Nakakatakot ang Araw Uno.

Noong 1998 ipinasa ng mga botante ng California ang Prop 10, na lumikha ng isang bagong sistema ng mga komisyon sa antas ng county na nakatuon sa tagapagtaguyod para sa mga maliliit na bata hanggang sa edad na 5, na pinondohan ng isang buwis sa mga produktong tabako.

Ito ay isang bagong bagay at bago pa nagawa. Ang mga mata ng milyun-milyon sa Los Angeles County, sa California, at sa buong bansa ay nanonood.

Kaya, nang maglakad si Armando Jimenez sa mga pintuan ng Unang Komisyon ng Mga Bata at Mga Pamilya ng Los Angeles County - mula nang palitan ang pangalan ng First 5 LA noong 2002 - halos 20 taon na ang nakalilipas, naramdaman niyang medyo nalulula siya.

"Medyo na-stress ako," sabi ni Jimenez. "Ito ay isang maliit na pahayag upang sabihin na ako ay ganap na kinilabutan na iniisip ang kalsada sa hinaharap."

Sa oras na iyon, ang Unang 5 LA ay nakalagay sa ilang mga cubicle sa mas mababang antas ng Los Angeles County Hall of Administration, at nagpumiglas si Jimenez ng isang oras upang hanapin ang tamang mesa.

"Hindi ko alam kung ano ang aasahan, ni hindi ko rin alam kung saang palapag ako mag-uulat," naalala ni Jimenez. Bilang isang bagong samahang organisasyon, walang mga proseso o pamamaraan sa lugar upang gabayan ang trabaho, pabayaan ang isang tao na sabihin sa mga bagong empleyado kung saan uupo.

Sa pagtatapos ng kanyang unang araw, naalala ni Jimenez ang paglalakad papunta sa kanyang kotse at malakas na sinabi sa sinumang hindi partikular, "Oh my good, hindi sa tingin ko magtatagal ako dito ng tatlong linggo."

Ang hindi alam ni Jimenez noon ay nasa simula siya ng isang karera na higit sa 20 taon ay magbabago sa isang bagay na mas malaki kaysa sa naisip niya.

Kilalang kilala ng marami bilang “Empleyado No.1,” si Jimenez ang unang tinanggap na empleyado ng Unang 5 LA sa opisyal na pagtatatag ng ahensya noong 1999 at nasaksihan niya ang maraming kabanata ng kasaysayan ng Unang 5 LA. Sa loob ng halos dalawang dekada, ang organisasyon ay nag-ayos ng sarili mula sa isang modelo ng direktang serbisyo patungo sa isang samahan na natututo na nakatuon sa paglikha ng pangmatagalang pagbabago para sa maliliit na bata sa antas ng patakaran at mga system.

Ngayon, sa Araw 131,826 ng kanyang panunungkulan, si Jimenez ay naglalakad sa mga pintuan upang simulan ang kanyang huling linggo ng trabaho sa mga tanggapan ng First 5 LA sa campus ng Union Station. Ang stress na naramdaman ni Jimenez sa kanyang unang araw ay napalitan ng isang malalim na pagmamataas, nagawa at paghanga para sa kanyang mga kasamahan at ang gawaing ginawa nila nang magkasama upang lumikha ng mas mahusay na kinalabasan para sa pinakabata at pinaka-mahina na residente ng California.

Simula sa kanyang karera sa First 5 LA bilang director ng Research & Evaluation Department, pinangunahan ni Jimenez ang maraming pagkukusa sa pagsusuri, marami sa mga ito ay nakikita ngayon bilang mga batayan ng tagumpay ng First 5 LA. Ang ilan sa kanyang mga unang proyekto ay kasama ang pagsasagawa ng mga sukat at pagkolekta ng data sa Welcome Baby, Los Angeles Universal Preschool at Healthy Kids, isang hakbangin na magbigay sa mga bata sa LA County ng segurong pangkalusugan.

Noong 2015, nang gawin ng First 5 LA ang paglipat sa kasalukuyang 2015-2020 Strategic Plan, si Jimenez ay nagkaroon ng pagkakataong kunin ang kanyang pinakabagong posisyon bilang director ng noon pa lamang naitatag na Evaluation Center ng Kahusayan. Ang posisyon na ito ay nilikha bilang bahagi ng muling pagsasaayos ng organisasyon ng First 5 LA na nag-account para sa pagtanggi ng mga kita sa buwis sa tabako habang inililipat ang pagtuon sa paggawa ng malawak na mga pagbabago sa pinakamataas na antas para sa mga bata at pamilya.

Sa posisyon na ito, responsable si Jimenez sa pamumuno at pagbibigay ng pinakamahusay na mga kasanayan sa pagsusuri, pamamaraan ng pagsukat ng pagganap at matitibay na pagtatasa ng data, na makakatulong mapabuti ang bisa ng First 5 LA, pagganap ng programa at epekto.

Kasama rin sa kanyang tungkulin ang paunang pagpapaunlad ng Framework ng Epekto, isang tool na susukat sa pangkalahatang pagiging epektibo ng programa ng First 5 LA, gawain sa patakaran at adbokasiya sa pamamagitan ng pagsubaybay at pagsubaybay sa mga kinalabasan upang matiyak na ang organisasyon ay mananatiling tumutugon sa mga pangangailangan ng mga bata ng LA County sa isang paraan na batay sa ebidensya at hinimok ng data.

Ang gawain ni Jimenez sa pagsukat at pagsusuri ay naging instrumento sa paggabay sa "paano" ng layunin ng North Star ng Unang 5 na LA–– upang matiyak na sa pamamagitan ng 2028 lahat ng mga bata ng LA County ay papasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay.

At walang data at sukat, walang ilaw upang gabayan ang landas sa layunin ng First 5 LA.

Bukod dito, pinangunahan din ni Jimenez ang mga pagsisikap ng Komisyon na paunlarin at ipatupad ang isang agenda na may kinalaman sa patakaran na may kaugnayan sa patakaran upang suportahan ang pagpapaunlad ng mga bagong pagkukusa ng programa sa loob ng Los Angeles, sa rehiyon ng Timog California at sa buong Estado ng California.

Tulad ng maraming mga miyembro ng kawani sa First 5 LA, ang mga karanasan sa pagkabata ni Jimenez ang siyang nag-udyok sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang karera sa maagang pagtataguyod sa pagkabata.

"Ang ilan sa mga alaala na mayroon ako sa aking maagang pagkabata ay tungkol sa gutom at takot," naalala ni Jimenez sa pagpupulong ng Board of Commissioner ng Hulyo. "Madalas akong magtaka kung bakit ang aking ina ay maghihintay sa pasilyo ng grocery store hanggang wala nang iba sa linya –– ito ay dahil nahihiya siyang magbayad ng mga selyo ng pagkain," sinabi niya sa Lupon.

"Naaalala ko ang pag-upo kong mag-isa sa likod ng bahay, iniisip kung gagawa ba ako ng kahit ano sa aking sarili. Nais ko lamang na maging masaya at mabuhay. Sa aking mga ligaw na pangarap, hindi ko mawari na nandito ako. "

Gumagawa ng pangako sa kanyang sarili na kung makalabas siya sa sitwasyong iyon tutulungan niya ang mga bata na lumalaki sa mga katulad na kundisyon, inspirasyon ni Jimenez na ilaan ang kanyang buhay sa pagtulong sa iba.

Hindi lamang tinupad ni Jimenez ang pangakong iyon, lumakad siya nang higit pa para sa pakinabang ng mga maliliit na bata sa buong LA County at sa buong estado.
isalin