Fraser Hammersly | Unang 5 LA Digital na Espesyalista sa Nilalaman


Hunyo 29, 2021

Ang Lupon ng Superbisor at Tagapangasiwa ng Komisyonado ng Los Angeles County na si Sheila Kuehl ay nagsimula noong Hunyo 10, 2021, pagpupulong ng Komisyon sa pamamagitan ng pagpapakilala sa dalawang bagong kahaliling komisyonado na kamakailan ay hinirang sa Lupon ng Mga Komisyonado ng Unang 5 LA. 

Ang unang komisyonado, Maricela Ramirez, ang Punong Opisyal ng Edukasyon para sa LA County, ay kumakatawan sa Opisina ng Edukasyon ng LA County (LACOE) at hinirang ng LA County Supervisor na si Kathryn Barger.

Ang pangalawang komisyonado, Vivian Rescalvo - hinirang din ni Barger - ay isang independiyenteng kontratista na nagtrabaho sa huling 30 taon sa iba't ibang mga kakayahan sa mga gobyerno ng lungsod at lalawigan, pati na rin ang Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority.

"Ikinalulugod naming maligayang pagdating sa inyong dalawa," sabi ni Kuehl. 

Sa panahon ng mga pangungusap mula sa Tagapangulo, sinabi ni Kuehl na bumoboto ang Lupon upang aprubahan ang badyet ng First 5 LA na 2021-2021 Fiscal Year (FY) na badyet sa pulong ng Hunyo, at pinag-usapan ang kahalagahan ng mga halagang pagkakaiba-iba, katarungan at pagsasama ng Unang 5 LA. (DEI), partikular na pagdating sa pagbibigay-bigay at pagkuha. 

"Kami ang tagapangasiwa ng mga pondong pampubliko na ito at kailangang protektahan at ipamahagi sila nang matalino. At sa palagay ko ay mahusay ang ginagawa natin. Ngunit muli, pagtingin kay Kim at sa kanyang koponan, mahalagang magpatuloy - at alam kong gagawin namin - upang mabuhay kung ano ang ating pinaniniwalaan at upang maisakatuparan ang pinaniniwalaan natin, at, tulad ng sinasabi ng lahat, inilalagay ang aming pera sa kung saan ang ating bibig, na sa tingin ko ginagawa namin. "

Ginamit ng Executive Director na si Kim Belshé ang kanyang mga sinabi upang ibahagi iyon, habang ang pagbagsak ng mga rate ng COVID-19 at pagtaas ng pagbabakuna ay pinapayagan ang isang pakiramdam na "normalidad" na bumalik, mahalaga na ang mga sentro ng trabaho ng First 5 LA sa paligid ng paglikha ng isang "bagong normal" na may kasamang higit pa makatarungan at pantay na mga kinalabasan para sa mga bata at pamilya. 

"Kapag tiningnan natin ang mga hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan at panlahi na malinaw na nakalantad sa loob ng nakaraang taon, at nakikita natin ang nag-iisang kamalayan sa lahi na nagaganap - sa aming lalawigan, sa buong estado natin, sa buong bansa - sa palagay ko ito talagang binibigyang diin para sa amin na ang pagbabalik sa normal ay hindi maaaring maging 'bagong normal,' ”sabi ni Belshé.  

Ang agenda ng pahintulot ay lubos na inaprubahan. Upang makita ang buong listahan ng mga item ng pagkilos, mag-click dito. 

Kasama sa loob ng adyenda ay apat na susog sa madiskarteng pakikipagsosyo na sumasaklaw sa mga sumusunod na lugar: 

  1. Unang diskarte sa Paghahasa ng Kahandaang Kindergarten ng Unang 5 LA (pag-click dito para sa higit pang mga detalye). 
  2. Ang Pagpapalawak ng Programang Neighborhood MAMA ng Kagawaran ng Mental Health Services ng LA County County bilang bahagi ng diskarte sa pagbisita sa bahay ng Unang 5 LA (i-click ang dito para sa higit pang mga detalye).  
  3. Bold Vision Equity 2028, isang pagkukusa ng maraming sektor upang labanan ang mga ugat na sanhi ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan sa LA County (i-click dito para sa higit pang mga detalye). 
  4. Isang susog sa pakikipagsosyo sa First 5 LA sa First 5 Association of California upang suportahan ang patuloy na pagsisikap na itaguyod ang mga patakaran sa pagbabago ng system na isusulong ang mga priyoridad ng Unang 5 LA (i-click ang dito para sa higit pang mga detalye).

Kasunod sa agenda ng pahintulot, ipinakita ng Tagapamahala sa Pagpaplano at Pagsusuri sa Pananalapi na si Daisy Lopez at Direktor ng Pananalapi na si Raoul Ortega na "Pananalapi Taon 2021-22 Budget at Binagong Pangmatagalang Plano sa Pinansyal”Bilang paghahanda sa boto ng Lupon upang aprubahan ang badyet ng Unang 5 LA FY 2021-22 at binago ang pangmatagalang plano sa pananalapi (LTFP). 

"Naiintindihan namin na ang badyet ay isang taong snapshot ng aming patuloy na pag-unlad at ang detalyadong gawain na hangarin nating makamit para sa Piskal na Taon 2021-22. Naka-angkla ito sa aming istratehikong plano, halaga at pagpapasya na pinagtagpo namin bilang Lupon at kawani, at higit sa lahat, ito ang kasangkapan sa gamit na gagamitin namin upang mapanagot ang ating sarili sa pagtiyak na ang gawaing inilaan sa badyet na ito ay nagawa sa loob ng mga mapagkukunang naitatag ng Lupon, ”sabi ni Ortega. 

Nagbigay ng pangkalahatang ideya si Lopez sa badyet ng FY 2021-22 at LTFP, na nabanggit na ito ang pang-apat na pagtatanghal na natanggap ng mga Komisyoner sa dalawang item. 

"Ang mga pagbabago sa balangkas ay nagresulta sa muling pagtatasa ng aming mga mapagkukunan at kung saan sila naninirahan sa loob ng badyet. Ilan sa mga proyekto, o mas tiyak na mga mapagkukunan ng proyekto, ay inilipat mula sa isang lugar ng badyet patungo sa isa pa at / o pinagsama at sentralisado sa ibang lugar ng badyet kung saan napatunayan na mas nakahanay, "sinabi ni Lopez , na tinatampok kung paano naiiba ang badyet ng FY 2021-22 mula sa mga nakaraang badyet.  

Ang ilang mga halimbawa ng mga pagbabagong ito ay kinabibilangan ng pagsasentralis ng mga pondo ng sponsor ng First 5 LA sa loob ng Opisina ng Kagawaran ng Pamahalaan at Patakaran sa Publiko, pati na rin ang gumagalaw na pagsusuri at mga mapagkukunan ng pagsusuri - tulad ng isang Maligayang Pag-aaral ng Epekto ng Sanggol at Pinakamahusay na Simula sa Agenda ng Pag-aaral - mula sa Opisina ng Data para sa Aksyon hanggang sa nauugnay na koponan na nangangasiwa sa pagsusuri. 

Binigyang diin ni Lopez ang mga netong pagbaba na nakita sa FY 2021-22 budget kung ihahambing sa FY 2020-21 budget, na nagsasaad na ang 2021-22 na badyet ay may netong pagbawas na humigit-kumulang na $ 9.5 milyon sa inaasahang paggastos. Ito ay hinihimok ng isang netong pagbawas sa paggastos ng programa at mga gastos sa pagpapatakbo, na nagreresulta sa isang mas maingat na badyet na mas malapit na nakahanay sa mga pangmatagalang at panandaliang layunin ng pagpapanatili ng First 5 LA. 

Sinabi din ni Lopez na ang badyet na ipinakita sa pulong noong Hunyo ay humigit-kumulang na $ 100,000 na higit pa kaysa sa isang nakaraang draft ng badyet na ipinakita sa isang pulong sa pagpaplano sa pananalapi noong Mayo. Ipinaliwanag niya na ang pagdaragdag na ito ay dahil sa mga pagsasaayos ng suweldo na ginawa upang maipakita ang mga kondisyon sa merkado o upang matiyak na pantay ang sahod. 

Sa ikalawang bahagi ng pagtatanghal, ipinaliwanag ni Lopez kung paano ginagamit ng First 5 LA ang isang LTFP upang mas maunawaan ang pangmatagalang paggastos at balanse ng pondo ng ahensya. 

Ang mga pagbabago sa LTFP, na gumagabay sa paggastos ng First 5 LA sa buong tagal ng Strategic Strategic na 2020-2028, ay batay sa mga pagbabago sa mga paggasta at kita na nakabatay sa bagong impormasyon para sa FYs 2019-20 hanggang 2021-22, sinabi ni Lopez.  

Para sa karagdagang detalye sa mga pagbabago at pagsasaayos sa LTFP, hiniling ni Lopez sa Lupon na suriin Appendix A. 

Kasunod ng pagtatanghal, lubos na naaprubahan ng Lupon ang Unang 5 LA na FY 2021-22 Budget - na kabuuan sa $ 114.3 milyon - at ang binagong LTFP. 

Para sa karagdagang detalye sa badyet ng First 5 LA FY 2021-22, mangyaring mag-click dito. 

Bilang karagdagan, inaprubahan ng Lupon ang isang kilos na ipinakita bilang isang nakasulat lamang na item upang pahintulutan ang First 5 LA na tanggapin ang pagpopondo ng muling pagbabayad mula sa Blue Cross Blue Shield at iba pang mga plano para sa mga serbisyo sa pagbisita sa bahay. 

"Nakakatuwa ito sapagkat ito ang unang pagkakataon na magkakaroon kami ng kontrata sa isang plano sa kalusugan na magbabayad sa amin para sa aming pamumuhunan sa Welcome Baby Select Home Visiting," sinabi ng Center for Child and Family Impact Executive Vice President John Wagner. 

"Ako'y lubusang sumasang-ayon - ito ay talagang kapanapanabik, at pinaka-mahalaga, maglilingkod ito sa isang mas malawak na bahagi ng pamayanan na lubhang nangangailangan ng mga serbisyong ito. Nagbibigay ito ng pag-access, lalo na sa paligid ng pagbisita sa bahay at iba pang mga serbisyo na kailangan sa komunidad, kaya nasasabik akong makita ito. Napakahusay na trabaho - Sana makita pa natin ito, ”sinabi ni Commissioner Romalis Taylor. 

Para sa karagdagang impormasyon sa paggalaw na ito, mangyaring mag-click dito.   

Kasunod sa mga boto, ipinakita ng Senior Director ng Workplace na si Carl Gayden na "Pagbabago ng Plano ng Pagpapabuti ng Capital (CIP). " 

Ang CIP ay isang tatlong-yugto na proyekto upang ayusin at pagbutihin ang mga tanggapan ng Unang 5 LA. Ipinaliwanag ni Gayden kung paano ang layunin ng pagtatanghal ay upang humingi ng pag-apruba para sa kontrata sa pagbuo ng disenyo para sa CIP, sa anyo ng $ 3,050,621.80 na iginawad sa Dewberry Design-Builders Inc., ang pangkalahatang kontratista na magsasagawa ng gawaing ito. 

Inilahad ni Gayden ang proseso ng pagkuha para sa pagpili ng Dewberry Design-Builders Inc., na ibinabahagi na ito ay isang mahigpit na proseso na suportado ng mga dalubhasa sa paksa ng paksa at ligal na koponan ng Unang 5 LA. 

Magboboto ang Lupon sa pag-apruba ng kontratang ito sa pulong ng Lupon ng Mga Komisyonado noong Hulyo 7, 2021, na may layuning simulan ang pagtatayo sa mga tanggapan ng Unang 5 LA noong Agosto 2021. 

Ang susunod na pagpupulong ng Lupon ng mga Komisyoner ay naka-iskedyul para sa Hulyo 7, 2021. Mangyaring bisitahin ang www.first5la.org/our-board/meeting-material para sa karagdagang impormasyon na malapit sa petsa. 
Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

TAUNANG PAG-UULAT PARA SA FY 2021-2022 PANGKALAHATANG-IDEYA at MGA MADALAS NA TANONG Panimula Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga mapagkukunan upang suportahan ang Unang 5 LA na grantee at mga kontratista sa pagkumpleto ng online na Annual Reporting Survey. Upang mag-download ng PDF ng webpage na ito, mag-click dito. ...

isalin