Fraser Hammersly | Unang 5 LA Digital na Espesyalista sa Nilalaman


Hulyo 28, 2022

Ang Unang 5 LA's Meeting of the Board of Commissioners ay halos nagpulong noong Hulyo 14. Ang adyenda kasama ang isang boto upang aprubahan ang isang pag-amyenda sa isang estratehikong pakikipagsosyo na nauugnay sa AAIMM, impormasyon sa isang kahilingan sa awtorisasyon na makatanggap ng mga pondo para suportahan ang mga pamilya ng mga refugee, at isang pagtatanghal sa unang ikot ng pagsusuri at pagpipino ng plano ng First 5 LA. 

Sinimulan ni Los Angeles County Supervisor at First 5 LA Board Chair na si Sheila Kuehl ang pagpupulong sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga detalye ng isang mas naunang nakasarang session na nakatuon sa proseso ng pangangalap at pagkuha ng executive director.

Noong nakaraang buwan, First 5 LA Executive Director na si Kim Belshé anunsyado na siya ay aalis sa kanyang posisyon sa katapusan ng 2022. Ibinahagi ni Kuehl na habang wala pang ginawang aksyon, tinalakay ng saradong session ang mga plano para sa isang malawak na panloob at panlabas na paghahanap upang makahanap ng kapalit na may malalim na pag-unawa sa LA County at First 5 Ang espesyal na populasyon ng LA ng mga bata na nasa edad prenatal hanggang 5, na may layuning mag-recruit ng kandidato bago ang Disyembre 2022.

Pangalawa, ginamit ni Kuehl ang kanyang oras upang magsalita tungkol sa kamakailang naipasa na 2022-23 na badyet ng estado, na itinatampok ang mga pamumuhunan na ginawa sa ilan sa mga pinakamataas na priyoridad ng First 5 LA. Kabilang dito ang mga ibinahagi sa Unang 5 Araw ng Adbokasiya sa taong ito na may mga mambabatas, tulad ng pagwawaksi ng mga bayarin sa pamilya at patuloy na saklaw ng Medi-Cal. Para sa pagsusuri ng 2022-23 na badyet ng estado, i-click dito.

Upang isara ang kanyang mga pahayag, tinawag ni Kuehl ang pansin sa isang item ng impormasyon sa agenda na nakatuon sa paglulunsad ng unang 5-2020 na ikot ng pagsusuri at refinement ng Strategic Plan ng First 28 LA.

"Ang pagsusuri at pagtatanghal ay talagang malalim at ito ay isang mahusay na pagkakataon upang tanungin ang ating sarili: 'Ano ang mga problema na sinusubukan nating lutasin? At paano natin uunahin ang ating trabaho?' Even to look at our North Star and ask ourselves, 'Ito ba talaga ang gusto nating unahin?'” she said.

Batay sa mga komento ni Kuehl, nagsalita si Belshé sa naka-iskedyul na presentasyon sa pag-reframe ng First 5 LA's North Star sa konteksto ng proseso ng pagsusuri at refinement ng Strategic Plan nito.

“Ito ang unang pagkakataon na magkakaroon tayo ng pagkakataong isagawa ang probisyon ng Strategic Plan na humihiling ng tinatawag nating 'strategic plan review at refinement cycle' tuwing tatlong taon. So, sabay tayong mag-aaral,” Belshé said.

Ang agenda ng pahintulot ay lubos na naaprubahan.

Kabilang sa mga kapansin-pansing aksyon ang pag-apruba ng isang pagbabago sa isang estratehikong pakikipagsosyo sa California Community Foundation (CCF) Community Initiatives Fund, piskal na sponsor para sa Los Angeles Partnership for Early Childhood Investment.

Ang inaprubahang pag-amyenda, sa halagang $400,000, ay susuportahan ang pagsulong ng inisyatiba ng African American Infant and Maternal Mortality (AAIMM) sa buong county sa pamamagitan ng pagbibigay ng backbone na suporta para sa AAIMM Community Action Teams (CAT) para tumulong sa capacity building, adbokasiya, at komunidad. paggawa ng gawad. Para sa karagdagang impormasyon, i-click dito.

Ang susunod na aytem sa agenda ay ipinakita bilang impormasyon ng Senior Strategist ng LA County na si Reid Meadows sa isang kahilingan para sa Board na pahintulutan ang First 5 LA na tumanggap ng mga pondo mula sa Refugee Family Support Grant ng First 5 California sa halagang $354,727.

Kasunod ng makataong krisis sa Afghanistan at kasunod na Ukraine, ang First 5 California ay nagsimulang makipagpulong sa Unang 5 Komisyon sa buong estado upang mas maunawaan ang mga pangangailangan ng mga pamilyang refugee na dumarating sa California, ibinahagi ng Meadows.

Bilang resulta, isang $3 milyon na gawad sa buong estado ay nilikha upang suportahan ang mga pamilyang refugee na may maliliit na bata. Unang 5 LA ang nag-aplay, at iginawad ang isang bahagi ng grant. Sa pagboto ng Lupon noong Setyembre, gagamitin ang pagpopondo upang suportahan ang mga refugee sa LA County sa pamamagitan ng pagkonekta sa kanila sa mga pampublikong serbisyo tulad ng emergency na pangangalaga sa bata at pabahay.

Para sa karagdagang impormasyon, mag-click dito.

Sumunod sa agenda ay ang pagtatanghal ni Chief Transformation Officer Antoinette Andrews Bush, Senior Strategist Kaya Tith, Early Care and Education Director Becca Patton, Health Systems Director Tara Ficek, at Chief Government Affairs Officer Charna Widby sa isang diskusyon na nakatuon sa pag-reframe ng First 5 LA's North Star bilang bahagi ng First 5 LA's Ikot ng pagsusuri at refinement ng Strategic Plan.

Nagaganap tuwing tatlong taon ayon sa idinidikta ng Strategic Plan, ang ikot ng pagsusuri at refinement ay isang pagkakataon para sa mga miyembro ng First 5 LA team at Board na muling suriin ang mabilis na pagbabago ng konteksto kung saan gumagana ang First 5 LA, ilapat ang mga natutunan mula sa pagpapatupad hanggang ngayon, at patalasin ang pokus ng ahensya, mga priyoridad, at estratehikong plano ng pagkilos batay sa mga pananaw na ito, ipinaliwanag ni Andrews Bush.

Sa 2019 na proseso ng pagbuo ng 2020-28 Strategic Plan, itinakda ng First 5 LA ang layunin ng North Star na pagsapit ng 2028, lahat ng bata sa LA County ay pumasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay. Ang unang ikot ng pagsusuri at pagpipino, gayunpaman, ay naglabas ng mga bagong pagkatuto na nauugnay sa layuning ito, at ibinahagi ni Tith ang ilan sa mga natutunang ito.

“Ang natutunan namin na sa kabila ng pagtatangkang ito noong 2019, ang malawak at maraming elemento sa aming kasalukuyang Strategic Plan, gaya ng aming North Star, ang aming mga resulta para sa mga bata at pamilya, ang aming mga resulta, ang aming pangmatagalang resulta ng system, ay nililimitahan ang kanilang mga sarili sa maraming interpretasyon ng kung ano ang sinusubukan naming makamit at kung bakit. At samakatuwid, nagkaroon ito ng mga implikasyon sa aming kakayahan na bigyang-priyoridad at pagtuunan ng pansin, ihanay, at pagsamahin ang aming trabaho, at gaya ng nabanggit kanina, pagtukoy, at pagsukat, at pakikipag-usap sa aming tagumpay,” sabi ni Kith.

Batay sa mga pag-aaral na ito, ang proseso ng pagsusuri at pagpipino ay ginalugad ang pag-reframe ng layunin ng North Star, at ipinaliwanag ni Ficek kung anong mga pagkakataon ang na-explore ng First 5 LA team.

"Ang aming North Star ay lubos na nakatuon sa kahandaan sa paaralan na ibang-iba kaysa sa mga bata na mahusay na umuunlad," sabi ni Ficek. “Dahil dito, nagpasya ang team na kailangan ng reframe para mas maipakita ang 'bakit' ng aming trabaho sa hinaharap."

Sa pamamagitan ng pag-reframe ng North Star na mas sinasadyang tumuon sa mga bata na umaabot sa kanilang buong potensyal sa pag-unlad sa buong prenatal hanggang 5, ibinahagi ni Ficek kung paano nito maililipat ang pakiramdam ng pagkaapurahan mula sa 2028 North Star timeline at pagpasok sa kindergarten. Sa reframe na ito, ang pangangailangang madalian ay sa halip ay nakatuon sa kritikal na window ng pag-unlad ng isang bata simula sa prenatal at patuloy na nagaganap sa buong unang limang taon ng buhay.

Bukod pa rito, ang pagbabago sa wika ay mas mahusay na sumasalamin sa kabuuan ng populasyon na pinaglilingkuran ng First 5 LA at nire-reorient ang First 5 LA upang higit na tumutok sa mga pinakamaagang taon ng buhay, partikular sa prenatal hanggang 3, kapag ang utak ay nakakaranas ng pinakamataas na rate ng neural plasticity. . 

"Isa sa mga bagay na gusto ko tungkol sa reframe ay ang paglilipat nito sa amin mula sa pagiging handa sa paaralan tungo sa talagang pagtingin sa mga panlipunang determinant ng kalusugan o sa pangkalahatang kagalingan... na talagang maglulunsad ng mas malakas na trajectory," Sinabi ni Commissioner Dr. Robert Byrd sa talakayan.

"Isang bagay na natatandaan ko mula sa ating nakaraan

Nakatuon ang ikalawang kalahati ng pagtatanghal sa pagkakataong kasama ng pag-reframe ng First 5 LA's North Star.

“Ginagalugad namin ang 'ano' at 'bakit' upang maabot ang ganap na potensyal sa pag-unlad at nilinaw ang mga pagkakataong nakikita namin sa harap namin upang sama-sama at walang humpay na ituloy," sabi ni Widby, na itinatampok ang mga tanong na itinatanong ng First 5 LA sa konteksto ng ni-reframe ang North Star.

Ayon kay Widby, ito ay nagsisimula sa pagtukoy kung ano ang kailangan para sa mga bata upang mapakinabangan ang kanilang potensyal sa pag-unlad sa buong prenatal hanggang 5 at itanong: anong mga kondisyon ang kailangan upang suportahan ang mga bata na maabot ang kanilang buong potensyal sa pag-unlad? Ano ang tumutulong at humahadlang sa mga kundisyong iyon na nakakaapekto sa potensyal ng pag-unlad ng bata? At bakit kakaiba ang posisyon ng First 5 LA para sa pagbabago ng mga pampublikong sistema?

Sa pagsagot sa mga tanong na ito at muling pag-orient sa isang na-reframe na North Star, inalis ni Widby kung paano ito lumilikha ng pagkakataon para sa First 5 LA na kilalanin na ang lahat ng mga domain ng pag-unlad ng isang bata ay magkakaugnay, at ang kapakanan ng mga bata ay nakasalalay sa katatagan at lakas ng kanilang mga tagapag-alaga at ang mga kondisyon ng kanilang mga komunidad at kapaligiran.

Bukod pa rito, maaaring hadlangan o paganahin ng mga pampublikong sistema ang mga kundisyong ito at bawasan ang mga pagkakaibang dulot ng mga sistematikong hindi pagkakapantay-pantay. Nagbigay si Patton ng pangkalahatang-ideya kung paano natatangi ang posisyon ng First 5 LA na ilipat ang mga pampublikong sistema upang unahin ang prenatal sa 3 upang maalis ang mga pagkakaiba na nag-uugat sa rasismo, bias, at intergenerational na kahirapan na nararanasan ng mga pamilya sa ilalim ng reframed na North Star.

Ililipat ng reorientation na ito ang First 5 LA upang tumuon sa mga kundisyon na nagbibigay-daan sa mga bata na maabot ang kanilang buong potensyal sa pag-unlad, at sa paggawa nito, mababago ang paraan ng pagsukat ng First 5 LA sa tagumpay nito sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga resulta ng mga pampublikong sistema.

"Susubaybayan namin ang mga pagbabago sa mga napiling kundisyon na nagbibigay-daan sa ligtas, matatag, mapangalagaan, tumutugon na mga relasyon at kapaligiran para sa mga bata, at ang mga kundisyong ito ay magsasabi rin sa amin tungkol sa kapakanan ng LA County at kung ano ang nararanasan ng mga pamilya at komunidad sa paglipas ng panahon," Widby sabi.

“Ang mga resulta ng mga pampublikong sistemang ito ay ang mga resultang walang humpay nating hinahabol. Dito natin makikita ang ating pananagutan sa epekto. Sa aming trabaho at pagpipino ng diskarte, uunahin at ipapatupad namin ang mga estratehiya upang makamit ang mga natukoy na resulta ng pampublikong sistema. Ito ang aming reaffirmation at litmus test na ginagawa namin ang 'systems change' na gawain." sabi ni Widby.

Sa tag-araw, isasama ng Unang 5 miyembro ng LA team ang feedback ng Komisyoner sa proseso ng pagsusuri at pagpipino, habang nakikipag-ugnayan din sa mga external na kasosyo, komunidad, at mga lider ng system upang subukan ang mga pagpapalagay at bumuo ng magkabahaging pag-unawa. Bukod pa rito, isasama sa proseso ang paglilinaw sa mga priyoridad at kinalabasan ng First 5 LA bilang mga bloke para sa paggawa ng mga desisyon tungkol sa gawaing gagawin at hindi gagawin ng First 5 LA.

Kapag ipinagpatuloy ng Board ang pagpupulong sa taglagas, ipagpapatuloy ng First 5 LA ang talakayan ng Board sa pagsusuri at pagpipino ng Strategic Plan, pati na rin ang pag-usad sa magkakaugnay na mga paksa tulad ng mga potensyal na paggamit para sa balanse ng pondo ng First 5 LA, diskarte sa data at pagsukat ng First 5 LA, at ang ulat ng pagtatasa ng Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) at plano sa pagpapatupad ng mataas na antas.

Upang tingnan ang presentasyon sa paglulunsad ng Unang 5 LA's Strategic Plan review at refinement cycle, mangyaring mag-click dito.

Ang Board of Commissioners ay nasa summer recess sa Agosto at magpapatuloy sa Setyembre 8, 2022. Mangyaring suriin www.first5la.org/our-board/meeting-material para sa higit pang mga detalye 72 oras bago ang nakatakdang pagpupulong.
isalin