Petsa ng Pag-post: Hulyo 16, 2019

Petsa ng Pagsara para sa Mga Aplikasyon: Agosto 5, 2019

MAHAL NA APPLIKANTE

Dapat matugunan ng mga tagapanukala ang mga sumusunod na minimum na kinakailangan:

 • rental: Ang nagpapanukala ay magkakaroon at mapanatili ang isang permanenteng pisikal na lokasyon sa loob ng 70 milya radius ng opisina ng First 5 LA para sa tagal ng proyekto.
 • Salungatan ng Interes: Ni ang nagpapanukala o ang tauhan ay kasalukuyang hindi magkakaroon, o magkakaroon din sila, ng anumang hindi pagkakasundo ng interes, na tinukoy ni Cal. Mga Panuntunan ng Propesyonal na Pag-uugali, mga patakaran 1.7, 1.8.1, 1.8.3, 1.8.6, 1.9, 1.10, at 1.11 kasama ang Unang 5 LA. Ang tagataguyod ay maaaring kumatawan sa First LA nang nakapag-iisa at malaya sa mga kakumpitensyang obligasyon o alyansa / kaakibat sa iba pang mga ahensya o kumpanya.
 • Nakatayo kasama ang California State Bar: Ang nagpapanukala, iminungkahing koponan, at anumang iminungkahing subkontraktortor ay dapat na may lisensya upang magsanay ng batas sa California at dapat maging aktibo.

DESCRIPTION:

Ang napiling kontratista ay magsisilbing ligal na tagapayo ng Unang 5 LA na partikular para sa lobbying pagsunod sa kakayahang suportahan ang mga aktibidad na nauugnay sa lokal na pagsisikap sa lokal (lungsod, lalawigan, o distrito ng paaralan), estado, at federal. Ang napiling kontratista ay magkakaroon ng karanasan sa pagsuporta sa pagsunod sa ahensya ng publiko at pag-uulat sa mga panuntunan at regulasyon ng lobbying, kasama ang California Fair Political Practices Commission (FPPC) at Los Angeles City Ethics Commission bukod sa iba pang mga lokal, estado, at federal na ahensya. Ang piniling kontratista ay magkakaroon din ng karanasan sa pagsuporta sa pagbuo ng mga alituntunin sa pagtataguyod, mga tool sa pagsubaybay at pag-uulat, at iba pang mga patakaran at pamamaraan ng organisasyon na nauugnay sa lobbying.

  • Cover Letter PDF
  • Lobbying Pagsunod at Advocacy Guidance Consultant RFQ PDF
  • Mga Apendise:

Para sa Mga Layunin Na Nagpapabatid

   • Apendiks A - Patakaran sa Paksa- PDF
   • Apendiks B - Antas 2 Balik-Aral: Pamantayan sa Pagmamarka ng Proposal- PDF
   • Appendix C - Sample Contract - PDF
   • Apendise D - Application Checklist - PDF

Para sa Pagsumite na may Aplikasyon

   • Apendise E - Sakop ng Template ng Trabaho - Salita
   • Appendix F - Template ng Pagsasalaysay ng Badyet -Manguna
   • Apendiks G - Form ng Pagsunod sa Litigasyon at Kontrata - PDF

PAANO MAG-APPLY:

Ang isang application packet na kumpleto sa mga kinakailangang dokumento ay dapat na matanggap ng First 5 LA na hindi lalampas sa 5:00 pm PT sa August 5, 2019. Mangyaring suriin ang Timeline ng RFQ para sa Proseso ng Pagpili upang matiyak ang pagkakaroon sa mga aktibidad ng pagsusuri.

Upang matiyak na ang lahat ng mga potensyal na aplikante ay makatanggap ng parehong impormasyon, ang mga katanungan at sagot ay maiipon at mai-post sa webpage na ito. Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFQ na ito ay dapat na matanggap bago 5 pm PT sa Hulyo 29, 2019 at ang mga sagot ay mai-post sa website sa Hulyo 31, 2019. Nakalaan sa First 5 LA ang nag-iisang karapatan upang matukoy ang tiyempo at nilalaman ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon. Ang Unang 5 LA ay maaaring tumugon sa mga indibidwal na nagtatanong at nag-post sila ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan sa pamamagitan ng petsa ng pag-post.

Upang tumugon sa RFQ na ito, mangyaring isumite ang iyong panukala at lahat ng kinakailangang dokumento sa pamamagitan ng online application system na itinalaga ng First 5 LA ng hindi lalampas sa 5:00 pm PT sa August 5, 2019.

Hakbang 1: Lumikha ng isang account ng gumagamit sa pamamagitan ng pag-click dito.

Hakbang 2: Kapag nagawa ang isang account ng gumagamit, mag-click https://www.grantrequest.com/FormQuiz.aspx?sid=725… upang ma-access ang application.

Hakbang 3: Kapag nasimulan na ang isang application, mag-click dito upang baguhin at / o isumite ang iyong aplikasyon. Mangyaring huwag lumikha ng isang bagong application sa sandaling nasimulan mo ang iyong aplikasyon.

Para sa tulong sa pag-click sa online na application dito.

Dapat isumite ng mga Aplikante ang lahat ng kinakailangang dokumento na tinukoy sa RFQ sa pamamagitan ng online form. Masidhing inirerekomenda na mag-print ka ng isang kopya ng iyong aplikasyon para sa iyong mga talaan bago i-click ang "Isumite." Upang magawa ito, i-click ang "Printer-Friendly Version." Dapat mong suriin ang naka-print na kopya bago isumite ang application nang elektronik. Bilang karagdagan, dapat mong tiyakin na ang mga attachment ay matagumpay na na-upload sa pamamagitan ng pagsusuri sa listahan ng mga kalakip na kasama.

CONTACT US:

Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFQ na ito ay dapat na isinumite sa pamamagitan ng email bago 5:00 pm PT sa Hulyo 29, 2019 kay Daisy Ortiz, Opisyal sa Pagsunod sa Kontrata, [protektado ng email]
isalin