Ang Paghaharing ay Lumilikha ng Hinaharap sa Dire para sa Mga Pamilya Bilang Sila ay Tinanggihan na Pag-access sa Kritikal Mga Serbisyong Pangangalaga sa Kalusugan, Pabahay at Nutrisyon

PARA SA MGA IMPORMASYON NG IMMIGRATION, Bisitahin: http://www.first5la.org/parenting/articles/immigration-resources/

Los Angeles, CA Â € "â €" Unang 5 Asosasyon ng California, Unang 5 California, at Una 5 LA sumali ngayon sa mga pangunahing pinuno ng California kasama na Gobernador Gavin Newsom sa pagtutol sa pagpapalawak ng panuntunan ng "pampublikong pagsingil" ng Trump Administration, na magbibigay-daan sa mga opisyal ng imigrasyon na may kakayahang tanggihan ang isang berdeng card sa mga aplikante ng imigrante kung nakatanggap sila ng ilang mga benepisyo sa publiko na inilaan upang matulungan ang mga indibidwal, pamilya, at mga pamayanan na matugunan ang pangunahing pamumuhay mga pangangailangan Ang anunsyo ngayon ay sumasalamin sa patuloy na pattern ng assault ng Trump Administration sa kagalingan ng mga imigranteng pamilya.

Ang pinal na panuntunan ay pumapasok ngayon sa loob ng 60 araw na pagsusuri bago maging epektibo. Ito ay dumating pagkatapos ng 260,000 mga pampublikong komento ay naisumite sa Pederal na Rehistro bilang tugon sa panukalang panuntunan noong Setyembre 2018. Mula noong huling taglagas, nang ilabas ng Administrasyon ang kanilang panukala, ang mga Unang 5 ipinahayag ang kanilang matinding pagtutol sa iminungkahing pagbabago, at pinag-aralan ang mga kasosyo sa maagang pagkabata at mga opisyal ng gobyerno kung paano makakaapekto sa mga bata at pamilya sa buong California ang pagpapalawak ng singil sa publiko.

Sa ilalim ng pangwakas na regulasyon, ang mga benepisyo sa publiko na maaaring isaalang-alang sa pagpapasya sa pagsingil ng publiko ay kasama ang: Medicaid (hindi kasama ang mga serbisyong pang-emergency at kapansanan na nauugnay sa edukasyon, mga batang wala pang 21 taong gulang, at mga buntis na ina); Supplemental Nutrisyon Tulong Program (SNAP); Federal Public Housing - Seksyon 8 Mga Voucher sa Pabahay, at Seksyon 8 Batay sa Tulong sa Pagrenta; Kita sa Social Security (SSI); at Pansamantalang Pagtulong para sa Mga Pamilyang Kailangan (TANF).

Ang layunin ng mga programang ito ay upang makatulong na mabawasan ang sakit, gutom at kahirapan. Ang panuntunang ito ay magkakaroon ng mga implikasyon na nagbabago sa buhay para sa mga magulang na nangangailangan ng pag-access sa mga serbisyo para sa kanilang sarili na nagpapahintulot sa kanila na magbigay at pangalagaan ang kanilang mga anak. Sa isa sa pinakamalaking populasyon ng imigrante sa bansa, ang California ay haharap sa isang hindi katimbang na epekto, bilang isa sa dalawang anak sa estado ay mayroong kahit isang imigranteng magulang. Sa bagong patakarang ito, ang buong sambahayan at pamayanan ay masasaktan, lalo na ang mga imigrante na may mababang kita na naninirahan sa bansang ito nang ligal.

"Dapat nating gawin ang lahat upang mapalakas ang ating mga mahihinang pamilya, hindi mapanghinaan sila," sabi ni Camille Maben, Executive Director ng First 5 California. "Ang kalusugan at kagalingan ng mga magulang at kanilang mga anak ay hindi maiuugnay na naiugnay. Sa ilalim ng pagpapalawak ng panuntunang ito, maraming mga magulang ng imigrante ang haharap sa imposibleng pagpipilian ng pag-access sa mga pangunahing suporta na kailangan nila upang magtrabaho at pangalagaan ang kanilang pamilya - pangangalaga sa kalusugan, malusog na pagkain, at isang ligtas na lugar na tatawagan sa bahay - at ang katayuan sa imigrasyon na nagpapahintulot sa kanila na manatili sa kanilang pamilya. "

"Ang nakakahiyang tuntuning ito ay magkakaroon ng masamang epekto sa mga maliliit na bata at pamilya sa buong California," sabi ni Moira Kenney, Executive Director sa First 5 Association of California. "Mapapalala nito ang klima ng takot sa loob ng mga pamayanang imigrante, at magbunton ng gutom, kahirapan, at hindi natutugunan na mga pangangailangan sa pangangalaga ng kalusugan sa mga pamilya na mahina na. Nakatanggap kami ng maraming ulat mula sa Mga Unang 5 sa buong California ng mga magulang na hinihila ang kanilang mga anak sa preschool at bumababa ang mga serbisyong pangkalusugan para sa kanilang mga anak dahil sa takot sa mga epekto, at inaasahan namin na ito ay magiging mas malala sa bagong panuntunan sa singil sa publiko na magkakabisa. "

"Ito ay isang matitinding pagtatangka upang takutin ang mga pamilya at bata mula sa pagkuha ng pangunahing mga pangangailangan na kwalipikado para sa kanila at may karapatang mag-access," sabi ni Kim Belshé, Executive Director sa First 5 LA. "Walang paraan upang ma-target ang mga magulang na imigrante nang hindi sinasaktan ang kanilang mga anak, pamilya at komunidad. Lahat ng mga magulang ay dapat may access sa mga mapagkukunang kailangan nila upang mapanatiling malusog, ligtas at handa ang kanilang mga pamilya na maabot ang kanilang buong potensyal. " Nagwakas si Kim Belshé, "Ang pagpapasyang ito ay nabigo sa ating lahat. Mayroon kaming ibinahaging responsibilidad, at isang nakabahaging benepisyo mula sa pagpapabuti ng kalusugan at kagalingan ng lahat ng mga maliliit na bata at kanilang pamilya, hindi mahalaga ang kanilang katayuan sa imigrasyon. "

Ang panuntunan ay magkakabisa sa Oktubre 15, 2019. Ang huling panuntunan ay nai-publish sa https://www.federalregister.gov/documents/2019/08/14/2019-17142/inadmissibility-on-public-charge-grounds

# # #

TUNGKOL SA UNANG 5 ASSOCIATION

Ang First 5 Association ay isang samahang nonprofit membership na nagtataguyod at nakikipagtulungan sa 58 mga komisyon ng unang 5 lalawigan ng estado na magtayo ng malakas, mabisa, at napapanatiling mga system na nagsisilbi sa mga bunsong anak ng California.

TUNGKOL SA UNANG 5 CALIFORNIA

Ang Unang 5 California ay itinatag noong 1998 nang ang mga botante ay nagpasa ng Proposisyon 10, na nagbubuwis ng mga produktong tabako upang pondohan ang mga serbisyo para sa mga batang may edad 0 hanggang 5 at kanilang pamilya. Ang unang 5 mga programa at mapagkukunan ng California ay idinisenyo upang turuan at suportahan ang mga guro, magulang, at tagapag-alaga sa kritikal na papel na ginagampanan nila sa unang limang taon ng isang bata - upang matulungan ang mga bata sa California na makatanggap ng pinakamahusay na posibleng pagsisimula sa buhay at umunlad. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang www.ccfc.ca.gov.

TUNGKOL SA UNANG 5 LA

Ang First 5 LA ay isang independiyenteng ahensya ng County sa Los Angeles na nagtataguyod sa ngalan ng mga magulang na may maliliit na anak na tulungan ang bawat bata, bago ang edad na 5 taong gulang, maging mas malusog, mas ligtas at mas handa para sa kindergarten. Ang pag-alam sa 90 porsyento ng utak ng isang bata ay binuo ng edad 5, kasosyo ang First 5 LA sa iba pang mga ahensya ng lalawigan, mga magulang at organisasyon upang matulungan ang mga nahalal na opisyal na unahin ang pagpopondo para sa edukasyon sa maagang bata, pangangalaga sa kalusugan at iba pang mga programa na kailangan ng mga bata at kanilang mga magulang. Bisitahin nyo po www.first5la.org para sa karagdagang impormasyon.

TUNGKOL SA EARLY CHILDHOOD SA CALIFORNIA

  • 90 porsiyento ng pag-unlad ng utak ay nangyayari sa unang limang taon ng buhay
  • Ang California ay may halos 1.5 milyong mga sanggol at sanggol, ayon sa Kids Count Data, 2016
  • Ayon sa isang survey na Choose Children 2018, 87 porsyento ng mga botante ang nag-poll sinabi ng gobernador na dapat unahin ang edukasyon sa maagang pagkabata
  • Mas kaunti sa 1 sa 3 [28.5%] ang mga maliliit na bata sa California ay tumatanggap ng napapanahong pag-screen ng pag-unlad
  • Ranggo ang California 40th sa bansa sa pagsisikap nitong suportahan ang mga bunsong anak
  • Bilang karagdagan sa pangangalaga sa preschool at bata, de-kalidad na mga programa sa pagbisita sa bahay, tulad ng programa ng Welcome 5 ng First XNUMX LA, maaaring mapataas ang kahandaan ng paaralan ng mga bata, mapabuti ang kalusugan at pag-unlad ng bata, mabawasan ang pang-aabuso at kapabayaan ng bata, at mapahusay ang mga kakayahan ng mga magulang na suportahan ang malusog na nagbibigay-malay, wika, panlipunang emosyonal, at pisikal na pag-unlad.
  • Ang mga magulang na may dalawang anak ay maaaring magbayad ng halos kalahati ng kanilang sahod para sa pangangalaga ng bata sa Los Angeles County, ayon sa a Ulat ng Marso 2017 na tuklasin ang mga mapagkukunan at mga puwang sa maagang pangangalaga at sistema ng edukasyon sa loob ng lalawigan.isalin