Ni Mia Foreman, Unang 5 LA Program Development Officer

Mahigit sa 5 milyong mga bata sa US ang mayroong isang magulang na nakatira sa kanila na nakakulong o nakakulong. Iyon ang isa sa 28 mga bata, kumpara sa isa noong 125 mga 30 taon na ang nakakalipas. Ang proporsyon na ito ay mas mataas sa mga itim, mahirap, at mga bata sa bukid at malamang na isang maliit na halaga dahil hindi kasama dito ang mga bata na may isang hindi naninirahan na magulang na nakakulong. Ang karamihan ng mga magulang na nakakulong ay mga ama, na may 1.1 milyong oras ng paglilingkod noong 2010.

Ang pagkakita sa isang magulang na naaresto at nakakaranas ng isang magulang na nagsisilbi sa oras sa bilangguan o bilangguan ay kinikilala ng mga ACE (Salungat na Mga Karanasan sa Pagkabuhay) pag-aaral bilang isang makabuluhang kadahilanan para sa nakakaranas ng trauma. Ang mga bata ay nagtatapos sa pakiramdam na hiwalay sa kanilang magulang, na maaaring maging sanhi ng pakiramdam ng pag-abandona, kahihiyan, kalungkutan at pagkakasala. Ang mga ACE ay maaaring humantong sa isang napakaraming mga negatibong emosyonal, panlipunan at pisikal na kalusugan na kahihinatnan sa kabataan ng isang bata at hanggang sa pagtanda.

Ito ay ilan lamang sa mga nakakatakot na katotohanang ipinakita sa panahon ng sesyon ng panel, "Paano Nakakaapekto ang Pagkakulong sa Mga Ama sa Pagiging Magulang", na ipinakita noong Hunyo 17 sa ika-9 Taunang Taunang Kumperensya sa Solusyon ng Pagkakaibig na ipinakita ng Children's Institute, Inc.. at co-sponsor ng First 5 LA.

Upang matulungan ang labanan ang mga ACE, ang Unang 5 LA ay namumuhunan sa pagsasanay sa pagpapaunlad ng mga empleyado Magulang-Anak Interactive Therapy (PCIT) at, bilang bahagi nito diin sa pangangalaga na may kaalamang trauma, nakikipagsosyo sa mga ahensya ng Los Angeles County, mga pundasyon at iba pang pangunahing mga stakeholder upang matukoy kung paano ang isang lalawigan ay maaaring maging isang modelo para sa pagkilala at pagtugon sa trauma sa mga bata at pamilya sa isang sistematikong pamamaraan.

"Ang totoo ay sa kabila ng ginawa ng nakakulong na indibidwal, mayroon pa rin silang mga anak na nangangailangan ng kanilang mga magulang" - Alan-Michael Graves

Ang sesyon ng panel sa pagkabilanggo at pagiging magulang ay nagbigay ng isang forum upang pakinggan ang mga karanasan ng tatlong mga ama na nagsilbi ng oras at isang bata na nagbabahagi kung paano ito nakakaapekto sa kanilang relasyon sa kanilang mga anak. Kasama sa session ang moderator na si Donald "Bo" Hulen at mga panelista na sina Ernest Melendrez, Dorian Esters at Martin Sosa - na pawang nakakulong at nagtatrabaho ngayon sa Mga Kaibigan sa Labas sa County ng Los Angeles.

Si Alan-Michael Graves, Direktor ng Project Fatherhood with Children's Institute, Inc., ay kritikal na ang workshop na ito ay maging bahagi ng kumperensya upang maitampok ang pangangailangang makipagtulungan sa mga pamilya ng nakakulong na mga magulang.

"Ang totoo ay sa kabila ng nagawa ng nakakulong na indibidwal, mayroon pa rin silang mga anak na nangangailangan ng kanilang mga magulang," paliwanag ni Graves. "Gayunpaman limitado ang kapasidad ay dahil sa pagkabilanggo, alam namin na ang kanilang paglahok ay mahalaga at maaaring mapabuti ang mga kinalabasan ng mga batang iyon."

Sa panahon ng sesyon ng panel, sinabi ni Hulen na kapag ang isang ama ay hindi na nakatira sa bahay dahil sa oras ng paglilingkod, madalas ang relasyon sa kanilang mga anak ay nasisira dahil sa distansya mula sa bahay, mga paghihirap sa pagbisita, at pananalapi. Mahigit sa 62 porsyento ng mga magulang sa bilangguan ng estado at 84 porsyento ng mga magulang sa pederal na bilangguan ay gaganapin higit sa 100 milya ang layo mula sa kanilang tirahan sa mga lugar na halos walang access sa pampublikong transportasyon.

Kung ang ama ay nakakulong at nag-ambag pampinansyal sa kanyang pamilya, ang pamilya ay labis na naghihirap dahil sa pagkawala ng sahod, sinabi ni Hulen. Siyamnapu't isang porsyento ng mga ama ang nagbigay ng ilang uri ng kita sa pamilya bago makulong.

Ang mga hamon ay hindi nagtatapos sa sandaling ang ama ay pinakawalan mula sa kriminal na sistema ng hustisya, idinagdag ni Hulen. Ang muling pagtataguyod ng mga bono sa anak kapag ang ama ay nasa labas ay maaaring maging mahirap dahil sa pinipigilan ng ina na muling magkakaugnay dahil sa kahihiyan ng sitwasyon, ang ama na hindi makahanap ng tirahan at trabaho, at ang kawalan ng kakayahang isipin na harapin ang trauma ng sitwasyon sa utos na alagaan ang kanyang anak.

Mayroon ding pangkalahatang pag-uugali na ang mga nakakulong na ama ay hindi gampanan ang mahalagang papel tulad ng mga ina sa pagpapalaki ng kanilang mga anak, sinabi ng isang panelista. Maraming beses ang ama ay hindi aabisuhan tungkol sa mga petsa ng korte o hindi binisita. Kapag ang ama ay makalabas sa bilangguan, ang pagnanais na kumonekta sa pamilya ay maaaring matindi.

"Kung ang ama ay nakakulong at nag-ambag pampinansyal sa kanyang pamilya, ang pamilya ay labis na naghihirap dahil sa pagkawala ng sahod" - Donald Hulen

Para sa lahat ng tatlong mga ama, ang epekto ay makabuluhang paglikha ng pang-espiritwal, pampinansyal, at pang-emosyonal na trauma kabilang ang paghihirap pagkabalisa. Mayroong dual traumatization kung ang ama ay nasa bilangguan at ang ina ay nakikipag-usap sa mga isyu tulad ng pagkagumon sa droga. Ang anak ng isa sa mga panelista ay nagbahagi na ang pagkakaroon ng kanyang ama sa bilangguan dalawang beses na humantong sa mga laban ng pagkalungkot at galit dahil sa kanyang buhay na nagbago nang husto matapos na makulong ang kanyang ama.

Ang pagkabilanggo ay sanhi ng pagkasira ng mga kasal, relasyon at pangkalahatang mga isyu sa pagtitiwala sa pamilya. Maraming beses na naiwan ang ina na nakikipagpunyagi upang makaya ang kanyang mga pangangailangan na nangangahulugang hindi gaanong oras ang ginugol sa kanyang mga anak dahil nagtatrabaho siya ng maraming trabaho.

Kapag ang mga bata ay naiwan upang itaas ang kanilang sarili, ang pag-ikot ay madaling ulitin ang sarili. Nabanggit ng isang panelista na ang kanyang anak ay sumunod sa kanyang mga yapak sa kanyang pagkakasangkot sa sistema ng bilangguan.

Nang tanungin kung anong mga pagbabago sa patakaran ang susuporta sa mga nakakulong na ama, binanggit ng panel ang higit na pondo para sa pabahay para sa mga ama pagkatapos nilang umalis sa bilangguan upang magkaroon sila ng isang lugar upang salubungin ang kanilang anak. Humiling din si Estes ng kumpletong serbisyo sa pag-aayos para sa muling pagpasok ng mga ama at para sa mga kulungan at bilangguan upang ikonekta ang mga ama na umaalis sa system sa mga mapagkukunang ito bago nila matapos ang kanilang oras.

Huling ngunit hindi pa huli, hiniling ng mga panelista na baguhin ng lipunan ang kanilang opinyon sa mga nakakulong na ama kaya't hindi na sila nakikita bilang mga ama na walang pakialam sa kanilang mga anak o nais na maging sa kanilang buhay. Ang kabaligtaran ay totoo, subalit hindi nila magawa ito dahil sa mga patakarang inilalagay na pumipigil sa kanilang pakikilahok sa buhay ng kanilang mga anak.
isalin