POSTING DATE: Setyembre 25, 2019

PETSA NG CLOSING: 5:00 pm PT sa Enero 6, 2020

Mga update: Setyembre 26, 2019- Pagbabago ng oras para sa Kaganapan sa Networking para sa Komunidad 1

Mga update: Oktubre 4, 2019- Ang mga sumusunod ay nai-post:

 • Mga slide slide ng pagtatanghal ng Informational
 • Tanong at Sagot

Mga update: Oktubre 8, 2019-

 • Mangyaring tandaan na sa kasamaang palad ay nakansela ang Mga Kaganapan sa Networking RFP ng HMG-LA para sa Mga Komunidad 2 at 3. Kung pinahihintulutan ng iyong iskedyul, hinihikayat ka namin na dumalo sa isa pang Kaganapan sa Networking sa ibang komunidad. Mangyaring tingnan ang seksyon ng Kaganapan sa Networking para sa isang iskedyul ng natitirang mga Kaganapan sa Networking.
 • Darating ang isang addendum upang maipakita ang mga pagbabagong ito.

Mga update: Oktubre 9, 2019-

 • Ang Addendum No. 1 ay nai-post noong Oktubre 9, 2019- Ang HMG-LA Pathways RFP at Appendix G ay na-update.
 • Mangyaring tandaan ang pagbabago sa petsa para sa Kaganapan sa Networking para sa Komunidad 6

Mga update: Oktubre 28, 2019- Ang sumusunod ay nai-post:

 • HMG-LA Pathways RFP: excel sheet ng Mga Interesado ng Mga Organisasyon at Indibidwal.
 • Mangyaring tandaan kung hindi mo ito magawa
  anuman sa mga Kaganapan sa Networking, ngunit nais pa ring isama sa Listahan ng
  Mga interesadong Organisasyon, mangyaring punan ang form na RSVP
  dito. Ang form ay tumutulong sa pangkat ng proyekto na magtipon
  impormasyon sa mga partido na interesadong lumahok sa proseso ng RFP at nais
  upang maisama sa Listahan ng Interesadong Organisasyon.

Mga update: Nobyembre 1, 2019- Ang mga sumusunod ay nai-post:

 • Tanong at Sagot

Mga update: Nobyembre 14, 2019-

 • HMG-LA Pathways RFP: excel sheet ng Mga Interesado ng Mga Organisasyon at Indibidwal.

Mga update: Disyembre 18, 2019- Ang mga sumusunod ay nai-post:

 • Tanong at Sagot

MAHAL NA APPLIKANTE

Ang mga tagataguyod para sa Mga Landas ng HMG-LA Ang posisyon ng Unifying Agency ay dapat na matugunan ang mga sumusunod na minimum na kinakailangan:

 1. Dapat magbigay ng hindi bababa sa isa sa mga serbisyong ito kasama ang pagpapatuloy ng EII: pagkakakilanlan o pagkaantala ng pagkaantala sa pag-uugali (ie, pagsubaybay at pag-screen); pagtatasa; pagsangguni sa mga serbisyo sa pamamagitan ng pag-unlad o pag-uugali; pangangalaga ng koordinasyon / pamamahala ng kaso; at / o mga serbisyo sa pag-iwas o interbensyon para sa mga batang may panganib na pagkaantala.
 2. Minimum ng limang (5) taon ng pagpapatakbo bilang isang ligal na nilalang.
 3. Minimum ng limang (5) taon na matagumpay na namamahala sa mga kontrata (hal., Pangangasiwa ng mga kontrata na iginawad sa ahensya).
 4. Tatlong (3) taon ng karanasan sa pamamahala ng mga subcontract (hal., Pangangasiwa sa trabaho na mayroon ang ahensya
  nakakontrata sa ibang ahensya o indibidwal upang gumanap).

DESCRIPTION

Ang paghihingi na ito ay naghahanap ng mga panukala mula sa mga organisasyong interesado sa paglilingkod bilang pangunahing Unifying Agency na bubuo at magiging pantay na kasosyo sa isang pakikipagtulungan ng mga ahensya at system na nagbibigay ng maagang pagkakakilanlan at mga serbisyo sa interbensyon at suporta sa loob ng isang naibigay na rehiyonal na rehiyon (tingnan ang mapa sa Appendix A). Hanggang sa pitong (7) samahan pipiliin upang magbigay ng suporta para sa mga pagpapaandar sa antas ng rehiyon upang subukan ang mga makabagong diskarte upang palakasin ang mga referral pathway sa kabuuan ng EII na pagpapatuloy na magtatatag ng isang pundasyon para sa pagbabago ng mga system ng county.

Ang mga samahan ay maaaring mag-aplay upang maglingkod bilang isang Unifying Agency para sa higit sa isang komunidad ng mga Pathway ng HMG-LA ngunit kinakailangang magsumite ng isang hiwalay na aplikasyon para sa bawat pamayanan. Inaasahan na ang Unifying Agency ay bubuo ng isang nakikipagtulungan na kasama ang parehong Collaborative Agencies (mga subkontraktor na sumusuporta sa pagpapatupad at pag-aaral) at Mga Sumusuporta sa Mga Kasosyo (mga stakeholder sa pamayanan na nagbibigay ng input tulad ng mga ahensya na naglilingkod sa bata at pamilya, mga samahang batay sa pamayanan at batay sa pananampalataya at mga kinatawan ng magulang) na magtutulungan upang matupad ang mga pagpapaandar na tinalakay sa ibaba. Inaasahan na ang mga panukala ay isasama ang mga iminungkahing subcontractor na sama-sama na magsisilbing mga Collaborative Ahensya para sa bawat pamayanan ng HMG-LA Pathways.

Cover Letter - PDF
HMG-LA Pathways RFP - PDF- Nai-UPDATE noong Oktubre 9, 2019 bawat Addendum No. 1

Addendum Blg. 1 - Ang HMG-LA Pathways RFP at Appendix G ay na-update.
Mga Apendise:

Para sa Mga Layunin sa Impormasyon

Para sa Pagsumite

IMPORMASYONG WEBINAR

Mangyaring hanapin ang pagrekord at ang pagtatanghal para sa Information Webinar na naganap sa Oktubre 3, 2019 sa ibaba upang matuto nang higit pa tungkol sa mga kinakailangan sa RFP:

Paglalahad ng Informational Webinar Dis

MGA TANONG AT MGA SAGOT

PANGYAYARI NG NETWORKING

Isang mahalagang bahagi ng Tulungan Mo Akong Lumago - Mga Pathway ng Los Angeles ang mga pamayanan ay nagtutulungan ng mga kasosyo upang makamit ang kanilang mga layunin. Upang mapadali ito, ang First 5 LA ay magho-host ng mga kaganapan sa networking sa buong lalawigan upang mabigyan ang mga interesadong partido ng isang pagkakataon upang matugunan ang iba pang mga interesadong partido upang hikayatin ang networking at pakikipagtulungan. Sa ibaba mangyaring hanapin ang petsa at lokasyon ng mga kaganapan sa networking ayon sa rehiyon ng pamayanan (tingnan Appendix A - Mapa ng Mga Komunidad ng Pathway ng HMG-LA):

Mangyaring tandaan na sa kasamaang palad ay nakansela ang Mga Kaganapan sa Networking RFP ng HMG-LA para sa Mga Komunidad 2 at 3. Kung pinahihintulutan ng iyong iskedyul, hinihikayat ka namin na dumalo sa isa pang Kaganapan sa Networking sa ibang komunidad.

Komunidad 1:
Oktubre 10, 2019 - 9: 00-10: 30 10: 00-11: 30 am
Pacoima City Hall
13520 Van Nuys Blvd., Suite 209, Pacoima 91331

Komunidad 2: [CANCELLED- Mangyaring dumalo sa kaganapan sa ibang komunidad]
Oktubre 24, 2019 – 9:00-10:30 am
San Gabriel Valley Service Center
1441 Santa Anita Ave., South El Monte 91733

Komunidad 3:[CANCELED-Mangyaring dumalo sa kaganapan sa ibang komunidad]
Nobyembre 8, 2019 - 9: 00-10: 30 ng umaga
Una 5 LA
750 N Alameda St., Los Angeles 90012

Komunidad 4:
Nobyembre 1, 2019 - 10:30 ng umaga

Westchester – Aklatan ng Sangay ng Nayon ng Loyola
7114 W Manchester Ave., Los Angeles 90045

Komunidad 5:
Oktubre 29, 2019 – 9:00-10:30am

Campus Student Ctr/F5 Building, East Los Angeles City College
1301 Ave. Cesar Chavez, Monterey Park 91754

Komunidad 6:
Oktubre 22, 2019 Oktubre 21, 2019- 10:30 am-noon
Aklatan ng Junipero Serra
4607 S Main St., Los Angeles 90037

Komunidad 7:
Oktubre 9, 2019 -
9: 00-10: 30
Saints Peter at Paul Church
515 W Opp St., Wilmington 90744

Sa RSVP para sa mga kaganapan sa networking, mangyaring mag-click dito. Ang mga potensyal na nagpapanukala ay hinihimok na dumalo sa isa o higit pa sa Mga Kaganapan sa Networking at magdala ng anumang mga interesadong kasosyo. Makalipas ang ilang sandali pagkatapos ng mga kaganapan sa networking, ipo-post ng First 5 LA ang listahan ng mga interesadong samahan at indibidwal para sa layunin ng karagdagang pagyaman ng pakikipagtulungan at pagkonekta sa mga potensyal na nagpapanukala at kasosyo. Ang mga petsa at lokasyon ay maaaring magbago, kaya't mangyaring mag-refer sa website ng First 5 LA, na maaaring ma-access sa pamamagitan ng pag-click dito para sa mga pagbabago.

HMG-LA PATHWAYS RFP: INTERESADONG ORGANISASYON at INDIBIDWAL

Sa ibaba mangyaring maghanap ng isang listahan ng mga interesadong samahan at indibidwal para sa layunin ng karagdagang pagpapalakas ng pakikipagtulungan at pagkonekta sa mga potensyal na nagpapanukala at kasosyo:

PAANO MAG-APPLY

Ang isang application packet na kumpleto sa mga kinakailangang dokumento ay dapat na matanggap ng First 5 LA na hindi lalampas sa 5:00 pm PT sa Enero 6, 2020. Mangyaring suriin ang Timeline ng RFP para sa Proseso ng Pagpili upang matiyak ang pagkakaroon sa mga aktibidad ng pagsusuri.

Upang matiyak na ang lahat ng mga potensyal na aplikante ay makatanggap ng parehong impormasyon, ang mga katanungan at sagot ay maiipon at mai-post sa webpage na ito. Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFQ na ito ay dapat na matanggap bago 5 pm PT sa Disyembre 13, 2019 at ang mga sagot ay mai-post sa website sa: Oktubre 4, 2019; Nobyembre 1, 2019; Disyembre 18, 2019. Nakalaan sa First 5 LA ang nag-iisang karapatan upang matukoy ang tiyempo at nilalaman ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon. Ang Unang 5 LA ay maaaring tumugon sa mga indibidwal na nagtatanong at pagkatapos ay mag-post ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan sa pamamagitan ng petsa ng pag-post.

Upang tumugon sa RFP na ito, mangyaring isumite ang iyong panukala at lahat ng kinakailangang dokumento sa pamamagitan ng online application system na itinalaga ng First 5 LA ng hindi lalampas sa 5:00 pm PT sa Enero 6, 2020.

Hakbang 1: Lumikha ng isang account ng gumagamit sa pamamagitan ng pag-click dito.

Hakbang 2: Sa sandaling nalikha ang isang account ng gumagamit, mangyaring piliin ang link na naaayon sa Komunidad kung saan ka nag-aaplay para sa:

KOMUNIDAD 1: Mangyaring i-access ang application para sa Community 1 dito

KOMUNIDAD 2: Mangyaring i-access ang application para sa Community 2 dito

KOMUNIDAD 3: Mangyaring i-access ang application para sa Community 3 dito

KOMUNIDAD 4: Mangyaring i-access ang application para sa Community 4 dito

KOMUNIDAD 5: Mangyaring i-access ang application para sa Community 5 dito

KOMUNIDAD 6: Mangyaring i-access ang application para sa Community 6 dito

KOMUNIDAD 7: Mangyaring i-access ang application para sa Community 7 dito

Hakbang 3: Kapag nasimulan na ang isang application, mag-click dito upang baguhin at / o isumite ang iyong aplikasyon. Mangyaring huwag lumikha ng isang bagong application sa sandaling nasimulan mo ang iyong aplikasyon.

Para sa tulong sa pag-click sa online na application dito.

Dapat isumite ng mga Aplikante ang lahat ng kinakailangang dokumento na tinukoy sa RFP sa pamamagitan ng online form na ito. Masidhing inirerekomenda na mag-print ka ng isang kopya ng iyong aplikasyon para sa iyong mga talaan bago i-click ang "Isumite." Upang magawa ito, i-click ang "Printer-Friendly Version." Dapat mong suriin ang naka-print na kopya bago isumite ang application nang elektronikong. Bilang karagdagan, dapat mong tiyakin na ang mga attachment ay matagumpay na na-upload sa pamamagitan ng pagsusuri sa listahan ng mga kalakip na kasama.

TANDAAN: Kapag naisumite ang online na aplikasyon, hindi maaaring mag-edit ang mga nagpapanukala.

ADDENDA

Mangyaring suriin nang regular ang webpage ng Funding Center na ito para sa mga update at addenda. Ang Unang 5 LA ay may karapatang baguhin ang paghingi na ito sa pamamagitan ng nakasulat na addendum. Ang Unang 5 LA ay responsable lamang para sa malinaw na nakasaad sa dokumento ng paghingi at anumang awtorisadong nakasulat na addenda dito. Ang nasabing addenda ay dapat gawing magagamit sa pamamagitan ng online na sentro ng pagpopondo. Ang kabiguang tugunan ang mga kinakailangan ng naturang pagdaragdag ay maaaring magresulta sa panukalang hindi isinasaalang-alang, sa tanging paghuhusga ng Unang 5 LA. Ang Addenda sa paghihingi na ito, kung mayroon man, ay nai-post sa webpage na ito. Responsibilidad ng mga aplikante na tiyakin, bago isumite, na ang kanilang aplikasyon ay sumasalamin ng pinakabagong impormasyon at mga kinakailangan sa RFP.

MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFP na ito ay dapat na isumite sa pamamagitan ng email kay Daisy Ortiz, Opisyal ng Pagsunod sa Kontrata, sa gawin****@fi******.org.
Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Habang Ipinagdiriwang Namin ang Asian American, Native Hawaíian at Pacific Islander Heritage Month Ngayong Mayo, ang First 5 LA ay sumasama sa Los Angeles County sa pagdiriwang ng Asian American, Native Hawaíian, at Pacific Islander (ANHPI) Heritage Month. Orihinal na itinalaga bilang isang linggong...

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

  Christina Hoag | Freelance Writer Abril 25, 2024 Noong Abril, opisyal na kinilala ng apat sa pinakamalalaking lungsod ng County ng Los Angeles ang Home Visiting Day sa unang pagkakataon, isang tanda ng lumalawak na kamalayan ng publiko ang pagbisita sa bahay at ang nangungunang papel ng rehiyon sa mga programa...

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ruel Nolledo | Freelance Writer Marso 27, 2024 Ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay nagpulong nang personal at halos noong Marso 14, 2024. Kasama sa agenda ang pag-apruba ng isang bagong kasunduan sa Early Care & Education, isang awtorisasyon para sa First 5 LA staff na makatanggap...

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan 2024: Pagbibigay-buhay para sa mas pantay na mga resulta sa kalusugan kasama si Adjoa Jones

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga tagumpay ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan ng spotlight ngayong buwan...

isalin