Ang Unang 5 LA, isang Nangungunang Tagapayo sa Edukasyon sa Bata sa Bata, Tumawag sa California State Assembly at Senado upang Tiyaking ang Kalidad na Edukasyon sa Pagkabata ay Ginawang isang Nangungunang Pagpopondo sa Pagpopondo

LOS ANGELES - Sa kabila ng matibay na suporta sa publiko para sa mas mataas na pamumuhunan sa maagang edukasyon at mga programa sa pangangalaga, ang Mayo Revision ni Gobernador Jerry Brown sa FY 2016-17 na badyet ng estado ng California ay walang kasamang pagtaas ng pondo na maaaring makinabang sa mga bata sa pagbubuntis hanggang sa edad na 5, sinabi ni Kim Belshé, Executive Director ng Unang 5 LA, isang nangungunang tagabigay ng publiko at tagapagtaguyod ng maagang pagkabata.

"Habang hinihikayat na ang Gobernador ay patuloy na maghanap ng mga paraan upang mapabuti ang maagang sistema ng pag-aaral ng California, ngayon ang oras upang mamuhunan nang matalino sa aming pinakamahalagang mapagkukunan, ating mga anak," dagdag ni Belshé. "Mahigit sa 170,000 3- at 4 na taong gulang ang karapat-dapat sa buong estado, ngunit walang access sa mga kritikal na kinakailangan, subsidized child care o mga programang pang-preschool ng estado.

Mahigit sa 170,000 3- at 4 na taong gulang ang karapat-dapat sa buong estado, ngunit walang access sa mga kritikal na kinakailangan, subsidized child care o mga programa sa preschool ng estado -Kim Belshé

"Ang pangunahing priyoridad ng estado ay kailangang suportahan ang masipag na pamilya at pagtiyak na ang mga pinaka-mahihirap na bata sa California ay bibigyan ng pagkakataong magtagumpay. Paano natin isasara ang agwat ng nakakamit at malulutas ang hindi pagkakapantay-pantay ng kita kung hindi natin aalagaan ang mga bunsong residente ng estado?

"Bagaman binago ng Gobernador ang kanyang maagang pag-aaral ng pagbibigay ng block, mayroon pa ring limitasyon sa antas ng kabuuang pamumuhunan na pipigilan ang mga programang ito, kasama na ang kanilang kakayahang bayaran ang aming mga may kasanayang manggagawa ng patas na sahod," patuloy ni Belshé. "Nais naming makipagtulungan sa Gobernador at Lehislatura upang ang mga reporma sa sentido sistema ay ginawa sa pamamagitan ng isang proseso ng pagtutulungan."

Ang panukala ng Gobernador sa Mayo na Revise ay magtatatag ng Early Education Block Grant simula sa 2017-18. Pangangasiwaan ito ng mga distrito ng paaralan na may suporta mula sa mga tanggapan ng edukasyon sa lalawigan at Kagawaran ng Edukasyon ng California at magkakaloob ng isang taon ng subsidisadong edukasyon sa pre-kindergarten para sa mga may mababang kita at nasa peligro na 4 na taong gulang.

Sa ilalim ng panukalang ito, ang Transitional kindergarten ay natanggal hanggang Hulyo 1, 2017. Ang mga programang pre-kindergarten ay bibigyan ng priyoridad ang serbisyo para sa mga bata na nasa peligro, hindi o limitadong pagsasalita ng Ingles; o may mababang kita, na tinukoy bilang alinman sa karapat-dapat para sa libre o pinababang presyo na pagkain o karapat-dapat sa kita para sa mga programa sa pangangalaga ng bata ng estado. Itatakda din ng panukala ang pinakamaliit na mga kinakailangan ng estado, kasama ang isang minimum na araw ng paaralan at taon na katumbas ng programa ng kindergarten ng isang distrito ng paaralan at isang minimum na marka ng kalidad sa System ng Marka ng Pagpapabuti at Pagpapaganda ng lalawigan.

Walang Pagtaas ng Pagpopondo para sa Kalidad ng Mga Programa at Serbisyo sa Early Childhood Education

"Ang Assembly Democrats, mga pinuno ng Senado at ang Batas ng Batas ng Batas sa Kababaihan ng California ay ginawang pangunahing priyoridad ang mga maagang pagkakataon sa pag-aaral para sa mga bata at kanilang pamilya," pagpapatuloy ni Belshé. "Ngunit sa kabila ng napakalaking pagsang-ayon na ito at ang katotohanan na mayroong isang malinaw na pangangailangan, ang kasalukuyang badyet na ito ay nagtataglay ng pagpopondo sa parehong antas tulad ng noong isang dekada na ang nakalilipas.

"Alam din natin na nais ng mga taga-California ang mga pamumuhunan na ito," sabi ni Belshé. "Ang mga botohan ng PPIC at Field noong nakaraang buwan ay nagpakita ng napakaraming mga pangunahing kaalaman sa estado na sumusuporta sa mga pamumuhunan sa preschool at naniniwala na ang isang de-kalidad na karanasan sa preschool ay kritikal sa tagumpay ng mag-aaral sa paaralan at sa susunod na buhay."

Noong nakaraang buwan, sina Belshé at Unang 5 Mga Miyembro ng Lupon ng LA na sina Marlene Zepeda at Duane Dennis ay naglakbay patungo sa Sacramento bilang bahagi ng isang pambansang Araw ng Pagtataguyod para sa Unang 5 mga ahensya sa buong estado upang makausap ang mga opisyal sa Opisina ng Gobernador, at mga pinuno ng Lehislatibo at kanilang mga tauhan sa kahalagahan ng paggawa ng mga pamumuhunan sa kalidad ng maagang oportunidad sa pag-aaral para sa mga bunsong anak ng aming estado at nagtatrabaho pamilya na isang priyoridad.

"Nais naming purihin at pasalamatan ang Women of Legislative Caucus para sa kanilang patuloy na pangako sa pangangalaga ng bata. Handa kaming makipagtulungan sa aming mga kasosyo sa adbokasiya, ang Gobernador, at ang Lehislatura upang makabuo ng isang plano na titiyakin na ang lahat ng mga bata ay may access sa kalidad, abot-kayang maagang pangangalaga at edukasyon, "pagtatapos ni Belshé.

Ang Pagbabago ng Mayo sa Badyet ng Gobernador ay binubuo ng isang pag-update sa pang-ekonomiya at kita ng pananaw ng Gobernador at binago, dinagdagan, o binabawi ang mga hakbangin sa patakaran na kasama sa panukala sa badyet ng Gobernador mula Enero.

Ang Lehislatura ay may awtoridad na aprubahan, baguhin, o tanggihan ang mga panukala ng Gobernador, magdagdag ng bagong paggastos o gumawa ng iba pang mga pagbabago na may malaking pagbabago sa badyet na iminungkahi ng Gobernador. Karaniwang naghihintay ang Lehislatura para sa pag-update ng Mayo Revision bago magawa ang pangwakas na mga desisyon sa badyet sa mga pangunahing programa tulad ng Edukasyon, Pagwawasto, at Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao.

Dapat magpasa ang Lehislatura ng isang panukalang batas sa badyet para sa darating na taon ng pananalapi sa hatinggabi ng Hunyo 15. Ang Gobernador ay mayroong hanggang Hunyo 30 upang pirmahan ang batas sa badyet na maging batas.
WEBINAR: Mahalaga para sa mga Pamilya: Mga Natuklasan mula sa isang Pagsusuri sa Landscape ng Home-Based Child Care ng LA County

WEBINAR: Mahalaga para sa mga Pamilya: Mga Natuklasan mula sa isang Pagsusuri sa Landscape ng Home-Based Child Care ng LA County

Agosto 2023 *Tala ng Editor: Dahil sa isang teknikal na error, nawawala ang pag-record ng video na ito sa unang minuto ng na-record na webinar. Nagtatanghal: Susan Savage, Ph.D., Direktor ng Pananaliksik ng Child Care Resource Center na si Olivia Pillado, Tagapamahala ng Pananaliksik ng Child Care Resource Center...

Ang Landscape ng Home-Based Child Care sa Los Angeles County

Ang Landscape ng Home-Based Child Care sa Los Angeles County

Agosto 2023 Isang isyu na kritikal sa pagtugon sa mga hamon sa lipunan at mga nagtutulak sa ekonomiya ay ang pangangalaga sa bata. Para makapagtrabaho o makapag-aral ang mga magulang at mapanatili ang katatagan ng ekonomiya para sa kanilang mga pamilya, mahalaga ang pangangalaga sa bata. Ang pangangalaga sa bata ay nagbibigay-daan sa mga pamilya, lugar ng trabaho, at...

isalin