Christina Hoag | Freelance na Manunulat


Abril 28, 2022

Sa pag-unlad ng mga lagda, ang Los Angeles County Board of Supervisors ay nagpahayag ng Abril 8 bilang Home Visiting Day. Pinatibay ng batas ang estado at pambansang pamumuno ng county sa mga programang ipinakita upang mabawasan ang pang-aabuso sa bata, mapabuti ang kahandaan sa paaralan at palakasin ang mga pamilya.

Inaprubahan ng Lupon sa kanilang pulong noong Abril 5, ang pagpapahayag Itinatampok ang pangunahing tungkulin ng Unang 5 LA sa paglulunsad, pagsulong at pagpapalawak ng pagbisita sa tahanan. Ang ahensya ay nagbigay ng kritikal na pagpopondo ng binhi sa mga unang taon, na tumulong sa Los Angeles County na bumuo ng pinakamalaking network ng mga programa sa pagbisita sa bahay sa bansa. Ngayon, bilang resulta ng pagpapalawak ng county ng mga programa sa pagbisita sa tahanan sa ilalim ng Parents as Teachers and Healthy Families America, pati na rin ang pagtaas ng mga pondo ng estado na magagamit para sa pagbisita sa tahanan, hawak na ngayon ng LA Department of Public Health ang titulo ng pinakamalaking funder ng county, pangangasiwa ng higit sa $40 milyon sa iba't ibang mga daloy ng pagpopondo para sa pagbisita sa bahay mula sa parehong mga dolyar ng estado at county. Ang First 5 LA ay nananatiling pangalawang pinakamalaking nagpopondo ng pagbisita sa bahay sa Los Angeles. 

"Kami ay ipinagmamalaki na magkaroon ng pinakamalaking inisyatiba sa pagbisita sa bahay sa bansa," sabi ni Jana Wright, coordinator ng Ang Los Angeles County Perinatal at Early Childhood Home Visitation Consortium at direktor ng patakaran sa LA Pinakamahusay na Mga Babies Network. “Ang pagbisita sa bahay ay isang uri ng pinakamahusay na itinatago na lihim para sa suporta sa pamilya at anak, ngunit umaasa kaming mababago iyon ng Home Visiting Day. Kailangang malaman ng lahat kung gaano ito nakakatulong at kung paano ito mahahanap."

Iyon ang layunin ng may-akda ng proklamasyon, Supervisor Hilda L. Solis, na naging malaking kampeon sa pagpapalawak ng pagbisita sa tahanan sa LA County.

“Ang layunin ng pagpapahayag na ito ay magbigay ng kamalayan sa mga benepisyong nauugnay sa pagbisita sa bahay, tulad ng pagbawas ng stress sa pamilya, pagpapabuti ng kalusugang pangkaisipan ng pamilya, pagpapalakas ng attachment ng magulang-sanggol, pinabuting pag-unlad ng bata, pagbabawas ng pang-aabuso sa bata, at mga koneksyon sa mga mapagkukunan ng komunidad na nakakatulong. ang mga magulang ay may malusog na panganganak at binibigyan ang kanilang mga anak ng pinakamahusay na simula,” sabi ni Solis.

Ang pagbisita sa bahay ay isang libre at boluntaryong programa na nagbibigay sa mga pamilya ng isang pinagkakatiwalaan at sinanay na propesyonal na nakakatugon sa mga pamilya kung nasaan sila –– ito man ay sa pamamagitan ng regular na mga pagbisita sa bahay o halos pagkonekta –– upang mag-alok ng impormasyon at suporta tungkol sa pagpapalaki ng anak, gayundin ng mga referral sa iba pang mga programa na maaaring makinabang ang pamilya, tulad ng tulong sa pagkain, mga serbisyo sa kawanggawa, mga grupo ng suporta sa magulang, mga serbisyo sa pangangalaga sa isip at kalusugan, suporta sa paggagatas at higit pa. 

Ang unang 5 LA ay nagpopondo ng halos kalahati ng mga programa sa pagbisita sa bahay sa LA County, na umaabot sa mga 25,000 pamilya bawat taon. Kasama sa mga pinondohan na programa ang Welcome Baby, isang programang "light-touch" na maaaring magsimula bago ipanganak at magtatagal ng hanggang siyam na buwan para sa sanggol, at ang mas masinsinang mga programang Healthy Families America and Parents as Teachers na maaaring tumagal ng tatlo hanggang limang taon. Kasama sa iba pang mga modelong available sa LA County ang Pakikipagtulungan ng Nars-Family, Early Head Start, Kapitbahayan ng MAMA, at Partnerships for Families.

“Nabawasan ang pag-aalala ko. Ipinaliwanag nila ang napakaraming bagay: kung ano ang dapat kainin ng sanggol, kung paano sila bubuo, kung paano magpapasuso. "Ipinakita nila sa akin kung paano pahalagahan ang aking sarili, hindi mahulog sa depresyon, kung paano naroroon para sa aking mga anak." – Valeria Elias Toledo, Welcome Baby Participant

Itinuro din ng mga bisita sa bahay ang kanyang hindi nasasalat na mga kasanayan. "Ipinakita nila sa akin kung paano pahalagahan ang aking sarili, hindi mahulog sa depresyon, kung paano naroroon para sa aking mga anak," pagmuni-muni ni Valeria.

"Mayroon kaming solar system ng mga modelo upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga pamilya," sabi ni Diana Careaga, direktor ng First 5 LA's Family Support team.

Sinabi ng residente ng Compton na si Valeria Elias Toledo na ginamit niya ang Welcome Baby para sa bawat isa sa kanyang tatlong anak — edad 5, 15 buwan at 5 buwan — at inirekomenda ito sa mga kaibigan at kamag-anak. Dahil wala siyang malapit na pamilya para tumulong at gumabay sa kanya, napatunayang lubos na nakakatulong ang programa, lalo na kapag kailangan ng isang sanggol ng helmet para itama ang hugis ng kanyang bungo.

"Hindi ako gaanong nag-aalala," sabi niya, bilang pagtukoy sa suporta na natanggap niya mula sa mga bisita sa bahay. "Nagpaliwanag sila ng napakaraming bagay: kung ano ang dapat kainin ng sanggol, kung paano sila dapat lumaki, kung paano magpapasuso." 

Itinuro din ng mga bisita sa bahay ang kanyang hindi nasasalat na mga kasanayan. "Ipinakita nila sa akin kung paano pahalagahan ang aking sarili, hindi mahulog sa depresyon, kung paano naroroon para sa aking mga anak," pagmuni-muni ni Valeria. 

Ang pagbisita sa bahay ay ipinakilala sa Los Angeles County noong 1997 nang ang LA Department of Public Health ay nag-sponsor ng isang programang piloto ng Nurse-Family Partnership, na umiiral pa rin hanggang ngayon. Makalipas ang apat na taon, kinilala ng First 5 LA ang pagiging epektibo ng pagbisita sa bahay bilang isang diskarte na nakabatay sa ebidensya na makakatulong sa mga bata sa LA County na pumasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay. Sinimulan ng ahensya ang pagpopondo ng mga serbisyo sa pagbisita sa bahay sa ilang organisasyon ng komunidad. 

Ang mga pagsisikap na iyon ay agad na sinundan ng paglulunsad ng sariling home visiting pilot program ng First 5 LA, Welcome Baby, sa California Hospital Medical Center noong 2009. Dahil sa paunang tagumpay ng pakikipagsapalaran na iyon, nakipagsosyo ang First 5 LA sa 13 pang ospital noong 2013 upang nag-aalok ng katulad na mga serbisyo sa pagbisita sa bahay. Makalipas ang isang taon, inilunsad ng ahensya ang mas masinsinang mga modelo nito. Ang mga positibong resulta ng mga programa ay humantong sa Lupon ng mga Superbisor ng LA County na magpasa ng isang mosyon noong 2016 upang ang lahat ng mga departamento ng county na naglilingkod sa bata at pamilya ay nagtutulungan upang palawakin ang pagbisita sa bahay.

Ang mga pagsisikap ng First 5 LA ay nagbigay inspirasyon sa iba pang First 5 sa buong California na ipatupad ang mga programa sa pagbisita sa bahay sa kanilang sariling mga county. Habang lumalaganap ang mga programa sa pagbisita sa bahay, nakuha nila ang atensyon ng mga awtoridad sa kalusugan ng estado. Noong 2018, $26.7 milyon ang inilaan sa badyet ng estado upang magdagdag ng pagbisita sa bahay bilang isang serbisyo sa mga tatanggap ng CalWORKs, isang programa ng tulong-pinansyal para sa mga pamilya. Sa 2022-2023 na iminungkahing badyet ng estado, $50 milyon ang inilaan para sa pagpapalawak ng pagbisita sa bahay.

Ang pagbisita sa bahay ay tumatanggap din ng suporta mula sa pederal na pamahalaan, na itinatag ang Pagbisita sa Maternal, Infant, at Early Childhood Home (MIECHV) na programa noong 2010. Ang programa ay muling pinahintulutan noong 2018 na may $400 milyon taunang badyet; gayunpaman, ang programa ay magtatapos sa Setyembre 30. Bilang miyembro ng National Home Visiting Coalition, hinihiling ng First 5 LA na muling pahintulutan ang MIECHV at tumaas ang pondo ng $200 milyon taun-taon sa susunod na limang taon. Ang karagdagang pondo ay magsisilbi upang mapababa ang mataas na mga rate ng turnover sa mga bisita sa bahay sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang sahod; doble ang abot sa mga komunidad ng Katutubong Amerikano; at ipagpatuloy ang mga virtual na pagbisita bilang isang opsyon sa loob ng mga modelo ng pagbisita sa bahay na mas madaling makita ng maraming pamilya. 

Sa lokal, nilalayon ng mga tagapagtaguyod na pataasin ang pangkalahatang pagpapatala, partikular na ng mga pamilyang Itim, na binubuo ng humigit-kumulang 12 porsiyento ng mga kliyenteng bumibisita sa bahay ng LA County. Sinasabi ng mga tagapagtaguyod na ang higit pang pakikipag-ugnayan sa komunidad at edukasyon tungkol sa papel ng isang bisita sa bahay at ang mga benepisyong ibinibigay ng mga sinanay na propesyonal ay susi. Maraming tao ang nagkakamali sa pagtingin sa isang bisita sa bahay bilang isang uri ng social worker na mag-uulat tungkol sa pamilya sa mga ahensya ng gobyerno.

"Kailangan nating turuan ang mga pamilya sa tunay na layunin ng mga serbisyong ibinibigay namin," sabi ng First 5 LA Program Officer na si Laura Kainsinger, na kumakatawan sa ahensya sa Consortium. Bilang karagdagan sa pagtitipon ng mga home visiting provider ng county upang magbahagi ng mga pinakamahuhusay na kagawian at talakayin ang mga solusyon sa mga karaniwang isyu, hinahangad ng Consortium na itaas ang boses ng mga magulang sa mga programa at bawasan ang mga pagkakaiba sa mga resulta ng kalusugan at pag-access sa pangangalagang pangkalusugan, sabi niya.

Umaasa ang mga tagapagtaguyod na ang proklamasyon sa Home Visiting Day ay makakatulong sa pagpapataas ng kamalayan tungkol sa mahalagang mapagkukunang ito ng pamilya. Kasabay ng proklamasyon, nagsagawa ang Consortium ng isang kampanya sa social media — #HVDayLA — na nagtampok ng webinar sa mga benepisyo ng pagbisita sa bahay sa mga pamilya.

Ang First 5 LA ay nagsusumikap din ng mga hindi tradisyonal na alyansa upang madagdagan ang abot ng pagbisita sa bahay. Noong Enero, ang Blue Shield ng California Promise Health, isang plano ng pinamamahalaang pangangalaga, iginawad ang Unang 5 LA $420,000 upang mag-alok ng mga serbisyo sa pagbisita sa bahay sa mga pasyente nito — ang unang pakikipagsosyo sa uri nito.

Malayo na ang narating ng pagbisita sa bahay sa 25-taong paglalakbay nito sa LA County, at ipinagmamalaki ng mga tagapagtaguyod ang opisyal na pagkilala sa kanilang mga pagsisikap. 

"Maraming oras, pagbuo ng relasyon at trabaho," sabi ni Careaga. "At ipinagmamalaki namin ang maraming pakikipagtulungan at network ng mga provider sa buong county."
isalin