Oktubre 2020

Ang Unang 5 LA ay nasasabik na ibahagi ang mga natuklasan mula sa isang taong mahabang pagsusuri sa amin Mga Unang Koneksyon programa! Sa 2019-20 First 5 LA nakipagsosyo sa Harder + Company Community Research upang magsagawa ng pagsusuri. Ang pagsusuri na ito ay nagkolekta ng dami at husay na data sa:

  • Idokumento ang pag-usad patungo sa mga layunin ng pamumuhunan ng First Connection.
  • Ipabatid ang pag-unlad at pagpapatupad ng Tulungan Mo Akong Palakihin LA.
  • Upang tuklasin at palakasin ang maagang data ng pagkakakilanlan at interbensyon (EII) na magagamit para sa LA County.

Ang pagsusuri ay nakatuon sa tatlong pangunahing mga lugar: Pag-access ng pamilya, kaalaman, at suporta; mga pag-aaral at implikasyon ng system; at panteknikal na tulong at kapasidad ng tagapagbigay. Ang mga natuklasan sa pagsusuri ay ipaalam ang mga pagbabago sa patakaran at programa para sa mga nagtatrabaho sa pagpapatuloy ng EII.

                                     

Tingnan ang buong ulat (PDF) >>                                    Tingnan ang Fact Sheet >>
isalin