Oktubre 2020

Ang Unang 5 LA ay nasasabik na ibahagi ang mga natuklasan mula sa isang taong mahabang pagsusuri sa amin Mga Unang Koneksyon programa! Sa 2019-20 First 5 LA nakipagsosyo sa Harder + Company Community Research upang magsagawa ng pagsusuri. Ang pagsusuri na ito ay nagkolekta ng dami at husay na data sa:

  • Idokumento ang pag-usad patungo sa mga layunin ng pamumuhunan ng First Connection.
  • Ipabatid ang pag-unlad at pagpapatupad ng Tulungan Mo Akong Palakihin LA.
  • Upang tuklasin at palakasin ang maagang data ng pagkakakilanlan at interbensyon (EII) na magagamit para sa LA County.

Ang pagsusuri ay nakatuon sa tatlong pangunahing mga lugar: Pag-access ng pamilya, kaalaman, at suporta; mga pag-aaral at implikasyon ng system; at panteknikal na tulong at kapasidad ng tagapagbigay. Ang mga natuklasan sa pagsusuri ay ipaalam ang mga pagbabago sa patakaran at programa para sa mga nagtatrabaho sa pagpapatuloy ng EII.

                                     

Tingnan ang buong ulat (PDF) >>                                    Tingnan ang Fact Sheet >>
Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

TAUNANG PAG-UULAT PARA SA FY 2021-2022 PANGKALAHATANG-IDEYA at MGA MADALAS NA TANONG Panimula Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga mapagkukunan upang suportahan ang Unang 5 LA na grantee at mga kontratista sa pagkumpleto ng online na Annual Reporting Survey. Upang mag-download ng PDF ng webpage na ito, mag-click dito. ...

Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

<< Bumalik sa Toolkit Homepage Sa Developmental Screening, Referral at Outreach Toolkit na ito para sa Mga Family Resource Center, matututuhan mo ang mga yugto sa pagpapatupad o pagpino ng isang de-kalidad na diskarte sa developmental screening, outreach at linkage sa mga serbisyo....

isalin