I-download ang press release na ito bilang isang PDF »

Mga Update sa Badyet Pagiging Karapat-dapat at Pagpopondo sa Pangangalaga sa Bata, Pagbuo ng Foundation para sa Mga Kinakailangan na Pamumuhunan

LOS ANGELES - Ang panukalang $ 126 bilyong badyet ng estado na ipinadala kay Gobernador Jerry Brown ay isang kritikal na hakbang pasulong sa pagtugon sa mga pangangailangan ng maliliit na bata at pamilya, ayon sa nangungunang tagapagtaguyod ng maagang pagkabata sa Los Angeles County. Ang plano sa paggastos ng FY 2017-18 na inihayag ng parehong kapulungan ng Lehislatura ng Estado ay pinarangalan ang isang pangako na nakabalangkas sa Mayo Revision upang ibalik ang pondo para sa halos 3,000 mga maagang pagkakataon sa pag-aaral ng mga bata, at naglalaan ng bagong pondo upang suportahan ang mga kritikal na pagbabago ng patakaran na sumusuporta sa pag-aalaga sa maagang pangangalaga at mga serbisyo sa edukasyon para sa mas maraming pamilya.

"Ang badyet ay isang pahayag ng mga priyoridad. Pinupuri namin ang gawain ni Speaker Rendon, Senate Pro Tem de Leon, at ang Kababaihan 'Caucus sa pag-champion sa mga pangangailangan ng mga pamilya na may maliliit na bata " - Kim Belshé

"Ang badyet ay isang pahayag ng mga priyoridad. Pinupuri namin ang gawain ni Speaker Rendon, Senate Pro Tem de Leon, at ng Women Caucus sa pag-champion sa mga pangangailangan ng mga pamilyang may maliliit na bata, "sabi ni Kim Belshé, Executive Director ng First 5 LA. "Sinimulan ng badyet ang California sa isang landas patungo sa oportunidad at kaunlaran. Sa parehong oras, dapat din nating kilalanin na may makabuluhang gawain sa unahan upang matiyak na ang lahat ng mga anak ng California ay may isang makabuluhang pagkakataon na maghanda at magtagumpay sa paaralan at buhay. "

Bilang karagdagan sa muling pagkumpirma ng pangakong ginawa noong nakaraang taon para sa multi-taong pagpopondo upang mapalawak ang mga pagkakataon sa pangangalaga ng bata at dagdagan ang mga rate ng pagbabayad ng provider, ang parehong kapulungan ng Lehislatura ay suportado ng mga bagong pamumuhunan upang ma-update ang pagiging karapat-dapat para sa mga programang subsidized ng estado kasunod ng pagtaas sa minimum na sahod at upang matiyak na ang mga pamilyang mag-anak ay may access sa suporta sa pangangalaga ng bata.

Ang mga highlight sa maagang pangangalaga at pamumuhunan sa edukasyon ay kinabibilangan ng:

Pag-update sa Pagiging Karapat-dapat para sa Subsidized Child Care: Isang pagtaas ng $ 20 milyon upang mai-update ang katamtamang kita ng estado at upang magpatibay ng 12 buwan na patakaran sa pagiging karapat-dapat para sa subsidized child care, sa gayon ay pinapayagan ang pagtaas ng kita na pinapayagan upang maging karapat-dapat para sa benepisyo. Magbibigay ito ng pagkakataon para sa higit pang mga pamilya na may mababang kita na maging karapat-dapat para sa subsidized child care. Ayon sa Badyet ng California at Sentro ng Patakaran, ang isang pamilya ng tatlo ay maaaring gumawa ng hindi hihigit sa $ 42,216 upang maging karapat-dapat para sa isang subsidy. Kung aprubahan ng Gobernador ang panukala ng Batasan, ang limitasyon sa kita ay tataas sa $ 4,358 sa isang buwan, o $ 52,298 sa isang taon.

Pag-aalaga ng Bata para sa Mga Magulang ng Foster Care: Isang pamumuhunan na $ 15 milyon na ilalaan simula Enero 1, 2018 upang maitaguyod ang Emergency Child Care Bridge Program para sa Foster Children (tulay na programa). Nagbibigay ang program na ito ng panandaliang programa ng tulong na mag-aalok ng mga voucher para sa mga magulang ng pag-aalaga na gagamitin upang sakupin ang gastos ng maagang pangangalaga at mga serbisyo sa edukasyon. Gayundin, isang pagtaas ng $ 31 milyon ay magpapopondo sa patuloy na pagsasanay para sa mga tagapag-alaga ng bata upang makilala at tumugon sa mga palatandaan ng pisikal, sikolohikal at emosyonal na trauma. Mangangailangan rin ang programa ng mga county upang mabigyan ang mga pamilyang ito ng tulong sa pag-navigate sa sistema ng kapakanan ng bata.

Bagaman ang ipinanukalang badyet ay tumutugon sa mga kritikal na pangangailangan para sa mga pamilya at maliliit na bata sa pamamagitan ng katamtamang pagtaas ng pondo, ang matinding kakulangan ng maagang pagkakataon sa pag-aaral para sa mga maliliit na anak ng California ay nananatiling isang kagyat na isyu, lalo na sa mga pamilyang may mga sanggol at sanggol. Sa County ng Los Angeles, lamang 41 porsiyento ng mga pamilyang mayroong maliliit na bata ay may access sa pangangalaga ng bata, at ang mga sentro ng pangangalaga ng bata sa lalawigan ay may kakayahang maglingkod lamang 13 porsiyento ng mga nagtatrabaho magulang na may mga sanggol at sanggol. Mayroon pa ring makabuluhang gawain na dapat gawin upang maabot ang kalidad ng maagang pangangalaga at edukasyon para sa lahat ng mga pamilya.

Ang Gobernador ay mayroong hanggang Hunyo 30 upang pirmahan ang panukalang batas na inaprubahan ng parehong kapulungan ng Lehislatura bilang batas. Ang plano sa paggastos ay magkakabisa sa Hulyo 1.

# # #

TUNGKOL SA PROSESO NG STATE BUDGET

Hinihiling ng Konstitusyon ng Estado ang Gobernador na magsumite ng isang badyet sa Lehislatura bago ang Enero 10. Ang mga subcommite ng badyet sa State Assembly at Senado ng Estado ay susuriin ang iminungkahing badyet ng Gobernador at magsisimulang gumawa ng kanilang mga bersyon ng taunang plano sa paggastos.

Ang Lehislatura ay may awtoridad na aprubahan, baguhin, o tanggihan ang mga panukala ng Gobernador, magdagdag ng bagong paggastos o gumawa ng iba pang mga pagbabago na may malaking pagbabago sa badyet na iminungkahi ng Gobernador. Karaniwang naghihintay ang Lehislatura para sa pag-update ng badyet ng Mayo Revision bago magawa ang pangwakas na mga desisyon sa badyet sa mga pangunahing programa tulad ng Edukasyon, Pagwawasto, at Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao.

Ang Pagbabago ng Mayo sa Badyet ng Gobernador ay binubuo ng isang pag-update sa pang-ekonomiya at kita ng pananaw ng Gobernador at binago, dinagdagan, o binabawi ang mga hakbangin sa patakaran na kasama sa panukala sa badyet ng Gobernador mula Enero.

Dapat magpasa ang Lehislatura ng isang panukalang batas sa badyet para sa darating na taon ng pananalapi sa hatinggabi ng Hunyo 15. Ang Gobernador ay mayroong hanggang Hunyo 30 upang pirmahan ang batas sa badyet na maging batas.
isalin