Fraser Hammersly | Unang 5 LA Digital na Espesyalista sa Nilalaman


Hunyo 30, 2022

Ang Unang 5 LA's Meeting of the Board of Commissioners ay halos nagpulong noong Hunyo 9. Ang adyenda may kasamang boto para aprubahan ang iminungkahing badyet ng First 5 LA FY 2022-23 at mga pagsasaayos sa long-term fiscal plan (LTFP), mga pag-apruba sa ilang mga pagbabago sa mga strategic partnership, at mga pampublikong pagdinig sa First 5 LA's Strategic Plan Refinement Process at ang First 5 Taunang Ulat ng California.

Ang Superbisor ng County ng Los Angeles at Pinuno ng Komisyon ng Unang 5 ng LA na si Sheila Kuehl ay nagbukas ng pulong ng Lupon ng mga Komisyoner noong Hunyo 9 sa pamamagitan ng pagmuni-muni sa pinagsama-samang gawain ng 58 komisyon ng county na bumubuo sa buong estadong network ng First 5s. 

“Mahalaga para sa amin na paalalahanan ang ating sarili kung gaano karaming magandang trabaho ang ginagawa ng First 5 California kaugnay ng First 5 LA. Sa palagay ko minsan ay nakakalimutan natin ang pinagsama-samang, sama-sama at positibong epekto ng First 5 California at lahat ng mga kabanata nito sa buong estado sa ating mga anak na 0-5 taong gulang, "sabi ni Kuehl. 

Ginamit din ni Kuehl ang kanyang oras para magpaalam kay First 5 LA Commissioner Keesha Woods, na itinalaga sa First 5 LA's Board of Commissioners ng Los Angeles County Office of Education (LACOE) noong 2018. 

“Keesha, naging gabay ka, isang mahusay na tagapagtaguyod para sa mga bata sa kanilang mga unang taon ng edukasyon at pag-aaral, dagdag ni Commissioner Romalis Taylor. "Lubos na pinahahalagahan ang iyong adbokasyon at katatagan sa pagtataguyod para sa mga tao at mga bata ng ating komunidad." 

Bukod pa rito, nag-alok si Kuehl ng mainit na pagtanggap sa bagong Chief Operating Officer ng First 5 LA, si JR Nino, na opisyal na sumali sa First 5 LA noong Mayo. Para basahin ang pahayag ng First 5 LA na nagpahayag ng posisyon ni Nino, i-click dito. 

Ang agenda ng pahintulot ay lubos na naaprubahan. Kasama sa mga kilalang bagay ang pag-apruba ng isang susog sa isang madiskarteng pakikipagsosyo sa ang mga Regent ng Unibersidad ng California na patuloy na suportahan ang First 5 LA's Kindergarten Readiness Assessment (KRA), gayundin ang isang amendment sa isang strategic partnership sa LACOE para magamit ang natitirang Improve and Maximize Programs so All Children Thrive Initiative (IMPACT) 2020 na pagpopondo mula sa First 5 California's Quality Start Los Angeles (QSLA) grant. 

Para sa karagdagang impormasyon sa pag-amyenda sa estratehikong pakikipagsosyo sa Mga Regent ng Unibersidad ng California, i-click dito. Para sa karagdagang impormasyon sa pag-amyenda sa estratehikong pakikipagsosyo sa LACOE, i-click dito. 

Inaprubahan din ang isang susog sa Executive Director Succession Plan. Pagkatapos ng karagdagang pagsusuri sa succession plan na naunang inaprubahan ng Board noong Marso, ang Executive Director at Legal Counsel ay nagpasiya na ang mga karagdagang update ay kailangan upang matiyak na ang Lupon ay may opsyon na limitahan ang isang ehekutibong paghahanap sa mga panloob na kandidato o palawakin ang paghahanap upang isama ang isang grupo ng mga panloob at panlabas na kandidato. 

Upang makita ang na-update na Executive Director Success Plan na may mga pagbabago, i-click dito.

Falinsunod sa agenda ng pahintulot, ipinakita ni Financial Planning & Analysis Manager Daisy Lopez sa Lupon ang isang pinal na draft ng FY 5-2022 na badyet ng First 23 LA at binagong Long-Term Financial Plan (LTFP). 

Sa pagpuna na ang badyet ay ipinakita nang detalyado sa mga nakaraang pagpupulong ng Komisyon at Komite, si Lopez ay nagbigay ng mataas na antas na pangkalahatang-ideya ng pinal na badyet, na pinaghiwa-hiwalay ang kahilingan na ginawa ng Lupon, na kinabibilangan ng parehong pag-apruba ng badyet at mga pagsasaayos. sa LTFP. 

Parehong naaprubahan ang badyet at ang binagong LTFP. Para sa mga detalye sa FY 2022-23 na badyet, mag-click dito. Para sa mga detalye sa binagong LTFP, i-click dito. 

Sumunod sa agenda ay isang presentasyon ng First 5 LA Office of Data for Action Senior Data Strategist na si HaRi Kim Han na nagsilbing pampublikong pagdinig upang tumanggap at maghain ng First 5 California's FY 2021-22 Annual Report, na isang kinakailangan sa pamamaraan na binalangkas ng Proposisyon 10. 

Sinasalamin ang mga pahayag ni Kuehl sa tuktok ng pulong, binigyang-diin ni Kim Han kung paano nililinis ng First 5 California taunang ulat ang data na nagpapakita ng pinagsama-samang epekto ng First 5s sa buong estado sa mga maliliit na bata ng California. 

Sa pagpuna sa mga kritikal na highlight sa ulat, ibinahagi ni Kim Han na, bukod sa paunang $5 milyon na pamumuhunan noong FY 2020-21, ang First 5 California ay namuhunan din ng $2 milyon sa COVID-19 na kaluwagan para sa mga bata at pamilya. Sa kabuuan, ang 58 na komisyon ay gumastos ng $11.7 milyon para sa emerhensiya at tulong sa sakuna, kabilang ang pagtugon sa COVID-19. Panghuli, ibinahagi ni Kim Han na ang 58 First 5 na komisyon ay naabot ang 502,638 bata, 778,341 na matatanda at 74,539 na provider sa buong estado sa kanilang mga pagsisikap na isulong, suportahan at i-optimize ang pag-unlad ng mga bata sa California.

Upang tingnan ang Unang 5 Taunang Ulat ng California, i-click dito. 

Bilang karagdagan sa pagdaraos ng pampublikong pagdinig sa taunang ulat ng First 5 California, ang First 5 LA ay inaatasan din ng Proposisyon 10 na magsagawa ng taunang pagdinig sa Unang 5 LA's Strategic Plan. Upang matugunan ang pangangailangang ito, Unang 5 LA Ang Senior Strategist na si Kaya Tith ay nagpakita ng pangkalahatang-ideya ng 5-2020 Strategic Plan ng First 28 LA sa konteksto ng ikalawang taon ng pagpapatupad nito. 

Nagsimula ang ikapu sa pamamagitan ng pagpuna kung paano ang taunang pagsusuri ay isang pagkakataon upang i-pause at pagnilayan ang mga pagsisikap at natutunan mula sa trabaho ng First 5 LA sa nakaraang taon. Ang Ang madiskarteng Plan nagsisilbing roadmap para sa paggabay sa organisasyon patungo sa matapang nitong North Star: Sa 2028, lahat ng bata ay papasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay. 

Pinagbabatayan ng Tith ang presentasyon sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung paano ipinapahayag ng Strategic Plan kung ano ang mga kinalabasan ng First 5 LA na kailangang walang humpay na ituloy — at kung ano ang kakailanganin para makamit ang mga resultang iyon — upang matupad ang layunin nito sa North Star. Nagbigay siya ng maikling pangkalahatang-ideya ng apat Mga Madiskarteng Priyoridad nakabalangkas sa Plano, na nagpapaliwanag kung paano ang bawat isa sa mga priyoridad — 1) pagpapalakas ng mga sistema ng publiko at komunidad; 2) pagsulong at paggamit ng karanasan sa komunidad; 3) pagpapalawak ng impluwensya at epekto sa data at 4) pag-optimize sa pagiging epektibo ng First 5 LA — ay magkakaugnay at pundasyon sa tagumpay ng First 5 LA. 

Sa pagpuna na ang mga Komisyoner ay nakatanggap na ng malalim na mga update sa pag-unlad ng pagpapatupad sa buong taon, ang Tith ay nakatuon sa pagbibigay ng mataas na antas na mga halimbawa na nauugnay sa bawat isa sa apat na Strategic Priority. Para sa impormasyon sa mga detalyeng ibinahagi sa Lupon sa pulong ng Hunyo, pakitingnan ang mga slide 5-7 dito. Para sa mas malalim na pagsisid sa mga halimbawang ibinahagi sa Lupon sa huling taon ng pagpapatupad, mangyaring mag-click dito. 

Isinara ni Tith ang pagtatanghal ng mga pangunahing natutunan at pagninilay mula sa ikalawang taon ng pagpapatupad ng 5-2020 Strategic Plan ng First 28 LA. 

“Natututo kami,” sabi ni Tith, “na ang pagbibigay-priyoridad sa kung ano ang gagawin namin — gayundin ang hindi namin gagawin — ay nangangailangan ng pagbuo ng estratehikong kalamnan, batay sa pagsasanay ng pagtatanong kung saan tinatanong namin ang aming sarili: Saan namin gusto pumunta at bakit? Paano tayo makakarating doon? Saan tayo ngayon?” 

Kasabay ng pagbuo ng kasanayan sa pagtatanong, isa pang pangunahing pag-aaral na itinampok ng Tith ay kung paano ang pag-align ng mga aktibidad ng First 5 LA sa realidad ng pananalapi nito ay kritikal sa pag-maximize ng epekto ng First 5 LA. Ibinahagi rin niya na kailangang gawin ang trabaho upang lumikha ng pare-parehong pag-unawa sa Strategic Plan, at ang oras at intensyonalidad ay kailangan pagdating sa paglilinaw ng mga resulta, partikular na nauugnay ang mga ito sa Diversity, Equity and Inclusion (DEI).

Sa paksa ng DEI, idinagdag niya na natutunan ng First 5 LA na "nangangailangan ito ng pagbuo - at, kung minsan, pagpapanumbalik - pagtitiwala, paglikha ng intensyon at matapang na espasyo, at pagbuo ng mga istruktura ng pananagutan na kailangan upang panagutin ang ating sarili sa ating pangako sa DEI .”

Ang susunod na pulong ng Board of Commissioners ay naka-iskedyul para sa Hulyo 14, 2022. Para sa higit pang mga detalye, mangyaring bisitahin ang www.first5la.org/our-board/meeting-material 72 oras bago ang nakatakdang pagpupulong. 




isalin