Pinapayagan ng pagkilos ang mga unang tumugon, mga tauhang medikal na magpatuloy sa pag-uulat upang gumana

LOS ANGELES (Abril 9, 2020) - Inihayag ngayon ng Los Angeles County Early Childhood Education COVID-19 Response Team ang agarang pagkakaroon ng edukasyon sa maagang pagkabata at mga serbisyo sa pangangalaga ng bata para sa mahahalagang unang tagatugon at mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan sa harap ng mga linya ng COVID-19 pandemya.

Ang koponan ay isang nakikipagtulungan sa gitna ng Tanggapan ng Edukasyon ng County ng County sa County, Kagawaran ng Kalusugan Pangkalahatang County – Opisina para sa Pagsulong ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon, Unang 5 LA, Pinag-isang Pinag-isang School District ng Los Angeles, Alliance ng Child Care ng Los Angeles, Kalakhang Los Angeles Education Foundation, Child360, ang tanggapan ni Mayor Eric Garcetti, ang Center for Strategic Partnership at mga ahensya ng mapagkukunan ng referral at referral.

Ang mga miyembro ng koponan ay nag-aalok ng suporta sa mahahalagang manggagawa sa pamamagitan ng pagkonekta sa kanila sa magagamit na mga pagpipilian sa pangangalaga ng bata sa buong lalawigan. Patuloy na nakikilala ang mga site at lokasyon ng pangangalaga ng bata upang makapaghatid ng higit pang mga pamilyang nangangailangan.

Ang koponan ay nagtatrabaho rin kasama ang mga karagdagang kasosyo, kabilang ang Baby2Baby at iba't ibang mga bangko ng pagkain, upang ma-secure ang mga diaper at pagkain para sa mga nagbibigay at pamilya. Sa ngayon, higit sa 300,000 mga diaper ang na-secure.

"Nakatuon ako na tulungan ang mga pamilya na nakikipaglaban sa kritikal na sandaling ito upang makahanap ng mga lampin at pormula para sa kanilang mga sanggol," sabi ng Supervisor ng Los Angeles County na si Hilda L. Solis, na ang tanggapan ng First District ay gumanap ng malaking papel sa pag-secure ng donasyong ito. "Ang mga pamilya ay kailangang manatili sa kanilang mga tahanan habang patuloy nating pinapabagal ang pagkalat ng COVID-19. Ipinagmamalaki kong makipagsosyo sa Baby2Baby at sa Opisina ng Edukasyon ng Los Angeles County upang matiyak na makukuha ng mga magulang ang mga mahahalagang item na panatilihing ligtas at malusog ang kanilang mga anak. "

Pinangangasiwaan ng Tanggapan ng Edukasyon ng County ng Los Angeles (LACOE) ang pinakamalaking programa ng pinagkakaloob ng Head Start ng estado. Ang braso ng philanthropic ng LACOE, ang Greater LA Education Foundation, ay nagtatrabaho upang ma-secure ang mga donasyon ng mga supply at mapagkukunan.

"Natutuwa ako na ang aming Head Start-Early Learning program at pundasyon ay maaaring magdala ng kanilang pamumuno at kadalubhasaan upang makatulong na maiugnay ang mahalagang pagsisikap na ito," sabi ni LACOE Superintendent Debra Duardo. "Totoong napasidhi ako sa pamamagitan ng pagbuhos ng kahabagan at pagkamapagbigay mula sa publiko, pribado at hindi pangkalakal na kasosyo na lumalakas habang nasa emergency na pambansang kalusugan. Ang kapangyarihan ng pakikipagsosyo ay marahil ay hindi kailanman naging mas maliwanag. "

Ang First 5 LA ay isang independiyenteng ahensya ng lalawigan na tinalakay ng mga botante na magtaguyod para sa mga pangangailangan ng mga bata sa pagbubuntis hanggang edad 5 at mga pamilya.

"Habang ang mga paaralan ay sarado, ang ilang mga magulang ay nagtatrabaho sa bahay at nag-aalaga ng kanilang mga anak habang sila ay nagsisilong sa lugar. Ngunit, para sa mga unang tumugon, hindi iyon pagpipilian. Idagdag sa stress ng pagprotekta at pagsuporta sa aming mga komunidad sa oras ng isang pandaigdigang pandemya, alam namin na kailangan naming kumilos nang sama-sama at tiyak na tulungan matugunan ang pangangailangang ito, "sinabi ng Executive Executive ng Unang 5 LA na si Kim Belshé.

"Iyon ang dahilan kung bakit ipinagmamalaki naming makipagsosyo sa mga pinuno ng pangangalaga ng bata ng LA County upang suportahan ang mga magulang na nagtatrabaho sa mga linya sa harap ng tugon ng aming County sa COVID-19 sa pamamagitan ng pagbibigay ng agarang pag-access sa mga kritikal na serbisyo sa pangangalaga ng bata at maagang pag-aaral," idinagdag niya.

"Nakasisigla na magkaroon ng maraming mga miyembro ng maagang pangangalaga at pamayanan ng edukasyon na sumasama sa isang nagkakaisang tugon upang maibigay ang pangangalaga sa bata sa hamon na ito. Ang maagang pangangalaga at edukasyon ay isang kritikal na mapagkukunan para sa mga taong nagtatrabaho upang wakasan ang paglaganap ng COVID-19, "sabi ni Barbara Ferrer, Ph.D., MPH, M.Ed., direktor, Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng County ng County ng Los Angeles.

Ang mga unang tagatugon at tauhang medikal na nangangailangan ng maagang pagkabata at mga serbisyo sa pangangalaga ng bata ay maaaring tumawag sa libreng numero na 888-92CHILD (922-4453) na na-set up ng Child Care Alliance ng Los Angeles. Ang website www.lacoe.edu/pangangalaga sa bata din ay binuo upang ikonekta ang mga pamilya sa kanilang lokal na Child Care Resource at Referral na ahensya at magbigay ng karagdagang mga mapagkukunan para sa mga bata at pamilya.

Itinatag ng Greater LA Education Foundation ang COVID-19 Education Response Fund upang palawakin at pangasiwaan ang pinansyal at iba pang mga mapagkukunan na magiging magagamit upang matugunan ang pinakahuling pangangailangan at mapagaan ang mga paghihirap na kinakaharap ng mga paaralan at pamayanan ng lalawigan. Ang mga kontribusyon sa pondo ay maaaring gawin sa www.calfund.org/greaterla.

Ang lahat ng mga pasilidad ay susundin ang Patnubay para sa Mga Nagbibigay ng Edukasyon sa Maagang Bata na inisyu ng Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng LA County noong Marso 28.

Contact:

Margo Minecki, PIO, LA County Office of Education, 562-500-5184

Marlene Fitzsimmons, Komunikasyon sa Komunikasyon, Unang 5 LA, 213-482-7807

Carl A. Kemp, Punong Opisyal ng Komunikasyon, Kagawaran ng Kalusugan sa Publiko ng LA County, 213-288-8740 Opisina, 323-365-7260 Mobile
Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

TAUNANG PAG-UULAT PARA SA FY 2021-2022 PANGKALAHATANG-IDEYA at MGA MADALAS NA TANONG Panimula Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga mapagkukunan upang suportahan ang Unang 5 LA na grantee at mga kontratista sa pagkumpleto ng online na Annual Reporting Survey. Upang mag-download ng PDF ng webpage na ito, mag-click dito. ...

Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

Maagang Pagsusuri, Mas Mabuting Kinalabasan: Developmental Screening, Referral at Toolkit para sa Mga Family Resource Center

<< Bumalik sa Toolkit Homepage Sa Developmental Screening, Referral at Outreach Toolkit na ito para sa Mga Family Resource Center, matututuhan mo ang mga yugto sa pagpapatupad o pagpino ng isang de-kalidad na diskarte sa developmental screening, outreach at linkage sa mga serbisyo....

isalin