Kim Belshé | Unang 5 LA Executive Director

Hulyo 1, 2022

Ngayon, pinasasalamatan ng First 5 Network si Gobernador Newsom at ang Lehislatura sa pagpapatibay ng 2022-23 na badyet ng estado na nagbibigay ng mga kritikal na pamumuhunan sa kalusugan ng pag-uugali at pag-iisip, kalusugan ng mga bata, maagang pagbasa, at mga karapatan sa reproduktibo.

Habang tinitingnan natin ang susunod na taon, kakailanganin nating agarang tugunan ang mga hamon na sumasalot sa sistema ng pangangalaga sa bata at maagang pag-aaral, na nahaharap sa makasaysayang inflation, pagbaba ng mga sahod at kompensasyon, at krisis sa manggagawa. Habang ang pag-access sa mga serbisyo ay patuloy na nagiging isyu para sa mga nagtatrabahong pamilya, mahalagang itaguyod na ang masaganang mga karanasan sa maagang pag-aaral ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga bata na umunlad.

Ang unang 5 LA executive director, si Kim Belshé ay nagbibigay ng sumusunod na pahayag:

“Nagsikap si Gobernador Newsom at mga mambabatas ng estado na tumugon sa mga kagyat na pangangailangan na nilikha ng pandemya, gayunpaman napakaraming pamilya ang nananatili sa krisis. Sa kabila ng nararanasan ng California sa ikalawang magkakasunod na taon ng pagtatala ng mga surplus at paggasta sa badyet, mabilis na tumataas ang halaga ng mga pangangailangan tulad ng pagkain at gas, at patuloy na ginugulo ng COVID-19 ang ating buhay at nagbabanta sa ating kalusugan. Sa matinding pagtuon sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga pamilya ngayon, nagpapasalamat kami sa gobernador at mga mambabatas para sa isang badyet ng estado na nagbibigay-priyoridad sa mga pamumuhunan sa kalusugan at kapakanan ng ating mga bunsong anak. Sa pamamagitan ng patuloy na pagpaparami ng mga lugar para sa pangangalaga ng bata, pagwawaksi ng mga bayarin sa pamilya, at pagkakaroon ng hindi nakakapinsalang mga patakaran para sa mga tagapagkaloob, tinutulungan ng mga pinuno ng estado na gawing mas naa-access at abot-kaya ng mga pamilya ang mahahalagang mapagkukunan ng maagang pag-aaral.

Gayunpaman, dapat din nating kilalanin ang kahalagahan ng pagtugon sa lipas na at hindi sapat na mga rate ng tagapagkaloob ng reimbursement at umaasa na ang mga pinuno ng estado ay magpapatuloy sa mga pag-uusap sa pagbibigay ng sapat na sahod sa pamumuhay para sa mga tagapagbigay ng pangangalaga ng bata. Ang mababang sahod ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit umaalis ang mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata at hindi na muling pumasok sa propesyon. Kung mabibigo ang mga gumagawa ng patakaran na tugunan ang mababa at hindi patas na mga rate para sa lahat ng tagapagbigay ng pangangalaga sa bata, ang larangan ng maagang pag-aaral ay higit na hihina at makompromiso ang mga resulta ng bata.

Ang badyet ay gumagawa din ng makabuluhang, patuloy na pamumuhunan upang palawakin ang California Home Visiting Program, na nag-uugnay sa mas maraming pamilya, lalo na sa mga nahaharap sa iba't ibang hamon na pinalala ng pandemya, sa mga bisita sa bahay na nagsisilbing kritikal na link ng suporta. Ang mga suporta sa pamilya tulad ng pagbisita sa bahay ay mas mahalaga ngayon kaysa dati. Sa tabi ng aming mga kasosyo, ang First 5 LA ay patuloy na nagpapakita ng halaga ng mga serbisyo sa pagbisita sa bahay para sa libu-libong residente ng LA County, gamit ang aming pag-aaral upang ipaalam sa mas malawak na pagbabago sa patakaran. Pinalakpakan ng First 5 LA si Gobernador Newsom at mga mambabatas para sa kanilang pananaw na gawing pambansang pinuno ang California sa pagbisita sa tahanan, at kahit na nahaharap ang estado sa mga problema sa ekonomiya o mga hadlang sa paggastos sa malapit na hinaharap, dapat nating protektahan at palawakin pa ang mga programang ito. Wala nang mas mahusay na pamumuhunan na magagawa natin kaysa sa katatagan at tagumpay ng mga pamilya sa California.”

Para basahin ang press release ng First 5 Network sa 2022-23 State Budget, pindutin dito.
Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

  Christina Hoag | Freelance Writer Abril 25, 2024 Noong Abril, opisyal na kinilala ng apat sa pinakamalalaking lungsod ng County ng Los Angeles ang Home Visiting Day sa unang pagkakataon, isang tanda ng lumalawak na kamalayan ng publiko ang pagbisita sa bahay at ang nangungunang papel ng rehiyon sa mga programa...

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ruel Nolledo | Freelance Writer Marso 27, 2024 Ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay nagpulong nang personal at halos noong Marso 14, 2024. Kasama sa agenda ang pag-apruba ng isang bagong kasunduan sa Early Care & Education, isang awtorisasyon para sa First 5 LA staff na makatanggap...

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga tagumpay ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan ng spotlight ngayong buwan...

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Pebrero 8, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng mga Komisyoner

Fraser Hammersly | Espesyalista sa Digital na Nilalaman Pebrero 29, 2024 Personal na nagpulong ang Lupon ng mga Komisyoner ng First 5 noong Peb. 8, 2024. Kasama sa agenda ang pagpili ng mga posisyon sa upuan at pangalawang tagapangulo; mga presentasyon sa First 5 LA's building at capital improvement...

isalin