Mga Serbisyo sa Pagpapanatili ng Landscape para sa Unang 5 LA

Imbitasyon Upang Mag-bid (ITB)

PETSA NG POSTING: Nobyembre 3, 2021

RESPONSE DUE DATE DATE: 5:00 pm PT sa Disyembre 1, 2021

MANDATORY JOB WALKNobyembre 19, 2021 – Dapat mag-RSVP Pagsapit ng Nobyembre 17, 2021

MAHAL NA APPLIKANTE

Magtataglay ang Respondent ng mga sumusunod na kwalipikasyon at kasanayan na may kaugnayan sa Mga Serbisyo sa Pagpapanatili ng landscape.

Minimum na Kinakailangan

  • Ang mga bidder ay dapat magkaroon ng aktibong Lisensya ng Kontratista ng Landscaping ng California C-27
  • Ang mga bidder ay dapat na isang rehistradong kontratista sa Department of Industrial Relations
  • Ang mga bidder ay dapat na matatagpuan sa Southern California
  • Ang mga bidder ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa limang (5) taong karanasan sa pagbibigay ng komersyal na mga serbisyo sa pagpapanatili ng landscape
  • Gumamit ng environment friendly, hindi nakakalason na mga produkto sa pagpapanatili

Mangyaring tandaan na ang Mga Tumugon na hindi nakakatugon sa mga kinakailangan sa itaas ay hindi makakapasa sa unang antas ng pagsusuri (tingnan Seksyon VII. Proseso ng Pagpili at Pamantayan sa Pagsusuri ng ITB).

DESCRIPTION

Ang Invitation To Bid (ITB) ay isang solicitation para sa mga entity na iyon (Mga Bidder) na interesado sa pagbibigay ng mga serbisyo sa pagpapanatili ng landscape para sa First 5 LA, na matatagpuan sa 750 N. Alameda Street, Los Angeles, CA. Ang mga bid ay dapat isumite alinsunod sa mga kinakailangan na itinakda sa dokumentong ito.

Ang mga nakasulat na tugon lamang ang isasaalang-alang. Ang lahat ng materyal na isinumite ay magiging bahagi ng tugon at maaaring isama sa anumang kasunod na (mga) kontrata sa pagitan ng Unang 5 LA at ng napiling Bidder.

Mga Dokumento ng ITB

Landscaping ITB Cover Letter
Mga Serbisyo sa Pagpapanatili ng Landscape 2021 ITB

ADDENDUM NO. 1 – INVITATION TO BID ANG LANDSCAPE MAINTENANCE SERVICES SERVICES

ADDENDUM NO. 2 – INVITATION TO BID ANG LANDSCAPE MAINTENANCE SERVICES SERVICES

Mga Tanong sa Landscape na Natanggap

Mga Apendise:

Para sa Mga Layunin Na Nagpapabatid

Para sa Pagsumite

  • Appendix A – Form ng Pagsusumite ng Bid (Para sa pagsusumite)
  • Appendix B – Mga Sanggunian (Para sa pagsusumite)
  • Appendix C – Litigation at Contract Compliance Form (Para sa pagsusumite)

MGA TANONG AT MGA SAGOT

Upang matiyak na ang lahat ng mga potensyal na aplikante ay makakatanggap ng parehong impormasyon, ang mga tanong at sagot ay ipunin at ipo-post sa webpage na ito. Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ITB na ito ay dapat matanggap bago 5 pm PT sa Nobyembre 29, 2021, at ang mga sagot ay mai-post sa website sa Nobyembre 30, 2021.

Nakalaan sa First 5 LA ang nag-iisang karapatan upang matukoy ang tiyempo at nilalaman ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon. Ang Unang 5 LA ay maaaring tumugon sa mga indibidwal na nagtatanong at pagkatapos ay mag-post ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan sa pamamagitan ng petsa ng pag-post.

DEADLINE NA MAG-APPLY

Ang packet ng bid na may mga kinakailangang dokumento ay dapat matanggap ng First 5 LA nang hindi lalampas sa 5:00 pm PT sa Disyembre 1, 2021.

PAANO MAG-APPLY

Dapat isumite ng mga aplikante ang lahat ng kinakailangang dokumento na tinukoy sa ITB sa pamamagitan ng email kay Terrie Johnson, [protektado ng email]

ADDENDA

Mangyaring suriin nang regular ang webpage ng Funding Center na ito para sa mga update at addenda. Ang First 5 LA ay may karapatang amyendahan ang solicitation na ito sa pamamagitan ng nakasulat na addendum. Ang Unang 5 LA ay may pananagutan lamang para sa kung saan ay hayagang nakasaad sa dokumento ng paghingi ng tulong at anumang awtorisadong nakasulat na addenda dito. Ang nasabing addenda ay dapat gawin sa pamamagitan ng online funding center. Ang pagkabigong tugunan ang mga kinakailangan ng naturang addendum ay maaaring magresulta sa hindi pagsasaalang-alang sa bid, sa sariling pagpapasya ng First 5 LA. Ang addenda sa solicitation na ito, kung mayroon man, ay ipo-post sa webpage na ito. Responsibilidad ng mga Respondent na tiyakin, bago isumite, na ang kanilang bid ay sumasalamin sa pinakabagong impormasyon at mga kinakailangan sa ITB.

MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Ang lahat ng mga tanong at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ITB na ito ay dapat isumite sa pamamagitan ng email kay Terrie Johnson, Contract Compliance Officer, sa [protektado ng email].

 
Pinakamahusay na Simulang Pag-aaral ng Agenda ng Pananaliksik sa Kahilingan sa Kahilingan para sa Mga Panukala (RFP)

PETSA NG POSTING: Abril 20, 2021 Mga Tanong at Sagot na nai-post noong Mayo 19, 2021 PETSA NG PAGSARAD: 5:00 pm PT noong Mayo 25, 2021 Mga KATANGIAN NA PROPOSER Ang Regional Network Grantees ay hindi karapat-dapat na mag-aplay para sa pagkakataong ito sa pagpopondo. Dapat matugunan ng mga tagapanukala ang mga sumusunod na pamantayan: ...

isalin