Jeff Schnaufer | Unang 5 LA Writer / Editor

Paningin. Makasaysayang Isang sandali na "kurot mo ako".

Ang plano ni Gobernador Gavin Newsom na maraming bilyong dolyar na plano upang mamuhunan sa pinakabatang residente ng California ay nagbigay ng pagbubuhos ng mga positibong reaksyon mula sa mga magulang, pinuno ng komunidad, tagapagturo, tagapagbigay ng kalusugan at mga tagapagtaguyod ng maagang pagkabata ng California - ilan sa kanino ay gumagawa ng kanilang kaso para sa mga bata sa Sacramento mula noong si Ronald Reagan ay gobernador.

Bilang bahagi ng kanyang $ 209 bilyon Panukala sa badyet na "California for All" para sa taon ng pananalapi 2019-20, ang Gobernador Newsom ay nagtalaga ng $ 2.7 bilyon para sa maagang pamumuhunan sa buong estado na nakahanay sa mga priyoridad ng Unang 5 LA - kabilang ang pagbisita sa bahay, pag-unlad sa pag-unlad at maagang pag-aaral. Kasama sa panukala ang karagdagang pondo sa mga pangunahing larangan ng kalusugan, pabahay, edukasyon, transportasyon, imigrasyon at Census - pati na rin ang paggalugad ng mga pagpipilian para sa unibersal na preschool at pagpapalawak ng bayad na pag-iwan ng pamilya hanggang anim na buwan.

"Wala pang puhunan na iminungkahi ng ganitong uri ng isang dating gobernador sa California," Unang 5 Pangalawang Pangulo ng Patakaran at Diskarte ng LA na si Kim Pattillo Brownson sinabi sa ABC 7 News.

"Si Ronald Reagan ay gobernador noong una akong nagsimulang gumala sa paligid ng kabisera at sinisikap na mailabas ang mga natuklasan sa pagsasaliksik at hindi ko pa nakikita ang isang gobernador na may ganitong pag-unawa sa katibayan na kung makikialam tayo nang maaga sa buhay ng mga sanggol, mga sanggol, at mga preschooler, maaari nating simulan na paliitin ang ilan sa mga kahila-hilakbot na pagkakaiba-iba na nanatili, "sinabi ng UC Berkeley edukasyon at propesor ng patakaran sa publiko na si Bruce Fuller. "Hindi ko pa nakikita ang isang gobernador na lumipat sa ganitong paraan upang mapabuti ang buhay ng mga maliliit na bata."

Ang koponan ng patakaran ng Unang 5 LA ay nagbigay isang paunang pagtatasa binabalangkas ang mga pangunahing panukala sa plano ng gobernador na makakaapekto sa pinakabatang residente ng California at kanilang mga pamilya. Kung naaprubahan, direktang ididirekta ng badyet na ito ang daan-daang milyong dolyar nang direkta sa mga nagbibigay, pamilya, at ahensya sa Los Angeles County, na kumukuha ng papuri mula sa Unang 5 LA. Executive Director na si Kim Belshé.

"Nilinaw ni Gobernador Newsom ang kanyang mga priyoridad. Magandang balita iyon para sa mga magulang na may maliliit na anak, at mabuti para sa ating lahat dahil sa mga hinaharap na benepisyo na maidudulot nito, "sinabi ni Belshé sa ang pahayag na ito. "Para sa LA County, ang panukalang badyet na ito ay makakatulong sa paghimok ng aming pagsulong upang makamit ang pangmatagalang mga resulta para sa mga bata at pamilya."

Sa susunod na limang buwan, susuriin ng Lehislatura ng estado, tatanggihan at / o aprubahan ang panukala sa paggastos ng gobernador, magdagdag ng bagong paggastos o gumawa ng iba pang mga pagbabago. Kasunod sa pag-update ng badyet ng Mayo ng Republika ng gobernador, ang Batasan at ang gobernador ay may hanggang sa huling araw na inatasan ng estado ng Hunyo 30 upang sumang-ayon sa isang pangwakas na badyet para sa taon ng pananalapi sa 2019-20 na magsisimula sa Hulyo 1. Sa oras na ito, gagana ang Unang 5 LA mga tagapagtaguyod ng estado sa Sacramento, iba pang mga kasosyo sa pagtataguyod, at ang network ng mga Unang 5 sa buong estado upang maimpluwensyahan ang pangwakas na badyet upang maipakita ang mga pangangailangan ng mga bata at pamilya sa LA County.

Kaya't ano ang iniisip ng mga nagtataas, nagmamalasakit, nagtuturo, nanatiling malusog, nagtataguyod at sumusuporta sa mga pinakabatang anak ng LA County tungkol sa mga panukala ng gobernador? Hiniling namin sa kanila na timbangin ang maraming mga pangunahing elemento ng maagang pagkabata ng kanyang plano.

Pagbisita sa Bahay

Panukala ni Gob. Newsom: Nagbibigay ng isang karagdagang $ 78.9 milyon upang mapalawak at gawing permanenteng ang CalWORKs Home Visiting Initiative (HVI) nilikha sa badyet ng 2018-19 at $ 23 milyon upang doblehin ang pinondohan ng pederal na pinondohan ng Maternal Infant Early Childhood Home Visiting (MIECHV) programa na pinamamahalaan ng Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng California. Sa pamamagitan nito Maligayang pagdating Baby programa, ang Unang 5 LA ay ang pinakamalaking funder ng pagbisita sa bahay sa LA County, na naghahatid ng higit sa 56,300 mga sanggol at pamilya mula pa noong 2009. Higit pang mga mapagkukunan ng estado ang magpapagana sa LA County, sa pakikipagsosyo sa First 5 LA, upang makapaglingkod sa maraming pamilya.

Ano ang Sinasabi ng Mga Dalubhasa sa Pagbisita sa Bahay:

"Sa landas ng kampanya, sinabi ni Gob. Newsom, 'Nagsisimula ang aming tungkulin kapag ang mga sanggol ay nasa sinapupunan pa rin at hindi ito natatapos hangga't hindi natin nagagawa ang lahat upang maihanda sila para sa isang may kalidad na trabaho at matagumpay na karera.' Ang LA Best Babies Network at ang Consortium ay hindi pa sumang-ayon sa kanya. Ang mga programa sa pagbisita sa bahay ay may malalim na epekto para sa mga magulang at kanilang mga anak.

“Ang panukalang badyet ng gobernador ay isang hakbang sa tamang direksyon para sa kalusugan ng ina at bata. Hinihimok namin ang mambabatas ng California na yakapin ang kanyang mga naka-bold na hakbangin upang lumikha ng isang malusog na California - at nangangahulugan ito ng pagbibigay sa lahat ng pamilya ng suporta na kailangan nila upang mapalaki ang malusog na mga bata. "

Ang Sinasabi ng Mga Advocate ng Maagang Bata:

 

"Ang Una 5 ay ang pinakamalaking funder ng pagbisita sa bahay sa estado, ngunit umaabot lamang kami sa 11 porsyento ng mga bata na zero hanggang tatlo na nangangailangan nito at maaaring makinabang dito. At ang mga benepisyo mula sa pagbisita sa bahay ay napakalinaw at napatunayan ng napakalawak na pagsasaliksik: pinipigilan ang pang-aabuso sa bata at kapabayaan, pagpapabuti ng mga kinalabasan ng kapanganakan, pagkonekta sa mga sanggol at sanggol sa maagang pag-aaral at kahandaan sa paaralan, pagpapabuti ng kagalingan ng magulang at katatagan at sa katunayan na tinutugunan ang kanilang sarili kasapatan Kaya alam namin na ang pagbisita sa bahay ay hindi lamang isang mahusay na pamumuhunan para sa mga bata at pamilya, mahusay ito para sa aming estado.

“Sinabi ni Gob. Nilinaw ng Newsom sa kanyang badyet na alam niyang ang pamumuhunan sa mga bata ay magbubunga ng mahusay para sa ating estado. "

Maagang Pag-aaral

Panukala ni Gob. Newsom: Naglalaan ng $ 750 milyon sa isang beses na pagpopondo na nakadirekta sa mga ahensya ng lokal na edukasyon upang alisin ang mga hadlang sa buong araw ng paaralan, buong school-year kindergarten, at isang karagdagang $ 500 milyon sa isang beses na pagpopondo upang mapabuti ang imprastraktura ng pangangalaga ng bata, kabilang ang suporta para sa propesyonal na pag-unlad at pasilidad. Bilang karagdagan, ang sistema ng California State University ay makakatanggap ng $ 247 milyon sa isang beses na pagpopondo na maaaring magamit upang mapalawak ang mga pasilidad sa pangangalaga ng bata para sa mga mag-aaral na may maliliit na bata. Iminungkahi din ang $ 125 milyon sa nagpapatuloy na pagpopondo upang matiyak na ang lahat ng mga bata na karapat-dapat para sa California State Preschool Program (CSPP) ay may access sa mga serbisyo. Ang panukalang multi-year na ito ay magdaragdag ng karagdagang 200,000 puwang sa 2022. Ang mga magulang ng mga batang iyon ay hindi na dapat magtatrabaho o magpatala sa mas mataas na edukasyon upang ma-access ang buong-araw na programa.

Ang Sinasabi ng Magulang:

"Masaya ako na ang panukala ay maaaring maging epektibo para sa aming mga pamilya, sapagkat nangangahulugan ito ng mga pagkakataon para sa pag-unlad ng mga pamilyang limitado sa pagkakaroon ng preschool o pangangalaga sa bata. Ang ilang mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata ay may maikling oras, tulad ng tatlong oras lamang. Hindi pinapayagan ang isang ina na makahanap ng isang part-time o full-time na trabaho at nangangahulugan ito ng mas kaunting mga mapagkukunan para sa bahay. At ang gastos ay mataas: $ 80 para sa 3 araw para sa 4 na oras sa isang araw at $ 150 bawat linggo para sa 4 na oras sa isang araw. Ang isang pamilya kung saan isang tao lamang ang nagbibigay ay walang access dito. At sa pagtaas ng pondo, maaari nitong muling buksan ang mga lugar na sarado ng kawalan ng pondo kung saan ang mga bata ay tumanggap ng pangangalaga habang ang kanilang mga ina ay nag-aaral ng Ingles. Sa aking kaso, kailangan kong umalis sa mga klase dahil isinara nila ang pag-aalaga ng bata at maraming katulad ko ay umalis sa paaralan. Kaya sa palagay ko, ang pondo ay makakatulong sa mga ina na mayroong maliliit na anak at nais na mag-aral o magtrabaho. "

  • Claudia de Monterrosa, Pinakamahusay na Simula Panorama City at miyembro ng Pakikipagsosyo sa Mga Kapwa Komunidad

Ano ang Sinasabi ng Mga Tagabigay ng Maagang Pag-aaral na Nakabatay sa Center:

"Natutuwa ako na ang panukala ni Gobernador Newsom ay maglalagay ng mga bata sa tamang tapik, simula sa duyan. Ganyan magtatagumpay ang mga bata at pamilya. Ito ay isang pambihirang pagkakataon para sa amin na magpatuloy na palakasin ang mga programa sa edukasyon sa bata pa. Ang potensyal na epekto ng panukala ay makabuluhan para sa Girls Club ng maagang sentro ng pag-aaral ng Los Angeles. Ang mga pondong ito ay makakatulong sa mga pakikipag-ugnayan ng interpersonal, kondisyon sa istruktura tulad ng isang ligtas na pisikal na kapaligiran at mga pasilidad, mga kurikulum na naaayon sa edad at matatag na mga tagapagturo. Dagdag dito, kung naaprubahan, ang mga magulang at pamilya ay makikinabang sa pamamagitan ng pagtaas ng de-kalidad na mga puwang, streamline na proseso at pakilusin ang mga mapagkukunan habang tinatanggal ang mga hadlang sa pag-access sa pamamagitan ng pag-aalis ng kasalukuyang mga kinakailangan. "

Ano ang Sinasabi ng Mga Tagabigay ng Maagang Pag-aaral na Batay sa Pamilya:

"Ang aking pinakamalaking hamon ay mababayaran sa isang rate na katapat sa kalidad ng pangangalaga na ibinibigay ko. Ang isang tagapagbigay ng pangangalaga sa bata na may edukasyon sa high school o walang edukasyon sa lahat ay binabayaran sa parehong rate ng isang taong may master degree.

 

 

"Sa palagay ko napakahusay na ang pagpopondo ay darating muli sa ECE. Gayunpaman, maliban kung ang isang tiered reimbursement system ay pinagtibay, kaunti lamang ang magagawa nito upang mapabuti ang kakayahan ng aking indibidwal na programa na magbigay ng higit para sa aking kawani at mga pamilyang pinaglilingkuran ko. Sinabi nito, ang pagpapalawak ng mga subsidyo para sa mga pasilidad sa pangangalaga ng bata sa estado bilang isang pangkalahatang panukala ay isang magandang bagay. Gayunpaman, kadalasan, kapag sinabi nilang mga pasilidad, nangangahulugang sentro sila. Mula sa pananaw ng tagapagbigay ng pangangalaga ng bata sa pamilya, ang aming mga tahanan ay mga pasilidad, kasama rin ang pangangalaga ng bata sa pamilya? Kung ang nakaraan ay prologue, iniisip kong hindi. Ngunit sa pagtatapos ng araw, nasasabik ako at sumusuporta sa panukala sa badyet ng gobernador: upang makagawa ng mga makabuluhang pamumuhunan sa lakas ng bata sa pangangalaga ng bata ay walang alinlangan na mapapabuti ang kakayahan ng mga tagapagbigay na ma-access ang lahat ng antas ng propesyonal na kaunlaran - dumalo sa mga pagawaan, kumuha ng mga sertipiko, AA degree, bachelor's degree, master's at permit, atbp. Sa aking pagtingin ay lubos na bibigyan ng kapangyarihan ang mga tagapagbigay upang maihatid ang mas maraming positibong kinalabasan sa kalidad para sa mga pamilya at bata. "

Ang Sinasabi ng Mga Pinuno ng Maagang Edukasyon:

"Pinupuri ko si Gobernador Newsom sa pagkilala sa halaga ng maagang pamumuhunan sa mga bata. Ito ang susi sa bridging ang agwat ng kahandaan sa paaralan. Hinihikayat ko ang lahat ng pangunahing mga manlalaro na magtrabaho ng sadya at madiskarteng makipagtulungan at synthesize ang aming roadmap upang maalis namin ang pagdoble ng mga pagsisikap at matiyak ang seamless system para sa mga bata at pamilya. "

  • Keesha Woods, First 5 LA Commissioner at Los Angeles County Office of Education Head na nagsisimula at Early Learning Division Executive Director

Ang Sinasabi ng Mga Advocate ng Maagang Bata:

 

“Makasaysayan ito. Ito ay isang lugar na dapat nating palaging magsimula sa mga badyet. Ang mahusay na pag-urong ay malakas na tumama sa mga programa sa California ECE. Nawala ang higit sa 100,000 na nakatuon na subsidisadong mga puwang sa pangangalaga ng bata. Bilang isang resulta, maraming mga programa sa pangangalaga ng bata sa pamilya, mga tahanan ng pangangalaga ng bata at mga sentro ng pangangalaga ng bata ang kailangang magsara ng kanilang mga pintuan. Ipinapakita sa atin ng panukala sa badyet ni Gobernador Newsom na kinikilala niya na ang mga imprastraktura ng pasilidad ng maagang pangangalaga at edukasyon sa estado ng California ay nasisira at nag-aalok siya ng pondo upang matulungan itong itama.

"Sa Pebrero, maglalabas ang Advancement Project ng isang ulat na pinag-aaralan kung nasaan kami sa mga imprastrakturang maagang pangangalaga at edukasyon sa estado ng California. Ang isang maagang paghanap ng ulat ay mayroong mas mababa sa 1 milyong maagang pag-aalaga at mga puwang sa pasilidad sa edukasyon sa estado ng California at iyon ay hindi malapit sa kung ano ang kinakailangan upang maihatid ang 3 milyong mga bata na wala pang edad na 6. At ito ay pantay mas masahol pa para sa mga komunidad na may mababang kita na may kulay. "

Roadmap sa Hinaharap

Panukala ni Gob. Newsom: Naglalaan ng $ 10 milyon upang mabuo - sa pakikipagsosyo sa Lupon ng Edukasyon ng estado, Kagawaran ng Pananalapi at Kagawaran ng Mga Serbisyong Panlipunan - a roadmap patungo sa unibersal na preschool at isang pangmatagalang plano upang mapabuti ang pag-access sa at kalidad ng subsidized child care.

Ang Sinasabi ng Magulang:

“Hindi kasalanan ng anak kung hindi kayang ipadala ng magulang ang kanilang anak sa preschool. Upang maibigay ang labis na hakbang ng edukasyon at ang pagsisimula ng pagtalon ay kamangha-mangha. Nakita ko ang pagkakaiba sa pagitan ng mga bata sa klase ng aking nakatatandang anak na nagpunta sa preschool bago ang kindergarten at mga hindi pumasok sa preschool. Sa palagay ko ang mga bata na nagpunta sa preschool ay alam kung paano umupo nang tahimik, alam kung paano sundin ang mga direksyon at mas angkop para magtagumpay. "

  • Si Molly mula sa Burbank, isang propesyonal na maagang pagkabata at ina ng 11 na buwan na Addison at dalawang lalaki, isa sa preschool at isa sa unang baitang

Ang Sinasabi ng Mga Advocate ng Maagang Bata:

“Ang gusto ko dito ay ito ang unang hakbang. Sinabi ni (Gov. Newsom) ng ilang beses na nais niyang magsagawa ng pagpaplano at sa kanyang badyet ay may pera upang lumikha ng isang roadmap para sa unibersal na preschool. Sa palagay ko ito ay isang magandang pagsisimula at sinasabi niya na ito ay isang bagay na magtatagal, lalo na para sa mga pasilidad at lakas ng trabaho at pagpopondo. "

Mga Pag-screen at Pamamagitan ng Maagang Bata

Panukala ni Gob. Newsom: Gamit ang layunin na mas mahusay na ikonekta ang mga pamilya at maliliit na bata sa naaangkop na mga serbisyo ng maagang interbensyon, iminungkahi ng gobernador na $ 60 milyon sa pondo ng estado at pederal na dagdagan ang mga rate ng pag-screen ng pag-unlad para sa mga maliliit na bata. Kasama rin sa panukala sa badyet ang $ 45 milyon sa pondo ng estado at pederal upang matiyak na tatanggap ang lahat ng mga pamilya sa Medi-Cal Salungat na Mga Karanasan sa Pagkabuhay Mga (ACE) screen. Ang pagkakaroon ng kamalayan sa mga ACE ay isang kritikal na sangkap ng pagbuo ng mga sistemang may kaalamang trauma, isang unahin ng Unang 5 LA. Ang Kagawaran ng Serbisyong Pangangalaga sa Kalusugan ng estado ay magtatatag ng isang gumaganang pangkat upang maitayo ang mga tool sa pag-screen at mga alituntunin sa pagsasanay para sa mga maliliit na bata, at inaasahan ng First 5 LA na makisali sa mga pinuno ng estado upang higit na pinuhin ang panukala.

Ano ang Sinasabi ng Mga Propesyonal sa Pag-unlad na Pagsusuri:

"Kami ay lubos na hinihimok sa panukalang badyet ng gobernador. Ang pagdaragdag ng pondo ay magbibigay-daan sa mga sentro ng kalusugan ng komunidad na magpatupad ng mga pangkalahatang programa sa pag-screen ng kaunlaran at magbibigay ng higit na mapagkukunan para sa mga batang kinilalang may pagkaantala. Kinikilala ng developmental screening ang mga pasyente na nasa peligro para sa pagkaantala sa pag-unlad at may mga pagkaantala, madalas bago sila makilala. Sa sandaling nakilala, ang Northeast Valley Health Corporation ay nagawang i-link ang mga ito sa mga serbisyo at mapagkukunan upang mapabuti at minsan ay mapabuti ang kanilang pagkaantala. Maaari itong magkaroon ng buong buhay na epekto, dahil ang mga bata na nagsisimulang mabuti ang pag-aaral ay mas malamang na magtagumpay sa pag-aaral, at magpatuloy na maging produktibo at magbigay ng positibong kontribusyon sa ating lipunan. "

“Nakasisigla. Ang badyet ng gobernador ay binabalangkas ang Mga alituntunin ng American Academy of Pediatrics para sa developmental screening. Sa palagay ko ang panukala ng gobernador ay linilinaw na ito ay isang propesyonal na pamantayan para sundin ng mga tagabigay ng medikal. Mayroong maraming mga manggagamot na hindi gumagamit ng mga hakbang sa pag-screen, walang pagsasanay upang gawin ito, at walang kakulangan sa kamalayan kung bakit sila magiging mahalaga. Sa palagay ko ay magkaroon ng komportableng pakiramdam ng mga manggagamot na dapat gawin na bahagi ng negosyo tulad ng dati upang maging bahagi ito ng pagsasanay sa medisina. Sa palagay ko ang pagbubuhos ng pera ay kapaki-pakinabang sa paggalaw nito ng karayom ​​sa mga tuntunin ng pagsasanay.

 

 

“Napasigla rin ako na isinama ng gobernador ang sosyal at emosyonal na pag-screen at pag-screen para sa masamang kaganapan. Ito ay tungkol sa pagtiyak na ang mga bata ay nakakabit sa mga may sapat na gulang sa kanilang buhay, nakikipag-ugnay sa ibang mga bata at nakakatugon sa mga milestones sa kanilang buhay. "

Pag-iwan ng Pamilya

Panukala ni Gob. Newsom: Kinikilala ang kritikal na papel na ginagampanan ng mga magulang sa pagpapaunlad ng anak, ang panukala sa badyet ay naglalagay ng isang ambisyosong layunin na ang bawat bagong panganak o bagong ampon na sanggol sa California ay maaaring mapangalagaan ng isang magulang o miyembro ng pamilya sa unang anim na buwan. Sa kasalukuyan, ang mga proteksyon sa pag-iwan ng pamilya ay nagbibigay lamang ng anim na linggo ng bayad na bakasyon at nalalapat sa mga empleyado na nagtatrabaho para sa mga samahan na nagtatrabaho ng 25 o higit pang mga kawani. Magtatawag ang Administrasyon ng isang taskforce na Bayad na Pag-iwan ng Pamilya upang galugarin ang mga pagpipilian upang makamit ang layuning ito.

Ang Sinasabi ng Mga Advocate ng Maagang Bata:

"Sa palagay ko ay tumatagal ng isang napaka matapang at kapanapanabik na bagong paninindigan sa pamumuno sa California upang maging pinuno ng buong bansa na may bayad na pahinga sa pamilya."

  • Unang 5 Pangalawang Pangulo ng Patakaran at Estratehiya ng LA na si Kim Pattillo Brownson

Ang Sinasabi ng Magulang:

"Maganda sana iyon sa aming tatlong anak. Sa palagay ko ang mga unang buwan na mag-asawa ay mahalaga para sa pagbubuklod at pag-aalaga ng iyong anak at talagang nakakapagod kapag wala kang pananalapi upang magawa iyon. "

  • Si Molly mula sa Burbank, isang propesyonal na maagang pagkabata at ina ng 11 na buwan na Addison at dalawang lalaki, isa sa preschool at isa sa unang baitangMarso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ruel Nolledo | Freelance Writer Marso 27, 2024 Ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay nagpulong nang personal at halos noong Marso 14, 2024. Kasama sa agenda ang pag-apruba ng isang bagong kasunduan sa Early Care & Education, isang awtorisasyon para sa First 5 LA staff na makatanggap...

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan 2024: Pagbibigay-buhay para sa mas pantay na mga resulta sa kalusugan kasama si Adjoa Jones

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga tagumpay ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan ng spotlight ngayong buwan...

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Pebrero 8, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng mga Komisyoner

Fraser Hammersly | Espesyalista sa Digital na Nilalaman Pebrero 29, 2024 Personal na nagpulong ang Lupon ng mga Komisyoner ng First 5 noong Peb. 8, 2024. Kasama sa agenda ang pagpili ng mga posisyon sa upuan at pangalawang tagapangulo; mga presentasyon sa First 5 LA's building at capital improvement...

Unang 5 LA Annual Reporting Project Request for Qualifications (RFQ)

FIRST 5 LA ANNUAL REPORTING PROJECT REQUEST FOR QUALIFICATIONS (RFQ) POSTING DATE: February 20, 2024 DUE DATE: March 18, 2024 at 5:00 pm Pacific Time (PT) UPDATE(S): March 11, 2024- ang mga sumusunod ay naging nai-post sa ilalim ng seksyong Mga Tanong at Sagot: Taunang...

UNANG 5 LA ECE POLICY ADVOCACY FUND: Mga Natutunan mula sa Funder-Field Symbiosis

UNANG 5 LA ECE POLICY ADVOCACY FUND: Mga Natutunan mula sa Funder-Field Symbiosis

Pebrero 2024 Noong 2016, ang First 5 Los Angeles-isang mala-gobyernong ahensya—ay tumugon sa pangangailangan para sa mga sistema ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon (ECE) na baguhin sa paraang sumusuporta, dinamiko, at maaaring kopyahin. Ito ang kwento kung paano ang isang pampublikong organisasyon ng gobyerno ay maaaring maging isang...

isalin