Katie Kurutz-Ulloa | Unang 5 Espesyalista sa LA na Komunikasyon

Agosto 17, 2023

Sa mga pag-uusap sa antas ng patakaran at sistema tungkol sa pag-aalaga ng bata, madalas na ang larawang dulot ng isang pormal na sentro kung saan maraming bata ang nasa magkahiwalay na silid-aralan na may mga guro. Ang katotohanan, gayunpaman, ay ang pangangalaga sa bata sa US ay karaniwang nagaganap sa isang setting ng tahanan. Ang pinakakaraniwang uri ng pangangalaga, sa katunayan, ay tinutukoy bilang Family, Friend and Neighbor (FFN) care, kung saan ang pangangalaga ng isa o dalawang bata ay ipinagkatiwala sa mga lola, auntie o pinagkakatiwalaang kaibigan. Ang isa pang karaniwang pinagmumulan ng pangangalaga para sa mga pamilya ay ang Family Child Care (FCC), kung saan ang mga provider ay nagpapatakbo sa labas ng kanilang sariling mga tahanan at kadalasang nagbibigay ng mga oras na may kakayahang umangkop at pangangalagang nauugnay sa wika at kultura.  

Habang ang pangangailangan para sa mga solusyon sa pangangalaga ng bata sa antas ng pederal ay kumulo sa US para sa mahigit isang siglo, ang epekto ng pandemya ay pinilit na pag-usapan ang tungkol sa pangangalaga sa bata, habang ang ilang mga magulang ay nagpupumilit na makahanap ng pangangalaga sa gitna mga pagsasara ng sentro. Sa loob ng mga pag-uusap na iyon ay dumating din ang ilang matitinding tanong sa antas ng sistema, pangunahin sa mga ito: Kung nagsara na ang mga child care center, at kailangan pang magtrabaho ng mga magulang, sino ang mag-aalaga sa kanilang mga anak? 

Para sa First 5 LA, ang tanong na iyon ay nagsimula ng maraming taon pagsusuri ng landscape ng home-based na pangangalaga sa bata sa County ng Los Angeles upang malaman ang tungkol sa mga pangangailangan ng pangangalaga ng FCC at FFN at ang mga pamilyang gumagamit ng ganitong uri ng pangangalaga sa loob ng sistema ng mga programang pinondohan ng estado. Dahil ang mga tagapagbigay ng FFN ay walang lisensya — ibig sabihin ay walang kinakailangang pakikipag-ugnayan sa alinmang opisyal na ahensyang nangangasiwa ng gobyerno — at ang paglilisensya ng FFN ay hindi kasing intensibo ng pangangalagang nakabatay sa sentro, kakaunti ang nalalaman tungkol sa kung paano nila inaalagaan ang mga bata, kung anong mga uri ng suporta ang maaaring kailanganin nila at kung paano makakuha ito sa kanila.  

Sa pagtatanong ng mga katulad na katanungan, ang Center for the Study of Child Care Employment (CSCCE) sa Berkley ay naglunsad din ng maraming taon na pag-aaral nakatuon lamang sa pangangalaga ng FFN at yaya sa California. Ang kanilang mga paunang natuklasan ay nagpapakita na ang karamihan sa mga pamilyang California na na-survey ay mas gusto ang ganitong uri ng pangangalaga dahil sa kultura ng isang tagapagkaloob at (mga) wikang sinasalita.  

Parehong First 5 LA at CSCCE kamakailan inilahad ang kani-kanilang natuklasan sa pag-aaral sa isang First 5 LA Commission meeting, kasama ang dalawang FCC provider na nagbahagi ng kanilang mga live na karanasan. May mga pagkakatulad at pagkakaiba sa pagitan ng dalawang pag-aaral, na may isang pangunahing takeaway mula sa pareho: Ang mga FCC at FFN ay lubhang kulang sa bayad. Ang mga FCC ay tumatanggap ng isang bahagi ng kung ano ang natatanggap ng mga provider na nakabatay sa sentro, habang ang ilang mga FFN ay hindi tumatanggap ng anumang bayad. Bukod pa rito, ang propesyonal na pag-unlad ay wala sa radar ng mga FFN, at ang pagsagot sa mga pangunahing gastos ay mahirap para sa parehong grupo.  

"Ang sektor ng pangangalaga sa bata ng pamilya sa buong California, at partikular sa Los Angeles, ay nangangailangan ng tulong sa pagwawakas sa sistematikong kawalang-katarungan na sumasalot sa ating industriya sa napakatagal na panahon," sabi ni Justine Flores, may-ari ng Flores Family Child Care, sa panahon ng pulong. Ang kanyang pahayag ay tumutukoy sa mahusay na dokumentado sistematikong kapootang panlahi at sexism na nagpahirap sa sektor, na nagtutulak sa maraming provider na umalis sa pag-uusap at sa mga anino. Si Flores ay miyembro ng Child Care Providers United (CCPU), ang unyon ng pangangalaga sa bata ng California, na kamakailan ay bumoto para sa isang makasaysayang kasunduan sa estado upang taasan ang sahod at magtatag ng sistema ng pagreretiro para sa mga provider na binabayaran ng estado.  

Tulad ng First 5 LA at CSCCE, nagsimula ring magtanong ang mga mamamahayag sa panahon ng pandemya tungkol sa kung ano ang alam — at ang mahalaga, kung ano ang hindi alam — tungkol sa sektor ng pangangalaga ng bata at ang mga tagapag-alaga na tila nagtatrabaho sa mga anino. Ang kanilang pag-uulat ay nagsiwalat ng isang kuwento ng pangangalaga sa bata sa US na napakakumplikado, na may isang sektor na binubuo ng isang nakadiskonektang tagpi-tagpi ng iba't ibang uri ng pangangalaga, na may malawak na hanay ng pampubliko at pribadong mga suporta. Kamakailan, sinimulan ng ilang mamamahayag na sumaklaw sa mga natatanging hamon na kinakaharap ng mga provider na nakabase sa bahay; ang kanilang mga kuwento ay sumasalamin sa marami sa mga hamon na nakabalangkas sa pagsusuri ng landscape ng First 5 LA.  

At EdSurge, ikinuwento ng guest reporter na si Ashley Álvarez ang mga kuwento ng ilang tagapag-alaga na nakabase sa Los Angeles, karamihan sa kanila ay kumikita ng wala pang $4 kada oras bilang kapalit sa pagbibigay ng pangangalaga sa mga bata sa kapitbahayan. "Ginawa ko ito para sa mga bata, hindi talaga dahil binayaran niya ako," sabi ni Nataly Romero, na una nang nag-alaga ng mga anak ng kanyang nakatatandang kapatid na babae nang libre. Ngunit nang magsimulang madagdagan ang mga gastos sa pagkain at gas, humingi siya ng kabayaran.  

Jackie Mader, ang early childhood reporter sa Ang Ulat ng Hechinger, nagkuwento ng pag-aalaga ng lolo't lola sa Hawaii at ang mga suportang natanggap ng mga tagapag-alaga na iyon upang magbigay ng karanasang pang-edukasyon para sa mga bata na kanilang pinangangasiwaan. Dahil nakikita ng maraming tagapag-alaga ng pamilya, kaibigan at kapitbahay ang kanilang tungkulin bilang pagtulong sa isang taong pinapahalagahan nila sa halip na isang propesyon, marami ang hindi nakaka-access ng mga pagkakataon sa pag-unlad ng propesyonal. Gayunpaman, nalaman ni Mader na mayroong isang programa sa Hawaii na tinatawag Ako at si Tūtū na nagbibigay ng gabay at access sa mga suportang pang-edukasyon para sa mga tagapagbigay ng pangangalaga na ito.  

Ang isang aspeto na hindi sakop sa Unang 5 LA o CSCCE na mga ulat ngunit isang kritikal na bahagi ng palaisipan para sa home-based na pangangalaga sa bata ay ang pabahay mismo at ang mga uri ng mga regulasyon na ang mga tagapagbigay ng hamstring mula sa kakayahang magbigay ng pangangalaga sa labas ng kanilang mga tahanan. Sa kanyang serye para sa EdSurge, “Why Housing Is a Key Building Block for Better Child Care,” ang reporter na si Emily-Tate Sullivan ay naglalarawan kung paano ang tumataas na mga gastos sa pabahay ay nagpalabas ng presyo sa mga provider sa labas ng merkado. At kapag naghahanap sila ng mas abot-kayang mga opsyon, marami ang nakatuklas ng mga may diskriminasyong panginoong maylupa na ayaw ng pangangalaga ng bata sa kanilang mga pag-aari.  

Ang unang 5 LA ay nagplano na makaakit ng patuloy na atensyon sa mga pangangailangan ng mga tagapagbigay ng Pangangalaga sa Bata na Nakabatay sa Bahay. Bilang isang pangunahing anyo ng pangangalaga para sa maraming pamilya, kinakailangang makuha ng sektor na ito ang suportang kailangan nito upang patuloy na paganahin ang sektor ng trabaho na lumago at para sa mga bata na mapangalagaan sa proseso. Kabilang dito ang pamumuhunan sa antas ng estado, kabilang dito ang mga pamumuhunan sa antas ng estado sa sektor mixed-delivery system na inuuna ang pagpili at pangangailangan ng pamilya.” Para sa sanggunian, nagsama kami ng mga link sa ilang artikulo at ulat sa ibaba na tumutuon sa isyung ito.  

Center for the Study of Child Care Employment (Blog): Family, Friend, Neighbor, and Nanny Care in California: A New Study (Powell at Adejumo, 4/5/23) 

Ang Ulat ng Hechinger: Ang mga lolo't lola, mga kapitbahay at mga kaibigan ay itinataguyod ang industriya ng pangangalaga sa bata. Kailangan nila ng tulong (Mader, 5/9/23) 

EdSurge: 'Isang Trabaho na Walang Nakikita' (Álvarez, 6/2/23) 

EdSurge: 'The Truth Is, I Love the Work' (Álvarez, 6/7/23) 

Bansa ng Maagang Pag-aaral: Pagbaba ng mga Opsyon sa Pag-aalaga ng Bata na Nakabatay sa Bahay ay Nakakapagpabagal sa Pang-unawa ng Mga Magulang sa Market ng Pag-aalaga ng Bata (I-renew, 6/7/23) 

EdSurge: Bakit Ang Pabahay ay Isang Pangunahing Building Block para sa Mas Mabuting Pangangalaga sa Bata (Tate-Sullivan) 

 Mga Panahon ng San Diego: Pinalalakas ng Konseho ng Lungsod ang Mga Proteksyon para sa Mga Tagabigay ng Pangangalaga ng Bata na Nagpapatakbo sa labas ng Mga Naupahang Tahanan 

Mga Ulat:  

Center for the Study of Child Care Employment (Ulat) Mga Kagustuhan ng Magulang sa Pamilya, Kaibigan, Kapitbahay, at Nanny Care: Isang Pag-aaral ng Pamilya, Kaibigan, Kapitbahay (FFN), at Nanny Care sa California – Unang Bahagi 

Home Grown: Home-Based Child Care Fact Sheet (5 / 25 / 23)  

BUILD Initiative: State Scan of Family, Friend, and Neighbor (FFN) Policy and Supports
Home Grown: Pagsuporta at Pagpapalakas ng FFN Care: Pagpaparangal sa Pagpili ng Pamilya at Pagkilala sa Pangangailangan para sa Flexible na Pangangalaga  

Anong Mga Kaayusan sa Pag-aalaga ng Bata ang Gusto ng Mga Magulang sa Mga Oras na Hindi Tradisyonal? | Urban Institute
National Women's Law Center: Pagpapanatili ng Pamilya, Kaibigan, at Kapitbahay na Pangangalaga sa Bata Sa kabila ng Pandemic 

 
Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ruel Nolledo | Freelance Writer Marso 27, 2024 Ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay nagpulong nang personal at halos noong Marso 14, 2024. Kasama sa agenda ang pag-apruba ng isang bagong kasunduan sa Early Care & Education, isang awtorisasyon para sa First 5 LA staff na makatanggap...

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan 2024: Pagbibigay-buhay para sa mas pantay na mga resulta sa kalusugan kasama si Adjoa Jones

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga tagumpay ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan ng spotlight ngayong buwan...

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Pebrero 8, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng mga Komisyoner

Fraser Hammersly | Espesyalista sa Digital na Nilalaman Pebrero 29, 2024 Personal na nagpulong ang Lupon ng mga Komisyoner ng First 5 noong Peb. 8, 2024. Kasama sa agenda ang pagpili ng mga posisyon sa upuan at pangalawang tagapangulo; mga presentasyon sa First 5 LA's building at capital improvement...

Unang 5 LA Annual Reporting Project Request for Qualifications (RFQ)

FIRST 5 LA ANNUAL REPORTING PROJECT REQUEST FOR QUALIFICATIONS (RFQ) POSTING DATE: February 20, 2024 DUE DATE: March 18, 2024 at 5:00 pm Pacific Time (PT) UPDATE(S): March 11, 2024- ang mga sumusunod ay naging nai-post sa ilalim ng seksyong Mga Tanong at Sagot: Taunang...

UNANG 5 LA ECE POLICY ADVOCACY FUND: Mga Natutunan mula sa Funder-Field Symbiosis

UNANG 5 LA ECE POLICY ADVOCACY FUND: Mga Natutunan mula sa Funder-Field Symbiosis

Pebrero 2024 Noong 2016, ang First 5 Los Angeles-isang mala-gobyernong ahensya—ay tumugon sa pangangailangan para sa mga sistema ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon (ECE) na baguhin sa paraang sumusuporta, dinamiko, at maaaring kopyahin. Ito ang kwento kung paano ang isang pampublikong organisasyon ng gobyerno ay maaaring maging isang...

isalin