Fraser Hammersly | Unang 5 LA Digital na Espesyalista sa Nilalaman


Marso 30, 2022

Ang Unang 5 LA's Meeting of the Board of Commissioners ay halos nagpulong noong Marso 10. Ang adyenda kasama ang mga update sa proseso ng long-term financial planning (LTFP) ng First 5 LA, ang nakaplanong paglipat sa isang hybrid na modelo ng trabaho, ang Capital Improvement Project (CIP), at ang inirerekomendang pagtatapon ng mga karapat-dapat na pampublikong talaan, pati na rin ang mga item ng aksyon na nauugnay sa mid -year adjustments, ang executive director succession plan at executive director contract.

Sa pagmumuni-muni sa pandemya at pagsalakay sa Ukraine, nagsalita ang First 5 LA Commission Chair na si Sheila Kuehl tungkol sa kahalagahan ng pagtugon sa epekto ng trauma sa mga bata sa kanyang pambungad na pananalita bilang Commission Chair. 

"Ang CDC ay nagpahiwatig ng ilang mga paraan na ang pandemya ay nakaapekto sa mga batang ipinanganak hanggang limang taon, direkta at hindi direkta. Kahit na hindi sila nahawahan ng virus, nakarinig kami ng maraming ulat tungkol sa kung gaano karaming panlipunan o emosyonal, kalusugan ng isip, at kapakanan ng mga bata ang naapektuhan ng lahat ng isyung nauugnay sa pandemya. Tulad ng alam natin, ang trauma na kinakaharap sa napakabata edad na ito ay maaaring magkaroon ng napakatagal na mga kahihinatnan," sabi ni Kuehl. 

“Nais kong purihin ang First 5 LA para sa suporta nito sa komunidad at makabagong pag-iisip sa buong nakaraang dalawang taon sa pagharap sa pandemya, kabilang ang pagbabantay sa mga isyu ng kalusugan ng isip. Nais kong pag-isipan din natin kung mayroon pa tayong magagawa para makausap at makatrabaho ang ating mga kasosyo, dahil magpapatuloy ang isyung ito.”

Tumugon ang Executive Director na si Kim Belshé sa mga komento ni Kuehl, na nagsasaad na ang pag-aalaga sa sarili, sa antas ng empleyado at lipunan, at malawakang pangangalaga sa komunidad ay naging pangunahing tema sa nakalipas na dalawang taon. Binigyang-diin niya ang mahalagang papel na ginagampanan ng malulusog na nasa hustong gulang sa kapakanan ng mga bata at binanggit kung paanong ang pagtutuon sa kung ano ang maaari nating kontrolin –– tulad ng paglilinaw sa mga priyoridad ng First 5 LA at pagtataguyod ng mga halaga ng Diversity, Equity and Inclusion (DEI) –– ay makapagbibigay ng kapangyarihan sa ahensya sa harap ng patuloy na mga krisis.

Pagkatapos ay inaprubahan ng Lupon ang agenda ng pagsang-ayon nang nagkakaisa. Kabilang sa mga kilalang bagay ang pag-apruba ng Executive Director Succession Plan at ang pag-apruba ng kontrata ng Executive Director, na parehong ipinakita bilang mga item ng impormasyon sa Pebrero pulong ng Lupon ng mga Komisyoner. 

Para sa impormasyon tungkol sa Executive Director Succession plan, i-click dito. Para sa impormasyong nauugnay sa kontrata ng Executive Director, i-click dito. 

Bukod pa rito, inaprubahan ng Lupon ang nagrekomenda ng mga pagsasaayos sa kalagitnaan ng taon sa Fiscal year 5-2021 na badyet ng First 22 LA. Iniharap bilang isang item ng impormasyon sa pulong ng Pebrero, ang mga pagsasaayos ay nangyari dahil sa pagbabago ng mga pangyayari at na-update na impormasyon, na nangangailangan ng karagdagang pag-apruba mula sa Lupon. Para sa karagdagang impormasyon, i-click dito. 

Susunod, ang Information Technology (IT) Team Enterprise Content Management Specialist na si Danna Schacter ay sinamahan nina Richards, Watson, at Gershon Legal Counsel Serita Young upang mag-present sa patakaran sa pagpapanatili ng rekord ng First 5 LA. Ang item ng impormasyon ay ipinakita bago ang isang kahilingan para sa Lupon na pahintulutan ang pagtatapon ng mga karapat-dapat na pampublikong rekord. 

Ayon kay Young, bahagi ng pinakamahuhusay na kagawian para sa mga pampublikong ahensya na taun-taon na suriin at itapon ang mga pampublikong rekord na nakatugon sa kanilang mga kinakailangan sa pagpapanatili. Si Schacter, na nangangasiwa sa pagpapanatili ng pampublikong rekord ng First 5 LA, ay nagbigay ng pangkalahatang-ideya ng mga uri ng mga dokumento — parehong digital at pisikal — na itatapon kung maaprubahan ng Lupon sa susunod na pulong ng Komisyon. 

Para sa karagdagang impormasyon sa kahilingang itapon ang mga karapat-dapat na talaan, i-click dito. 

Sumunod sa agenda ay isang pagtatanghal na pinamagatang, "Mga Update sa Epekto ng COVID-19 sa Unang 5 LA at Mga Plano para sa Paglipat Patungo sa Hybrid na Trabaho," ibinigay ni Chief of Staff Peter Barth at IT Director/Interim Chief Operating Officer Jasmine Frost.

Ipinaliwanag ni Barth kung paano, sa simula ng pandemya, ang First 5 LA ay mabilis na tumugon sa pamamagitan ng pagtatatag ng mandatoryong remote na trabaho at pag-update sa proseso ng negosyo nito upang maiayon sa isang remote na setting ng trabaho. Sa pagtingin sa hinaharap, ibinahagi niya kung paano bumuo ang First 5 LA ng hybrid work transition team para ipaalam ang pagbabalik ng First 5 LA sa on-site na trabaho gayundin ang isang hinaharap na hybrid work policy. 

Bahagi ng pagbabalik sa on-site na trabaho ay nakadepende sa Capital Improvement Project (CIP) ng First 5 LA. In-update ni Frost ang Lupon sa pag-unlad na ginawa sa mga upgrade ng gusali, na binanggit na ang unang yugto ng proyekto — na kinabibilangan ng mga pag-upgrade sa mekanikal, IT, pagtutubero, bubong, at HVAC system ng gusali — ay gagawin sa pagsisimula ng hybrid transition ng First 5 LA phase, na nakatakdang magsimula sa kalagitnaan ng Abril. 

Para sa higit pa sa hybrid work transition at CIP ng First 5 LA, i-click dito.

Pagkatapos ng pahinga, bumalik ang Lupon sa isang presentasyon na ibinigay ni Chief Transformational Officer Antoinette Andrews Bush at Chief Financial Officer Raoul Ortega sa pangmatagalang pagpaplano sa pananalapi sa konteksto ng piskal na katotohanan ng First 5 LA. 

Nang bumoto ang Lupon ng mga Komisyoner noong 2019 upang aprubahan ang 2020-28 Strategic Plan, pinatibay nito ang pangako ng First 5 LA na i-maximize ang epekto nito sa pamamagitan ng diskarte sa pagbabago ng mga sistema. Ang ahensya ay nagkaroon nagsimula ebolusyon nito mula sa pagiging a tagapondo ng mga direktang serbisyo sa isang kampeon ng pagbabago sa antas ng system noong 2015, nang ang pagbaba ng mga kita ng Proposisyon 10 ay nagbunsod sa Unang 5 LA upang isaalang-alang kung paano ito madiskarteng mai-optimize ang pagiging epektibo nito habang tinatanggap ang mga realidad sa pananalapi noong panahong iyon.

Sa isang pagpapatuloy ng trajectory na ito, ipinaliwanag ni Andrews Bush kung paano umuusad ang First 5 LA tungo sa higit na kahusayan sa liwanag ng realidad ng pananalapi nito sa pamamagitan ng pagtanggap sa apat na imperatives — o kung ano ang tinatawag din ni Andrews Bush na kritikal na "dapat gawin" upang palakasin ang tungkulin ng First 5 LA bilang isang ahensya ng pagbabago ng mga sistema. 

Binalangkas ni Andrews Bush ang apat na imperatives, na: 1) Epekto: Linawin kung ano ang pinananagot ng First 5 LA sa sarili nito at tinututukan at inuuna ang trabaho upang makamit ang masusukat na pag-unlad; 2) Proseso: Tumutok sa kung ano ang talagang kailangan, pasimplehin ang mga gawain, at iwasan ang labis na karga ng proseso; 3) Kultura: Tiyakin kung paano namin ginagawa ang aming trabaho ay nagpapakita ng aming mga halaga sa loob at panlabas; 4) Fiscal: Yakapin ang aming realidad sa pananalapi, mamuhunan sa aming human capital at i-deploy ang mga mapagkukunan sa pananalapi sa madiskarteng paraan upang mapakinabangan ang epekto.

Sa pag-unawa na ito sa unahan, ipinakita ni Ortega ang Long-Term Financial Plan (LTFP) ng First 5 LA. Bagama't malakas ang kasalukuyang pinansiyal na kalusugan ng First 5 LA, ipinaliwanag ni Ortega kung paano patuloy na lumalampas ang mga taunang paggasta sa mga taunang kita, na nangangahulugan na ang First 5 LA ay dapat kumilos nang matalino sa pagpaplano para sa hinaharap sa pamamagitan ng pagsunod sa tatlong mga guardrail sa paggasta at limitasyon ng badyet na nakabalangkas sa LTFP na naaprubahan. ng Lupon sa 2020. 

Nagpatuloy si Ortega upang i-highlight ang ilang malapit-matagalang pagkakataon na maaaring mabawasan nang mas malaki ang agwat sa pagitan ng mga kita at paggasta sa mga natitirang taon ng LTFP. Kabilang dito ang pakikipagtulungan sa mga kasosyo upang suriin ang mga kasunduan sa kontrata na may pagtitipid sa gastos na maaari gumaling; pagtatasa sa mga kasalukuyang estratehiya ng First 5 LA, pagtukoy ng mga bagong pagkakataon para sa pagpipino at pagtigil sa trabaho na hindi sumasalamin sa pagtuon ng ahensya sa pagbabago ng system; at unti-unting pagbabawas ng mga kinontratang halaga sa paglipas ng panahon upang pagaanin ang matinding pagbawas sa mga panlabas na taon. 

Isinara ni Andrews Bush ang pagtatanghal sa pamamagitan ng pagbibigay-diin sa koneksyon na nilalaro ng mga madiskarteng pagpipilian sa pag-align ng mga paggasta ng First 5 LA sa mga kita nito.

"Gusto naming gawin ang trabaho na nagbubunga ng pinakamalaking epekto, at gusto naming gawin ang aming makakaya upang maiwasan ang matinding pagbawas sa hinaharap," sabi niya. “Na nangangahulugan na kailangan nating gumawa ng mga madiskarteng pagpili ngayon tungkol sa gawaing gagawin at hindi natin gagawin, at matalinong magplano para sa hinaharap dahil alam natin na ang ating kasalukuyang paggasta ay hindi napapanatiling, at lubos tayong nakatuon sa pag-align ng ating mga kita at paggasta .” 

Nang dumating ang oras para sa talakayan ng Lupon, sinabi ni Commissioner Judy Abdo kung paano ang pagbisita sa bahay ay isang magandang halimbawa ng kung paano nagtrabaho ang First 5 LA upang madiskarteng sukatin ang pamumuhunan sa pamamagitan ng paglikha ng napapanatiling mga daloy ng pagpopondo sa mga antas ng county at estado. 

"Ang kapangyarihan ng ginawa ng First 5 dito sa LA, upang lumikha ng patunay-ng-konsepto sa pagbisita sa bahay, ay napakalakas," idinagdag ni Commissioner Romalis Taylor. “At iyon ay isang lakas na kailangan nating dalhin sa estado at sabihin, 'hindi lamang natin pinopondohan ang mga bagay na ito,' ngunit higit pa sa modelo ng konsepto, pagbabago, at kung paano ginagawa ang mga bagay na ito. At matagumpay nating napatunayan ito.” 

Para sa higit pa sa First 5 LA's Long-Term Financial Plan, i-click dito.

Ang susunod na pulong ng Lupon ng mga Komisyoner ay naka-iskedyul para sa Mayo 12. Ang karagdagang impormasyon ay makukuha 72 oras bago ang pulong sa www.first5la.org/our-board/meeting-material. 
isalin