Kim Belshé | Unang 5 LA Executive Director

Hulyo 1, 2022

Ngayon, pinasasalamatan ng First 5 Network si Gobernador Newsom at ang Lehislatura sa pagpapatibay ng 2022-23 na badyet ng estado na nagbibigay ng mga kritikal na pamumuhunan sa kalusugan ng pag-uugali at pag-iisip, kalusugan ng mga bata, maagang pagbasa, at mga karapatan sa reproduktibo.

Habang tinitingnan natin ang susunod na taon, kakailanganin nating agarang tugunan ang mga hamon na sumasalot sa sistema ng pangangalaga sa bata at maagang pag-aaral, na nahaharap sa makasaysayang inflation, pagbaba ng mga sahod at kompensasyon, at krisis sa manggagawa. Habang ang pag-access sa mga serbisyo ay patuloy na nagiging isyu para sa mga nagtatrabahong pamilya, mahalagang itaguyod na ang masaganang mga karanasan sa maagang pag-aaral ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga bata na umunlad.

Ang unang 5 LA executive director, si Kim Belshé ay nagbibigay ng sumusunod na pahayag:

“Nagsikap si Gobernador Newsom at mga mambabatas ng estado na tumugon sa mga kagyat na pangangailangan na nilikha ng pandemya, gayunpaman napakaraming pamilya ang nananatili sa krisis. Sa kabila ng nararanasan ng California sa ikalawang magkakasunod na taon ng pagtatala ng mga surplus at paggasta sa badyet, mabilis na tumataas ang halaga ng mga pangangailangan tulad ng pagkain at gas, at patuloy na ginugulo ng COVID-19 ang ating buhay at nagbabanta sa ating kalusugan. Sa matinding pagtuon sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga pamilya ngayon, nagpapasalamat kami sa gobernador at mga mambabatas para sa isang badyet ng estado na nagbibigay-priyoridad sa mga pamumuhunan sa kalusugan at kapakanan ng ating mga bunsong anak. Sa pamamagitan ng patuloy na pagpaparami ng mga lugar para sa pangangalaga ng bata, pagwawaksi ng mga bayarin sa pamilya, at pagkakaroon ng hindi nakakapinsalang mga patakaran para sa mga tagapagkaloob, tinutulungan ng mga pinuno ng estado na gawing mas naa-access at abot-kaya ng mga pamilya ang mahahalagang mapagkukunan ng maagang pag-aaral.

Gayunpaman, dapat din nating kilalanin ang kahalagahan ng pagtugon sa lipas na at hindi sapat na mga rate ng tagapagkaloob ng reimbursement at umaasa na ang mga pinuno ng estado ay magpapatuloy sa mga pag-uusap sa pagbibigay ng sapat na sahod sa pamumuhay para sa mga tagapagbigay ng pangangalaga ng bata. Ang mababang sahod ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit umaalis ang mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata at hindi na muling pumasok sa propesyon. Kung mabibigo ang mga gumagawa ng patakaran na tugunan ang mababa at hindi patas na mga rate para sa lahat ng tagapagbigay ng pangangalaga sa bata, ang larangan ng maagang pag-aaral ay higit na hihina at makompromiso ang mga resulta ng bata.

Ang badyet ay gumagawa din ng makabuluhang, patuloy na pamumuhunan upang palawakin ang California Home Visiting Program, na nag-uugnay sa mas maraming pamilya, lalo na sa mga nahaharap sa iba't ibang hamon na pinalala ng pandemya, sa mga bisita sa bahay na nagsisilbing kritikal na link ng suporta. Ang mga suporta sa pamilya tulad ng pagbisita sa bahay ay mas mahalaga ngayon kaysa dati. Sa tabi ng aming mga kasosyo, ang First 5 LA ay patuloy na nagpapakita ng halaga ng mga serbisyo sa pagbisita sa bahay para sa libu-libong residente ng LA County, gamit ang aming pag-aaral upang ipaalam sa mas malawak na pagbabago sa patakaran. Pinalakpakan ng First 5 LA si Gobernador Newsom at mga mambabatas para sa kanilang pananaw na gawing pambansang pinuno ang California sa pagbisita sa tahanan, at kahit na nahaharap ang estado sa mga problema sa ekonomiya o mga hadlang sa paggastos sa malapit na hinaharap, dapat nating protektahan at palawakin pa ang mga programang ito. Wala nang mas mahusay na pamumuhunan na magagawa natin kaysa sa katatagan at tagumpay ng mga pamilya sa California.”

Para basahin ang press release ng First 5 Network sa 2022-23 State Budget, pindutin dito.
WEBINAR: Mahalaga para sa mga Pamilya: Mga Natuklasan mula sa isang Pagsusuri sa Landscape ng Home-Based Child Care ng LA County

WEBINAR: Mahalaga para sa mga Pamilya: Mga Natuklasan mula sa isang Pagsusuri sa Landscape ng Home-Based Child Care ng LA County

Agosto 2023 *Tala ng Editor: Dahil sa isang teknikal na error, nawawala ang pag-record ng video na ito sa unang minuto ng na-record na webinar. Nagtatanghal: Susan Savage, Ph.D., Direktor ng Pananaliksik ng Child Care Resource Center na si Olivia Pillado, Tagapamahala ng Pananaliksik ng Child Care Resource Center...

isalin