Naniniwala ang Unang 5 LA na ang unang 5 taon ng buhay ay nagtatag ng pundasyon para sa hinaharap na tagumpay ng ating mga anak. Inilagay namin

mga magulang sa gitna ng aming trabaho, yamang ang mga magulang at tagapag-alaga ay nasa gitna ng pag-unlad ng isang bata.

Ang Unang 5 LA, sa pakikipagsosyo sa iba, ay nagpapalakas sa mga pamilya, pamayanan, at mga sistema ng serbisyo at sumusuporta sa gayon ang lahat ng mga bata sa LA County ay pumasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay.

Sa pagsulong, ang Unang 5 LA ay kukuha ng isang mas masinsinang diskarte sa pamamagitan ng pagtaas ng diin nito sa pagbabago ng system, pakikipagtulungan at patakaran sa publiko. Sinusuportahan ng paglipat na ito ang layunin ng samahan na i-maximize ang mga positibong kinalabasan para sa mga bata sa pagbubuntis hanggang edad 5.

Ang limang-taong plano ay nakatuon sa pamumuhunan sa anim na pangunahing mga lugar: Pananaliksik at Pag-unlad, Patakaran sa Public at Advocacy, Pagpapabuti ng System ng Paghahatid ng Serbisyo, Pagsasanay sa Provider, Pagbuo ng Kapasidad ng Komunidad at Komunikasyon.

Pagsuporta at pagtuturo sa mga magulang at tagapag-alaga, paglikha ng mga makabuluhang pakikipagtulungan sa mga kaparehong isip, at pagpapabuti ng mga patakaran at kasanayan sa pangangalaga ng kalusugan at maagang pangangalaga at mga sistema ng edukasyon ito ang direksyon ng Unang 5 LA
ay positibong nakakaapekto sa mga bata at pamilya sa buong LA County sa mga susunod na henerasyon.

Mag-sign up ngayon upang manatiling alam tungkol sa pagsisikap ng Unang 5 LA na bigyan ang mga bata ng LA County ng pinakamahusay na pagsisimula.?

Mag-sign up dito para sa Unang 5 Linggo ng LA sa Review Newsletter at makakuha ng isang buod ng nangungunang balita at mga panonood na nakakaapekto sa mga maliliit na bata tuwing Huwebes ng hapon.
isalin