Nasasabik kaming ibahagi sa iyo ang "Mga Pananaw ng Komunidad" - nakakainspirang mga kwento ng pamumuno at pagbabago mula sa aming 14 Pinakamahusay na Simula mga pamayanan sa County ng Los Angeles. Mag-click sa ibaba upang i-download ang iyong kopya sa Ingles o sa Espanyol:

Mga Pananaw ng Komunidad 2014 Ingles (Pdf)

Mga Pananaw ng Komunidad 2014 Espanyol (Pdf)
isalin