan na humuhubog sa aming kultura at epekto sa pagbabago ng ating mga sistema. Ang aming paglalakbay sa DEI sa nakaraang taon, kung ano ang aming natutunan at ginagawa ay naka-highlight sa sumusunod na ulat, "Unang 5 LA's Paglalakbay Tungo sa Pagpapalalim ng Pangako sa Diversity, Equity, at Inclusion. " 

I-click ang dito upang i-download. 
WEBINAR: Mahalaga para sa mga Pamilya: Mga Natuklasan mula sa isang Pagsusuri sa Landscape ng Home-Based Child Care ng LA County

WEBINAR: Mahalaga para sa mga Pamilya: Mga Natuklasan mula sa isang Pagsusuri sa Landscape ng Home-Based Child Care ng LA County

Agosto 2023 *Tala ng Editor: Dahil sa isang teknikal na error, nawawala ang pag-record ng video na ito sa unang minuto ng na-record na webinar. Nagtatanghal: Susan Savage, Ph.D., Direktor ng Pananaliksik ng Child Care Resource Center na si Olivia Pillado, Tagapamahala ng Pananaliksik ng Child Care Resource Center...

Ang Landscape ng Home-Based Child Care sa Los Angeles County

Ang Landscape ng Home-Based Child Care sa Los Angeles County

Agosto 2023 Isang isyu na kritikal sa pagtugon sa mga hamon sa lipunan at mga nagtutulak sa ekonomiya ay ang pangangalaga sa bata. Para makapagtrabaho o makapag-aral ang mga magulang at mapanatili ang katatagan ng ekonomiya para sa kanilang mga pamilya, mahalaga ang pangangalaga sa bata. Ang pangangalaga sa bata ay nagbibigay-daan sa mga pamilya, lugar ng trabaho, at...

isalin