Charna Widby | Punong Opisyal ng Kagawaran ng Kagawaran ng Gobyerno, Opisina ng Kagawaran ng Pamahalaan at Patakaran sa Publiko

Mayo 26, 2020

Ang pandemikong COVID-19 ay dramatiko at drastiko na binago ang mundo ayon sa pagkakaalam natin, na hinahawakan ang halos lahat ng mga larangan ng buhay publiko kabilang ang pananaw sa pananalapi ng estado at ang pagpaplano sa hinaharap para sa mga programa at serbisyo na sumusuporta sa bata at pamilya sa California. Limang buwan lamang ang nakakaraan, ang administrasyon Panukala sa badyet noong Enero 2020 inaasahang isang $ 222.2 bilyong kabuuang badyet at isang labis na $ 6 bilyon. Pero "California Para sa Lahat" ni Gob. Newsom ni Revisadong Budget sa Piskal na ipinakita noong Mayo 14 ay nagsasabi ng ibang kuwento ng isang mundo na mula noon ay nai-upend ng isang pandemya. Sa partikular, sa isang binagong kabuuang badyet na $ 203.3 bilyon at isang inaasahang deficit na $ 54.3 bilyon. Ang kakulangan ay nangangahulugang maliban kung aprubahan ng pamahalaang federal ang suportang pampinansyal sa mga pamahalaang pang-estado at lokal, marami sa mga pamumuhunan para sa maagang pagkabata ang sumusuporta sa gobernador na iminungkahi sa badyet noong Enero ay mabawasan o matanggal nang tuluyan.

Ang pagpipilit para sa pederal na lunas ay binigyang diin sa pamamagitan ng mga detalye ng badyet mismo. Nagtatanong si California ang pangulo at kongreso upang magbigay ng karagdagang pondo at lunas sa pamamagitan ng pagpasa ng mga probisyon sa ang Health and Economic Recovery Omnibus Emergency Solutions Act (mas kilala bilang HEROES Act) na magbibigay ng isang tinatayang $ 73 bilyon sa karagdagang suporta sa estado. Ang nasabing isang pederal na paglalaan ay mag-aalok sa California ng isang mas makinis na landas sa pagbawi, tinanggal ang mga iminungkahing pagbawas sa badyet at payagan ang mga mambabatas na matupad ang isang utos ng konstitusyon na balansehin ang badyet sa Hunyo 15.

Wala kaagad na pagkilos ng Kongreso, iminungkahi ng May Revise na balansehin ang badyet sa pamamagitan ng pagpapatupad ng isang diskarteng multiyear na kumukuha ng deficit sa loob ng dalawang taon. Bilang resulta, ang paunang plano ng pag-unlad ng maagang pagkabata ng gobernador at mga panukala sa pamamahala ay nahaharap ngayon sa isang makabuluhang paglilipat at mga potensyal na pagbabawas.

Pagpaplano

Nang walang karagdagang pederal na pagpopondo, ang Mayo Revise ay nagpanukala ng isang $ 4.4 milyon na pagbawas sa isang beses na Pangkalahatang Pondo para sa Konseho ng Patakaran sa Maagang Pagkabata (ECPC), na naatasan na payuhan sa pagbuo at pagpapatupad ng Master Plan ng gobernador para sa Early Childhood Development. Ang cut na ito ay mag-iiwan sa ECPC na may kabuuang $ 2.2 milyon na magagamit para sa FY 2020-21 at 2021-22.

Ang panghuling badyet ng 2019-20 ay may kasamang $ 20 milyon upang mamuhunan sa a Sistema ng Data ng Pangangalaga ng Bata upang isama ang buong estado na nagbibigay at impormasyon ng tatanggap para sa mga subsidisadong programa ng maagang pag-aaral at pangangalaga ng estado. Wala ng karagdagang mga pederal na pondo, ang Mayo Revise ay nagpapalitaw ng pagbawas ng $ 10 milyon na isang beses na Pangkalahatang Pondo (GF) mula sa pagpaplano ng sistema ng data at pagsisikap sa pagsasama.

Pamumuno

Iminungkahi ng Budget sa Enero ng Newsom ang pagtatatag ng a Kagawaran ng Pag-unlad ng Maagang Bata sa loob ng Health and Human Services Agency upang lumikha ng isang pinag-isang diskarte sa pagkakaloob ng mga serbisyo sa maagang bata, kasama ang pagpapabuti ng pag-access sa abot-kayang, kalidad ng maagang mga programa sa pag-aaral at pangangalaga para sa mga bata at pamilya. Ang Mayo Revision sa halip ay nagmumungkahi ng $ 2 milyon na GF upang pagsamahin ang mga programa sa pangangalaga ng bata ng estado (maliban sa State Preschool) sa ilalim ng Kagawaran ng Mga Serbisyong Panlipunan. Ito ay isang pagbawas mula sa $ 8.5 milyon na iminungkahi noong Enero para sa paglikha ng bagong kagawaran ng estado.

Iminungkahi ng binagong badyet ang mga sumusunod na pagbabago sa mga iminungkahing pamumuhunan na nakahanay sa Mga Resulta ng Unang 5 LA para sa Mga Bata at Pamilya:

Ang mga bata ay may mataas na kalidad na karanasan sa pangangalaga at edukasyon bago ang kindergarten

Bilang karagdagan sa mga pagtaas sa pagpopondo na magagamit sa mga estado sa pamamagitan ng Federal Child Care & Development Block Grant (CCDBG), ang Mayo Revision ng gobernador ay nagsasama ng isang nagpapatuloy na $ 53.3 milyon upang lumikha ng humigit-kumulang na 5,600 Alternatibong Bayad upuan. Bilang karagdagan, ang Mayo Revision ay naglalaan ng $ 13.4 milyon ng mga pondong federal sa pamamagitan ng Health and Human Services Agency (CHHS) upang maipakita ang iginawad ng estado ng 2020 Preschool Development Grant.

Gayunpaman, ang panukala ay gumagawa ng makabuluhang pagbawas sa Programang Estado ng Estado ng California sa pamamagitan ng pagpaplano ng mga pagbawas sa mga sumusunod na programa kung hindi ibibigay ang mga karagdagang pederal na pondo:

 • Binabawasan ang $ 159.4 milyong Pangkalahatang Pondo upang maalis ang kabuuang 20,000 Mga upuan sa Pagpapalawak ng Preschool na naka-iskedyul na palabasin sa Abril 1, 2020 at Abril 1, 2021.
 • Binabawasan ang $ 130 milyon na Pangkalahatang Pondo para sa buong araw, buong puwang ng taon ng pag-aaral sa California State Preschool Program (CSPP), na nagsisilbi sa mga batang karapat-dapat na kumita ng 3 at 4 na taong gulang, upang ihanay ang pondo sa pagbawas ng demand ng estado.
 • Binabawasan ang $ 94.6 milyon sa pondo ng Prop. 98 at $ 67.3 milyong GF upang maipakita ang pagbawas ng 10% sa Standard Reimbursement Rate na ibinigay sa mga tagapagbigay ng CSPP na nagsisilbi sa mga bata at pamilya na karapat-dapat sa kita.
 • Isang pagbawas ng $ 20.5 milyon na pondo ng Prop. 98 at $ 11.6 milyong GF upang maipakita ang a suspensyon ng mga pagsasaayos ng gastos sa pamumuhay para sa mga tagabigay, na kasalukuyang gumagawa lamang sa itaas ng minimum na sahod ng estado, na naglalagay ng karagdagang mga pampinansyal na mga pagkakasama sa trabahador.
 • Kasama rin ang pag-aalis ng panukala para sa $ 300 milyon upang mapalawak ang mga buong-araw na programa ng kindergarten. Sa pamamagitan ng isang beses na gawad, ang mga pondo ay naglalayon upang hikayatin at suportahan ang kakayahan ng mga distrito ng paaralan na bumuo o mag-retrofit ng mayroon nang mga silid aralan upang madagdagan ang mga buong-araw na programa ng kindergarten.

Bilang karagdagan, nang walang pederal na pamumuhunan, iminungkahi ng Mayo na Pagbabago ang mga sumusunod na pagbawas sa bata pangangalaga:

 • Inilabas ang $ 363 milyon na isang beses na Pangkalahatang Pondo at $ 45 milyon na isang beses na pondong Federal CCDBG mula sa Batas sa Budget sa 2019 na inilaan sa Maagang Pag-aaral at Pangangalaga sa Pangangalaga Grant Program at ang Programa sa Grant ng Pag-unlad ng Workforce. Ang Infrastructure Grant Program ay itinatag upang magbigay ng pondo upang mapalawak ang bilang ng mga pasilidad sa maagang pag-aaral sa loob ng estado at upang tulungan ang mga programa sa pagsasaayos ng mga mayroon nang mga pasilidad upang matugunan ang mga pamantayan sa kalusugan at kaligtasan. Sa magkatulad na ugat, ang Workforce Development Program ay nagbibigay ng mga gawad upang suportahan ang mga oportunidad sa pag-unlad ng propesyonal at tulungan ang mga nagtuturo sa paghabol ng karagdagang propesyonal na pagkatuto upang mapabuti ang kalidad ng pangangalaga.
 • Nag-withdraw mula sa panukalang Enero noong $ 75 milyon para sa Kasamang Program sa Pagpapalawak ng Maagang Edukasyon, na humingi ng pagbabago sa mga pasilidad ng preschool upang mas mahusay na mapaglingkuran ang mga mag-aaral na may pambihirang pangangailangan o matinding kapansanan.

Ang isa sa gitnang tanong ng Unang 5 LA sa panahon ng Araw ng Pagtataguyod sa Lehislatura ng California at isang pangunahing pagkakaugnay sa adbokasiya sa mga prayoridad ng ECE Coalition, ay ang paglabas ng $ 350 milyon na pondo ng federal na natanggap ng estado sa pamamagitan ng Coronavirus Aid, Relief, at Economic Batas sa Seguridad (CARES). Kasama sa panukala ng gobernador noong Mayo ang impormasyon sa paglalaan ng mga pondong ito:

 • Upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga tagapagbigay ng pangangalaga ng bata na nanatiling bukas o balak na muling magbukas sa panahon ng COVID, $ 125 milyon ang iminungkahi sa isang beses na bayad para sa mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata na binigyan ng tulong ng estado upang matugunan ang mga paghihirap sa ekonomiya dahil sa pandemya;
 • Patuloy na unahin ng estado ang pag-aalaga ng bata para sa mahahalagang manggagawa sa pamamagitan ng paglalaan ng $ 73 milyon para sa pangangalaga sa emergency ng bata upang mapalawak ang pag-access sa pangangalaga ng bata para sa mga bata na may panganib na panganib at mga anak ng mahahalagang manggagawa.
 • Bilang karagdagan, isang pagsisikap na magbigay ng isang 30-araw na extension ng pagpapaalis sa bayad sa pamilya para sa mga programa sa pangangalaga ng bata, $ 8 milyon ang inilaan mula sa pederal na pondo ng CCDBG.
 • Sa wakas, $ 144.3 milyon ang gagamitin upang mag-backfill gastos na nauugnay sa SB 89, na nagbibigay ng mahahalagang mapagkukunan at suporta - tulad ng mga subsidized na mga voucher ng pangangalaga sa bata at pag-iwas sa bayad sa pamilya - sa mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata at mahahalagang nagtatrabaho na pamilya.

Ang mga bata ay tumatanggap ng mga maagang pag-unlad na suporta at serbisyo, at ligtas sa pang-aabuso, kapabayaan at iba pang trauma

 • Ang pinagtibay na badyet sa 2019 at panukalang badyet ng gobernador noong 2020 mula sa Enero ay kapwa may kasamang pondo upang suportahan ang pag-screen ng Mga Adverse Childhood Experiences (ACEs).Humingi din ng pondo ang estado upang sanayin ang mga nagbibigay sa pagsasagawa ng mga screen na ito, at upang makabuo ng isang kampanya sa buong estado ng media na nagtataguyod ng mga pagsisikap na ito. Ang Mayo Revise ay binawasan, ngunit hindi tinanggal, ang pondo para sa mga programa sa pag-screen at pagsasanay ngunit tinanggal ang kampanya ng media.
 • Inilabas ng Revise ang isang iminungkahing Programang Pagpapaganda ng Kalidad sa Kalusugan ng Pag-uugali na makakatulong sa mga county sa paghahanda upang palakasin ang mga serbisyong pangkalusugan sa pag-iisip at pag-uugali sa pamamagitan ng Medi-Cal Healthier California para sa Lahat ng Initiative (CalAIM), ang malawak na pagsisikap ng repormang Medi-Cal ng gobernador na naantala mismo. Inalis din ng Pagbabago ang pagpapalawak ng mga serbisyong pangkaisipang postpartum sa loob ng Medi-Cal, na iminungkahi sa badyet ng estado ng 2019 upang madagdagan ang pag-aalaga sa mga indibidwal na nasuri na may kalagayan sa kalusugang pangkaisipan.
 • Panghuli, ang Budget Revise ay nagmumungkahi ng mga pagsasaayos sa Panukala sa 56 ang pagpopondo na kukuha ng $ 1.2 bilyong orihinal na inilaan para sa mga karagdagang pagbabayad para sa iba't ibang mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan, at ilipat ito upang suportahan ang mas mataas na mga caseload ng Medi-Cal na nagreresulta mula sa mga epekto ng COVID-19 pandemya. Ang mga iminungkahing karagdagang bayad para sa pag-screen ng pag-unlad at iba pang mga serbisyong pangkalusugan ng pamilya ay magtatapos na sa kawalan ng karagdagang tulong ng federal.

Ina-optimize ng mga pamilya ang pag-unlad ng kanilang anak

 • Ang Mayo Revise ay tinanggal ang mga iminungkahing pagpapalawak sa Programa sa Pagbisita sa Bahay ng California at ang Programa sa Kalusugan ng Itim na Anak, na nangangahulugang pagbawas ng $ 4.5 milyon sa GF na nagpapatuloy simula sa 2020-21. Nagmumungkahi din itong bawasan ang pagpopondo para sa CalWORKs Home Visiting program sa pamamagitan ng $ 30 milyong GF sa 2020-21, wala ng karagdagang mga pederal na pondo.
 • Ang Kumita ng Credit Tax ng Kita (EITC) ay magpapatuloy sa isang pagpapalawak ng hanggang sa isang $ 1,000 na kredito para sa mga karapat-dapat na pamilya na may mga batang wala pang anim.
 • Gayunpaman, isinasama ng Mayo Revise ang ipinanukalang pagpapalawak ng administrasyon sa Bayad na Pag-iwan ng Pamilya mga proteksyon sa trabaho, kasama ang $ 1 milyon bilang tulong sa maliliit na negosyo. Kasunod ito sa isang panukala mula sa badyet noong Enero na nagdidirekta sa estado na magbigay ng karagdagang mga mapagkukunan sa maliliit na negosyo na nagpapalawak ng mga benepisyo sa pag-iwan sa kanilang mga empleyado.
 • Pinapanatili din ng Mayo Revise ang pinalawak Pagkakataon at Pananagutan sa Trabaho ng California para sa Mga Bata (CalWORKs) cash grants at may kasamang karagdagang pondo upang suportahan ang mas mataas na mga caseload. Hinulaan ng administrasyon na ang pagpapatala ng CalWORKs ay tataas ng higit sa 100 porsyento dahil sa COVID-19, at ang programa ay inaasahang maglilingkod sa 724,000 pamilya sa susunod na taon. Upang suportahan ang tumaas na mga programa sa serbisyong pangkalusugan at panlipunan, kabilang ang mga CalWORK at Medi-Cal, iminungkahi ng gobernador na gamitin ang buong $ 900 milyon na Safe Net Reserve sa susunod na dalawang taon. Dinisenyo ng mga lawmaker ang pondong iyon upang suportahan ang pagtaas ng gastos sa mga programang pangkalusugan at pangkaligtasan, ngunit walang kinakailangang konstitusyonal na gamitin ng administrasyon ang reserba para sa hangaring ito.

Ang mga panukala at pagbawas sa mga priyoridad ay nakahanay sa mga kinalabasan ng pangmatagalang mga sistema ng Unang 5 LA, mga priyoridad sa rehiyon ng LA County at mga agenda ng Best Start Community Change

 • Nagpapanatili ng $ 15 milyon para sa Proyekto sa Edukasyon at Kabutihan ng Kalipasang California (CalNEW) upang tulungan ang mga distrito ng paaralan, kabilang ang Los Angeles Unified School District (LAUSD), sa pagpapabuti ng mga kinalabasan para sa mga lumikas at walang kasama na mga walang dokumento na menor de edad na mag-aaral. Sinalungat ng Unang 5 LA ang pinagtibay na mga pagbabago sa panuntunan ng pampublikong pagsingil ng publiko na negatibong nakakaapekto sa mga pamilyang imigrante at sinusuportahan ang mga kamakailang pagtatangka na isama ang mga imigranteng pamilya sa anumang pederal na batas ng COVID-19 na tulong.
 • Nag-withdraw ng $ 70 milyon sa pagpopondo ng Prop 98 para sa nutrisyon sa paaralan, ngunit nagpapanatili ng $ 11.5 milyon para sa Programa sa Farm to School upang mapalawak ang malusog na pag-access sa pagkain sa mga paaralan. Isang karagdagang $ 50 milyon para sa mayroon Programa sa Tulong sa Pagkaka-emergency para sa mga tagabigay at mga bangko ng pagkain upang suportahan ang tumaas na pagbili ng pagkain dahil naging kritikal sila sa pagtulong sa mga pamilyang walang segurong pagkain na nahaharap sa pagkawala ng trabaho dahil sa COVID-19. Ang pagpopondo ay bahagyang nagpapagaan ng pagkawala ng mga benepisyo ng CalFresh dahil sa kamakailang pagbabago ng pederal na panuntunan, na patuloy na kinalaban ng First 5 LA dahil ang mga pagbabago ay makakabawas sa seguridad ng pagkain para sa mga pamilya sa LA County. Ang isang karagdagang $ 8 milyon ay pinananatili din para sa portal ng online na aplikasyon ng CalFresh at para sa mas mataas na suporta sa mga tauhan, kabilang ang para sa mga CalWORK.
 • Ang badyet noong Enero ay nagpanukala ng $ 750 milyon upang maitaguyod ang Pag-access sa California sa Pondo para sa Pabahay at Mga Serbisyo upang labanan ang kawalan ng tirahan at itaguyod ang kakayahang makakuha ng pabahay. Pinalitan ito ng Mayo Revise ng $ 750 milyon na pondo ng pederal upang bumili ng mga hotel at motel na nasiguro Project Roomkey, na pagmamay-ari at pinapatakbo ng mga lokal na pamahalaan o mga tagabigay ng non-profit. Upang mapigilan ang pagsisimula ng mas mataas na kawalan ng tirahan mula sa COVID-19, nagsasama ang Revise ng isang karagdagang $ 331 milyon upang suportahan ang mga nangungupahan at may-ari ng bahay na may pagpapayo sa pabahay, tulong sa mortgage, at pag-upa ng ligal na serbisyo, na may isa pang $ 532 milyon mula sa CARES Act upang suportahan ang mga lungsod sa pagkuha ng pabahay para sa mga taong nakakaranas ng kawalan ng tirahan dahil sa COVID-19, at para sa nadagdagan na produksyon ng pabahay pagkatapos ng pandemya.
 • $ 8.7 milyon ang iminungkahi upang mapabuti ang mga pasilidad ng parke sa mga komunidad na hindi pinahihintulutan at palawakin ang pag-access sa mga parke ng estado sa mga lugar ng lunsod. Gayunpaman, binabawas ngayon ng Mayo Revise ang panukala sa $ 6.1 milyon.
 • Pinapanatili ng Mayo Revise ang panukala para sa isang bagong nilalaman na batay sa nikotina Buwis sa E-sigarilyo, na kung saan ay magiging $ 2 para sa bawat 40 milligrams ng nikotina sa produkto. Ang mga kita mula sa bagong buwis, na nakatakdang magsimula sa Enero 1, 2021, ay inaasahang magiging $ 32 milyon sa 2020-21 at ilalagay sa isang bagong espesyal na pondo na gagamitin para sa mga programa sa pangangasiwa, pagpapatupad, pag-iwas sa kabataan at pangangalaga ng kalusugan. . Ang Mayo Revise ay nagmumungkahi ng $ 9.9 milyon at 10.5 na posisyon para sa Kagawaran ng Buwis at Pamamahala ng Bayad na pangasiwaan ang ipinanukalang buwis. Bilang karagdagan, susuportahan ng administrasyon ang isang buong estado na pagbabawal ng lahat ng mga produktong may lasa na nikotina hanggang Enero 1, 2021.

Proseso ng pagbuo ng badyet ng estado

Ang pagbabago sa badyet ng gobernador ay ang pangalawang hakbang sa proseso ng pag-unlad ng badyet ng estado. Mula ngayon hanggang Hunyo, ang Newsom at mga mambabatas ng estado ay magpapasok ng mga negosasyon sa badyet, na magsisimula sa linggong ito sa mga pagdinig ng pambatasan upang suriin ang mga iminungkahing pagbabago at pagpapakita. Ang parehong kamara ay papasok sa isang Komite sa Budget Conference upang makipagnegosasyon sa anumang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga panukala sa badyet. Sa sandaling nakahanay, ang pamumuno ng pambatasan ay dapat magsumite ng pangwakas na batas sa badyet sa Newsom sa Hunyo 15. Dapat pirmahan ng gobernador ang Batas sa Badyet sa batas hanggang Hunyo 30. Ang taon ng pananalapi ng estado, tulad ng First 5 LA's, ay nagsisimula noong Hulyo 1. Mayroong ilang mga palatandaan na maaaring kailanganin din ng gobernador at Lehislatura na muling bisitahin ang badyet sa isang potensyal na espesyal na sesyon pagkatapos ng Hulyo 15, 2020 na deadline ng buwis kung may mga pagbabago sa mga resibo ng kita sa buwis sa kita at benta.

Ang Patuloy na Patakaran sa Public 5 at Kagawaran ng Kagawaran ng Pamahalaan ng Unang 5 LA ay magpapatuloy na nakikipagtulungan sa aming mga tagataguyod ng estado sa Sacramento (Mga Istratehiya sa California), ang buong estado ng network ng Mga Unang 19, mga nagbibigay at kasosyo sa pagtataguyod. Magsusumikap kami upang maimpluwensyahan ang pangwakas na badyet upang pinakamahusay na maipakita ang mga priyoridad at mga pangangailangan ng mga bata at pamilya sa County ng Los Angeles na may malinaw na mata sa mga katotohanan ng COVID-XNUMX na tugon at paggaling na kinakaharap.
Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ruel Nolledo | Freelance Writer Marso 27, 2024 Ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay nagpulong nang personal at halos noong Marso 14, 2024. Kasama sa agenda ang pag-apruba ng isang bagong kasunduan sa Early Care & Education, isang awtorisasyon para sa First 5 LA staff na makatanggap...

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan 2024: Pagbibigay-buhay para sa mas pantay na mga resulta sa kalusugan kasama si Adjoa Jones

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga tagumpay ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan ng spotlight ngayong buwan...

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Pebrero 8, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng mga Komisyoner

Fraser Hammersly | Espesyalista sa Digital na Nilalaman Pebrero 29, 2024 Personal na nagpulong ang Lupon ng mga Komisyoner ng First 5 noong Peb. 8, 2024. Kasama sa agenda ang pagpili ng mga posisyon sa upuan at pangalawang tagapangulo; mga presentasyon sa First 5 LA's building at capital improvement...

Unang 5 LA Annual Reporting Project Request for Qualifications (RFQ)

FIRST 5 LA ANNUAL REPORTING PROJECT REQUEST FOR QUALIFICATIONS (RFQ) POSTING DATE: February 20, 2024 DUE DATE: March 18, 2024 at 5:00 pm Pacific Time (PT) UPDATE(S): March 11, 2024- ang mga sumusunod ay naging nai-post sa ilalim ng seksyong Mga Tanong at Sagot: Taunang...

UNANG 5 LA ECE POLICY ADVOCACY FUND: Mga Natutunan mula sa Funder-Field Symbiosis

UNANG 5 LA ECE POLICY ADVOCACY FUND: Mga Natutunan mula sa Funder-Field Symbiosis

Pebrero 2024 Noong 2016, ang First 5 Los Angeles-isang mala-gobyernong ahensya—ay tumugon sa pangangailangan para sa mga sistema ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon (ECE) na baguhin sa paraang sumusuporta, dinamiko, at maaaring kopyahin. Ito ang kwento kung paano ang isang pampublikong organisasyon ng gobyerno ay maaaring maging isang...

isalin