PETSA NG PAG-POST: Marso 22, 2023 

 TAKDANG PETSA NG TUGON: 5:00 pm PT noong Abril 11, 2023 

 MANDATORY JOB WALKMarso 29, 2023  

 MAHAL NA APPLIKANTE 

  • Ang nagmumungkahi na kumpanya ay dapat na isang komersyal na lisensyadong janitorial service provider  
  • Ang nagmumungkahi na kumpanya ay dapat na nakarehistro sa California Department of Industrial Relations (DIR)
  • Ang nagmumungkahi na kumpanya ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa tatlong (3) taong karanasan sa pagbibigay ng mga serbisyo sa paglilinis sa isang katulad na kapaligiran ng opisina (ibig sabihin, laki at saklaw)  

Ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat ay ang mga minimum na kinakailangan para mag-apply. Kung ang iyong entity ay kinakailangan na magparehistro sa website ng Kalihim ng Estado ng California, ang First 5 LA ay magbe-verify ng katayuang “aktibo” sa pamamagitan ng website ng Kalihim ng Estado ng California: http://BusinessSearch.sos.ca.gov/.   

Ang mga nagmumungkahi na hindi nakakatugon sa mga kinakailangan sa itaas o may katayuang “aktibo” sa pamamagitan ng website ng Kalihim ng Estado ng California (kung naaangkop) ay hindi papasa sa unang antas ng pagsusuri (Tingnan ang Seksyon IX. Proseso ng Pagpili ng RFQ).  

 DESCRIPTION 

Hinahangad ng First 5 LA na kumuha ng janitorial service firm para linisin ang gusali ng opisina nito na humigit-kumulang 44,000 square feet na sumasaklaw sa tatlong palapag. Ang gusali ng opisina ay matatagpuan sa campus ng Union Station sa downtown Los Angeles sa 750 N. Alameda Street, Los Angeles 90012. Ang unang 5 LA ay kasalukuyang gumagamit ng 104 na miyembro ng kawani. Ang isang hybrid na iskedyul ng trabaho ay kasalukuyang may bisa sa First 5 LA na may maliit na porsyento ng mga kawani na bumibisita sa gusali bawat linggo. Ang ikalawa at ikatlong palapag ng gusali ay naglalaman ng mga opisina at cubicle para sa First 5 LA staff. Ang unang palapag ay naglalaman ng mga conference room at storage room. Ang isang bahagi ng unang palapag ay dating ginamit bilang isang daycare center. Ang mga dating silid-aralan ay kasalukuyang ginagamit bilang mga conference room. Lahat ng tatlong palapag ay may kasamang banyo at kusina. Kailangan ang mga serbisyong janitorial para mapanatili ang malinis, malusog, ligtas, at maayos na workspace para sa First 5 LA na empleyado at bisita.  

 Ang mga nakasulat na tugon lamang ang isasaalang-alang. Ang lahat ng materyal na isinumite ay magiging bahagi ng tugon at maaaring isama sa anumang kasunod na (mga) kontrata sa pagitan ng First 5 LA at ng napiling Proposer. 

MANDATORY LAKAD NG TRABAHO 

Ang mga potensyal na nagmumungkahi ay dapat dumalo sa mandatoryong paglalakad sa trabaho Marso 29, 2023, mula 10:00 am PT hanggang 11: 30 am PT upang matuto nang higit pa tungkol sa mga kinakailangan sa RFQ. Mangyaring mag-RSVP para sa paglalakad sa trabaho sa pamamagitan ng pag-email kay Terrie Johnson sa tj******@fi******.org hindi lalampas sa Marso 27, 2023, 5:00 PM PST. 

 Mga Dokumentong RFQ 

Mga Serbisyo sa Janitorial RFQ Cover Letter

Mga Serbisyo sa Janitorial RFQ 2023R

Janitorial RFQ Addenda No 1

 Mga Apendise: 

 Para sa mga Layunin ng Impormasyon: 

Para sa Pagsusumite: 

 MGA TANONG AT MGA SAGOT 

Upang matiyak na ang lahat ng mga potensyal na aplikante ay makatanggap ng parehong impormasyon, ang mga katanungan at sagot ay maiipon at mai-post sa webpage na ito. Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFQ na ito ay dapat na matanggap bago 5 pm PT saAbril 4, 2023, at ang mga sagot ay mai-post sa website sa Abril 7, 2023. 

 Inilalaan ng First 5 LA ang tanging karapatan na tukuyin ang timing at nilalaman ng mga tugon sa lahat ng mga tanong at kahilingan para sa karagdagang impormasyon. Unang 5 LA ay maaaring tumugon sa mga indibidwal na katanungan at pagkatapos ay mag-post ng mga tugon sa lahat ng mga tanong sa petsa ng pag-post. 

 DEADLINE NA MAG-APPLY 

Ang application packet na kumpleto sa mga kinakailangang dokumento ay dapat matanggap ng First 5 LA nang hindi lalampas sa 5:00 pm PT noong Abril 11, 2023. Pakisuri ang Timeline ng RFQ para sa Proseso ng Pagpili upang matiyak ang pagkakaroon sa panahon ng mga aktibidad sa pagsusuri ng panukala. 

 PAANO MAG-APPLY 

Upang tumugon sa RFQ na ito, mangyaring isumite ang lahat ng kinakailangang mga dokumento sa pamamagitan ng online application system na itinalaga ng First 5 LA nang hindi lalampas sa 5:00 pm PT noong Abril 11, 2023, by ginagawa ang mga sumusunod na hakbang: 

Hakbang 1: Lumikha ng isang account ng gumagamit sa pamamagitan ng pag-click dito. 

Hakbang 2: Sa sandaling nalikha ang isang account ng gumagamit, mag-click sa sumusunod na link para sa naaangkop na application: 

I-click ang dito upang ma-access ang aplikasyon para sa Janitorial Services RFQ 

Hakbang 3: Kapag nasimulan na ang isang application, mag-click dito upang baguhin at / o isumite ang iyong aplikasyon. Mangyaring huwag lumikha ng isang bagong application sa sandaling nasimulan mo ang iyong aplikasyon. 

 Para sa tulong sa pag-click sa online na application dito. 

 Dapat isumite ng mga Aplikante ang lahat ng kinakailangang dokumento na tinukoy sa RFQ sa pamamagitan ng online form. Masidhing inirerekomenda na mag-print ka ng isang kopya ng iyong aplikasyon para sa iyong mga talaan bago i-click ang "Isumite." Upang magawa ito, i-click ang "Printer-Friendly Version." Dapat mong suriin ang naka-print na kopya bago isumite ang application nang elektronik. Bilang karagdagan, dapat mong tiyakin na ang mga attachment ay matagumpay na na-upload sa pamamagitan ng pagsusuri sa listahan ng mga kalakip na kasama. 

 TANDAAN: Kapag naisumite ang online na aplikasyon, hindi maaaring mag-edit ang mga nagpapanukala. 

 ADDENDA 

Mangyaring suriin nang regular ang webpage ng Funding Center na ito para sa mga update at addenda. Ang Unang 5 LA ay may karapatang baguhin ang paghingi na ito sa pamamagitan ng nakasulat na addendum. Ang Unang 5 LA ay responsable lamang para sa malinaw na nakasaad sa dokumento ng paghingi at anumang awtorisadong nakasulat na addenda dito. Ang nasabing addenda ay dapat gawing magagamit sa pamamagitan ng online na sentro ng pagpopondo. Ang kabiguang tugunan ang mga kinakailangan ng naturang pagdaragdag ay maaaring magresulta sa panukalang hindi isinasaalang-alang, sa tanging paghuhusga ng Unang 5 LA. Ang Addenda sa paghihingi na ito, kung mayroon man, ay nai-post sa webpage na ito. Responsibilidad ng mga Tumugon na tiyakin, bago isumite, na ang kanilang aplikasyon ay sumasalamin ng pinakahuling impormasyon at mga kinakailangan sa RFQ. 

 MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN 

Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFQ na ito ay dapat na isumite sa pamamagitan ng email kay Terrie Johnson, Opisyal ng Pagsunod sa Kontrata, sa tj******@fi******.org. 

 
Security Guard Service Request for Qualifications (RFQ)

PETSA NG PAG-POSTING: Marso 26, 2024 TAKDANG PETSA NG TUGON: 5:00 pm PT noong Abril 17, 2024 MANDATORY JOB WALK: 10 am hanggang 11 am PT noong Abril 4, 2024 MGA KARAPAT NA APPLICANT Ang mga nagmumungkahi ay dapat...

Unang 5 LA Annual Reporting Project Request for Qualifications (RFQ)

FIRST 5 LA ANNUAL REPORTING PROJECT REQUEST FOR QUALIFICATIONS (RFQ) POSTING DATE: February 20, 2024 DUE DATE: March 18, 2024 at 5:00 pm Pacific Time (PT) UPDATE(S): March 11, 2024- ang mga sumusunod ay naging nai-post sa ilalim ng seksyong Mga Tanong at Sagot: Taunang...

Quality Start Los Angeles (QSLA) Facilitator Request for Qualifications

PETSA NG PAG-POSTING: Mayo 22, 2023 TAKDANG PETSA: Hunyo 9, 2022 SA 5:00 PM PACIFIC TIME (PT) UPDATE(S): Hunyo 1, 2023 – ang mga sumusunod ay nai-post sa ilalim ng seksyong Mga Tanong at Sagot: QSLA Facilitator RFQ Q & A-PDF Updated QSLA Facilitator RFQ Q & A -PDF (ang tanging...

Mga Serbisyo sa Seguridad para sa Unang 5 LA Request for Qualifications (RFQ) 

 PETSA NG PAG-POSTING: Marso 22, 2023 TAKDANG PETSA NG PAGSASAGOT: 5:00 pm PT noong Abril 11, 2023 MANDATORY JOB WALK: 10 am hanggang 11 am PT noong Marso 30, 2023 MGA KARAPAT NA APPLICANT Dapat matugunan ng mga nagmumungkahi ang mga sumusunod na minimum na kinakailangan: Ang mga nagmumungkahi na kumpanya isang aktibong lisensya...

isalin