Karla Pleitéz Howell | Unang 5 LA Executive Director

Enero 23, 2023 

Nitong nakaraang weekend Dapat sana ay isang maligaya na pagdiriwang ng Lunar New Year sa Monterey Park, na pinagsasama-sama ang mga pamilya at komunidad, ngunit sa halip ay isang masayang pagtitipon ang napinsala ng isa pang walang kabuluhang pagbaril sa masa.  

Ang puso ko ay napupunta sa mga pamilya ng biktima, at lahat ay naapektuhan ng malagim na karahasan sa San Gabriel Valley.  

CAng muling paggamit ng mga ligtas at inclusive space sa LA County para umunlad ang lahat ng maliliit na bata ay nasa puso ng aming trabaho sa First 5 LA. Maging ito ang patuloy na pagganyak para sa ating lahat na gawin ang mahalagang gawaing nasa harapan natin upang makatulong na maiwasan ang panibagong trahedya.  

Nagluluksa kami para sa mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay sa Monterey Park at nagdadalamhati para sa lahat ng nakaranas ng pagkawala at patuloy na naapektuhan ng karahasan ng baril sa ating bansa.  
WEBINAR: Mahalaga para sa mga Pamilya: Mga Natuklasan mula sa isang Pagsusuri sa Landscape ng Home-Based Child Care ng LA County

WEBINAR: Mahalaga para sa mga Pamilya: Mga Natuklasan mula sa isang Pagsusuri sa Landscape ng Home-Based Child Care ng LA County

Agosto 2023 *Tala ng Editor: Dahil sa isang teknikal na error, nawawala ang pag-record ng video na ito sa unang minuto ng na-record na webinar. Nagtatanghal: Susan Savage, Ph.D., Direktor ng Pananaliksik ng Child Care Resource Center na si Olivia Pillado, Tagapamahala ng Pananaliksik ng Child Care Resource Center...

Ang Landscape ng Home-Based Child Care sa Los Angeles County

Ang Landscape ng Home-Based Child Care sa Los Angeles County

Agosto 2023 Isang isyu na kritikal sa pagtugon sa mga hamon sa lipunan at mga nagtutulak sa ekonomiya ay ang pangangalaga sa bata. Para makapagtrabaho o makapag-aral ang mga magulang at mapanatili ang katatagan ng ekonomiya para sa kanilang mga pamilya, mahalaga ang pangangalaga sa bata. Ang pangangalaga sa bata ay nagbibigay-daan sa mga pamilya, lugar ng trabaho, at...

isalin