Anna Potere | Senior Program Officer ng Center Support Team

Pebrero 24. 2022

Sinasabi ng isang matandang kasabihan: "Ang isang onsa ng pag-iwas ay nagkakahalaga ng isang kalahating kilong lunas." Gayunpaman, hindi tulad ng iba pang mga kasabihan, ang katotohanan ng pariralang ito ay hindi lamang nakabatay sa lumang karunungan na ipinasa sa nakalipas na mga panahon, ngunit sa maraming pananaliksik at data na nagpapakita na ang interbensyon kapag ang isang isyu na may kaugnayan sa kalusugan ay naroroon ay makabuluhang mas magastos sa mga indibidwal, komunidad , at mga system sa halip na ganap na pigilan ang isyung iyon. Ang kahalagahan ng pag-iwas ay nasa unahan at sentro sa nakalipas na dalawang taon, dahil sinubukan nating protektahan ang ating sarili at ang iba sa panahon ng pandemya ng COVID-19. Ang pagsusuot ng mask, pakikiisa sa social distancing, at pagpapabakuna ay lahat ng paraan ng pag-iwas.

Ang pag-iwas ay proteksyon. Wala nang mas malinaw kaysa sa aming sistema ng paghahatid ng pangangalagang pangkalusugan, kung saan ang pag-iwas sa mga malalang sakit na humahantong sa mahinang kalusugan, kapansanan at kamatayan ay isang mataas na priyoridad. Ang sistema ng paghahatid ng pangangalagang pangkalusugan ay lalong nakilala ang mga salik sa lipunan at kapaligiran na nag-aambag sa sakit na, kung mababawasan, ay maaaring maiwasan ang mga masamang kondisyong ito. Ang mga halimbawa nito ay makikita sa Inisyatiba ng CalAIM, na naglalayong baguhin ang sistema ng Medicaid ng California sa pamamagitan ng pagbibigay-priyoridad sa pangangalaga ng buong tao at mga hakbang sa pag-iwas sa kalusugan. Habang hinahangad ng sistema ng pangangalagang pangkalusugan na tugunan ang mga ugat na ito at itaguyod ang kalusugan at kagalingan, lumilitaw ang mga pagkakataon upang makabuo ng mga bagong pakikipagtulungan sa mga serbisyo at provider na karaniwang hindi itinuturing na bahagi ng sistema ng pangangalagang pangkalusugan ngunit nagbibigay ng mga panlahatang suporta na nag-aambag sa mahabang panahon. terminong kalusugan at pangkalahatang kagalingan.

Ang isa sa mga serbisyong ito ay ang maternal-child home visiting programs na nagpapares ng mga buntis at nag-aalaga ng mga tao at kanilang mga pamilya sa mga sinanay na propesyonal na maaaring suportahan sila sa paglikha ng isang malusog at ligtas na kapaligiran. Bilang karagdagan sa pagbibigay sa mga kliyente ng impormasyon at patnubay, ang mga programa sa pagbisita sa bahay ay nagsasagawa ng mga pagsusuri sa kalusugan ng isip at pag-unlad ng bata at ikinokonekta ang mga pamilya sa mga serbisyong pangkalusugan at iba pang mapagkukunan na maaaring kailanganin nila sa kanilang mga komunidad. Mga programa sa pagbisita sa bahay batay sa ebidensya ay ipinakita upang bawasan ang pang-aabuso at pagpapabaya sa bata, pagaanin ang intergenerational na epekto ng trauma, pagpapabuti ng kalusugan ng ina at bata sa pamamagitan ng pagpapatibay ng pakikipag-ugnayan sa mga serbisyong pangkalusugan, pagbutihin ang pag-unlad ng pag-iisip at panlipunan, at pagtaas ng pagsasarili ng pamilya, bukod sa marami pang positibong resulta. Bilang karagdagan sa pagpapabuti ng mga resulta sa kalusugan at pamilya, ang mga programang ito ay susi din sa pagsusulong ng pantay na kalusugan at pagbabawas ng patuloy na pagkakaiba-iba.

Sa nakalipas na dekada, ang First 5 LA ay bumuo ng isang network ng mga de-kalidad na programa na may mga sinanay na propesyonal na nagbibigay ng mga serbisyo sa pagbisita sa bahay sa mga buntis, bata, at pamilya. Kasama sa network ang mahigit 30 ospital at mga organisasyong nakabatay sa komunidad na nagsisilbi sa mahigit 20,000 buntis na kababaihan at mga pamilyang may maliliit na bata bawat taon. Sa panahon ng pandemya, ang First 5 LA at ang mga home visiting partner nito ay mabilis na umikot upang matiyak na ang mga pamilya ay patuloy na makakatanggap ng mga serbisyo at suporta gamit ang mga virtual na pagbisita. Sa mga mahihinang pamilya na nahaharap sa dumaraming stressors, kabilang ang paghihiwalay, pagkakasakit, at kawalan ng katiyakan sa pananalapi, ang mga serbisyo sa pagbisita sa bahay ay kumakatawan sa isang kritikal na paraan upang ikonekta ang mga pamilya sa emosyonal na suporta at mga kongkretong serbisyo. Bukod pa rito, tinutulungan ng mga bisita sa bahay ang mga pamilya na mag-navigate sa nagbabagong larangan ng mga mapagkukunan, tulungan sila sa pagpapatala para sa mga benepisyo na maaaring sila ay karapat-dapat, at maghatid ng mga pang-emerhensiyang supply tulad ng mga diaper at pagkain, na lahat ay mahalaga sa seguridad ng pamilya.

Ang mga planong pangkalusugan ay naghahangad na makamit ang parehong mga resulta, na ginagawa ang mga programa sa pagbisita sa bahay bilang isang kritikal na bahagi ng spectrum ng mga serbisyo na dapat na magagamit sa mga buntis at mga taong nag-aalaga at kanilang mga anak. Halimbawa, habang bumababa ang mga rate sa buong bansa ng mga nakagawiang pagbabakuna sa pagkabata sa panahon ng pandemya, ang mga rate na iniulat para sa mga batang naka-enroll sa mga programa sa pagbisita sa bahay ay nanatiling medyo matatag.

Habang lalong binibigyang-diin ng lipunan ang kahalagahan ng pag-iwas, ang First 5 LA ay nakikisosyo sa mga planong pangkalusugan para isulong ang halaga at mga benepisyong nauugnay sa pagbisita sa tahanan at upang lumikha ng mga landas ng referral mula sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan na magbibigay-daan sa mas maraming buntis at mga taong nag-aalaga at kanilang mga anak na makatanggap. mga serbisyo sa lalong madaling panahon. Habang tinatanggap natin ang modelong ito ng kalusugan, marahil ay dapat tayong magdagdag ng modernong twist sa lumang kasabihan: Ang pamumuhunan sa mga bata ngayon ay katumbas ng mas malusog na sistema, lipunan at komunidad bukas.
Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

TAUNANG PAG-UULAT PARA SA FY 2021-2022 PANGKALAHATANG-IDEYA at MGA MADALAS NA TANONG Panimula Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga mapagkukunan upang suportahan ang Unang 5 LA na grantee at mga kontratista sa pagkumpleto ng online na Annual Reporting Survey. Upang mag-download ng PDF ng webpage na ito, mag-click dito. ...

Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

<< Bumalik sa Toolkit Homepage Sa Developmental Screening, Referral at Outreach Toolkit na ito para sa Mga Family Resource Center, matututuhan mo ang mga yugto sa pagpapatupad o pagpino ng isang de-kalidad na diskarte sa developmental screening, outreach at linkage sa mga serbisyo....

isalin