Karla Pleitéz Howell | Executive Director

Mayo 16, 2023

Kami ay labis na nalungkot sa pagpanaw ni Gloria Molina, isang masugid na tagapagtaguyod para sa mga bata at pamilya na maaalala magpakailanman para sa kanyang epekto sa pampulitikang tanawin ng California at ang kanyang hindi natitinag na pangako sa mga komunidad na ipinagmamalaki niyang kinakatawan at pinaglilingkuran. Nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga lider na sumunod sa kanyang mga yapak, si Molina ang unang miyembro ng Latina Assembly sa California, ang unang Latina sa Konseho ng Lungsod ng Los Angeles, at ang unang Latina sa LA County Board of Supervisors. Naglalarawan ng kahalagahan ng representasyon, pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay, at pagsasama, kapansin-pansing ibinahagi ni Molina, "Dapat nating abangan ang panahon kung kailan ang etnikong pinagmulan o kasarian ng isang tao ay hindi na isang historical footnote." Mula sa pagtataguyod para sa pantay na transportasyon para sa mga residente, mga karapatan ng kababaihan at pantay na kalusugan, si Molina ay isang ganap na kampeon para sa katarungang panlipunan. 

Noong unang bahagi ng 2000s at pana-panahon sa buong dekada, nagsilbi si Molina bilang Tagapangulo ng Lupon ng mga Komisyoner ng Unang 5 LA, at sa pakikipagtulungan sa iba pang mga Komisyoner ay gumabay sa mga unang taon ng organisasyon, na may matalas na lente sa pagtiyak na ang lahat ng mga bata ay may pantay na access sa kritikal pangangalaga sa kalusugan at maagang pag-aaral na mga mapagkukunan na kailangan nila upang umunlad. Isang pananaw na ang First 5 LA ay nananatiling nakatuon sa ngayon. 

Ang aming mga puso ay kasama ng Pamilya Molina.  
Mayo 9, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Mayo 9, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ang unang 5 Lupon ng mga Komisyoner ng LA ay nagpulong nang personal noong Mayo 9, 2024. Pinangunahan ni Vice Chair Summer McBride ang pagpupulong, na kinabibilangan ng mga boto sa Binagong Patakaran sa Pamamahala ng Mga Tala at Iskedyul ng Pagpapanatili ng mga Tala at isang pag-amyenda sa isang umiiral na estratehikong...

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

  Christina Hoag | Freelance Writer Abril 25, 2024 Noong Abril, opisyal na kinilala ng apat sa pinakamalalaking lungsod ng County ng Los Angeles ang Home Visiting Day sa unang pagkakataon, isang tanda ng lumalawak na kamalayan ng publiko ang pagbisita sa bahay at ang nangungunang papel ng rehiyon sa mga programa...

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ruel Nolledo | Freelance Writer Marso 27, 2024 Ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay nagpulong nang personal at halos noong Marso 14, 2024. Kasama sa agenda ang pag-apruba ng isang bagong kasunduan sa Early Care & Education, isang awtorisasyon para sa First 5 LA staff na makatanggap...

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga tagumpay ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan ng spotlight ngayong buwan...

isalin