Karla Pleitéz Howell | Executive Director

Mayo 16, 2023

Kami ay labis na nalungkot sa pagpanaw ni Gloria Molina, isang masugid na tagapagtaguyod para sa mga bata at pamilya na maaalala magpakailanman para sa kanyang epekto sa pampulitikang tanawin ng California at ang kanyang hindi natitinag na pangako sa mga komunidad na ipinagmamalaki niyang kinakatawan at pinaglilingkuran. Nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga lider na sumunod sa kanyang mga yapak, si Molina ang unang miyembro ng Latina Assembly sa California, ang unang Latina sa Konseho ng Lungsod ng Los Angeles, at ang unang Latina sa LA County Board of Supervisors. Naglalarawan ng kahalagahan ng representasyon, pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay, at pagsasama, kapansin-pansing ibinahagi ni Molina, "Dapat nating abangan ang panahon kung kailan ang etnikong pinagmulan o kasarian ng isang tao ay hindi na isang historical footnote." Mula sa pagtataguyod para sa pantay na transportasyon para sa mga residente, mga karapatan ng kababaihan at pantay na kalusugan, si Molina ay isang ganap na kampeon para sa katarungang panlipunan. 

Noong unang bahagi ng 2000s at pana-panahon sa buong dekada, nagsilbi si Molina bilang Tagapangulo ng Lupon ng mga Komisyoner ng Unang 5 LA, at sa pakikipagtulungan sa iba pang mga Komisyoner ay gumabay sa mga unang taon ng organisasyon, na may matalas na lente sa pagtiyak na ang lahat ng mga bata ay may pantay na access sa kritikal pangangalaga sa kalusugan at maagang pag-aaral na mga mapagkukunan na kailangan nila upang umunlad. Isang pananaw na ang First 5 LA ay nananatiling nakatuon sa ngayon. 

Ang aming mga puso ay kasama ng Pamilya Molina.  
WEBINAR: Mahalaga para sa mga Pamilya: Mga Natuklasan mula sa isang Pagsusuri sa Landscape ng Home-Based Child Care ng LA County

WEBINAR: Mahalaga para sa mga Pamilya: Mga Natuklasan mula sa isang Pagsusuri sa Landscape ng Home-Based Child Care ng LA County

Agosto 2023 *Tala ng Editor: Dahil sa isang teknikal na error, nawawala ang pag-record ng video na ito sa unang minuto ng na-record na webinar. Nagtatanghal: Susan Savage, Ph.D., Direktor ng Pananaliksik ng Child Care Resource Center na si Olivia Pillado, Tagapamahala ng Pananaliksik ng Child Care Resource Center...

isalin