Kontakin: Melanie Flood, First 5 Association [protektado ng email]

SACRAMENTO, CA (Mayo 16, 2023) – Noong Biyernes, Mayo 12, 2023, inilabas ni Gobernador Newsom ang May Revision na nagpapanatili ng kanyang pagkakapare-pareho at pangako mula Enero na bawasan ang mga epekto ng isang bumababang ekonomiya na malayo sa mga pinaka-mahina na nasasakupan ng ating estado. Sa harap ng lumalaking budget deficit, Gobernador

Ipinakita ng Newsom ang kanyang pangako sa mga bata at pamilya sa pamamagitan ng pagpapalawig ng mga waiver ng bayad sa pamilya para sa pangangalaga sa bata at mga programang preschool ng estado mula Hulyo 1, 2023 hanggang Setyembre 30, 2023. Pinupuri ng First 5 Network ang Administrasyon sa pagprotekta sa mga pamumuhunan ng mga nakaraang taon sa mga pangunahing lugar na sumusuporta buong bata, buong pamilya, buong komunidad na pagsisikap, tulad ng pag-access at pagpapalawak ng pangangalagang pangkalusugan, kalusugan ng pag-uugali at kalusugan ng isip, at mga programa sa social safety net.

Gayunpaman, ang iminungkahing badyet ay nawawala ang mga kinakailangang pamumuhunan sa mga rate ng tagapagbigay ng pangangalaga ng bata sa panahon ng mataas na turnover sa mga tauhan at pagsasara, at higit na nakakaapekto sa pag-access sa mataas na kalidad na pangangalaga para sa mga pamilyang may maliliit na bata sa pamamagitan ng patuloy na pagmumungkahi ng pagkaantala sa pagpopondo para sa 20,000 mga puwang para sa subsidized na pangangalaga sa bata, na orihinal na iminungkahi sa kanyang badyet sa Enero.

Ang mga kundisyong nilikha at pinalala ng pandemya, tulad ng mahirap at humihinang kalusugan, hindi patas na pag-access sa pangangalagang pangkalusugan, paghihiwalay, kawalang-tatag ng ekonomiya, at trauma sa komunidad at lahi/etniko, ay negatibong nakakaapekto sa kakayahan ng isang bata na umunlad. Habang tinatapos ng gobernador at Lehislatura ang badyet ng estado ngayong taon, hinihikayat namin ang pagbibigay-priyoridad ng mga limitadong mapagkukunan sa aming mga komunidad na pinakamahina.

“Kailangan na ang estado ay patuloy na mamuhunan sa aming mga bunsong anak, kahit na sa mga taon ng kakulangan sa badyet,” sabi ni Avo Makdessian, First 5 Association of California Executive Director. “Ang sukatan ng tagumpay ng California ay direktang nakatali sa kapakanan ng ating mga anak. Ang isang paraan upang matiyak ang kanilang kagalingan ay sa pamamagitan ng mga pamumuhunan na nagtataguyod ng panlipunan-emosyonal na kalusugan para sa ating mga sanggol at maliliit na bata. Kabilang sa bahagi ng solusyon na ito ang pagbabago sa panukalang modernisasyon ng Mental Health Services Act upang isama ang 10% na nakalaan para sa mga programa sa kalusugan ng isip ng sanggol at maagang pagkabata, kasama ang pagtaas ng suporta para sa kalusugan ng isip ng sanggol at maagang pagkabata na may $100 milyon na pamumuhunan. Ito ay magsasaad ng patuloy na pangako sa pamumuhunan sa mga kinabukasan ng ating mga anak at estado.”

“Dahil sa mga kawalan ng katiyakan sa ekonomiya ng estado, kinikilala namin ang pangako ni Gobernador Newsom na protektahan ang maraming taon na pagsisikap na ipatupad ang isang buong balangkas ng bata, sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mga antas ng pagpopondo para sa pangangalagang pangkalusugan, kalusugan ng pag-uugali, mga CalWORK at mga programa sa safety net at pagsuporta sa mga diskarte sa maagang pagbasa upang matiyak ang bawat bata. ay handa na sa paaralan,” sabi ni Jackie Thu-Houng Wong, First 5 California Executive Director. “Habang ang mga pinuno ng California ay nakikipag-usap sa badyet ngayong taon, kinakailangan na gumawa sila ng mga patuloy na solusyon na magpapahusay sa pang-ekonomiyang seguridad ng mga pamilyang may maliliit na bata sa pamamagitan ng pagpapatatag ng sistema ng pangangalaga sa bata sa krisis, pagpapabuti ng mga pangangailangan ng manggagawa sa edukasyon at industriya ng pangangalagang pangkalusugan, at pagtugon sa mga pangangailangan para sa abot-kayang pabahay."

“Ang piskal na katotohanan ng California ay nangangailangan ng mahihirap na desisyon, at sa kabila ng dumaraming hamon, pinahahalagahan ng First 5 LA ang pangako ni Gobernador Newsom sa mga bunsong anak ng ating estado at kanilang mga pamilya,” sabi ni Karla Pleitéz Howell, Executive Director ng First 5 LA. “Ang panukala ng gobernador na suportahan ang unibersal na transisyonal na kindergarten ng estado at palawigin ang pagwawaksi ng mga bayad sa pamilya sa pangangalaga ng bata ay mahalaga sa katatagan ng pamilya at malusog na pag-unlad ng bata.

Inaasahan ng First 5 LA ang patuloy na pakikipagtulungan sa gobernador at Lehislatura upang maisakatuparan ang makabuluhang reporma sa rate na parehong nagsisiguro na ang mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata ay masakop ang buong halaga ng pangangalaga para sa ating mga pinakabatang nag-aaral at permanenteng inaalis ang pasanin sa mga pamilya na magbayad ng mga bayarin.”

Ang First 5 ay patuloy na magtataguyod para sa mas mataas na pamumuhunan para sa mga bunsong anak ng California, na may suporta para sa mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata at mga manggagawa at umaasa sa patuloy na pakikipag-usap sa mga mambabatas at paggalugad ng mga bago, patuloy, at pangmatagalang pagkakataon sa pagpopondo.

# # #

Tungkol sa First 5 Association

Ang First 5 Association of California ay tinig ng 58 First 5 county commissions, na nilikha ng mga botante noong 1998 upang matiyak na malusog, ligtas, at handang matuto ang ating maliliit na anak. Sama-sama, ang First 5 ay umaantig sa buhay ng higit sa isang milyong bata, pamilya, at tagapag-alaga bawat taon, at pinalalakas ang ating estado sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga bata ng pinakamagandang simula sa buhay. Matuto pa sa www.first5association.org.

Tungkol sa Unang 5 California

Ang Unang 5 California ay itinatag noong 1998 nang ang mga botante ay nagpasa ng Proposisyon 10, na nagbubuwis ng mga produktong tabako upang pondohan ang mga serbisyo para sa mga batang may edad 0 hanggang 5 at kanilang pamilya. Ang unang 5 mga programa at mapagkukunan ng California ay idinisenyo upang turuan at suportahan ang mga guro, magulang, at tagapag-alaga sa kritikal na papel na ginagampanan nila sa unang limang taon ng isang bata – upang matulungan ang mga bata sa California na makatanggap ng pinakamahusay na posibleng pagsisimula sa buhay at umunlad. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang www.ccfc.ca.gov.

Tungkol sa Unang 5 LA

Bilang pinakamalaking tagapondo ng estado ng maagang pagkabata at isang independiyenteng pampublikong ahensya, ang First 5 LA ay nagtatrabaho upang palakasin ang mga sistema, mga magulang at mga komunidad upang suportahan ang ligtas at malusog na pag-unlad ng mga bata na ginagabayan ng ating North Star na maabot ng bawat bata sa Los Angeles County ang kanilang buong potensyal sa pag-unlad sa mga kritikal na taon ng prenatal hanggang edad 5. Matuto pa sa www.first5la.org. Para sa pinakabagong mga balita at impormasyon, sundan kami sa kaba, Facebook, Instagram at LinkedIn.
Ipinagdiriwang ang Juneteenth 2023

Ipinagdiriwang ang Juneteenth 2023

Hunyo 2023 Unang 5 Ipinagmamalaki ng LA na ipagdiwang ang Juneteenth, ang pagdiriwang ng pederal na paggunita ng ating bansa sa pagtatapos ng pagkaalipin sa United States, na kinikilala taun-taon tuwing Hunyo 19. Kilala rin bilang “Jubilee” o “Araw ng Kalayaan,” ang Juneteenth ay isang panahon para sa pagkilala na...

Buwan ng Pride 2023: All Out with Pride

Buwan ng Pride 2023: All Out with Pride

Hunyo 2023 All Out With Pride! Mga salita at sentimyento na dapat ipagdiwang sa 2023, habang itinataas ng County ng Los Angeles ang tema ng Pride Month ngayong taon bilang pagkilala sa mga kontribusyong ginawa, kulturang ipinagdiriwang, mga hamon na kinakaharap, mga boses na ibinahagi, mga nawala, at ang aktibismo ng mga kaalyado...

isalin