4 / 4 / 20

Ipinagpaliban ng Lehislatura ng Estado ng California

Estado ng California Ang Lehislatura ay hindi muling magtatagpo sa Abril 13th tulad ng dati nang plano

 • Ang Lehislatura ay kasalukuyang nagpaplano na muling pagtagpo sa Mayo 4.
 • Ang Pangulo ng Senado na si Pro Tempore Toni Atkins ay nagsabi: "Dahil sa sinabi ng gobernador at ng aming mga opisyal sa kalusugan ng publiko, naging mas malinaw na ang Abril 13 na petsa ng pagbabalik na naisip ng Lehislatura ay hindi magagawa. Ang aming pangunahing priyoridad ay dapat manatili sa pagtulong na patagin ang curve ng paghahatid ng COVID-19 upang maiwasan ang aming mga sistema ng pangangalaga ng kalusugan na magapi. Magpatuloy ako sa pagtatrabaho kasama si Speaker [Anthony] Rendon sa isang landas ng bicameral pasulong, at inaasahan kong sa maikling pagkakasunud-sunod ay isasagawa namin ang aming negosyo sa isang paraan na tinitiyak ang pakikilahok ng publiko at pinoprotektahan ang kalusugan ng publiko. "
 • Ang Lehislatura ay nagpahinga sa Marso 16, 2020, na may isang nakaplanong petsa ng pagbabalik ng Abril 13, 2020. Bago huminto, nagkakaisa ang Senado na baguhin ang mga patakaran na pinapayagan ang Lehislatura na magtagpo nang malayuan. Ngunit hindi ginawa iyon ng Assembly ng estado dahil kinuwestiyon ng mga pinuno ang ligal na awtoridad para sa Lehislatura na magtagpo nang malayuan.
 • Kapag ang Lehislatura ay muling magtagpo, ito ay pangunahing pokus sa COVID-19 na tugon ng estado at pagpasa ng isang badyet. Halimbawa nitong linggo, halimbawa, tinanong ng chairman ng Budget Budget na si Philip Ting ang kanyang mga kasamahan na huwag ibigay sa kanya ang isang listahan ng kanilang mga priyoridad sa badyet maliban kung nauugnay sila sa COVID-19. Binalaan din ni Ting na ang mga kita ng estado ay malamang na mabawasan nang malaki sa darating na taon at sinabi na hindi siya naniniwala na ang mga estado ay magkakaroon ng mga mapagkukunan upang pondohan ang maraming mga prayoridad ng miyembro sa taong ito.

Nilagdaan ni Gobernador Newsom ang Kautusang Tagapagpaganap upang Magkaloob ng Pinalawak na Pag-access sa Pangangalaga sa Bata para sa Mga Mahahalagang Manggagawa Sa COVID-19 na Tugon

Noong Abril 4, 2020, nilagdaan ni Gobernador Gavin Newsom ang isang utos ng ehekutibo na magpapadali sa pangangalaga ng bata para sa mga bata ng mahahalagang kritikal na mga manggagawa sa imprastraktura sa pamamagitan ng pagpayag sa Kagawaran ng Edukasyon ng California at Kagawaran ng Serbisyong Panlipunan ng California na may kakayahang umangkop sa ilang mga kinakailangang pang-program at pang-administratibo bilang tugon sa ang COVID-19 pandemya.

Pinapayagan din ng kautusan ang estado na samantalahin ang bagong kakayahang umangkop ng pederal upang magbigay ng pandemikong Pandagdag na Nutrisyon sa Tulong sa Program (SNAP) na mga benepisyo sa mga bata. Partikular, ang Kagawaran ng Serbisyong Panlipunan ng California at Kagawaran ng Edukasyon ng California ay magbabahagi ng data at impormasyon upang makilala ang mga mag-aaral na maaaring maging karapat-dapat para sa pandemikong benepisyo ng SNAP, upang mabawasan ang kawalang-seguridad sa pagkain at matiyak na ang mga bata ay makakatanggap ng masustansyang pagkain nang mababa o walang gastos.

Basahin ang buong pahayag dito.

3 / 23 / 20

Unang 5 Mga Pag-sign ng LA sa Pambansang Liham na Hinihimok ang Kongreso na Isama ang Mga Pamilya ng Imigrante sa COVID-19 na relief Package

Noong Lunes, Marso 23, 2020, sumali ang Unang 5 LA sa higit sa 600 mga pambansang organisasyon ng pagtataguyod sa pag-sign in sa isang buong liham na liham na hinihimok ang Kongreso na isama ang mga imigranteng pamilya sa kanilang ikatlong COVID-19 na relief package, dahil naibukod sila mula sa dalawang pangunahing probisyon. ng batas. Ang unang nilalang, isang iminungkahing pagpipilian ng estado ng Medicaid para sa walang seguro. Ang pagbubukod na ito ay mapapanatili ang maraming mga pag-uuri ng imigrante, kabilang ang ilang mga may hawak ng berdeng card at mga tatanggap ng DACA na mayroong mga anak, mula sa pag-access sa mahahalagang serbisyong pangkalusugan COVID-19. Ang pangalawang pagkatao, isang iminungkahing programa ng federal tax rebate. Pipigilan ng pagbubukod na ito ang mga pamilyang imigrante na nagsasampa ng kanilang mga buwis sa isang numero ng Indibidwal na Pagtukoy sa Buwis (TIN), taliwas sa isang numero ng seguridad panlipunan, mula sa pag-access sa kinakailangang kaluwagan sa ekonomiya para sa kanilang mga pamilya sa kalagayan ng COVID-19 crisis.

Sipi mula sa liham:

"Hindi natin pwedeng gawin
protektahan ang bansa mula sa Coronavirus at ang epekto sa ekonomiya kung tanggihan natin ang pangangalaga sa kalusugan at
tulong sa pananalapi sa isang malaking segment ng aming mga pamayanan. Ang virus at ang mga epekto nito ay hindi
kilalanin batay sa katayuan sa imigrasyon, at hindi dapat ang pagsisikap sa tulong. Ang mga imigrante ay
mga manggagawa sa unahan na humahantong sa tugon sa pandemya sa mga arena tulad ng kalusugan sa publiko,
agrikultura, paghahanda at paghahatid ng pagkain, at paglilinis at pagpapanatili. Bukod dito, mabisa
ang mga tugon sa kalusugan ng publiko ay nangangailangan ng pansin sa lahat ng mga miyembro ng pamayanan, bilang isang pandemikong tugon na
hindi kasama ang sinumang mga miyembro ng aming mga komunidad ay magpapahina ng bisa nito. Wala sa atin ang maaaring maging
malusog kung alinman sa atin ay tinanggihan ang pag-access sa pagsubok at pangangalaga.
"

Upang mabasa ang buong liham, mag-click dito.

Mga Update sa Patakaran ng COVID-19 hanggang 3/17/20

CA COVID-19 Pakete sa Badyet ng Tugon

Noong Marso 16, Humiling si Gobernador Newsom batas sa emerhensiya upang labanan ang COVID-19. Dahil sa Estado ng
Emergency, ang 72-oras na panuntunan sa pag-print ay kinalas, at ang lehislatura ay nagpasa ng isang pakete ng badyet na naglalaman ng pagpopondo
sa $ 1 bilyon upang tumugon sa kasalukuyang pandemya. Pagkatapos ay nagpasa ang mambabatas ng isang resolusyon na ipagpaliban mula Marso
20 hanggang Abril 13.

Nasa ibaba ang isang buod ng COVID-19 Budget Package:

AB / SB 89, Budget Bill Jr.

Naglalaan ng $ 500 milyon mula sa Pangkalahatang Pondo para sa anumang layunin na nauugnay sa COVID-19 Proklamasyon ng
Emergency. Ang paggasta ay nangangailangan ng 72 oras na nakasulat na paunawa mula sa Direktor ng Pananalapi sa Pinagsamang Batasan
Budget Committee (JLBC). Ang timeframe na ito ay maaaring paikliin sa nakasulat na paunawa sa sulat ng JLBC.

● Karagdagang pagpopondo sa halagang $ 50 milyon ay maaaring mailapat na may abiso sa JLBC. Mga Gastos
ay hindi lalampas sa $ 1 bilyon.

● Ang panukalang batas ay inilaan upang tulungan ang mga indibidwal, mga organisasyong hindi pangkalakal, at maliliit na negosyong nakakaranas
kahirapan sa ekonomiya dahil sa mga epekto ng COVID-19. Kasama sa mga inaasahang paggasta, ngunit hindi limitado sa:

 • Pagpapaupa at pag-activate ng dalawang ospital;
 • Ang pagbibigay ng mga kama sa hotel para sa mga taong nakakaranas ng kawalan ng tirahan;
 • Pagsuporta sa pamahalaang lokal upang mabawasan ang pagkalat ng COVID sa populasyon ng walang tirahan;
 • Pagkuha ng kagamitan sa ospital at publiko na pag-akyat sa kalusugan;
 • Ang pagtulong sa mga ospital, mga tahanan ng pag-aalaga, at iba pang mga pasilidad na pamahalaan;
 • Paglilinis ng mga pasilidad sa pangangalaga ng bata upang manatiling bukas sila; at
 • Pagpopondo ng mga koponan ng welga ng IHSS / APS upang suportahan ang senior na paghihiwalay.

● Gumagastos ng $ 84 milyon para sa mga gastos sa paglilinis ng puno ng Camp Fire sa gastos. Ang aksyon na may kinalaman sa emergency na apoy
inaasahang magiging bahagi ng anumang "maagang pagkilos sa badyet," ngunit hindi nauugnay sa krisis na COVID-19.

AB / SB 117, Education Trailer Bill.

Ang mga probisyon sa panukalang batas na ito ay higit na nakahanay at na-codify ang Ang Kautusang Tagapagpaganap ng Gobernador ay inilabas noong Marso 13, pagtiyak
na ang mga paaralan ay tumatanggap ng pondo kung sakaling magsara. Partikular, ang panukalang batas na ito:

● Naglalaan ng $ 100 milyon na Proposisyon 98 Pangkalahatang Pondo para sa mga Ahensya ng Lokal na Pang-edukasyon (LEA) na bibilhin
mga kagamitang pang-proteksiyon at suplay at paggawa na nauugnay sa paglilinis ng mga lugar ng paaralan. Isang karapat-dapat na lokal na edukasyon
ang ahensya ay hindi makakatanggap ng mas mababa sa $ 250 bawat lugar ng paaralan. Lumilitaw na hindi ito nalalapat sa di-paaralan
batay sa mga site ng pangangalaga ng bata.

Mga Probisyon Tukoy sa Maagang Pag-aaral:

● Ang mga kinakailangan sa pagdalo at pag-uulat na ipinataw sa mga programa sa pag-aalaga ng bata at pag-unlad ay pinatawad
tiyakin ang pagpapatuloy ng mga pagbabayad.

● Ang Tagapangasiwa ng Public Instruction ay bubuo ng mga impormal na direktiba at bulletin upang matugunan
nalalapat ang mga kinakailangan sa kontraktwal at pag-uulat para sa taong fiscal ng 2019-20 para sa apektadong pangangalaga sa bata at
mga programa sa pag-unlad. Nangangahulugan ito na ang mga karagdagang detalye ay ibibigay sa takdang oras ng CDE.

Ang Mga probisyon ay Nakatuon sa K-12:

● Tinitiyak na ang mga LEA ay patuloy na makakatanggap ng pondo para sa isang buong taon ng pag-aaral, hindi alintana ang mga pagsasara dahil sa COVID19. Kasama rito ang mga paghati na ginawa batay sa average na pang-araw-araw na pagdalo at pagpopondo para sa Pagkatapos
Programa sa Edukasyon at Kaligtasan sa Paaralan. Ang panukalang batas ay tinatanggal ang mga parusa na nauugnay sa mga araw ng pagtuturo at minuto
mga kinakailangan, at tinitiyak na ang mga empleyado at kontratista ay mababayaran at babayaran sa panahon
ng oras ay sarado ang isang paaralan.

● Nagbibigay ng mga extension ng oras para sa mga pagtatasa ng mag-aaral at iba't ibang mga kinakailangang pang-edukasyon.

 • Ang pagtatasa ng wikang Ingles ay pinalawak ng 45 araw
 • Ang window ng pagsubok para sa iba pang mga pagtatasa ay pinahaba ng haba ng oras na ang isang paaralan ay sarado o
  hanggang sa katapusan ng window ng pagsubok, alinman ang mauna.

● Para sa mga paaralang charter na walang independiyenteng programa sa pag-aaral o isang malayong programa sa pag-aaral
kasalukuyang-naaprubahan, hindi kinakailangan na magsumite ng isang kahilingan upang mag-alok ng isang programa na maaaring
nakumpleto nang malayuan sa panahon ng pagsasara ng paaralan.

● Upang matukoy ang pagsunod ng isang LEA sa kinakailangang mga takdang panahon ng espesyal na edukasyon, dapat ang CDE
isaalang-alang ang mga araw na ang isang paaralan ay sarado dahil sa COVID-19 bilang mga araw sa pagitan ng regular na sesyon ng isang mag-aaral sa pataas
hanggang sa oras na magbukas muli ang paaralan at muling magtagpo ang regular na sesyon ng paaralan.

● Hindi nito tinatanggal ang anumang mga kinakailangang pederal na ipinataw sa ilalim ng pederal na Indibidwal na May mga Kapansanan
Batas sa Edukasyon.
isalin